Långexkursion till KARELEN
7-13 juli 2008 med Svenska Botaniska Föreningen
och Botaniska föreningen i Göteborg som initiator (läs Enar Sahlin!)
Ledare Yrjö Vasari


Foto och text Maj Fagerberg

Dracocephalum ruyschiana
Drakblomma
Utlovad längtans blå blomma!
Världsutbredning (Virtuella Floran)
"Nordisk utbredning" (Virtuella Floran)Dracocephalum ruyschiana
Drakblomma i mängd
Polemonium caeruleum
Blågull
Exkursion!! Högt uppe på berget....
Vad hittar man där???? Jo...Hylotelephium telephium ssp ruprechtii
Finsk kärleksörtNedom berget en karelsk by
Bakgården i en karelsk by
Staden Pitkäranta
Fasad med stenblommor
Tog den röda stenen slut?Träpatina och Pelargonium
Diskussion! mellan Erik Ljungstrand och ryske botanisten Oleg Kutznetsov
Erfarenheter i Myggriket!
Chamaedaphne calyculata
Finnmyrten fotograferas
Notera att det är mager och torr mark!Gunnar och Helny i den Karelska igenväxande glesbygden
Här vid en gammal gränssten med inskriptionen
1918 Suomi/CCCP varav idag intet gäller på platsen!
Dom vanliga växterna liknar våra!På väg ut till en rikmyr
Matrosoy
Fika på stående fot!

Dactylorhiza cf. incarnata
Troligen ängsnyckelEriophorum latifolium
Gräsull indikerar också rikkärrEquisetum fluviatile et Dactylorhiza incarnata
Sjöfräken och ängsnyckelBistorta officinalis
Stor ormrot i mängd. Inhemsk inom områdetLathyrus japonicus ssp maritimus
Strandärt eller -vialRosa majalis
Kanelros och varken finnros eller ryssros
fast kanelrosen har här varit
både en finsk och är nu en rysk dito!
Ryssrosen finns ej i Karelen
Leve latinet!
Minnesramsa "Kanelrosen har K som i Klotrund frukt!"


Under hösten kommer flera inslag från Karelen i Naturmorgon!!
Tack vare Jenny Berntsson Djurvall här
vid ett sk ruittaberg i Paksuniemi vid Ladoga-sjön
Notera den nordiska stormhatten Aconitum lycoctonum ssp septentrionale!Ytterligare bilder tagna av Sören Svensson

Copyright Maj Fagerberg och Botaniska föreningen i Göteborg. Artkontroll Erik Ljungstrand. Hemsidesnickare Aimon Niklasson.