Stadsvandring
med Botaniska Föreningen i Göteborg 26 augusti 2009
ledare Erik Ljungstrand
Foto och text Aimon Niklasson


Nästan samtliga växter som visas
finns i nya Moster (Den nya nordiska floran!)
av Mossberg och Stenberg
länkarna till den virtuella floran ger ytterligare upplysning
bland annat om utbredning och latinska namnets betydelse!!


Samling vid Lejontrappan

   
   mitt i larmet!

   
   alla dessa spårvagnar!!

   
   har vi fått med alla??

   
   Vid Slussen begynte vi titta på växter!

   
   Gäddnate, Potamogeton natans med sina delvis sönderätna flytblad

   
   Gul näckros, Nuphar lutea med sina ovala gröna blad även om vinden vänder dom

   
   Frossört, Scutellaria galericulata med sina blå blommor tittar ut ur en spricka

   
   Något grönt!, undrande resenärer!

   
   Livlig diskussion

   
   Det är ju här den växer!!

   
   Och så kom sjuan!!

   
   Akrobatik

   
   Sommarlånke, Callitriche cophocarpa flyter på vattnet tillsammans med gäddnate

   
   "Vattenpest", Elodea sp. men vilken??
Det finns numera tre kända i Sverige.
Kanske detta är ytterligare en???


   
   Elodea sp.?

   
   Elodea sp.?

   
   Krusnate, Potamogeton crispus en mindre vanlig nate med vågiga och taggiga bladkanter

   
   "Ägglav", Candelariella vitellina en vanlig skorplav på kalkfattig sten    
    den förblir gul om man droppar kaliumhydroxid på den
    till skillnad från många andra gula lavar
    som innehåller lavsubstansen parietin som blir röd i alkalisk lösning


   
   Alm, Ulmus glabra en liten planta kom ut ur en springa
    som synes hårig så "glabra" syftar på de kala frukterna!


   
   Ormbunkar, trivs mest på den lite skuggigare sydsidan av kanalen
    Det blir pedagogiskt om dom sitter på rad!!


   
   Majbräken, Athyrium felix-femina den stora ormbunken till höger
    sporgömmesamlingarna på undersidan liknar små kommatecken


   
   Träjon Dryopteris filix-mas till vänster och ekbräken Gymnocarpium dryopteris till höger
,
    nederst sitter en sälg
    träjon har sporgömmesamlingar som en bilring


   
   Ekbräken Gymnocarpium dryopteris till vänster
,
    gaffelbräken Asplenium septentrionale i mitten
   

   
   Kärrsilja, Peucedanum palustre med blommor i "flock"
    samt stenbräken Cystopteris fragilis till höger

   
   Stensöta, Polypodium vulgare blir sista ormbunken ut längs kanalen men det kommer en till!

   
   Pilblad, Sagittaria sagittifolia Passande namn på en luring!
    ty på djupt vatten bandlika blad!!


   
   Pilblad, Sagittaria sagittifolia med sin trebladiga blomma

   
   Kärrtörel, Euphorbia palustris nu överblommad
    fanns vid Trädgårdsföreningens "kanal"ingång


   
   Vägmålla, Atriplex patula vår vanligaste Atriplex målla
    (motsatta blad) åtminstone en bit från vatten


   
   När kastanjerna blommat..., i solens sista strålar
   


   
   Stockros, Alcea rosea förvildad!
    Odlad växt från Kina i vanliga fall


   
   Gatkrassing, Lepidium ruderale en riktig ruderatväxt
   


   
   Gatkrassing, Lepidium ruderale Närbild
    Luktar illa!! (doftar i alla fall inte gott!)


   
   Silverbryum, Bryum argenteum vanlig mossa i stan
    En av våra vanligaste Bryum arter mellan gatstenarna
    känns lätt igen på sitt silverblänk
    till skillnad frå kopparbryum vid havet som verkligen lyser som
    kopparröda mosskuddar i smala stenskrevor


   
   Berggröe, Poa compressa ofta torrt och stenigt
    hyggligt lätt att känna igen på sin mycket lilla "förkrympta" vippa
    och som bevis finner man ett mycket plattat strå


   
   Humor Gothoburgensis sensu lato,

   
   Hårgängel, Galinsoga quadriradiata har ofta 4 strålblommor men detta är inget säkert kriterium

   
   Enda pausen!?, utom när några av oss kom på efterkälken!?

   
   Kråkkrassing, Coronopus squamatus kvävegynnad på Domkyrkoplan dvs platsen
    passeras av hundar på dagen och öldrickare på natten


   
   Nattskatta, Solanum nigrum en ganska vanlig potatissläkting i våra trakter

   
   Nattskatta, Solanum nigrum dom senare svarta bären anses giftiga

   
   Besksöta, Solanum dulcamara inhemsk och giftig potatissläkting med röda bär
    nattskattan har hela blad men besksötan har ett bar basala flikar!


   
   Valnötsträd, Juglans regia på samma kyrkogård finns detta stora träd
    till och med med valnötter!


   
   Valnötsträd, Juglans regia
    ytterligare en frukt
   


   
   Rödmalva, Malva sylvestris
    frukter
   


   
   Rödmalva, Malva sylvestris
    blomma känd från Ven. Här dock vild i rabatt vid fd Sociala huset
   


   
   Åkermynta, Mentha arvensis
    har doftat mynta i Göteborg sedan 1694
    då första fyndet i Sverige beskrevs i Chloris Gothica (O. Bromelius)
   


   
   Luddkrissla, Inula britannica
    i en annan rabatt som trädgårdsmästaren ej lyckats utrota!
    Mycket vacker krissla
 


   
   Luddkrissla, Inula britannica
    "luddet"
   


   
   Guizotia abyssinica,
    En ovanlig men typisk växt vid fågelmatningar i hela världen
    Birgitta har som en bedrift samlat alla ovanliga växtfynd
   inklusive Eriks (!) vilket publicerats i ett supplement till Västgöta floran!


   
   Tvenne fågelfröindivider!

   
   Guizotia abyssinica,
    Dom röda strimmorna typiska
   

   
   Okänd art,
   
  


   
   Okänd art,
   
    Även bladspetsen!
   Kommer den att blomma????
  


   
   Vildpersilja, Aethusa cynapium
    Inte ovanlig och mycket giftig växt vars blad är mycket lika persilja
    i frukt har den tre nedhängande svepeblad per småflock
   som skiljer den från persilja
  


   
   Vildpersilja, Aethusa cynapium
    nu syns svepebladen ännu tydligare!


   
   Löktrav, Alliaria petiolata
    nu överblommad men bladen doftar lök!


   
   Skelört,
    Erik berättar om skelörtens historia!


   
   Skelört, Chelidonium majus
    den gula mjölksaften kan alltid lockas fram ur bladen!!


   
   Kanadabinka, Conyza canadensis
    en inkomling från Amerika, spridd över hela stan!!!


   
   Grenig väggört, Parietaria judaica
    riktig raritet!!


   
   Grenig väggört, Parietaria judaica
    kan klappas utan att den sticks!!


   
   Grenig väggört, Parietaria judaica
    ytterligare en bild


   
   Grenig väggört, Parietaria judaica
    ja den växer vid en vägg!!


   
   Stenkyndel, Calamintha nepeta
    ej ursprunglig i Sverige men vacker i stenöknen


   
   Stenkyndel, Calamintha nepeta
    lite annan vinkel!


   
   (Krus)persilja, Petroselinum crispum
    Persilja trivdes också!!


   
   Klöveroxalis, Oxalis fontana
       
   Fikon, Ficus carica
    en 4 år gammal planta i rabatten! Hyresvärden mycket positiv till vad Erik funnit!
    Men det kommer att gå fortare att köpa dom i affären!


   
   
    Kavelhirs
    Setaria viridis
    annan ruderatväxt!


       Kavelhirs
    Setaria viridis
    första fynd i Sverige 1694 Chloris Gothica Olle Bromelius
    belägget från Montins samlingar (1766!) på Naturhistoriska riksmuseet!


   
   Etternässla
    Urtica urens
    första publicerade fynd i Sverige 1658 Catalogus plantarum
   


   
   Etternässla
    Urtica urens
    skiljs från vanlig brännnässla bla på glans
    och djupt flikiga blad ofta med "dubbeltandning"
   


   
   Styvfibbla s.l.
    Hieracium sect. Tridentata
    En apomiktisk hökfibblegrupp om ca 200 småarter
    bland det svåraste man kan ge sig på att artbestämma
    man kan börja med att försöka skilja dom från flockfibblan!
    men dom är ju vackra att se på ändå!!


   
   Liten kardborre
    Arctium minus
    små kardborrar på olika nivå
    naturen fick inget patent!
   


   
   Liten ägglav
    Candelariella aurella
    trivs till skillnad från vanlig ägglav på kalk!
    kan egentligen ej säkert bestämmas utan mikroskopering
   


   
   Skär kattost
    Malva neglecta
    en försynt malva speciellt när den slagit ihop blomman
   
   


   
   Gårdsskräppa
    Rumex longifolius
    saknar korn på hyllebladen jmf krusskräppa! nedan
   
   


   
   Gårdsskräppa
    Rumex longifolius
    annan vinkel hylleblad jmf krusskräppa! nedan
   
   


   
   Krusskräppa
    Rumex crispus
    Tydliga korn på hyllebladen jmf gårdsskräppa! ovan
   
   


   
   Gårdsskräppa
    Rumex crispus
    större upplevelse i luppen än på håll!!
   
   


   
   Gråsugga i mossan
    man behöver naturligtvis ej namn på allt!
    jmf barnets nyfikenhet utan att dom vet namnen!
    men dom frågar ju ofta! Kan du då ge svar???
    Leve barnet i oss!


   
   Kärleksört
    Hylotelephium telephium ssp. maximum
    Erik berättade om att den blommar först när ljuset minskar
    på sensommaren i stort sett oberoende av temperaturen
   
   


   
   Obekant mossa
    den är i alla fall akrokarp och borde finnas
    i någon av de utgivna 2 banden av Nationalnyckeln!


   
   Besksöta
    Solanum dulcamara
    vår mest inhemska potatissläkting i blom
   
   


   
   Besksöta
    Solanum dulcamara
    vår mest inhemska potatissläkting med ännu ej röda frukter
    helt kala jmf nattskatta tidigare!
   


   
   Bocktörne
    Lycium barbarum
    Potatissläkting från Kina
    det finns en bredbladig också!
   


   
   Bocktörne
    Lycium barbarum
    närbild på bladskott
   
   


   
   Bocktörne
    Lycium barbarum
    lokalbild
   


   
   Kungsljus
    Verbascum thapsus
    blommande vid Christinae kyrka (Tyska kyrkan)
   
   


   
   Murruta
    Asplenium ruta-muraria
    i trappan vid Christinae kyrka (Tyska kyrkan)
   
   


   
   Murruta
    Asplenium ruta-muraria
    sista ormbunken och sista bilden!
    trivs med kalk och historia och blir som synes riktigt fertil!
   

TACK Erik

Vi lärde oss mycket och ser nu staden med helt andra ögon!!
Kanske gör du det också?


LITTERATURFÖRSLAG:

Den Nordiska Floran Mossberg Bo, Stenberg Lennart och Ericsson StefanCopyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.
Artkontroll Erik Ljungstrand kärlväxter
Staffan Wall lavar