Ny mossexkursion till RANEBO lund
21 okt 2012 med Botaniska föreningen i Göteborg
Ledare Peter Carlsson


Foto och text Aimon Niklasson


Peter samlade oss vid en vägkant
för att lära oss lite basal bryologi
BFiGs mosslänk
vill du lära mer? var god se!


Där fanns mycket att se
vi fick lära skillnaden på en levermossa och en bladmossa
en hel del om deras fortplantning och att hela den gröna delen har halv kromosomuppsättning!
Namn på svenska mossor
British Bryological Society med bilder på nätet!
som hund har man ju mer näsa för svamp!!Pleurozium schreberi Väggmossa
är en av våra vanligaste mossor
användes förr till isoleringsmaterial
den har röd stam och grenarPleurozium schreberi Väggmossa
bladet har en liten spets
men saknar nervScleropodium purum Pösmossa
en annan vanlig mossa som saknar rött
har udd och nerv!Scleropodium purum Pösmossa
här syns
både udd och nervHylocomium splendens Husmossa
en annan vanlig mossa som också använts till isolering
den växer i våningar
en för varje år!
varje litet blad har en kort tvådelad nervHypnum cupressiforme cypressfläta
mycket vanlig på både stenar och träd
liknar uppifrån en vetekrans
blir ofta smal på träd och man kan tro det är olika arter
det finns drygt 10 olika arter Hypnum i Sverige
lång skärformad bladspets, nästan ingen nerv men bruna
lite uppblåsta celler i bladets bashörnHypnum cupressiforme cypressfläta
lite närmare!Hypnum cupressiforme cypressfläta
kapslarRacomitrium lanuginosum grå raggmossa
i vått tillstånd!
lång färglös på sidorna nedlöpande nerv
den är dessutom riktigt papillös och taggig!
men det syns ju inte så lätt!Racomitrium lanuginosum grå raggmossa
papiller på bladspetsenRacomitrium lanuginosum grå raggmossa
tandad och nedlöpande färglöshetRacomitrium heterostichum bergraggmossa
lång slät nerv
avlång kapselRacomitrium heterostichum bergraggmossa
nervRacomitrium heterostichum bergraggmossa
kapsel med mössa
Racos=trasig mitra=mössa !
dvs Racomitrium betyder just trasig mössa!
ej en tillfällighet alltså utan ett kännetecken
för släktet!Racomitrium heterostichum bergraggmossa
ett annat kännetecken för släktet Racomitrium
är de starkt vågiga cellväggarnaRacomitrium ericoides eller elongatum fjäder eller spärrraggmossa
ljusare och med utåtriktade blad
arterna kan skiljas i mikroskopet på bashörncellerna
och papilltäthet i nervspetsenBrachythecium salebrosum skogsgräsmossa
21arter i släktet i Sverige svårbestämda i fält
ofta gulgröna med spetsiga blad och nerv till minst mitten av bladet
bladmittceller 5 gånger så långa som bredaPolytricastrum (Polytrichum) formosum skogsbjörnmossa
Lite kortare blad och växer ofta torrare än
den vanliga björnmossanSå var det dax att gå över till andra sidan vägen!Peter lärde oss att hålla luppen nära ögat!
och flytta mossan så att det blev skarpt
och att titta mot himlen för att få mer ljus!
På andra sidan fanns ett grönstensbergLophocolea bidentata sylspetsmossa
en levermossa som har tvenne spetsar på varje blad
vanlig i södra SverigeSanionia uncinata cirkelmossa
liknar en smal cypressfläta
där bladspetsarna ibland går hela varvet runt!
Sphagnum quinquefarium kantvitmossa
en vitmossa som trivs med rörligt grundvatten
och växte som en "hängande trädgård"
Sphagnum quinquefarium kantvitmossa
grenar ofta i 5 rader och med röda fläckar
vanlig i södra Sverige
med kapslar!
Dicranum majus stor kvastmossa
omisskännlig om man ochså tar hänsyn till storleken!
(ej den med röd stam!)
vanlig i "riktiga" skogar i Sverige
Diplophyllum albicans nervveckmossa
namnet kommer sig av att det ser ut som om den har en nerv!
vilket ju levermossor inte brukar ha
den trivs på sur mark


Bazzania trilobata revlevermossa
som den ser ut frå sidan
man kan nog se att det är tre flikar på bladspetsen
Bazzania trilobata revlevermossa
som man ser den i naturen
vill ha hög luftfuktighet
Plagiothecium undulatum vågig sidenmossa
vill ha våt skuggig skog
vanlig på Västkusten men ovanlig i östra Sverige
Rhytidiadelphus loreus västlig hakmossa
vill ha våt skuggig skog
vanlig på i sydvästra Sverige men ovanlig i nordöst
Loeskeobryum brevirostre västlig husmossa
anses ej längre rödlistad

Mnium hornum skuggstjärnmossa
har parvisa tänder och en kraftig list
ljusa skott på våren speciellt i alkärr
liknar nästan en annan art!
Fissidens dubius blek fickmossa
svår att skilja från F. adantoides
men har mindre celler och delvis 2-skiktad bladskiva
båda har sågad spets
som alla fickmossor har den en ficka som samlar vatten!
Conocephalum conicum/salebrosum slät eller vågig rutbålmossa
den senare nybeskriven och har tydligare linjer mellan porerna och är mattare
detta är ju förståss bedömningssaker
mikroskopi hjälper!"
Zygodon rupestris stor ärgmossa
gillar berg som namnet anger (men även på träd)
har ofta groddknoppar i bladvecken (utan längsgående skiljeväggar)
och växer så att man ser varje individ


Amphidium mougeotii kuddtrattmossa
till skillnad från denna mossa där individerna flyter ihop!
bildar ofta buktande kuddar där det finns vatten mera regelbundet
Mougeot var en fransk botanist så uttalet av artepitetet blir "moschóti"
I Nationalnycklarna finns förslag till hur latinska namnen uttalas!


det började smådugga!
så Peter flyttade in under en stor gran och fortsatte berätta!
bland annat diskuterade vid artkunskapen i biologiundervisningen i skolan
betydelsen av lärarens entusiasm för sitt ämne
och naturligtvis kom tankarna att gå till Harry Andersson
som var med och startade Mossornas Vänner och deltog i inventerandet av
Göteborgstraktens mossflora. Det visade sig att
Harry Andersson varit ja just det Peters lärare!


mossa mossa på er.......
kaffet och smörgåsen smakade gott!


sen fortsatte vi att leta....Plagiopus oederianus kalkäppelmossa
Peter hittade denna i södra Sverige mycket ovanliga och kalkindikerande mossa
den har runda kapslar som förblir ofårade i torkaPlagiopus oederianus kalkäppelmossa
den är känd från Ranebo tidigare men 2 lokaler har försvunnit
Bartramia pomiformis äppelmossa
fanns intill men kräver ej kalk och har fårade kapslar som gammal i torka
Bartramia pomiformis äppelmossa
närbild
har längre och smalare blad än kalkäppelmossaTortella tortuosa kalk-krusmossa
en riktigt bra kalkindikator
bladen ser ut som en spiralnebulosa
i våra trakter mest känd från skalgrusbankarna (ex Sillvik)
till vänster kommer ett blad fram av Ctenidium molluscum kalk-kam-mossa
och till upp till höger Fissidens dubius blek fickmossaLoeskeobryum brevirostre västlig husmossa
tidigare rödlistad
ljusgrön med röd stam
vill ha mullrik skog och har bara 12 lokaler i Göteborgstraktens mossor!
tidigare både Hylocomium och Rhytidiadelphus men saknar våningar och har
paraphyllier som är små bladliknande utskott mellan bladen på stammenThuidium tamariscinum stor thujamossa
växer nära källor och bäckar, näringsrikt
små grenblad och 3 gånger pargrenig
finns i södra SverigeScapania nemorea klipp-skapania
en levermossa som finns i södra Sverige
olivgrön med bruna groddkorn i övre delen av skottetTetraphis pellucida fyrtandsmossa
växer på stubbar och murken ved
runda spetsiga blad med nerv
har 4 peristomtänder på kapselnPtilidium ciliare franslevermossa
finns i hela Sverige och har fransar på bladkanten
har ofta rödbrunt inslag och växer ej så tilltryckt som
Ptilidium pulcherrimum tät franslevermossa som är helt grön!Ulóta crispa krushättemossa
finns i södra Sverige på slät bark
som våt inte alltid så krusig!
jämnt avsmalnad kapselbasMnium affine skogs-stjärnblomma
mycket vanlig i södra Sverige
ovala med tunn tandad kant och nedlöpande blad
liggande skott (även i skogen!)Brachythecium rutabulum gräsmossa
kort tvärställtd kapsel
kapselskaft knottrigt, vilket kan anas på bilden
hela Sverigemosskogen
Vi tackar Peter för en mycket lärorik dag i skogen!Kanske kan dessa bilder stimulera intresset så att vi kan starta en studiecirkel?
Kontakta undertecknade vars emailadresser finns under hemsidans styrelse!
LITTERATURFÖRSLAG:

Mossor En fälthandbok Interpublishing 1985
Thomas Hallingbäck, Ingmar Holmåsen

GÖTEBORGSTRAKTENS MOSSOR Mossornas Vänner 2008
Red: T Hallingbäck, Peter Carlsson, Pär Johansson, Gerhard Kristensson och Peter Sögård

Rödlistade mossor i Sverige Artfakta Artdatabanken 1998 Red Thomas Hallingbäck

The Moss flora of Britain and Ireland 1996 AJE Smith (bara bladmossor) (teckningar på detaljer)

Die Moose Baden-Württembergs Serie i 3 delar (fina bilder)

Signalarter
Indikatorer på skyddsvärd skog;
Flora över Kryptogamer
Skogsstyrelsens förlag 2000


Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.
Artkontroll Peter Carlsson mossor