Mossexkursion till
Gunnarsbo, Orust, Boh, 17 okt 2010

till en bergsbrant innehållande calcit
med Peter Carlsson

Svenska namn efter Hallingbäck, Hedenäs och Weibull (2006) vari auktores angives
Foto och text Aimon Niklasson
Anomodon viticulosus grov baronmossa
Kallades tidigare kalkraggmossa vilket antyder att den trivs med kalk
men även finns på rikbark och grönstensbranter
Det finns fyra baronmossor i Sverige som alla trivs med kalk.
Bred nerv som ej når bladspetsen. Om denna är tandad är det troligen attenuatus,
piskbaronmossa som inte trivs nära havet.
Vackert gulgrön i skottspetsarna och jämt utspridda ljusfläckar på håll.
Som torr mer grågrön! Aktuell i 14 av 169 rutor i GBG området.


Isothecium alopecuroides (myurum) råttsvansmossa
Kalkgynnad. På klippor och trädbaser. Trädformigt grenad. Bladen tandade i spetsen
men ej längs hela kanten som hos mus-svansmossa I. myosuroides som ej gynnas av kalk.
Vanlig 118/169 rutor i GBG omr. Mussvansmossan en bland de 20 vanligaste mossorna!


Fissidens dubius blek fickmossa
Det finns 11 fickmossor i Sverige.
Ett litet blad från nerven på undersidan ger upphov till "fickan".
Denna art har en tunn kant som är ljusare pga att det bara finns ett lager celler där.
Denna mossa trivs i sydvästra Sverige och Norge men finns i Danmark enbart på Bornholm!
Det finns minst 250 fickmossor i världen, de flesta tropiska. Allmänn i GBG omr. 62/169.


Homalothecium sericeum guldlockmossa
hårt fästad krullig silkesglänsande mossa
på kalkrika berg och rikbarksträd (alm, ask etc). Rel vanlig.


Tortella tortuosa kruskalkmossa
Ekologisk kalkindikator! Ser olika ut i vått och torrt! Se Sillvik!s exkursionen!
Har rotludd och V-formad begränsning mellan gröna papillösa celler mot spetsen
och färglösa släta celler mot basen (kräver stark lupp eller mikroskop)
29 rutor av 169 i GBG omr. mest grönstensbranter eller skalgrusbankar!


Anomodon viticulosus grov baronmossa
distansbild av tidigare visad art!

Neckera crispa grov fjädermossa
Vill ha kalkrika klippor eller trädstammar i regnrika områden.
Gärna på bok. 29/169 rutor i GBG omr.


Fissidens adianthoides stor fickmossa
Trivs med kalk ofta på jord och i klippskrevor liksom i kärr. 64/169 rutor.

Taxiphyllum wissgrillii kalksidenmossa
Kalkjord eller basiska klippor. Bladen har en kort dubbelnerv.
0/169 rutor. Ett gammalt fynd från Kungälv 1923! på grönstensbrant! Ut och leta!!
Ej uppgiven från Sotenäset.Metzgeria furcata bandmossa
Till skillnad från tidigare bladmossor en levermossa. Mycket vanlig gärna skuggigt.
Förstoringen har gjorts i mikroskop från annan lokal


Neckera crispa grov fjädermossa
visst är den mer vacker än grov?!

Fissidens dubius blek fickmossa
Det bor många djur i moss-samhället! Inte bara gråsuggor!

Fissidens dubius blek fickmossa


Weissia personii kustkrusmossa
Släktet har blad med inböjda kanter.
Akrokarp (kuddmossa) dvs sporhusskaftet utgår från skottets spets.
Endast känd från en lokal på Älgön (grönsten) i GBG omr. Vulnerable (VU)!
En aktuell lokal på Sotenäset! Kräver bra förstoringslgas och god syn i fält!!


Plagiomnium (Mnium) rostratum kalkpraktmossa
Kalkgynnad. Krypande. Breda blad med lång nerv och tandad främre del av bladet. 15/169 rutor även på skalgrus och Bohus fästning! 9 rutor på Sotenäset.
Ofullständig karta i Nationalnyckeln!


Plagiomnium (Mnium) rostratum kalkpraktmossa


Grimmia hartmannii skogsgrimmia
Både på grönsten och silikatsten! 87/169 rutor i GBG omr.
Har hallonliknande groddkorn i de övre bladspetsarna som tyvärr ej syns väl på bilden


Asplenium trichomanes svartbräken
Vanligaste ormbunken i branten!

Ctenidium molluscum kalk-kam-mossa
Bra kalkindikator. 32/169 rutor i GBG omr. Ofta på skalgrusbankar!
Här på berg som vid Ranebolund.

Bryum capillare skruvbryum
Allmänn i lite rikare miljö!
Luring som ser ut så här i vått tillstånd, men skruvar ihop bladen i torrt tillstånd!
Se mellanbilden som liksom förstoringen gjorts från annan lokal


Hypnum cypressiforme cypressfläta
En av våra vanligaste mossor! Ser ofta ut som denna på sten men blir mycket tunnare på trädstammar!

Sciuro-Hypnum (Brachythecium) populeum parkgräsmossa
Rel vanlig men gärna på grönsten i sydbrant!

Cirriphyllum crassinervius gul hårgräsmossa
Översilade bergväggar av grönsten . 10/169 rutor i GBG omr. 14 rutor på Sotenäset.

Homalothecium sericeum guldlocksmossa


Homalothecium sericeum guldlocksmossa


Arabis hirsuta lundtrav


Zygodon rupestris stor ärgmossa
Akrokarp med sydvästlig utbredning. 4 arter i Norden som bäst skiljes på sina groddkorns (gemmae) utseende.Dessa sitter i bladvecken.
Namnet kommer av att färgen kan tolkas som koppargrön (ärg).


Schistidium apocarpum strålblom-mossa (?)
Akrokarp som fått sin "fullständiga (?)" beskrivning i Nationalnyckeln! Gillar kalk
Kallades tidigare strålkransmossor men numera blom-mossor.
Vitsigt eftersom släktet revideras av Hans Blom (!) 1996.
Vi anses numera ha 33 arter i Sverige!
Kanske våra allra vackraste mossor!
Vars mångfald dom flesta av oss har kvar att upptäcka!! och uppleva!


Encalypta streptocarpa stor klockmossa
Alltid på kalk! Solexponerat. 10 av 169 rutor i GBG omr.
Oftast på skalgrus samt Bohus fästning.
13 arter i Norden varav endast denna saknar sporhus på vår breddgrad.
Har bruna groddkorn som spridningssätt och och bladen har brun bas.
Stora tunglika blad.


rast på en solig plats i branten
och titt i den nya engelska mossfloran som Peter hade med sig!

Atrichum undulatum vågig sågmossa
Liknar björnmossorna men har en smal nerv som knappt når spetsen
Hos björnmossorna utgöres yttre halvan av bladet av den breda nerven!
Vågiga blad och uppifrå lite "palmstuk". 160/169 rutor i GBG omr!
Ofta på lera.


Plagiomnium (Mnium) affine skogspraktmossa
162/169 rutor i GBG omr. Krypande på jord ofta bland andra mossor.
Tandad kantlist hela bladkanten som är nedlöpande och liten uddspets.
Saknar oftast sporhus till skillnad från M rostratum.


Weissia controversa jordkrusmossa
19/169 rutor i GBG omr. Förbisedd??
På leraktig jord och sand.
I torka ihoprullade liksom en krusmossa men med rikligt med sporhus som har blekgula skaft


Frullania fragilifolia späd frullania
En levermossa (liverwort) som är västlig.
På bok (slät bark) och grönsten. 43/169 rutor i GBG omr.


Syntrichia (Tortula) ruralis takmossa (takskruvmossa)
94/169 rutor i GBG omr.
Skiljs frå Tortula muralis på hur cellerna ser ut på nervens undersida
och på peristemets (tandkransen på sporhuset) form.
Detta är dock inte så lätt om man är amatör!
Har man 10% KOH blir släktet Syntrichias blad tegelröda
medan Tortellas blir gula! (KOH har du ju nytta av som lavintresserad!)


Hedera helix murgröna
Tecken på att det finns värme i branten.
Fanns direkt i bergsbranten eller ända upp i en död alm.
Flera av de döda almarna nedhuggna! Numera rödlistade!
Gäller detta även döda träd??


Hepatica nobilis (Anemone hepatica) blåsippa
Ja dessa blad hittar man ej var som hellst!

Berberis vulgaris berberis
I randskogarna och i lite rikare branter har denna förr "död"listade art överlevt!

Fissidens sp? fickmossa
En fickmossa med kapslar men vilken?

Pohlia nutans nickmossa
166/169 rutor i GBG omr.
Det finns 22 arter nickmossor i Sverige. Dessa skiljer sig från de mer än
dubbelt så många bryum-mossorna genom att
ha tandad bladspets och sakna egentlig bladlist.
Bladkanten kan dock vara nedvikt.
Sporkapseln "nickar" dock precis som hos Bryum!


ekollon
Formen på detta ekollon visar att det varit ganska torrt sista tiden!

Peter hade mycket att berätta!


Zygodon viridissimus stirtoni? liten ärgmossa
15/169 på skrovlig bark och på rikare berg

Taraxacum gelertii?? Gelerts maskros?
En kraftig bladrosett med strimmig (strierad) bladnerv i kalkberget.
Erik Lj föreslog att det skulle kunna vara en Gelerts maskros pga detta


Taraxacum gelertii?? Gelerts maskros?
och den stora ändfliken på bladen.

Schistidium apocarpa strålblom-mossa
Man får titta noga för att upptäcka de skaftlösa kapslarna

Schistidium apocarpa strålblom-mossa
På nära håll ses de bättre

Prothallium (Asplenium trichomanes?) svartbräken?
Här har ett första blad börjat växa ut
ur förstadiet (prothalliet) till en ormbunke.
Då svartbräken var den dominerande ormbunken
blir det den bästa gissningen!
Erik fann den!


Amphidium mougeotii kuddtrattmossa
I skugga och sippervatten oavsett kalk finns denna lilla kuddformigt
växande bladmossa. Saknar nästan alltid sporhus
Ofta på en lodyta! Skiljs från Tortella tortuosa genom att bladet saknar
den V format begränsande ljusa bladbasen.
I fjällen finns en släkting med rikligt med rödkantade sporhus
A. lapponicum lapptrattmossa, som i nationalnyckeln beskrivs som
"en skönhetsupplevelse i det lilla som ingen fjällvandrare bör missa!!"


Frullania tamarisci klippfrullania
I bladets mitt oftast ett pärlband med stora färglösa celler
som kontrasterar mot den ofta mörkröda grundfärgen


Frullania tamarasci klippfrullania
en levermossa som lätt umgås med bladmossor!
troligen har båda nytta av det ex via vattenhållningen


Sorbus rupicola klippoxel
Erik fann en klippoxel som tidigare ej noterats frå branten så vitt vi kunde reda ut

Dermatocarpon miniatum sipperlav
Lav som är lätt att känna igen om man vänder på den!
miniatus betyder mönjeröd. Punkterna är periteciemynningar
Växte tillsammans med en Collemalav vars art ej ännu bestämts.


Leskea polycarpa pilmossa
Vi lämnade berget och vandrade längs ån
Peter böjde sig ner under kanten pån och påstod
att där växer alltid Leskea!, och det gjorde det!! Den finns dock inte med i vanliga fältfloran!


Metzgeria furcata bandmossa
På träden fanns igen bandmossa

Fissidens taxifolius lerfickmossa
I ett lerigt traktorspår växte denna
rikligt sporhusbärande fickmossa
Det är lättare att hitta om man vet.....!


Hedwigia ciliata kakmossa
163/169 och en mycket vanlig mossa i GBG omr.
Här på sten vid ån.
Släktnamnet hedrar Bryologins "fader" Johann Hedwig
Lars Hedenäs har beskrivit H stellata från Sotenäset (ny för vetenskapen!),
där 6 lokaler hittats.
Från GBG omr har denna ej urskiljts och är troligen underregistrerad
då den hittats i Halland och minst 2 lokaler finns i Askims sn (egna fynd)
Beskrivning ges i Nationalnyckeln. Ut och leta!


Schistidium sp blom-mossa
inte så lätta att bestämma i fält

Schistidium sp blom-mossa


Ceratodon purpureus brännmossa
Ja den dyker upp lite varstans. Mycket vanlig och värd att lära sig.
Mer står att läsa i Nationalnyckeln


Orthotrichum sp hättemossa
Kuddmossor på träd som ej är krusiga som Ulota
För artbestämning krävs ofta undersökning av klyvöppningarna
på kapslarna och då blir det förståss lite högre skola...


Andreaea rothii nervsotmossa
De sista mossorna fanns på berghällar i odlingslandskapet
Typisk västkustart som tillsammans med A rupestris
finns på många platser
A. rothii har bladnerv vilket A. rupestris saknar.
Övriga Andraeea arter finns i fjällen eller norska västkusten.
69/169 rutor i GBG omr.


Racomitrium lanuginosum grå raggmossa
Vanlig. Ser ofta gråaktig ut pga den långa spetsen som är papillös (stark lupp)
147/169 i GBG omr


Racomitrium heterostichum bergraggmossa
Vanligaste raggmossan. 158/169 i GBG omr.
Ej papillösa blad eller nervspets


Racomitrium ericoides fjäder-raggmossa
Minst vanlig av de 3. 40/169 rutor i GBG omr. Gulgrön färg, lite papillös och med tydligt förstorade celler vid bladbaskanten
Oftast vid lite mer sandiga förhållanden


Polythricum piliferum hårbjörnmossa
På liknande ställen som föregående art
växer denna björnmossa som lätt känns igen på de avslutande håren
156/169 rutor i GBG omr. Har rothång och är en bra sandbindare!
Där den växer kan man sitta torrt!Bryum alpinum kopparbryum
Inte särskilt alpin! Vill ha surt!. Sydvästlig i Norden.
I Danmark endast på Bornholm! Känner ni igen det?
Mörkgröna kompakta tuvor med kopparröd glans som
skiftar med belysningen. Cellerna i bladet är 8 x så långa som breda!
"Aldrig" sporkapslar men ofta röda groddkorn mellan bladen!
Förstoringen gjorts på annat material i mikroskop
Om du kan silverbryum, kopparbryum och skruvbryum så har du kommit en bit på vägen!
Blir du biten finns det svårare! Observera att vi i vinter kommer att ha en mikroskoperingskväll!
Då är du välkommen!

Peter berättade att det just utkommit en ny bok
med mycket fina foton av mossor och mycket användbar i Sverige
den kan beställas från British Bryological Society i EnglandMosses and Liverworts of Britain and Ireland; a field guide
eller
bilder online på mossorna (hav tålamod!)
man behöver ej logga in för att se dem!
som medlem i British bryologial society
kan man läsa Journal of Bryology gratis!!


Tack Peter !
vi fick ta del av mycken kunskap i den lite frostnupna branten
denna vackra höstdag medan 25 talet korpar hela tiden kontrollerade vad vi sysslade med

Du
(som orkade ända hit)! och alla andra med förståss!
är välkommen med på utflykter med
Mossornas Vänner eller varför inte med oss
i Botaniska föreningen i GöteborgLITTERATURFÖRSLAG:

MOSSOR En fälthandbok Interpublishing 1985
Thomas Hallingbäck, Ingmar Holmåsen

GÖTEBORGSTRAKTENS MOSSOR Mossornas Vänner 2008
Red: T Hallingbäck, Peter Carlsson, Pär Johansson, Gerhard Kristensson och Peter Sögård

SOTENÄSETS MOSSOR
Sven Bergqvist och Evastina Blomgren 1998

NATIONALNYCKELN AJ 6-23
NATIONALNYCKELN AJ 23-36 (bild av böckerna se bokportalen)

RÖDLISTADE ARTER (inkl mossor) I SVERIGE Artfakta Artdatabanken 2010
Thomas Hallingbäck m.fl.

THE MOSS FLORA OF BRITAIN AND IRELAND 1996
AJE Smith (bara bladmossor) (teckningar på detaljer)

THE LIVERWORT FLORA OF THE BRITISH ISLANDS Jean A Paton 1999 Mycket detaljerade teckningar

DIE MOOSE BADEN-WURTENBERGS Serie i 3 delar (fina bilder)

SIGNALARTER
Indikatorer på skyddsvärd skog;
Flora över Kryptogamer
Skogsstyrelsens förlag 2000


Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.

Artkontroll
Peter Carlsson mossor
Erik Ljungstrand kärlväxter