Vi gillar också vilda blommor!!
Sveriges entomologiska förening
Artportalen insekter

Sammanställnng och foto Aimon Niklasson
Copyright fotografen och Botaniska föreningen i Göteborg


Klicka på bilderna för att lära mer!!!


FJÄRILAR i vid mening
Ängsmetallvinge Adscita statices
se Magnus Ungers fantastiska hemsida (klicka bild ovan)
för att bringa ordning och översyn + VÄRDVÄXTER!!
Då blir det ju även Botanik!! 2798 arter fjärilar!!

Se även Nationalnycklarna om fjärilar (flera delar)
Svenska Fjärilar Bo Söderström
dagfjärilar fickformat 129 arter,

Sveriges Fjärilar 2011! Elmquist Liljeberg Top-Jensen Fibiger
Dag och nattfjärilar (ej mikrofjärilar) 1091 arter!,

Concise guide to the Moths of Great Britain and Ireland
Townsend Warning illustr av Lewington
BLOMFLUGOR
Under augusti kommer Vandringsblomflugan
Episyrpus balteatus hit från Europa
här i väddklint Centaurea scabiosa

Se Nationalnycklarna i 2 band som täcker alla
i Sverige funna arter

eller Hoverflies of Northwest Europe
MP van Veen (nycklar och teckningar)
VILDA BIN okänd art
Läs gärna den intressanta betraktelsen i "Stranden" 1951!
av Sten Selander som hade många strängar på sin lyra!!
Sten drömmer om sommaren när han öppnar sin låda med bin!
enkel sammanställning saknas
svår grupp (räcker ofta ej bara med foto)
men mycket viktig ur naturvårdssynpunkt
och många troligen försvinnande!
KLICKA på bilden och du kan få
lite enkla tips för att hjälpa dem!!
Se special litteratur som
Erwin Scheuchl Illustrierte Bestimmungstabellen
derWildbienen Deutchlands und Österreichs 2 delar

HUMLOR
Mörk jordhumla Bomus terrestris
Se Göran Holmströms bok
Humlor alla Sveriges arter
Mycket stimulerande introduktion

men humlor är lättast före midsommar!!! (honor !) Se Humlesidan!!