Botanikdagarna i Ångermanland 2014
Dag 3 (västra turen)

5 juli 2014 med Svenska Botaniska Föreningen
lokal samordnare Stefan Grundström, m fl.
dagens ledare var Olof Svensson tillsammans med Dan Norlin och Bengt Larsson
av de ca 100 deltagarna avslutade hälften med västra turen
kompl av Ångermanlands flora Jan W Mascher (SBFs arkiv)!
Foto och text Aimon Niklasson


Nu var vi "i Höven"
Resele sockenvid Reseles nipor
på väg!
målbild
!
Tysk fingerört, Potentilla thuringiaca
Backdunört, Epilobium collinum
enligt min anteckningsbokvi studerade "Torrängsfloran"
Vart tog aurorafjärilen vägen?
Vi fick gå över gårdstunet
i rabatterna växte det
Stor riddarsporre, Delphinium elatum
med mera
som brandlilja, akleja och blå bergsvallmo
studentnejlika
Praktbetonica
ängsanemonMen vi var i niplandskapet
och letade efter en vild rar växtNågot överblommad kanske?
Men några blommade fint ännu!
Köbild!
Rysk drakblomma, Dracocephalum thymiflorum
om ni undrar vad den heter?!Rysk drakblomma, Dracocephalum thymiflorum
lite närmareSandnarv, Arenaria serpyllifolia
ja biotopen och att foderbladen är lika långa som frukten talar samma språk!Krustistel, Carduus crispus
går så här långt norr ut!Bygdens söner
Jörgen och DanLärdom sprids till nästa generation
Bengt ansluter
Något på gång?
Har ni verkligen kollat allt?
Tid för eftertanke
Lokalen kan ses från bilen!
Maria (kansliet) fick en liten rast på tunet!
Det var uti skördetid!
traktor-muleEfterlängtad lunch
Obestämd lokal insektsfauna på bussens kofångare
Ny lokal (O-hugget?)
Jättjärnsbäcken, Lidgatu, Ådals-Liden sockenTrots det gamla namnet
har den aldrig vuxit på nipor!
Bengt visar en viktig detalj!
snärpet
var detaljenVippan hos skogsrör, Calamagrostis chalybaea
Om ni vill veta vad den heter!? notera de violetta spetsarna
ovanlig utbredning!Skön mossa
Man tänker nog inte alltid på behåringen
Rosenticka, Fomitopsis rosea
"rosenlistad" (NT)vid Nämforsen i Näsåker
bilder tagna från bussen, platsen känd för hällristningar och musikfestivalen URKULTvid Nämforsen i Näsåker
forsenÅngermanälven ringlar mot havet
från bron
Hällristningarna kräver en annan dag!Blågull, Polemonium caeruleum
växte vid kaffeplatsen i skogen väst om älvenÄngsgentiana, Gentianella amarella
obs fyrflikigKlådris, Myricaria germanica
Ödsgård, Edsele socken nära Faxälven (stenbrott!)Dito i mera blom
En röd grönalg, Trentepohlia iolitus
lever ibland fritt som här men även i symbios med svamp som lav!Avslutning vid Gideåbergsmyrarna
Torta, Cicerbita alpina
Guckusko, Cypripedium calceolus
blommat över

Kransrams, Polygonatum verticillatum
Grönvide, Salix phylicifolia
också glansiga blad!Glansvide, Salix myrsinites
Sumpnycklar, Dactylorhiza traunsteineri
Tagelstarr, Carex appropinquata
inte vanlig så här långt norr utDvärglummer, Selaginella selaginoides
rikligtBrudsporre, Gymnadenia conopsea
Sumpnycklar, Dactylorhiza traunsteineri
blommorBjörnbrodd, Tofieldia pusilla
Nordspira, Pedicularis palustris ssp. borealis
Ute på myren
Tallen växer in...
Jungfru Marie nyckel, Dactylorhiza maculata
Jungfru Marie nyckel, Dactylorhiza maculata
Gräsull, Eriophorum latifolium
toppbladGräsull, Eriophorum latifolium
Tvåblad, Listera ovata
Dvärgtätört, Pinguicula villosa
kapselskaft enbart stack upp ur den röda vitmossanVattenklöver Menyanthes trifoliata
ingen klöverKråkklöver, Comarum palustre
och det ju inte denna art heller!Nordlundarv, Stellaria nemorum ssp. nemorum
Nordisk stormatt, Aconitum lycoctonum ssp. septentrionale
Storgröe, Poa remota
inte så ofta man ar nytta av "öronen" inom botanikenStorgröe, Poa remota
den glesa vippanFinbräken, Cystopteris montana
lätt att gå förbi!Finbräken, Cystopteris montana
nedre delen av skivanFinbräken, Cystopteris montana
lite på håll!
Ute på myren
Något intressant?
Myrstarr, Carex heleonastes
Strängstarr, Carex chordorrhiza
Makaonfjäril, Papilio machaon
Det som tilldrog sig intresset var denna fjäril som höll på att pumpa upp sina vingarMakaonfjäril, Papilio machaon
ivrigt fotograferadMakaonfjäril, Papilio machaon
kanske behöver den värmas upp? Bengt tar förslaget!Makaonfjäril, Papilio machaon
Jennie ville också fotograferaMakaonfjäril, Papilio machaon
kan avslutningsvis få symbolisera glädjen över vad vi ser i naturen
och inte minst samspelet mellan växter, insekter och människan


Vi tackar Stefan Grundström och alla medarbetare samt Svenska Botaniska Föreningen
för en mycket lärorik dag i västra Ångermanland

Med detta var botanikdagarna 2014 slut och vi vill tacka alla arrangörer och ledare
för fantastiska dagar i Ångermanland! Hoppas vi ses i Hemavan nästa år!


Meddela gärna ev fel till undertecknad.
Dessa har dock begränsats av Erik Ljungstrand,
Stort Tack!
Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.