Växter funna i Askims socken hösten 2010

varav en del sk ruderatväxter
med Erik Ljungstrand

Foto och text Aimon Niklasson


Rosenlök Allium carinatum
Erik visade en gammal lokal för den vackra rosenlöken! !!Glansbräken Asplenium adiantum nigrum
Sen kollade vi en riktigt gammal lokal i en närbelägen socken!
Den trivdes bra trots den kalla vintern!
kanske prothallierna är blivande glansbräken?
i så fall fanns 3 generationer på plats!!
sista bilden visar sporangierna
EsparsettOnobrychis viciifolia
Letat i 10 år på Ven efter denna växt men tji!
Men på Gamla Säröleden stod den en dag när när jag for förbi!!
Närmast från Centraleuropa
Färgkulla Anthemis tinctoria
Vi letade efter glimmerört men fann "bara"
denna gamla fina färgväxt där vi parkerade
Dag och natt Melanpyrum nemorosum
På vägen till Stora Amundö
hittade vi en del intressanta sakerbr>

Rostbjörnär Rubus pedemontanus
Ett av våra vackraste björnbär!
Åtminstone på hösten!

br>

Strandmolke Sonchus palustris
Vi tittade på 2 olika lokaler med strandmolke
som typiskt reser sig över vassen!
med en proportionerligt liten men mångblommig klase


Strandmolke Sonchus palustris
Erik försöker bevisa att strandmolke är
Sveriges största vildväxande ört!!
Dom klarade den kalla vintern!


Grenigt kungsljus Verbascum lychnitis
Erik gör en floravårdsinsats
räknar grenigt kungsljus vid Billdals gamla stationsbyggnad!
Den är rödlistad!!


Pga den kalla vintern och allt grus som använts
som man ej kunnat ta hand om som vanligt
hittade vi 2 stora grushögar med ruderatväxter
på P-platsen vid Stora Amundö!
Nedan följer ett litet axplock av vissa arter vi fann där !

Fikonmålla Chenopodium filicifolium
Ganska vanlig i Göteborgstrakten


Videkornell Cornus alba
Tidigare angivits som en annan art


Vattenmelon! Citrullus lanatus
Frukterna får man nog köpa i affären!
kommer från Sydafrika


melon Cucumis melo
kommer från Afrika!
br>

Spikklubba Datura stramonium
Blommar på natten!!

br>

Blå snokört Echium plantagineum
från Väst och Sydeuropa

br>

Gängel Galinsoga parviflora
Hårgängel Galinsoga quadriradiata
Båda kommer från Sydamerika


Hirs Panicum miliaceum
Från Asien!
Hinner nog sätta frukt och spridas ut med gruset en gång till!!


Kapkrusbär Physalis peruviana
Kommer från Peru!


Vanlig (Grön) Kavelhirs Setaria viridis
Fågelfröspridd?


Robinia Robinia pseudoacacia
från östra Nordamerika


Hamnsenap Sisymbrium altissimum
Spretar ut i världen till skillnad från vägsenap!


Nattskatta Solanum nigrum nigrum

Svarta bär och kal! Rel vanlig


Hårig nattskatta Solanum nigrum schultesii
en ovanlig underart av nattskatta med bukttandade bladTornseglare Apus apus
över oss tornseglare mot söder
påminnande om att det går mot höst!


Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.
Artkontroll
Erik Ljungstrand kärlväxter