Lavexkursion till Marstrand
12 april 2008 med Staffan Wall
och Botaniska föreningen i Göteborg


Foto och text Aimon Niklasson med bistånd från Staffan Wall

Efter en snöig morgon åkte vi färjan till Marstrand
och stannade till vid ett träd uppe vid fästningen!
Xanthoria parietina ["växer på" väggar]
Vägglav
Den är en av Sveriges vanligaste lavar! även på träd
Den färgas röd av Kaliumhydroxid 10% (K+) på grund av......lavsyran parietin som i alkalisk lösning ändrar färg!
Lavsubstanser inklusive parietin anses pga smaken (fenoler)
skydda lavar mot att bli uppätna!
Dobson anger att det "anses" att parietin som ger den gula färgen
också fungerar som skydd mot solen liksom vår solbränna
då gula lavar ofta växer exponerat!
Bevisa det den som kan!Physconia distorta (pulverulacea) [pudrad]
Dagglav
Hittade vi med en vit beläggning "pruina" av kalciumoxalat
Detta skyddar också laven mot uttorkning!Parmelia acetabulum [liten skål]
Kyrkogårdslav
blir grön som våt och har stora skålformade apothecier
När vi varit en bra stund vid trädet började korparna
"historiens vingslag" cirkla ovanför!
Då flyttade vi oss till en kalkhaltig mur i närheten
med tre olika Caloplacalavar!!Caloplaca citrina [citrongul]
Mjölig orangelav
Denna arten (citrina) har en kornig yta mindre ofta med apothecierCaloplaca decipiens [bedragande]
Matt orangelav
har som namnet anger en matt kantloberad yta ofta utan apothecier
Caloplaca saxicola (Nordin) [växer på sten]
Murlav
Släktet orangelavar (Caloplaca) har i Sverige 91 olika arter varav 13 har kantlober
Dessa föres till en sektion kallad Gasparrinia som vår hedersledamot Ingvar Nordin
beskrivit i sin avhandling.
Släktet orangelavar (Caloplaca) tillhör
liksom Xanthoria familjen Teloschistaceae
Dessa har alla trebouxoida alger
(den vanligaste typen av algkomponent
som ofta inte klarar sig utan svampkompis)
och alla innehåller parietin
K+ reaktionen blir alltså röd! (crimson)
Lecanora muralis [mur-]
Kvartslav
Kantlavar kallas flera idag uppdelade släkten
och gruppen Lecanora består av drygt 100 arter
Vanlig kantlav på sten
Dobson har liknat den vid ett söndertrampat tuggummi!!
Opegrapha varia [föränderlig]
Klotterlav
Ophegrapha [gömd skrift]
har svarta fruktkroppar som kallas lirellerBerghäll med svarta skinnlavar (Leptogium)
sväller upp i väta men ej lika mycket som gelélavarna (Collema)
skinnlavarna har barkskikt som hindrar att dom sväller lika mycket
som gelélavarna
Collema flaccidum [gelatinliknande]
Slanklav
Leptogium gelatinosum [gelatinliknande]
Flikig skinnlav
Denna skinnlav har ofta apothecier
Leptogium magnussonii [efter A H Magnusson]
Kustskinnlav
Ofta på mossor och hällar
Leptogium magnussonii
Kustskinnlav
Uppkallad efter en Göteborgs lichenolog (lavkännare)
Vi begrundar slutligen "Collema" berget
Pertusaria pertusa [genomborrad]
Porlav
Apothecier som liknar perithecier
dvs fruktkroppen mynnar i en "por" K+
mest på träd
Pertusaria albescens [vitaktig]
Mjölig porlav
Liknar bitterlav men smaklös och KC-
Parmelia omphalodes [navellik]
Letlav
Leta är ett gammalt ord för att färga
En gammal färglav på sten
Har ett ljusare rutnät (pseudocypheller)
och saknar isidier vilket färglaven Parmelia
saxatilis har
Parmelia saxatilis [på klippor]
Färglav
Denna lav har mot centrum gott om stiftlika sk isidier
Dessa är små utbuktningar av bålen med både lav och svamp
Dessa kan brytas loss och bilda spridningskroppar (diasporer)
som kan föras med vind, vatten, insekter eller fågelfötter!
Denna art lossnar lätt från underlaget
Anaptychia runcinata (tidigare fusca[brun])
Brun franslav
Växer på strandklippor
Kan ha stora apothecier centralt
Parmelia sulcata [fårad]
Skrynkellav
Mycket vanlig lav på bark och sten
Apothecier som här ovanligt
Cetraria islandica[isländsk]
Islandslav
En tidigare vanlig lav som minskar?
Cladonia arbuscula[litet träd]
Gulvit renlav
Har usninsyra som ger gulaktig färg
grenarna böjer sig åt samma håll!
Cladonia portentosa []
Västlig renlav
Har liksom fönsterlav allsidiga grenar
Cladonia portentosa []
Västlig renlav
Ger en jämn kudde
Cladonia squamosa [fjällig]
Fnaslav
Små fnasiga "blad" phyllocladier
långt upp på lavens utskott som kallas podetier
Dessas toppar spetsiga, apothecier bruna
Sphaerophorus globosus[klotformad]
Korallav
Evernia prunasti [växer på Prunus (slån)]
Slånlav
Till skillnad från gällav vit på undersidan
Vanlig busklav
Haematomma ochroleucum [gulvit]
Blodplättslav
har vackert rödbruna apothecier
liksom fjällens vindlav
Dermatocarpon miniatum [mönjeröd]
Sipperlav
Notera undersidans färg!
Därav namnet
Döende lav
Vissa lavsyror framkommer med annan färg vid lavens död
Normandina pulchella [småtäck!]
Mussellav
Lars Arvidsson hittade denna lilla lav
som gärna växer på
levermossor och ofta inte blir mer än 2 mm
stora flarn med rundad avsatt kant med blågrå färg!
den är atlantisk och finns nästan bara
i västra Sverige och Norge i Norden
Primula vera[vår]
Gullviva
Värmde våra själar!Ramalina farinacea [mjölig]
Mjölig brosklav
Brosklavarna Ramalina är styva och har samma färg
på båda sidorna till skillnad från
slånlav och gällav som dom på håll kan likna
Denna art har mjöliga spridningskroppar (soredier)
längs sidorna av grenarna och saknar apothecier
Ramalina fastigiata [sluttande]
Rosettbrosklav
Står ut från stammen
har ofta apothecier i i spetsarna
växer mest på ädla lövträdCandelariella vitellina [ägg]
Ägglav
Kvävegynnad på sten
K- till skillnad från alla gula Xanthoria och Caloplaca
platt kornig yta. Ej att förväxla med mjöllav.Rhizocarpon lecanorinum[liknar Leucanora]
Kragkartlav
Denna lav liknar ytligt kartlav men
varje liten areol är dels månformad
och liknar en krage runt apotheciet och därför
liknar en lecanoroid fruktkropp därav namnet
Jämför Svante Hultengrens omslagsbild på
Tony Foucards bok i slutet av denna presentation!
Stereocaulon evolutum? []
En av våra knappt dussintalet "Påskrislavar"
Växer på marken
Fuscidea cyathoides [bägarlik]
Klipplav
Annan vanlig lav på sten
Ofta många små "landskap"
med svarta gränser emellan bildar ett lapptäcke!!
Svarta apothecier med brun kant
Lecidella elaeochroma [olivfärgad]
Asplav
Annan vanlig lav på asp och rönn
Har svart förbål
C+, calciumhypoklorit (Klorin går bra) ger röd färg
vi lämnade "skogen"!Skallens fyr
Vi kom allt längre ut mot havet
Pater noster
Fyren åter efter renoveringLav entusiasm!
[ad Lichen noster]
Givmild gråtrut! [andra vårkänslor]
Ejderkurtis [Somateria mollissima]
Vårtrött (mätt??)
Tordmule [Alca torda]
Cochlearia danica [Ja dansken inte långt borta!]
Dansk skörbjuggsört
Den vanliga artens dubbelgångare
Trift i vårknopp!! [Armeria maritima]
Så till de sista lavarna för dagen!Caloplaca marina[tillhörande havet]
Strandorangelav
Havsstrandklippor ovan den svarta saltlavzonen (Verrucaria maura)
dit övre vågskvalpet når
Den senare svarta laven ej att förväxla
med svarta Calothrix algen
som blir slintig och farlig på solsidan av klipporna vid havet!!
Caloplaca marina [tillhörande havet]
Strandorangelav
Orangefärgad med talrika orange apothecier
och svårt finna kantlober
Flera individer flyter samman
Caloplaca microthallina[liten bål]
Saknar svenskt namn
Den svarta laven på bilden är Saltlaven
Verrucaria maura [svart] som spricker sönder
Den gula microthallinan växer på saltlaven!
till höger på bilden en C. marina
Caloplaca thallincola[]
Rosettorangelav
Växer på V maura
Har långa kantlober och talrika orange apothecier med ljusare kant
Kan bli stora upp till 6 cm i diameter
Caloplaca verruculiformes[bär vårtor]
Grynig orangelav
Grynig innanför det gula kantloberna och utan apothecier
Bara vid havet i "stänkzonen" ovan Caloplaca scopularis
Rhizocarpon richardii [Efter Richard]
Strandkartlav
Ej att förväxla med klipplav
Acarospora molybdina []
Saknar svenskt namn
Ej att förväxla med saltlav
Obekanting[]
Efter belägg!!
Kunde senare bestämmas till
Trapeliopsis flexuosa
Vedknotterlav
I USA kallas den "Board lichen"!
Fucus vesiculosus[föränderlig]
Blåslav
Vissa alger klarar sig utan svamp!
Om dom redan lever i vatten!
Bryum alpinum
Kopparnickmossa
Kan bestämmas på färgen!
Bacidia rubella[rödaktig]
Lönnlav
Har grynig bål och upp till 2 mm stora
apothecier, växer på ädla lövträd
Olika substrat!!
Cement pållare och träbrygga!
Caloplaca citrina (mjölig orangelav) resp Candelariella vitellina (ägglav) på trä
Asplenium ruta-muraria [på mur]
Murruta
Liten ormbunke som vill ha kalk och tid
minner oss åter om historien på ön!
Tack Staffan, Vi lärde oss mycket!!
Vill du lära dig mer? Följ med på våra exkursioner
eller gå till exempelvis litteraturen nedan!!!


Litteraturförslag:Moberg, Holmåsen: Lavar en Fälthandbok


Nordic lichen flora vol 3. Uddevalla 2007


Foucard: Svenska skorplavar


Ryman, Holmåsen: Svampar en Fälthandbok
Hallingbäck, Holmåsen: Mossor en Fälthandbok
Nitare: Signalarter
Arvidsson, Hultengren: Svenska landskapslavar
Arup, Ekman m fl Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige


Dobson Lichens; An illustrated Guide to the British and Irish Species

Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg