Lavexkursion till
St Amundö, Askims sn, 16 okt 2010


med Staffan Wall
i regi av Göteborgs Svampklubb

Svenska namn efter Nordin, Thor &Hermansson , auktores se Santesson m fl 2010.
Som "alla" vet är en lav en symbiotisk varelse mellan en alg och en svamp.
Svampens DNA och egenskaper avgör lavens " identitet".
Algen står för fotosyntesen.

Denna vackra dag fick vi lära ett stort antal lavar.
Och som det brukar vara, ju mer man kan, desto mer ser man!
och först sedan man upptäckt att dom finns kan man fascineras av dom!!
Varför kallas det gråsten? Ja det kommer du att få svar på!!!

Med viss reservation för att svamparna som visas kanske inte är helt säkert
bestämda ännu!

Foto och text Aimon Niklasson
Lecidella elaeochroma asplav
På "varje" asp och ibland rönn
finns denna välavgränsade skorplav med många svarta "prickar"=apothecier
Hette förr Lecidella olivacea vilket liksom elaeochroma betyder olivfärgad!
Har en svart begränsningslinje runt varje individ. C+ (klorin går bra!) ger röd färg!!
Vill att barken skall vara slät


Lecanora carpinea al-lav
Tunn gråvit bål.
Fruktkropparna (apothecierna av grekiskans apotheke=förråd)
sitter så tätt att dom blir kantiga!
K+ (Kaliumhydroxid 10%) ger gul färg! På slät bark och kvistar
Om apotheciernas kant som här har samma färg som bålen
(innehåller algkomponenten) kallas dom lecanoroida. Jmf tidigare art!


Parmelia sulcata skrynkel-lav
En av våra vanligaste lavar tillsammans med blåslav på träd
Efterhand bildas små nätformade åsar (skryklor)
som brister med en mjölig beläggning som kallas soral


Parmelia sulcata skrynkel-lav
Ibland finner man apothecier som på denna individ
som alltså kan sprida sig asexuellt med soredier från soral
eller sexuellt med sporer från apothecierna
Kan växa på sten också


Parmelia saxatilis färglav
Namnet anger dess tidigare användningsområde!
Artnamnet saxatilis att den brukar växa på sten (dock ibland på träd som här)
Den har istället små utbuktningar som förstorar ytan (isidier)
och kan brytas av och liksom soredierna från soralen fungera som
diasporer dvs spridningskroppar med vind vatten, smådjur eller fågelfötter!


Lepista nuda blåmusseron
Då det var i svampklubbens regi fick vi dessutom lära oss lite svampar!


Lepista nuda blåmusseron
anses ibland lukta brännt gummi!

Inonotus obliquus sprängticka
De svarta knölarna som ofta ses på björk är ett mysterium
och ser väl närmast ut som brännt gummi!
De är helt sterila och själva svampen finns under barken. Utväxten kallas tschaga på ryska
Har i folkmedicinen använts för att behandla cancer och magsår; jmf signaturläran!
Idag finns bättre sätt!


Melanelia fuliginosa glänsande sköldlav
Hette förr Parmelia glabratula. Mörka (bruna) sköldlavar
"Parmelior" som ej reagerar med blågrön färg med salpetersyra (N-)
kallas idag Melanelia (melas=svart) medan de N+ kallas Neofuscelia.
Denna bildar stora bålar som glänser där det inte finns isidier!
artepitetet fuliginosa kommer av fuligo=sot(svart)! vilket ju stämmer bra!


Lepraria incana blågrå mjöl-lav
"Skrovlig som lepra" (spetälska)? Ja i vart fall söndersprucken och sorediös!
K-, blåstick! på dagen och UV ljus ger blåvit reflex på natten
Tål luftföroreningar och anses vara en av Englands vanligaste lavar
Alla typer av substrat


Cepaea hortensis trädgårdssnäcka

Lecanora subfusca (sensu latiore) "brun" kantlav
Kanske klokt att kalla dessa lavar för "subfusca"gruppen
Då de inte så lätt kan bestämmas i fält!
därav sensu latiore (s. lat.) = i vid mening


Cladonia caespiticia? flikbägarlav?
Tillhör släktet "renlavar" men saknar här de fruktbärande delar
Denna art kan ha bruna bägare. Homogen matta av bålfjäll ( fyllokladier) avslöjar den!!
Kan växa på jorden direkt eller bland mossa på träd!


Dryopteris carthusiana skogsbräken
Erik hittade de tre Drypteris arterna intill varandra i alkärret.
Platta rel ljusgröna blad och utan glandler blir skogs-


Dryopteris dilatata lundbräken
Mörkgröna blad (ofta vintergröna)
med inrullade kanter och rikligt med glandler blir lund-
Denna är mest tuvad av de tre.


Dryopteris expansa nordbräken
Och ljusgröna platta blad och med glandler blir då nord-
De två senare har dessutom fjäll med mörk kärna!
Dom korsar sig lätt vilket gör det mindre lätt för botanisten!


Mycena haematopus blodhätta
Under skinnet vackert röd!

Mycena haematopus blodhätta


Inonotus radiatus alticka
Trevlig ticka som ofta växer som husen i en liten bergsby!

Laccaria amethystina ametistskivling
bland löven hittades denna vackra doldis

Cystoderma sp grynskivling
finns flera arter grynskivlingar och denna vill gärna beskådas i mikroskop!

Lactarius quietus ekriska
Riskorna har mjölksaft
Kremlor saknar detta
båda bryts som en krita!


Parmelia omphalodes letlav
"Leta" är ett gammalt ord för att färga!
Brun lav som saknar isidier och apothecier men har som skrynkellav sprickor i skinnet!
Växer på sten och trivs vid kusterna


Platismatia glauca näverlav
Ofta på träd finns denna ovan grå under bruna lav.
Den är vanlig och har ofta koralliknande isidier eller soredier
Har däremot sällan apothecier!


Diploschistes scruposus groplav
Skorplav med urnliknande lite havtulpanliknande apothecier.
3 arter i släktet. Denna på silikatsten


Pertusaria aspergilla grynig stenporlav
En av de vanligaste porlavarna på sten

Dactylospora pertusariicola? saknar svenskt namn
Svarta apothecier, saknar bål och växer på den tidigare laven varav namnet!
Kräver mikroskopering för säker bestämning
Enl Foucard endast tidigare känd från Bohuslän!
Staffan har tidigare hittat den i Näverkärr!


Vad finns här?


Xanthoparmelia conspersa kaklav
En vanlig gulgrå Parmelia (sköldlav) som utgör stora kakor!

Xanthoparmelia conspersa kaklav
Oftast finns det bruna apothecier i olika storlekar
Ibland kan man undra hur gamla dom är?


Xanthoparmelia mougeotii dvärgkaklav
Soral och liknar något krumlav men är K+ gul (orange) KC-!
Soralen spridda över hela ytan. Kantflikarna platta


Arctoparmelia incurva krumlav
Liknar dvärgkaklaven men har mer konvext avslutande bålflikar
Har ofta också stora soral vilket denna individ saknar.
K- och KC+ rot!! om man får tro Wirth!, pink om man vill tro på Dobson!
Pröva själv!!!


Umbilicaria deusta et polyphylla svedlav och glatt navellav
Tvenne navel-lavar tillsammans vars namn avslöjar vem som är vem!

Candelariella coralliza kuddägglav
Till skillnad frå Xanthoria och Caloplaca K-, dvs blir ej röd!
Detta viktigt för att kunna skilja den från den snarlika ljuslaven Xanthoria candelaria
Uppsprucken i kuddar på en "fågeltopp".


Lasallia pustulata tuschlav
Om man vore en myra kan nog tuschlavens landskap
vara lika intressant som det större!


Rhizocarpon lecanorinum kragkartlav
Den vanliga kartlaven Rhizocarpon geographicum, har en slät yta med sprickor
Denna art har ytan uppsprucken med liksom en uppstående krage runt varje apothecium


fåglarnas utsiktspunkt


Neofuscelia (Parmelia) loxodes knölig sköldlav
Har förutom apothecier även isidier i grupper som kan spricka sönder till soral


Neofuscelia (Parmelia) pulla mörkbrun sköldlav
Har rikligt med apothecier men saknar både isidier och soral. Båda på sten.
Pullus betyder mörk


nyanser i gult


andra nyanser i gult


Aspicilia cinerea gråstenslav
Detta är kanske laven framför alla andra som gör att vi
har något som kallas gråsten!!
Reagerar typiskt gult till rött med KOH.
Detta tar en viss tid särskilt vid kyligt väder.
Till skillnad från den direkta röda färgen hos Xanthoria och Caloplaca.
Detta beror enligt Staffan på en ringöppningsreaktion hos reagerande molekyler
Gillar inte kalk. En nära släkting Mörk gråstenslav A. caesiocineriea är K-
Apothecierna är insänkta i skorplavens bål


Candelariella coralliza kuddägglav
Dessa tvenne lavar kan ni väl nu??

blandat med gult


iskristaller på aspblad


Miriquidica deusta svedskivlav
Svart bål och förbål liksom apothecierna
samt däremellan uppvikta ljusare (grå) fjäll!
Ej att förväxla med någon av de mörka kartlavarna!


Lecidea fuscoatra rutlav
Skorplav med konkava bålfragment (areoler) och svart förbål (syns ej)
Reagerar C+ röd men K-, apothecier gråsvarta och insäkta


Lecanora rupicola grådaggig kantlav
Mycket vanlig lav med ljus yta och apothecier jäms med ytan.
Apotheciernas yta blekbrun och ibland beströdd vit yta (pruina).
Bål oftast K+KC+ gula C- och apothecier C+ gulorange)


Schaereria fuscocinerea mörk skivlav
Doldis utbruten ur det större släktet Lecidea pga mikroskopiska detaljer
C+röd (mer eller mindre!?)


Tephromela (Lecanora) atra svart kantlav
Lättare att känna igen!
Tjock skorpig bål och rikligt med stora svarta framträdande apothecier med vit kant
Både på kalk och sur silikatsten
K+gul och häftig isblå under UV lampan!!
En lav att hitta på natten!


Xanthoparmelia tinctina kustkantlav
Liknar X. conspersa men har mer kul-lika isidier och är K+ röd
inte gulorange som den andra arten.


Xanthoparmelia tinctina kustkantlav
De kul-lika isidierna syns bättre !

Xanthoria candelaria ljuslav
K+ röd betyder att det inte är ägglav!

Verrucaria maura et Caloplaca marina saltlav & strandorangelav
Längst ner mot vattnet om solsidan den svarta saltlaven
med sin spruckna yta som dock inte syns så väl på håll!
Troligen har isen skadat strandorangelaven med ljusa rester?


Lecanora subcarnea kantlav (utan svenskt namn)
Under tak dvs på läsidan och under överhängande stenar trivs denna lav ibland i stora sjok
den har en rosa färgton som vi tyckte vara ett bra känetecken
K+ gul-röd C- och KC + rödorange bål, men C- apothecier.
jmf L. rupicola ovan!!


Physcia aipolia rosettlav
På en liten rönn fanns trenne vanliga lavar
som du nog kan bestämma själv med hjälp av Moberg/Holmåsen??
Skiljs från stjärnlav med K+ gul märg.


Hypogymnea tubulosa pukstockslav
huvudlika soral på en mycket liten individ


Physcia tenella finlav
Upplyftade lobkanter med läppliknande soral
samt fina cilier som dom ser ut i mikroskopet


Prunus spinosus blue moon
någon frostig natt har gjort sitt!!

kaffepaus i solen vid Havshuvudet
Man kan nog se på vilka ytor det växer lavar!!!

fritt hav mot SV
Vinterns värmemagasin!

Tripleurospermum maritimum kustbaldersbrå
Tidsoptimist!

Armeria maritima trift


Scleroderma citrinum? gul rot-tryffel
en stor rejäl tryffel men gör sig ej på fat!
Kan väl likna potatis-rottryffel men båda giftiga!


Scleroderm citrinum? gul rot-tryffel


Lecanora subcarnea kantlav utan svenskt namn
Känner ni igen färgen??

Cladonia subcervicornis kustbägarlav
mest fyllokladier som är svarta mot undersidans bas

Stereocaulon sp påskrislav
Uv ljus kan vara till nytta om man vill veta artnament hos dessa lavar

Cladonia arbuscula gulvit renlav


Cladonia uncialis pigglav
minst grenad av renlavarna

Cladonia portentosa hedrenlav
lika symmetrisk men ej lika tät som fönsterlav Cladonia stellaris
Västlig!


Caloplaca marina kustorangelav
känns den månne igen??

Xanthoria aureola saknar svenskt namn
Rel nyligen utbruten art som liknar en vägglav på en kustklippa
men som saknar apothecier.
Den blir snabbt röd! nästan svartröd!


Xanthoria aureola saknar svenskt namn
kanske skulle den kunna kallas kustorangelav?
ganska knottrig i mitten

Lecanora helicopis saltkantlav
UV- om man lätt vill skilja den från svart kantlav!
Den sitter oftast exponerad vid saltnära platser jmf senare!


Atriplex gabriuscula broskmålla
om man får tro expertisen
en frukt alltså!


Rhizocarpon richardii strandkartlav
En mörk kartlav som är
Märg J+ och bark C+. Svart förbålXanthoria polycarpa mångfruktig vägglav
Massor av fruktkroppar och mycket liten finflikig bål på kvistar!
Snitt från ett apothecium i mikroskopet från annan lokal


Physcia stellaris stjärnlav
märgen K- till skillnad frå K+ hos rosettlaven

Xanthoria parietina vägglav
har mycket bål relativt fruktkropparna !
Observera att alla fruktkropparna som syns är Xanthoria polycarpa!


Atriplex glabriuscula broskmålla
eller?? är det spjutmålla ?
Frågan låter sig alltid ställas!


Lycoperdon perlatum vårtig röksvamp
Bryum argenteum silverbryum
Vid en brännplats! Vid Drottningsviken!
Samma mossa som mellan stenarna vid Svingelns hållplats! nu i mikroskopet!


Evernia prunasti slånlav
Vit under till skillnad från gällav Pseudevernia furfuracea Täcks i sinom tid av soral.
Tillsätts parfymer för att minska avdunstningshastighetn!
Mycket vanlig! Du kan inte gå ut i skogen utan att se den!

Cratageus laevigata rundhagtorn
Varför smakar det bäst vid nerverna??

former i naturen


Pertusaria hemisphaerica snöbollslav
K+gul? och skall bli C+röd liksom med KC och lyser vit i UV ljus!

Rindodrina gennari? kustkrimmerlav
Krimmerlavarna bildar en grupp på 54 arter i Sverige
som ofta behöver artbestämmas genom att titta på sporerna i mikroskop!
det kan då visa sig att det till och med ibland är en Caloplaca!


Caloplaca aractina saknar svenskt namn
Ett riktigt fint fynd utgör denna lav tidigare bara känd från några enstaka lokaler i Sverige;

en klippa vid Kungsviken


naturform


Mycena galericulata rynkhätta
i skogen vid vägen tillbaka

Mycena polygramma silverhätta
randig stjälk

Leproloma (Lepraria) membranacea mjöl-lav
Mjöllav med rel distinkt kant!
gillar överhäng!


Laccaria amethystina ametistskivling


Amanita citrina vitgul flugsvamp
trolige ej så giftig som andra vita flugsvampar
men varför chansa?


Lecanora gangaleoides saknar svenskt namn
Likar svart kantlav men är UV-
och sitter till skillnad från saltkantlav hellst i skydd under överhäng
och anses r (rar) dvs ovanlig


Asplenium septentrionale gaffelbräken
en liten trevlig ormbunke som brukar titta ut ur någon springa i en klippa

Evernia prunasti slånlav
Som synes K+ gul! men det är gällaven också så man får kolla den vita undersidan!

Trapeliopsis flexuosa vedknotterlav
På hyvlat eller sågat trä
(stängsel, bryggor) är detta en vanlig lav som gör att allt trä
så småningom blir "gråträ!! jmf gråsten!
Med natriumhypoklorit (klorin) blir dom dock vackert röda!! (C+)


Candelariella vitellina ägglav
K- och med många apothecier
Det finns alltså en hel del gula lavar att hålla reda på!!


spår av liv
Kan det vara insekter ex vildbin som nyttjar hålen som bostäder??
sedan dom ursprungliga insekterna fått sitt??


Återfyndet!!!
Erik berättar att enda fyndet utanför, Öland och Gotland i Sverige
gjorts just i Hästhagen på St Amundö för ca 30 år sedan (Ingvar Nordin).
Erik tror ingen sett den sedan dess??
Varvid Alf i svampklubben frågar "Menar du den??"


Inonotus hispidus pälsticka
Och det var det!
Så sent på året inte i bästa skick!
En fin avslutning på denna exkusion!!
VU (vulnerable) Sårbar på Rödlistan!

Tack Staffan !
vi fick ta del av mycken kunskap denna vackra dag
medan sidensvansarnas silverklockor ringde i skyn

Du
(som orkade ända hit)! och alla andra med förståss!
är välkommen med på utflykter i Botaniska föreningen i Göteborg

man kan även besöka en länk för
undervisning av elever
den har gjorts av Åsa Anderberg vid Park och naturförvaltingen 2007karta med vår vandringLITTERATURFÖRSLAG:

Moberg, Holmåsen: Lavar en Fälthandbok
Nordic lichen flora vol 1-3. Uddevalla 2007
Foucard: Svenska skorplavar
Ryman, Holmåsen: Svampar en Fälthandbok
Hallingbäck, Holmåsen: Mossor en Fälthandbok
Arvidsson, Hultengren: Svenska landskapslavar
Arup, Ekman m fl Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige
Dobson Lichens; An illustrated Guide to the British and Irish Species
Johan Nitare Signararter;
Indikatorer på skyddsvärd skog;
Flora över Kryptogamer
Skogsstyrelsens förlag 2000

LAVAR PÅ NÄTET!

STRIDVALLS! enastående bilder

Encyclopedia of Life (EOL)

British lichens med stort bild material

Kirschbaum ca 500 arter

Lichens in Belgium, Luxembourg and northern France

Silverside's "Scottish and other British lichens

Sharnoff Lichens of North America

Felix Schumm, Flechten Madeiras, Kanaren und Azoren;
med engelsk nyckel till boken och mycket fina bilder!!
en del av dessa finns i Sverige!


Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.

Artkontroll
Staffan Wall lavar
Erik Ljungstrand kärlväxter