Vårlöksexkursion i
Göteborg 26 april 2011

med Erik Ljungstrand


Vi fick se 4 av Sveriges 6 vårlökar varav 3 i blom!
Foto och text Aimon Niklasson


Samling för att se på vårlök vid Annedalskyrkan


Det var i vitsippornas tid


Gagea spathacea Lundvårlök
Notera de rel rundspetsade kalkbladen (kronblad) mättat gul färg
Öppen blomma även när det är mulet!
Få blommor! Sätter nästan aldrig frukt!
Högt kromosomtal ca 100
Världsutbredning koncentrerad till området kring Kattegatt

Gagea spathacea Lundvårlök
Notera de 2 stycken millimetertjocka helt runda bladen
"Snurra mellan fingrarna". Vanlig vårlök kan ha tunna men kantiga blad,.
Gagea lutea vårlök

Vid Hagakyrkan och medan magnoliorna blommade
tittade vi på vanlig vårlök
som ofta växter i stora ruggar i stadens gräsmattorGagea lutea vårlök

Typisk bladspets. Rännan når ej bladspetsen.
Jämför ängsvårlöken!Gagea lutea vårlök

Blomman varierar ganska mycket mellan individ, ofta rel många blommor!
Öppen även vid mulet väder!Acer platanoides Lönn

Även lönnen slog ut sina blommor denna vecka!
Vid Vallgraven upptäckte Erik 1992 enda hittills kända lokalen i Västsverige
av ängsvårlök!
Tanken är att Du skall hitta nästa!!Den?


Gagea pratensis Ängsvårlök

Notera de gråaktiga rel smala bladen
och de relativt bladen stora gula blommorna
som stänger sig i mulet väder!!
Blommar senare än vanlig vårlök!
Alltså! en solig dag kommande vecka störst chans att hitta en ny lokal!
Göteborgare ut och leta!!Gagea pratensis Ängsvårlök

Notera att bladrännan når ut till spetsen!
Gagea pratensis Ängsvårlök

Notera de purpurrödbruna nedre delarna (alltid)!
Vanlig vårlök kan ibland vara rödanlupen.
Se upp för tidiga blad av Tulipa sylvestris!Gagea pratensis Ängsvårlök

Blomman i sol! Kan variera en hel del i form
Tilia xvulgaris Parklind

Erik gjorde oss uppmärksammade på
att groddplantor av lind (här parklind) hade han bara sett några få gånger!
Att det var ovanligt visste nog de flesta av oss inte!Gamlestadsbron/SKF

Här låg en gång ett landeri och en trädgård!
Corydalis nobilis Sibirisk nunneört

Linne fick aldrig se löjtnantshjärtan
då de frön han sådde i den tron var
sibirisk nunneörtCorydalis nobilis Sibirisk nunneört

Dessa plantor kom troligen från Linnes Hammarby
Corydalis nobilis Sibirisk nunneört

belägg i Göteborgs herbariet finns från Gamlestadsbron från 1861!
Gagea minima Dvärgvårlök

Med jorden från Hammarby kom troligen
dvärgvårlöken då
den endast i denna del av Sverige är vanlig!Gagea minima Dvärgvårlök

Den blommade tyvärr ej!
Notera de ljust gröna ruggarna av millimetertjocka men kantiga blad.
Breda blad saknas! (finns det bland dom är det nog vanlig vårlök!)


Tack Erik !
som vanligt mycken kunskap denna vackra "försommarkväll"!
medan björkpollenet härjade som "värst"!

Du
(som orkade ända hit)! och alla andra med förståss!
är välkommen med på utflykter i Botaniska föreningen i Göteborg
Se vårt digra program!

Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.

Artkontroll
Erik Ljungstrand kärlväxter