Vårexkursion till
Årekärrslunden 6 maj 2009

med Botaniska föreningen i Göteborg
Ledare Aimon Niklasson
Foto och text om ej annat anges Aimon Niklasson


Gulsippa Anemone ranunculoides
Lundens främsta kännetecken!
foto Eva Andersson


Gulsippa Anemone ranunculoides
knoppar


Gulsippa Anemone ranunculoides
utslagen blomma


Vitsippa Anemone nemorosa
utslagen blomma tidigare än gulsippan


Vitsippa Anemone nemorosa
utslagen blomma av en röd variant hittade jag under en
förexkursion utanför lunden
Det är en verklig bild och färg ej Photoshoplek!!


Blåsippa Hepatica nobilis
Flesta blåsipporna redan slutblommade
De gröna bladen syns dock alltid!


Alm (skogsalm) Ulmus glabra
frukter som är kala varav namnet
Man anar att året redan är långt gånget!!
almsjukan har ej slagit ut alla träd


Lönn, Acer platanoides
Inte så lätt att artbestämma
om man inte tittar noga!Lind Tilia cordata
Dom röda knoppfjällen typiskaLind Tilia cordata
efter ett tag faller knoppfjället till marken med ett litet ljud
som en liten regndroppe


Lönn Acer platanoides
Lönnen liksom linden insektspollinerad
här hann dock regnet före!


Sälg Salix caprea
HonblommaKärnsvamp Pyrenomycet
Den döda almveden föder insekter och svamparBandmossa Metzgeria furcata
vanlig levermossa med mittsträng och uppbyggd av celler i ett skikt!Död ved?
Den döda veden har ofta en stor mångfald av arter!!
Den döda veden kan vara den mest levande i skogen!!
Läs Bengt Ehnströms bok I roten på en gammal stubbe!!!


Hjälmfliksmossa Frullania (dilatata)
Vanlig levermossa på slät bark
hjälmen kan fungera som vattenreservoar
I vattnet kan man ibland finna det lilla björndjuret!!


Tordyvel av släktet Geotrupes
En av många skalbaggar som lever i lundenVätteros Lathraea squamaria
en riktig underjording
med en jordstam ca 50 cm under markens yta
dyker den upp vissa år i stor mängd
men inte alltid på samma ställe!
foto Eva Andersson


Vätteros Lathraea squamaria
befruktas av humlor!
men självpollingering under jord kan förekomma!Trolldruva Actaea spicata
kommer att ha svarta bär!
ordet trolldruva är ett litterärt påhitt av Elias Fries!
om man får tro Örtabok av Sune och Stina Jonsson


Skogsviol Viola riviniana
vit sporre och bladrosett från en vertikal jordstam
Rivinus var en känd tysk botanist
som gav ut en skrift om botanisk systematik 1696
tyvärr hittade vi ej underviolMajsmörblomma Ranunculus auricomus
knopp och övre smala blad
apomiktisk småartsgrupp men många taxa
dåligt kända i västra Sverige!
Majsmörblomma Ranunculus auricomus
Helt annnan form på
bladen vid basen och som ofta är en viktig artskiljande karakt&aumk;r
"alla barnen" är lika sin "mamma"!
Ormbär Paris quadrifolia
Mellan stigen och "bäcken" finns en stor mängd ormbär
Blommar lite senare och ger ett blått bär!

Harsyra Oxalis acetosella
Sura blad som alla barn smakat!

Krusig ulota Ulota crispa
En vanlig kuddmossa med mycket krusiga blad
och lurviga sporkapslar
känsliga för luftföroreningar då all
näring tas från luft och regn
Hättemossa Ortotrichum sp
En grupp kuddmossor utan krusiga blad
känsliga för luftföroreningar då all
näring tas från luft och regn
Intressanta mossor beskrivna i Nationalnyckeln!

Aurorafjäril Anthocharis cardamines
en hanne med främre vingen infälld fann medlemmar vid
slutet av exkursionen
foto Svante Henning


Aurorafjäril Anthocharis cardamines
man kan ana det oranga fältet
lever av och på korsblommiga arter
inte minst ängsbräsma som gett artnamnet
foto Eva Andersson


Vitsippa Anemone nemorosa
hopslagen blomma om aftonen!
LITTERATURFÖRSLAG:

Den Nordiska Floran Mossberg Bo, Stenberg Lennart och Ericsson Stefan
eller motsvarande vårflora!


Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.
Artkontroll Erik Ljungstrand kärlväxter