Botanikdagarna i Dalsland 2013
Dag 1 (i norr)

27 juni 2013 med Svenska Botaniska Föreningen
lokal samordnare Claes Kannesten, Dalslands Botaniska Förening, med flera!
av de ca 100 deltagarna började hälften i norr och slutade i söder
dessa bilder kommer från denna gruppens upplevelser (buss 2)

Foto och text Aimon NiklassonDalslands flora; våra skriftliga guider!
lite om Dalsland


Nu var vi "på Dal".
Vi åkte upp på Brurefjället och gick på en stig med ganska mager flora tills vi plötligt
fick uppleva det som av professor Karl-Inge Åhall kvällen innan beskrivit som att
berggrundens lagerserie lagt sig horisontellt.....plötsligt var floran helt annorlunda!!!


Här växte berglök, Allium lusitanicum
(syn. A. senescens, A. montanum, "kantlök")
(Virtuella Floran)
stor iver uppstod och ibland kan man komma på kant med sin kamera!
Långetjärnet


Hällebräken, Woodsia ilvensis
(Virtuella Floran)


Berglök, Allium lusitanicum
(syn. A. senescens, A. montanum, "kantlök")

Visst är den vacker!? (Artdatabanken och artfaktabladFjällhällebräken, Woodsia alpina (Virtuella Floran)
Nog är den ganska lik hällebräken ovan, men inte så flikiga, och fjäll och hår på undersidan
syns ju inte så väl på ovansidan!


Fjällhällebräken, Woodsia alpina
ytterligare en bild som jämförelse!


Knagglestarr, Carex flava (Virtuella Floran)Brunört, Prunella vulgaris (Virtuella Floran)Berglök, Allium lusitanicum (senescens)
(syn. A. senescens, A. montanum, "kantlök")

(Virtuella Floran) när trängseln lagt sig!


Blodnäva, Geranium sanguineum
(Virtuella Floran) efter morgonens regn


Skogsnätfjäril, Militaea athalia
(Svenska dagfjärilar och nattfjärilar/ Magnus Unger)


Knägräs, Danthonia decumbens
(Virtuella Floran) kanske var här gammal betesmark innan den stora utflyttningen till USA?Ljungblåvinge, Plebejus argus
(Svenska dagfjärilar och nattfjärilar/ Magnus Unger) eg. behöver man se skenbenets tagg
för att säkert skilja den från hedblåvinge, P. idas
Skyfallsalg, Nostoc commune
(Algaevision, Natural history museum) uppsvälld efter morgonens regn och synlig!
vilket gett upphov till den "förståeliga" uppfattningen att den kommit ner med regnet!Kattfot (honplanta), Antennaria dioica
(Virtuella Floran)


Skogsnätfjäril, Melithaea athalia ytterligare 2Kaffepaus innan vi besökte granskogen vid Baljåsen,
Hembygdsgården Petersborg

(karta)


Upptagen exkursionsledare Erik Ljungstrand, "Pluvius absentis" (Nikl.)Gran, Picea abies
(Virtuella Floran)


Graninfo
(Alternativ tolkning av granens "invandring" i Sverige, 6 Mb)
(Mer lättläst variant)Pinnlav och mager bägarlav(?), Cladonia floerkeana et macilenta(?) täckte taket!Fortsatt regn?


Erik svarade gärna på frågor!


Vitpyrola, Pyrola rotundifolia
misslyckat foto behjälpt med Photoshop


Linnea, Linnaea borealis
andra lyckades bättre! (Virtuella Floran)


Stor blåklocka, Campanula persicifolia
att besegra vinden! (Virtuella Floran)


Sen vandrade vi in mot den rika granskogen vid Baljåsen!!

Skogsklocka, Campanula cervicaria
ännu inte i blom!
(Virtuella Floran)

(Artdatabanken)Höggul ängskovall, Melampyrum pratense var. hians
men så ser dom kanske inte ut där du bor? (Virtuella Floran)


Höggul ängskovall, Melampyrum pratense var. hians
jo blomman är gul ända in till fodret! (Virtuella Floran)


Hultbräken, Phegopteris connectilis
Enlig Erik Ljungstrand vårt lands enda kända apomiktiska ormbunke!! (Virtuella Floran)


Rik granskog
(Naturvårdsverket) eller på mer byråkratiskt språk
Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 NV-04493-11Beslutad: maj 2012
Näringsrika granskogar/Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ
Fennoscandian herb-rich forests with Picea abies
EU-kod: 9050


Skogssvingel, Drymochloa sylvatica, (syn. Festuca altissima)
fanns i stor myckenhet
(Virtuella Floran)

(Artdatabanken)Strävlosta, Bromus benekenii
hängde plötsligt över stigen!
(Virtuella Floran)

(Artdatabanken)Dvärghäxört, Circaea alpina
i stor mängd längs stigen! (Virtuella Floran)


Näverlav, Platismatia glauca
grenarna täcktes av bladlavar


Blåsippa, Hepatica nobilis
indikerar oftast kalk i marken (Virtuella Floran)Svart trolldruva, Actaea spicata
(Virtuella Floran)Myskmadra (myska), Galium odoratum, (syn. Asperula odorata)
(Virtuella Floran)


Lavträdet
Vad fanns på detta träd??


Lunglav, Lobaria pulmonaria
en rödlistad art! (Artdatabanken)


"Filtlav", Peltigera sp.
det var trångt vid stammen och den "utlovade" blylaven blev bara en filtlav! i kameraminnet
(Artdatabanken Blylav!)Lunglav, Lobaria pulmonaria
den var ganska stor!


Grön sköldmossa, Buxbaumia viridis
någon hittade en betydligt mindre grön sak på en ruttnande stubbe!
en skogens doldis!


Sårläka, Sanicula europaea
en underlig blomma! (Virtuella Floran)Skogsnäva, Geranium sylvaticum
(Virtuella Floran)Desmeknopp, Adoxa moschatellina
numera rödlistad!!
(Virtuella Floran)

(Artdatabanken)Ormbär, Paris quadrifolia
(Virtuella Floran)Höggul ängskovall, Melampyrum pratense var. hians
åter med helgula blommor in till fodret! Notera formen i övrigt! (Virtuella Floran)Skogskovall, Melampyrum sylvaticum
som jämförelse!! (Virtuella Floran)Humlebagge, Trichius fasciatus
lite tovig av regnet!


Ängsblombock (Mörkstrimmig blombock), Stenurella melanura, (Leptura melanura)
den blå, Oedemera sp.


Så kommo vi till Bräcke ängar!!utan regn!!!

Hässleklocka, Campanula latifolia
intill vår matplats ännu inte utslagen (Virtuella Floran)


Bräcke ängar
på väg in i lunden


Bräcke ängar
ute på ängen


Skogsknipprot, Epipactis helleborine
i lundkanten fanns den fortfarande i knopp (Virtuella Floran)


Underviol, Viola mirabilis
men den var som väntat överblommad!
raden av hår på bladskaftet avslöjade den! (Virtuella Floran)Nästrot, Neottia nidus-avis
nästan klorofyllfri och därför helt mykorrhizaberoende (Virtuella Floran)


Bräcke ängar
gott om prästkragar (Bräcke ängar)


Bräcke ängar
(Västkuststiftelsens info)


Bräcke ängar
...vart är vi på väg?


Norsk daggkåpa, Alchemilla norvegica
jo för att se denna art, som påminner om närheten till Norge! (om du är intresserad av daggkåpor! inklusive A.norvegica)


Bräcke ängar
samspråk i naturen...


Bräcke ängar
memorisering och digitalisering av naturen


Ormrot, Bistorta vivipara
minskande mot söder (Virtuella Floran)


Nattviol, Platanthera bifolia
underartsnivå diskuterades (Virtuella Floran)


Brudsporre, Gymnadenia conopsea
(Virtuella Floran)


Fältgentiana (tidigblommande), Gentianella campestris var. campestris
i solsken och utslagna!!!! (Virtuella Floran)


Fältgentiana (tidigblommande), Gentianella campestris var. campestris
(Artdatabanken)


Slåttergubbe, Arnica montana
i sitt yppersta flor! nu rödlistad!
(Virtuella Floran)

(Artdatabanken)Brudsporre, Gymnadenia conopsea
kanske insekts perspektiv


Bräcke ängar
svårt att se sig mätt....


Brudsporre, Gymnadenia conopsea


Vitmåra, Galium boreale
det finns många arter bland de större växterna! (Virtuella Floran)


Bräcke ängar
här går det väl an att vara humla?


Bräcke ängar


Nöjd fotograf
nu fungerar ju kameran riktigt bra!


Brudsporre Gymnadenia conopsea
!!!!!


Raggmossa Racomitrium sp.
troligen sandraggmossa R. canescens på grund av underlaget


Bräcke ängar
Erik funderar på saken


Fotoattack!


Lavkontroll


Losta Bromus
vilken? (i odling)


Råglosta, Bromus secalinus
förr betraktat som ett besvärligt ogräs!
(Virtuella Floran)

(Artdatabanken)Hur var det nu med håren?
Luddlostan har både långa och korta hår vid roten, men inte denna!

Sen åkte vi till Tösse!!

Kantarell, Cantharellus cibarius
en av årets första?


Hallebol, Tösse!
vad kunde finnas i denna magra tallskog?


Krusbräken, Cryptogramma crispa
(Virtuella Floran)


Krusbräken, Cryptogramma crispa
Världsutbredning (Virtuella Floran)


Linnea, Linnaea borealis
twinflower är väl ett fyndigt namn! (Virtuella Floran)


Linnea, Linnaea borealis
kanske ett sätt att hedra Linné genom att visa denna blomma sist för dagen?


Hemåt! vi mötte regnet från söder!
och funderade på hur dom haft det i buss 1?Vi tackar Erik och alla medarbetare samt Svenska Botaniska Föreningen och Dalslands Botaniska Förening
för en mycket lärorik dag i norr på Dal!

Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.
Ord och artkontroll kärlväxter Erik Ljungstrand
tack till Christer Jönsson för kommentarer om insekterna