Svampexkursion till BOKEDALEN
11 okt 2014 med Botaniska föreningen i Göteborg
Ledare Robert Daun

i samverkan med Göteborgs Svampklubb och Partille Svampvänner
Foto och text Aimon Niklasson


Robert Daun samlade oss vid Jonsereds Järnvägsstation
och berättade om områdets historia
Föränderlig tofsskivling Kuehneromyces mutabilis och gifthätting Galerina mariginata
är två liknande svampar, den första en god matsvamp och den senare giftig
samma typ av gift som i vit flugsvamp men i något lägre halt


Gifthätting Galerina mariginata
närmast har ofta inte så utvecklad ljust parti centralt i väta (hygrophan) som ovan nämnda tofsskivling.
Liknande växtsätt har också svavelgul slöjskivling (ej avbildad och saknar ring) som dock har en mer grönaktig ton. De två första har ring och den senare är också giftig.


Fläckig bitterskivling, Gymnopilus penetrans
denna individ ej så fläckig

Toppig giftspindelskivling Cortinarius rubellus (C. speciosissimus)
angriper njurarna som efter några veckor slås ut och förr var en dödlig svamp

Toppig giftspindelskivling Cortinarius rubellus (C. speciosissimus)
ja denna svamp kan vända livet upp och ner!

Silverhätta Mycena polygramma
har längsstrimmig fot

Hässleklocka Campanula latifolia
rest efter fruktställningen

Skogsstarr Carex sylvatica
här kanske inkommen med gräsfrö på 1700 talet, eller mer troligt under 1800 talet

Skivling av någon art Entoloma sp.
skära sporer, många arter med makroskopiskt stor variation men mikroskopiskt mer enhetliga

Stor lökbroskskivling Marasmius alliaceus
Luktar verkligen lök så att man ej tvivlar!
tecken på lång skoglig kontinuitet enlig Robert, och kanske tecken på att
bokskogen är ursprunglig och ej planterad på 1700 talet som många antagit
Trådskivling någon art Inocybe sp.

Släktet innehåller mer än 150 arter i Norden


Sidentrådskivling Inocybe geophylla


Korallticka Grifola frondosa
vid basen av en ek

Korallticka Grifola frondosa
på andra sidan eken

Troligen luden vitriska Lactarius vellereus?


Puckelmusseron Tricholoma sciodes
inte så utvecklad puckel hos detta exemplaret

Vitfryle Luzula luzuloides
Gräsfröinkomling

Horngrå nagelskivling, Rhodocollybia butyracea f. asema (Collybia asema)


En bläcksvamp på ved Coprinus sp. sensu lato
se senare bilder
Ullklot Trichia varia
mogna fruktkroppar

Violett geléskål Ascocoryne sarcoides


En bläcksvamp på ved Coprinus sp. sensu lato
hatten i närbild

Vid en låga


Vedtrattskivling (mjölmussling) Clitocybe lignatilis
vår enda Clitocybe på trä!

Vedtrattskivling (mjölmussling) Clitocybe lignatilis
undertill, luktar mjöl!

Ostronmussling (Ostronskivling) Pleurotus ostreatus
samma art som i butiken!

Almmussling och och grönmussling Lyophyllum ulmarius et Panellus serotinus
Alla tre på ett "bräde"
Undersida av almmussling, ovansida grönmussling och ostronskivnlingAlla tre underifrån
ostronskivling till vänster, grönmussling och almmussling

Ostronskivling Pleurotus ostreatus
lite närmare!

Nu kan ni väl dessa???
lite närmare!

Bokdyna Hypoxylon fragiforme
en kärnsvamp

Bokdyna lite närmare
lite närmare!

Stubbhorn Xylaria hypoxylon
ofta greniga, men här ännu rätt outvecklade

Kantarellmussling Plicaturopsis crispa
kan hittas även milda vinterdagar

Kantarellmussling som vuxit ut sedan trädet fallit!

Porslinsnagelskivling Oudemansiella mucida
högt upp på en bok


Fnöskticka Fomes fomentarius
den variant som växer på bok har ofta ojämnare form än övriga fnösktickor

Gyttrad röksvamp Lycoperdon pyriforme
luktar illa (akta ögonen!)

Gyttrad röksvamp
som gör skäl för sitt namn

Vit vedfingersvamp Lentaria epichnoa
Ganska ovanlig! Här rätt outvecklade ex.

Glitterbläcksvamp Coprinellus micaceus (Coprinus m.)
Tidigat stadium

Glitterbläcksvamp Coprinellus micaceus (Coprinus m.)
jo den har en fot!

Rak fingersvamp Ramaria stricta


Tegelticka Daedaleopsis confragosa
I Sverige västlig art

Bokkremla Russula mairei
En typisk kremla för bokskog
Svartkremla Russula nigricans
skivorna är vita från början!


Svartkremla Russula nigricans


Porslinsnagelskivling Oudemansiella mucida
lite närmare!

Kantarellmussling Plicaturopsis crispa
annat träd än tidigare bilder

Frätskinn Vuilleminia comedens
Spränger bort barken!

Bokticka Inonotus nodulosus
liknar alticka

Raggskinn Stereum hirsutum
Ger vitröta

Boklövshätta Mycena capillaris
Gracila skönheter!

Gallkremla Russula fellea
skarp brännande smak, lukt fruktig eller senapslik


Rödgul taggsvamp Hydnum rufescens
God

En myxomycet kanske ullklot Trichia varia?
omoget stadium

Grönskål av någon art Chlorociboria sp.
lättare att bestämma om det finns fruktkroppar (skålar)
Båda våra arter av grönskål färgar veden blågrön


Gammal gran med några år på nacken
har nu fallit ner på backen

Härlig stund i Bokedalen
Varför inte följa med oss ut?

Nu börjar livet! Picea abies post mortem
Svamparna börjar nu bryta ner trädet vilket ger substrat
för lavar, mossor, kanske någon kärlväxt, myxomyceter, insekter och fåglar.
Varför inte följa ett gammalt träd under resten av ditt liv? Det handlar ej om kvartalsekonomi i naturens hushållning!
Det går fortare att förstå genom att läsa exempelvis Bengt Ehnströns bok "I roten på en gammal stubbe"!
En bok om biologisk mångfald


I Bokedalens pelarsal

Robert fick många frågor!
Naturen är en bra lärosal!


Flåhätta Mycena epipterygia
Slemmig tofsskivling (Piltofsskivling) Pholiota aurivellusRutsopp Xerocomus chrysenteron


Pudrad trattskivling Lepista nebularis
ca 5% mår illa av denna svamp!
Det är inte bara svamparna som är olika!


Pudrad trattskivling Lepista nebularis
undersida

Rak fingersvamp Ramaria stricta
Ytterligare ett ställe!

Sidenticka Trametes versicolor
liknar zonticka men denna ej svart

Sidenticka Trametes versicolor


Sidenticka Trametes versicolor
lite närmare!

Platt-ticka Ganoderma applanatum
skarpkantad ticka
Epålettsvamp Panellus stipticus


Korkticka Trametes gibbosa


Violett geleskål Ascocoryne sarcoides
ytterligare ett ställe

Skärmstarr Carex remota
I en sänka i sluttningen

Citronskål Bisporella citrina
Ganska vanlig

Gifthätting Galerina marginata
uppkomling

Pepparsopp Chalciporus piperatus
notera den gula färgen inne i foten

Ögonskål(ar) Scutellinia scutellata
blixten blev strömlös så närbild
med "ögonfransarna" i kanten blev det ej


Svedticka Bjerkandera deusta


En art av släktet vedplätt, troligen Dacrymyces stillatus
både släkte och artnamn är samma!Stubbdyna Ustelina deusta
en kärnsvamp
Ribbgrynna Phlebia radiata


Horngrå nagelskivling Rhodocollybia butyracea f. asema (Collybia asema)
ytterligare en bild på denna art

Rostöra Hymenochaete rubiginosa


Rostöra Hymenochaete rubiginosa
Den väljer sin plats!

Gyttrad röksvamp
ytterligare en lokal

Sötriska Lactarius subdulcis
Sydvästlig art

Sötriska Lactarius subdulcis
Sötriska Lactarius subdulcis


Blek geleskål Neobulgaria pura


Vittringsgropar (håligheterna i berget)
Hur man skiljer de avlånga vittringsgroparna från s.k. tafoni finns att läsa i

Vittringsgropar eller tafonivittring i Bokedalens naturreservat, Partille kommun
Vittringsgropar

Ett stort tack till Robert Daun och svampklubbarnas medlemmar
för hjälp med att hitta och visa svamparna.
Det var ett stort kultur och naturarv som du förmedlade till oss denna sköna
och varma höstdag innan älgjakten tog fart i våra trakter!
Med hopp om att dessa bilder kanske kan bidra till fortsatt och ytterligare intresse.

Litteratur:
Svengunnar Ryman och Ingemar Holmåsen. Svampar en fälthandbok

Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.
Artkontroll Robert Daun