Mossexkursion till OXSJÖN
14 april 2013 med Botaniska föreningen i Göteborg
Ledare Pär Johansson


Foto och text Aimon Niklasson


Pär samlade oss vid en vägkant
på väg upp till Oxsjön
för att lära oss lite basal bryologi
BFiGs mosslänk
vill du lära mer? var god se!


Väggmossa Pleurózium schréberi
en av våra vanligaste mossor.
stammen är rödaktig!
Den växer ej i våningar som husmossan, en annan vanlig mossa.


Väggmossa Pleurózium schréberi
lite närmare!

Hårbjörnmossa Polýtrichum pilíferum
en vanlig mossa längs stigar och väger
har en lång vit spets!


Stor franslevermossa Ptilídium ciliare
I mikroskopet en mycket vacker levermossa !
i fält inte helt lätt att skilja från Ptilidium pulchérrimum.
Den förra lever oftast på jord och den senare på ved.


Gräshakmossa Rhytidiadélphus squarrósus
finns ju i de flesta gräsmattor!!

Stor björnmossa Polýtrichum commúne
stor vacker art med "fötterna" nära vatten

Stor björnmossa Polýtrichum commúe
lite närmare

Nerv-veckmossa Díplophyllum álbicans
Levermossor har ej nerv men hos denna art ser det ut som en "nerv" i bladens mitt.

Krushättemossa (Krusig ulota) Ulóta críspa
I torrt tillstånd krusig men i väta är
de långsamt avsmalnande kapselbaserna ett bra tips
på slät bark!


Hättemossa Orthótricum sp.
det finns flera hättemossor som växer på slät bark som små kuddar.
i Nationalnyckeln finns alla arterna beskrivna
skall man tro engelska mossforskare så sprider sig nu nya arter
från södra Europa norrut!!


Västlig hakmossa Rhytidiadélphus lóreus
hotar inte någon gräsmatteinnehavare!

Västlig hakmossa Rhytidiadélphus lóreus
bladen oftast ensidigt böjda i skottspetsen

Pär och Martin (längst bort till höger som "rekat")

visar oss ut i en mosse med vitmossor

Praktvitmossa Sphágnum magellánicum
Beskrevs från Sydamerika, därav namnet
Mycket stor och vackert röd mossa som är en viktig torvbildare i södra Sverige!
Notera att kanten på bladet är invikt
detta är en viktig karaktär för sektionen "Palustre" bland vitmossorna.


Uddvitmossa Sphágnum fállax
växer blött

Pär hade mycket att berätta!


Skogsvitmossa Sphágnum palústre
Blir aldrig röd och växer ofta i kanten av mossen
tillhör som ni nu ser sektionen "Palustre"!


Flytvitmossa Sphágnum cuspidátum
växer våtast och ser oftast ut som en våt päls!!

Stor blekmossa Lophocólea bidentáta
levermossa med två tydliga tänder

Hednervmossa Campýlopus flexuósus
släktet kännetecknas av
att bladet utgörs nästan helt av nerven!


Blåmossa (falsk vitmossa) Leucóbryum gláucum
kan bilda mycket stora kuddar!

tallvitmossa Sphágnum capillifolium ( nemóreum)
växer i tallskog som namnet anger, notera den rödaktiga kapseln!

mosshäll!


Oxsjön i bakgrunden


Grå raggmossa Racomítrium lanuginósum
mossan med långa vita fintandade spetsar

Grå raggmossa Racomítrium lanuginósum
visst är den vacker

Grå raggmossa Racomítrium lanuginósum
omisskännlig i förstoring!

Sipper-raggmossa Racomítrium aquaticum


Sotmossa Andreáea rupéstris
ser ut så utan brand!!

Påskrislav Stereocáulon sp.
det finns flera arter ej så enkla att bestämma i fält!

Blombägarlav Cladónia bellidiflóra
nog en av de vackraste bägarlavarna väl?

härlig dag vid Oxsjön


Granvitmossa Sphágnum girgensóhnii
styv stjälk som kan brytas med ett knäppande ljud!
man kan då lättare studera stambladen!


Vågig kvastmossa Dícranum polysétum
dels vågiga blad men också mycket rotfilt mellan bladen
samt spetsiga blad


Liten bräkenmossa Plagióchila porelloídes
har en liknande "storebror"

Hattlav Baeomýces rúfus
levande övertydligt bevis på att en lav är en
samlevnadsform (symbios) mellan en svamp och en alg!


Branter är ofta intressanta ut moss-synpunkt!


Hjälmfrullania Frullánia dilatáta
På träden fanns gott om denna levermossa

utforskning pågår!


inget skrymsle är för för litet!


Äppelmossa Bartrámia pomifórmis
en trevlig kuddmossa med fårad rund kapsel och långa spetsiga blad

Lysmossa Schistostéga pennáta
en spännande mossa vars förgrodd (protonema) bryter ljuset som faller in
så att man kan tro att den är självlysande
vissa celler fungerar som en liten lins!
växer inne i skrevor och syns ej om man ej känner till fenomenet eller är mycket nyfiken!


Stor thujamossa Thuídium tamaríscinum
3 gånger pargrenig!

Korall-lav Sphaeróphorus globósus
oftast på klippväggar

Klippskapania Scapánia nemórea
tillhör ett stort släkte med 34 arter i Norden
har ofta groddknoppar i skottspetsarna och fintandeade blad


Klipplunch
fick avsluta en fin dag
tänk vad mycket det finns att se bara" runt Oxsjön"!


Vi tackar Pär och Martin för en mycket lärorik dag i skogen!Kanske kan dessa bilder stimulera intresset så att vi kan starta en studiecirkel?
Kontakta undertecknade vars emailadresser finns under hemsidans styrelse!
LITTERATURFÖRSLAG:

Mossor En fälthandbok Interpublishing 1985 eller senare upplaga
Thomas Hallingbäck, Ingmar Holmåsen

GÖTEBORGSTRAKTENS MOSSOR Mossornas Vänner 2008
Red: T Hallingbäck, Peter Carlsson, Pär Johansson, Gerhard Kristensson och Peter Sögård

Rödlistade mossor i Sverige Artfakta Artdatabanken 1998 Red Thomas Hallingbäck

The Moss flora of Britain and Ireland 1996 AJE Smith (bara bladmossor) (teckningar på detaljer)

Die Moose Baden-Württembergs Serie i 3 delar (fina bilder)

Signalarter
Indikatorer på skyddsvärd skog;
Flora över Kryptogamer
Skogsstyrelsens förlag 2000


Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.
Artkontroll Pär Johansson mossor