Vårexkursion till
Älgön 17 maj 2009
del 3 "Ädelmaskrosor!!"


med Botaniska föreningen i Göteborg
ledare Lars Arvidsson med bistånd av Erik Ljungstrand och EvaStina Blomgren
Foto och text Aimon NiklassonVälkommen till Älgön, Bohuslän
Vid denna tid på året finns många arter maskrosor
( egentligen apomiktiska småarter (alla liknar sin mor!!))
som ej är vanliga "ogräsmaskrosor"!!
och som indikerar fina och botaniskt värdefulla biotoper eller naturtyper!!
Kan tyckas vara knappologi men genom kopplingen till naturtyper och dess biologi
kan man genom mångfalden "skönja det stora i det lilla"
för att travestera en känd strof...
Nedan följer ett antal grupperade efter (små)art.
Ytterligare beskrivning kommer senare!

Först ut blir
Taraxacum brachyglossum, knoppmaskros


Detta är Taraxacum sect. Hastata, en ängsmaskros
Virtuella Floran


Detta är Taraxacum laetum, spädmaskros
Detta är Taraxacum limbatum, bårdmaskrosDetta är Taraxacum praestans, kvällsmaskros

Faktablad artdatabanken


TACK Lars med bistånd av Erik och EvaStina

Vi lärde oss mycket och upplevde ännu mer!!


LITTERATURFÖRSLAG:

Den Nordiska Floran Mossberg Bo, Stenberg Lennart och Ericsson Stefan
ger en viss översikt. Komplettera med artiklar i SBT
eller leta i facklitteraturen på Hans Öllegaard som är den
store inspiratören och specialistenCopyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.
Artkontroll Erik Ljungstrand kärlväxter