Botaniska återbesök
Ingemar Jonasson


Den gångna sommaren gjorde jag återbesök på tre växtplatser,
Uggerby strand norr om Hirtshals, Falbygden och Jotunheimen,
alla med hjälp av bil. Jotunheimen besökte jag på 1970-talet,
de två förra på 1980-talet.
Foto och text Ingemar Jonasson

(Om bilderna är för stora så minska till 75% eller 50%
max sidlängd/höjd=1600 pixlar)
Hemsidesnickare Aimon NiklassonUGGERBY strand


Strandnycklar Dactylorhiza majalis ssp. purpurella. En praktfull orkidé, nu i betydligt färre exemplar på lokalen än vid mitt tidigare besök.
Växer söder om nerfarten till stranden, i vegetationszonen närmast innanför sandstranden. 10 juni 2015
Nerfarten till stranden. Vid mitt förra besök fanns det gott om blommande exemplar av strandnycklar Dactylorhiza majalis ssp. purpurella även ute i dynernas sand.
Det var en varm dag med många badande och nästan alla exemplar hade blivit mosade av tyngden från de badandes vita kroppar och deras badkläder.
En bild av Homo sapiens på jorden? 10 juni 2015
Även i övrigt har området en intressant flora.
Här - troligen - Dactylorhiza incarnata ssp. lobelii, en underart till ängsnycklar,
med långa blomax och ljusröda blommor. 10 juni 2015
FALBYGDEN


Nohlmarken, strax söder om Skövde, var en ny bekantskap, med omväxlande våta och torrare partier.
Man har hittat 370 kärlväxter här, varav 17 orkidéer.
På bilden utblommad backsippa Pulsatilla vulgaris och natt och dag Melampyrum nemorosum,
den senare trädgårdsrymling eller liknande. 24 juni 2015
Ängsnyckel Dactylorhiza incarnata, från Skogatorpskärret. Ni ser väl vad som är ovanligt? 24 juni 2015
Skogsnyckel Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii, - väl? - i den numera, till synes, igenväxande Kallsågsmossen, Rådene,
med många arter av handnycklar Dactylorhiza. 5 juli 2015
Sumpnyckel Dactylorhiza traunsteinerii. Kallsågsmossen, 5 juli 2015
Den kalkrika moränåsen vid Nolgården Näs. Enastående utflyktsmål, både när det gäller flora och som naturfenomen,
bara drygt två timmars bilresa från Göteborg. 3 juli 2015
Blomningen på dito ås.
På avsnittet i bakgrunden räknade jag till cirka 200 ex av det unika fjädergräset Stipa pennataLatin, vid besöket.
I förgrunden bland annat backklöver Trifolium montanum.
Färgmåra Asperula tinctoria skymtar i nedre högra hörnet. 3 juli 2015
På den så kallade Stipakullen, en annan av åsarna, hade akleja Aquilegia vulgaris vandrat in. 24 juni 2015
Suntaks kyrka från 1100-talet, ett av många högklassiga kulturminnen i Falbygden. 3 juli 2015
JOTUNHEIMEN


Stavklokke (skogsklocka) Campanula cervicaria strax söder om Fagernäs. En ny art för mig, länge önskad.
Den förekom på dikesrenen längs huvudvägen, på flera ställen. 14 juli 2015
Jotunheimen, östra delen. Under två dagar körde jag genom det här fjällmassivets östra och nordvästra delar på vägarna 51 och 55 som de norska vägmyndigheterna varit vänliga nog att anlägga åt oss naturälskare. Var det så här vackert? Och såg jag så många härliga växter när jag var här för 40 år sedan? 15 juli 2015
Gullmyrklegg (gullspira) Pedicularis oederi. Svår att se sig mätt på. Inte ovanlig i de centrala, östra delarna, ensam eller i grupper. 15 juli 2015
Bleikmyrklegg (lappspira) Pedicularis lapponica 15 juli 2015
Kongsspir (kung Karls spira) Pediculris sceptrum-carolinum. 15 juli 2015
Greplyng (krypljung) Loiseleuria procumbens 15 juli 2015
Mogop (mosippa) Pulsatilla vernalis. En sen blomma. Blommar annars i maj/juni. Arten var en överraskning, särskilt att den förekom i så stora mängder. 15 juli 2015
Överblommad mogop (mosippa) Pulsatilla vernalis och kattefot (kattfot) Antennaria dioica. 15 juli 2015
Kalkrik översilningsbrant, 6 - 7 km norr om Gjendesheim på vägens västra sida, med massor av godbitar.
Tilltagande regn hindrade mig från att stanna längre än jag hade önskat. 15 juli 2015
Lodnebergknapp (klibbig fetknopp) Sedum villosum från översilningsbranten. Ny för mig, vacker som en dag, i olika nyanser av vitt och karmosinrött.
Det tog en stund innan jag såg att det var en Sedum, så anslående var de stora blommorna.
Reinrosens (fjällsippans) Dryas octopetala lysande blommor på brantens ovansida gjorde att jag hejdade min bilfärd. 15 juli 2015
Blåklokke ("liten" blåklocka) Campanula rotundifolia, fjällform 15 juli 2015
En sluttning med reinrose (fjällsippa) Dryas octopetala vid Bövertun. Arten signalerar kalk i jorden. 15 juli 2015
Resans vägkanter var blomsterrika, i mycket högre grad än våra hemma, gissningsvis beroende på lättare och mer basiska jordar.
Här dominerar setermjelt (ljus fjällvedel) Astragalus alpinus. Mogop (mosippa) Pulsatilla vernalis var vanlig på
flera vägrenar, en var full av nøkkel (låsbräken) Botrychium . 15 juli
Vägkantsblom vid Sognefjorden, storklokke (hässleklocka) Campanula latifolia och mørkkongslys (mörkt kungsljus) Verbascum nigrum. 16 juli 2015
Tre stavkyrkor låg i min väg. Jag stannade till länge vid alla. Här den vid Urnes, från 1100-talet, med magnifik utsikt över Sognefjord. 16 juli 2015
Interiör från Urnes stavkyrka. 16 juli 2015
Bygd med levande jordbruk norr om Fagernäs. Sådana här vyer såg jag på flera ställen. Det sägs att alla kommuner i Norge ökar när det gälller invånare. 16 juli 2015
Copyright Ingemar Jonasson och Botaniska föreningen i Göteborg.