Botanikdagarna i Ångermanland 2014
Dag 2 (kust-turen)

4 juli 2014 med Svenska Botaniska Föreningen
lokal samordnare Stefan Grundström, m fl.
dagens ledare Dan Norlin
av de ca 100 deltagarna gjorde hälften mellandagen med kustturen (bilder från Rotsidan)
kompl av Ångermanlands flora Jan W Mascher (SBFs arkiv)!
Foto och text Aimon Niklasson


Nu var vi vid "Rotsidan, Nordingrå socken".
Grönpyrola, Pyrola chlorantha
Fann vi på stigen ut till havet


Korallrot, Corallorhiza trifida
Vanlig lopplummer, Huperzia selago ssp. selago
Nattviol, Platanthera bifolia
det diskuterades om detta var underarten skogsnattviol ssp. latifloraNattviol, Platanthera bifolia
ståndarknappens båda rum var i alla fall parallella!grönkulla, Coeloglossum viride
Vi vandrade ut mot havet på svagt sluttande diabas
Så kommo vi ut till havet
Sydknutnarv, Sagina nodosa ssp. nodosa
rikligt glandelhårig klarar den kylan, isen, och vinden!Krypnarv, Sagina procumbens
liksom den 5-taliga sylnarven (som saknas i norr) har den uddspetsiga bladArktisk strandvial, Lathyrus japonicus ssp. japonicus
har ju faktiskt håriga foderblad!Kanske mörk kranslav?,
Phaeophyscia sciastra?
Strandtrav, Arabidopsis petraea
första exemplaret vi fann
finns bara på Ångermanlandskusten i Sverige men känd sedan 1753!!dito blad
Praktlav, Xanthoria elegans
Diabasen ser inte riktigt ut som "vanligt"
Flertal lavar
Möjligen Umbilicaria hyperborea, Rhizocarpon badioatra och Candelariella vitellina, samt ytterligare någraStranden mot norr
på jakt efter utlovad blommande strandtrav
KöbildStrandtrav, Arabidopsis petraea
blommande och i frukt på samma gångkrypin
Kartlav, Rhizocarpon geographicum
de svarta fruktkropparna i hörnena saknar gul krage som "lecanorinum".
notera svart förbålKanske krumlav? Parmelia incurva
Kanske färglav?, Parmelia saxatilis
Snip, Trichophorum alpinum
Storsileshår, Drosera anglica
Fjällnejlika, Viscaria alpina
Tranbär, Vaccinium oxycoccos
möjligen fanns det dvärgtranbär också?Rundsileshår, Drosera rotundifolia
Gräsull, Eriophorum latifolium
Gräsull Eriophorum latifolium
artepitet in situMyskgräs Hierochloë sp?
under utredning!Nordbräken Dryopteris expansa
Ljusgrön skiva och långa sekundärflikar på nedersta bladskivan!
i mängd längs spången när vi nu åkte vi till Skuleskogens nationalparks entré för lunch.
Nätra sockenKambräken Blechnum spicant
nordlig lokal för östra Sverige men passerar Lofoten i Norge!Kambräken Blechnum spicant
"unga sporofyter" till vänster och obestämd "knattemossa" med kapslar
och grågrön grävlingmossa till höger!Kambräken Blechnum spicant
fertilt blad under utveckling
Dvärgbjörk Betula nana
Ängsklocka Campanula patula
växte vid busshållplatsen!Fårsvingel Festuca ovina
Natura 2000 område vid Saluån, Grundsunda sockenFårsvingel Festuca ovina
slidorFårsvingel Festuca ovina
bladBottnisk malört Artemisia bottnica (campestris ssp. bottnica)
orsaken till bildandet av Natura 2000 området!Bottnisk malört Artemisia bottnica (campestris ssp. bottnica)
Bottnisk malört Artemisia bottnica (campestris ssp bottnica)
"vinterståndare"Med "Krok" så blir man mera klok
Österhavets blåa strimma!
försvarades av ilskna tärnor!Mjölon Arctostaphylos uva-ursi
kringomgärdade en tallGullklöver Trifolium aureum
Gideåbacka timmeravlägg, Grundsunda sockenBrännässla Urtica dioica
Vi tyckte den saknade brännhår men så icke Erik som fann för många!Dan Norlin berättar om platsens stora begivenhet!
Glansruta Thalictrum lucidum
första fyndplatsen i SverigeGlansruta Thalictrum lucidum
blommor i full glans!Finnklint (tidigare ängsklint) Centaurea phrygia
rel vanlig i södra FinlandBrudborste (borsttistel) Cirsium heterophyllum
Brännässla Urtica dioica
nu tyckte vi också att den var hårig! men var är stickhåren?Brännässla Urtica dioica
Honblommor med sina märkesflikar och stickhår
den är ju vindpollinerad!Kåltistel Cirsium oleraceum
märk skillnaden med torta som har en mer triangulär ändflik
dessutom gulvita blommor till skillnad från brudborsten!Topplåsbräken Botrychium lanceolatum
Revsuga Ajuga reptans
i varje fall är de övre stödbladen kortare än blommorna!Rödblära Silene dioica
symboliserar ju också den lokala tidskriften så varför inte avsluta med den?


Vi tackar Stefan Grundström och Dan Norlin, övriga medhjälpare
samt Svenska Botaniska Föreningen för en mycket lärorik dag i södra Ångermanland

Meddela gärna ev fel till undertecknad.
Dessa har dock begränsats av Erik Ljungstrand och Staffan Wall
Tack!
Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.