Botanikdagarna i Ångermanland 2014
Dag 1 (södra turen)

3 juli 2014 med Svenska Botaniska Föreningen
lokal samordnare Stefan Grundström, m fl.
av de ca 100 deltagarna började hälften med södra turen (buss 2)
kompl av Ångermanlands flora Jan W Mascher (SBFs arkiv)!
Foto och text Aimon Niklasson


Nu var vi "i Ångermanland".
Stefan Grundström med flera skulle visa oss vägen. Naturreservatet Älgberget-BjörnbergetOffersjön
Här gick vi på djupet utan boots! Boteå sockenvad kan dessa små blad vara?
vid sidan av gul näckrosBlommade den?
Stipendiat med torra fötter
tekniken hjälper!Hybrid mellan gul och dvärg-näckros, Nuphar lutea x pumila
Åtminstone Erik Ljungstrand var av denna bestämda åsikt
(dvärgnäckros,Virtuella Floran)Hybrid mellan gul och dvärg-näckros, Nuphar lutea x pumila
samma som ovan men från sidanLinnéa, Linnaea borealis
Finns i praktiskt taget hela Sverige!ängskovall, Melampyrum pratense
finns också i hela SverigeVindlav (Bloody eye), Ophioparma ventosa (Haematomma ventosum)
vacker lav på stenGråal, Alnus incana
notera de håriga och spetsiga bladenÅkerbär, Rubus arcticus
Finns det vackrare blomma i dikeskanten?
Relativt markerad gräns vid Dalälven
(Virtuella Floran)Mandelpil, Salix triandra
Notera stora kvarsittande stipler vid bladskaftets början
Vi befinner oss nu vid Björkå Bruk, Ångermanälven, Överlännäs sockenRostsvamp på mandelpil, Melampsora amygdalina
anses gå enbart på denna art!Mandelpil, Salix triandra
typiskt gråaktig bladundersidaSkogssäv, Scirpus sylvaticus
finns i kustlandet upp till HaparandaMadrör, Calamagrostis stricta
Lägg märke till det korta borstet i blommorna upp till höger!Kanelros, Rosa majalis
nära älvbrinkenMandelpil, Salix triandra
Ja vad var det nu det bruna betydde?Kärrstjärnblomma, Stellaria palustris
nordgräns för sin utbredningTopplösa, Lysimachia thyrsiflora
Två av årets stipendiater kollar upp bestämningen!Olika viden diskuteras med Bengt Larsson
grönvide med rent grön undersida och svartvide med mörkare spetsDags för de små vid stranden!
LågvattenDet fanns flera ledare att fråga!
Strandängen betas av kor
syns bara längst bortMen först en liten matpaus vid älven
några lommar låg ute på vattnetStefan samlar sin grupp!
Stefan med "Moster"
Äkta förgätmigej, Myosotis scorpioides
Denna växt heter så på många språk, även kinesiska!!
notera breda korta foderbladsflikar med tilltryckta hårLånke men vilken art?, Callitriche
Sylört, Subularia aquatica
Med fyrtaliga blommor och långsmala rel spetsiga gröna blad.Ävjebrodd, Limosella aquatica
Femtaliga blommor och spatelblad
(Artdatabanken)Vattenmåra, Galium palustre
spröd bland andra bladerStrandranunkel, Ranunculus reptans
Ävjepilört, Persicaria foliosa
hittades till slut blommande
(Artdatabanken)Återtåg, Luncus retroversus
sk "trav-esti"Topplåsbräken, Botrychium lanceolatum
Vägkant nära Herrsjön, Ytterlännäs socken
notera den ljusgröna färgen på bladskivan
och avlånga spetsiga småflikar
(Artdatabanken)Grönkulla, Coeloglossum viride
fann vi också i vägkantenVitpyrola, Pyrola rotundifolia
Blek blåbärslövmätare, Scopula ternata (?)
Månlåsbräken, Botrychium lunaria

(Artdatabanken)Nordlåsbräken, Botrychium boreale
Notera bredare och rundade småflikar som gärna överlappar
(Artdatabanken)Till Björnberget kom vi till fots
då bussen fastnade i den rel branta backenSkägglav, Usnea longissima
Förlagan till våra girlanger!
(Artdatabanken)Skägglav, Usnea longissima
Skägglav, Usnea longissima
man kan bara njuta!Skägglav, Usnea longissima
Skägglav, Usnea longissima
Blodlav, Mycoblastus sanguinarius
blodröd inuti apothecierna (fruktkropparna)Obestämd örnlav, Ochrolechia sp?
Vårfryle, Luzula pilosa
Spindelblomster, Listera cordata
Spindelblomster, Listera cordata
sätesförlossning?Jungfru Marie nycklar, Dactyloriza maculata ssp maculata
Jungfru Marie nycklar, Dactyloriza maculata ssp maculata
Tranbär, Vaccinium oxycoccos
Tranbär, Vaccinium oxycoccos
hårigSumpstarr, Carex magellanica
notera mörka axfjällTaggstarr, Carex pauciflora
Pauciflora=fåblommigKälldunört, Epilobium alsinifolium
Vid en källa! Notera de bredare bladen jämfört med kärrdunört!Fotografering!
StilstudieTorta, Cicerbita alpina
bladformen hjälpte oss att bestämma den till artGränsticka, Phellinus nigrolimitatus
indikerar gammal skogGränsticka, Phellinus nigrolimitatus
Notera den gulaktiga kanten och rosa färgen
den svart linjen som gett artnamnet syns bara i genomskärning
(Artdatabanken)Utsikt från Västeråsberget
Några fick fram regnkläderna
Men vi var torra hela dagen!Stipendiat
Stilstudien i tallGlittrande öga och blånande skog
Ljusglimt
Myröga
BrodtextManlav, Bryoria fuscescens
Kryptogamer
StilstudieFönsterlav, Cladonia stellaris
"O-vitmossa"Ögonpyrola, Moneses uniflora
Längs stigen ner till Torpmyrhöjden, VästeråsenFältgentiana, Gentianella campestris
Mycket stora exemplar
(Artdatabanken)Stagg, Nardus stricta
Ormrot, Bistorta vivipara
Asporangelav, Caloplaca flavorubescens (?)
på gammal aspKanske aspgelélav, Collema subnigrescens?
Kanske stiftgelélav, Collema furfuraceum?
Obestämd kuddmossa, Orthotrichum
Aspticka, Phellinus tremulae
Kvastfibbla, Pilosella cymosa
Troligen mjukhårigÄngens blomsterprakt
Västeråsen ej bebott sen 1933Vi somnade med dessa blommor på näthinnan!Vi tackar Stefan Grundström och alla medarbetare samt Svenska Botaniska Föreningen
för en mycket lärorik dag i södra Ångermanland

Meddela gärna ev fel till undertecknad.
Dessa har dock begränsats av Erik Ljungstrand,
Staffan Wall och Christer Jönsson. Tack!
Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.