Ranahult
(Larv socken, Västergötland)

30 juni 2012 med Tomas Lindström
i regi av Botaniska föreningarna i Göteborg och VBF


Foto Pelle Dalberg
hemsidesnickare Aimon Niklasson

två slåtterängar kommer att besökasI år har slåttergubbe (med sina gummor) blivit rödlistade!rapportera dom du ser!NattiolNattviolerdokumenteras, olika perspektiv!Här fanns också ormbäroch fläckigt nyckelblomster (Jungfru Marie nycklar)fångad fjäril!pärlgräsfjärilBetande djur ochBökande djur är viktiga för kulturlandskapetApropå mat, även botanister behöver rast i bland!I dessa fina marker...fanns till och med späd ögontröst!!Krolliljan lever kvarAndra kulturer försvann!Liksom grindslanten!Hur länge får vi ha dessa fina slåtterängar kvar??
Tack till exkursionsledaren och alla hängivna botanister men framförallt till de
bönder som fortfarande sköter markerna på blomstrens villkor!


BFiG tackar exkursionsledare och fotograf!!
Copyright Pelle Dalberg och Botaniska föreningen i Göteborg 2juni 2012
artkontroll kärlväxter Erik Ljungstrand