Mossexkursion till RANEBO lund
2 november 2008 med Botaniska föreningen i Göteborg
Ledare Peter Carlsson


Foto och text Aimon Niklasson


Peter samlade oss vid en nordvänd skuggig klippvägg
Denna klippa innehåller kalk vilket är ovanligt i Bohuslän
Här växer många ovanliga mossor!!!


Racomitrium heterostichum
Bergraggmossa
växte på en stengardist vid den gamla vägkanten
Vita bladspetsar och avlånga kapslar typiskt

Dicranum majus
Stor kvastmossa
Hela bladet bågformigt böjt
Vacker mossa som trivs i skugga gärna i gammal granskog
Bladen 10-14 mm långa, vilket skiljer ut den från alla andra kvastmossor! Avståndet mellan linjerna i anteckningsboken är 8 mm

Det var kallt vid bergväggen!
Detta är dock ej stalaktiter utan vanliga istappar!!

Ett grottliknande överhäng
Vad finns därinne????

Jo Conocephalum conicum
Rutbålmossa
varje ruta har en vit klyvöppning
doftar morot!!

Plagiothecium undulatum
Vågig sidenmossa
Typiska plattade ljusgröna skott

Plagiochila asplenioides (major)
Praktbräkenmossa
Tillhör gruppen levermossor som till skillnad
från bladmossor saknar nerv

Thuidium tamarisci
Stor thujamossa
Neckera crispa
Grov fjädermossa
Gillar kalkklippor och fuktiga trädstammar. Grenarna står ut från stammen

Brachythecium populeum
Parkgräsmossa


Gillar grönsten


Zygodon rupestris
Stor ärgmossa


Gillar grönsten


Ctenidium molluscum
Kalkkam-mossa
Mycket bra kalkindikator som även finns på skalgrusbankar

Amphidium mougeotii
Kuddtrattmossa


Västlig och vanlig på fuktiga lodytor och överhäng


Xylaria hypoxylon
Stubbhorn
En rel vanlig ascomycet på ved dvs en sporsäcksvamp
Påminde om att det nyligen varit Halloween!

Bartramia pomiformis
Äppelmossa
Gillar inte kalk utan vill ha surt

Plagiopus oederiana
Kalkäppelmossa
Gillar basiskt underlag som kalk

Rhytidiadelphus loreus
Västlig hakmossa


Vacker mossa med särskild lyster! Västlig i Sverige men vanlig i Göteborgstrakten


Loeskeobrium brevirostre
Västlig husmossa


Röd signalart med ljusa skottspetsar. Inte att förväxla med Västlig hakmossa
Latinska namnen skiljer bättre! Fast dom ändras ju ibland!


Tortella tortuosa
Kruskalkmossa


Gillar grönsten och skalgrus


Polytrichum formosum
Skogsbjörnmossa


ej att förväxla med vanlig björnmossa!Plagiopus oederiana
Kalkäppelmossa
Bladen svänger åt sidan och bladet har synliga invikta kanter
färgen mer olivgrön. Enda aktuella lokalen i Göteborgstrakten!

Asplenium trichomanes trichomanes
Svartbräken
trots asymmetriskt fäste på bladflikarna

Prunus padus
Hägg
har speciella ljusa porer "lenticeller" i den mörka barken
som gör att man kan känna igen arten vintertid

Ulota crispa
Krusig ulota
Signalart i övriga Sverige. En krushättemossa
I vått tillstånd ej så krusig
och kan förväxlas med andra hättemossor släktet Orthotrichum sporkapslar under utväxt

kafferast
Söndagens skaffning intogs i solig sydslänt

Sympethrum striolatum
Fint besök av en ängstrollslända utan svenskt namn
som ochså gillade solen!
Satte sig på Elins blåa byxor! (vatten??)

Sympethrum striolatum
Bild som troligen medger artbestämning
för den hugade!

Peter berättade om den nyutkomna
Göteborgstraktens mossor
som innehåller mycket intressanta fynd och en CD med bilder
Peter är en av författarna

Boken tilldrog sig stort intresse
Kan inhandlas via Mossornas vänner
Polytricum piliferum
Hårbjörnmossa
Tydlig vit hårudd gör denna mossa lätt även för nybörjaren
binder sanden genom sina många rothår och var delvis vårt sittunderlag
då den indikerar torr mark!


Ceratodon purpureus
Brännmossa
Detta är en svår art för nybörjaren!
Denna mossa finns bara på störd mark!
Ofta sporskaft som är röda. Mycket vanlig mossaPlagiomnium undulatum
Praktstjärnmossa
Tunglika blad
Pseudoscleropodium purum
Pösmossa
Husmossans dubbelgångare med med grön stam
och nerv som når bladmitten (lupp)Corylus avellana
Härdig hårig hasselknopp väntar våren!!Corylus avellana
Hassel
Hanhänget redan förberett!Frullania tamarisci
Påsflikmossa
En levermossa
Uppges dofta äpple men hemsidesnickaren tycker det doftar mango!!!
I mitten av bladet finns färglösa celler (lupp!)


Radula complanata
Plattsvepemossa
Bålmossa som gärna ses på asp, tilltryckt
En av bladets flikar uppsvängd och med rothår (lupp)
Finns också på basiska skuggiga klippväggarMetzgeria furcata
Bandmossa
En levermossa
Bladet består av endast ett lager celler
Stor bandmossa finns i Ranebo men den hittade vi ej
Laven är Graphis scripta, skriftlav
Bazzania trilobata
Revlummermossa
En levermossa med krav på hög luftfuktighet
Finns mest i sydvästra Sverige
Y-förgrenad och med överliggande blad, dvs
ett blad närmre bladskivans bas täcker del av nästa blad i riktning mot bladspetsen


Heterocladium heteropterum
Skuggklippmossa (en av tre trasselmossor)
Gör väl skäl för namnet!!Heterocladium heteropterum
Skuggklippmossa
som den växer i naturen
Sydvästlig


Leptogium lichenoides
Traslav
Växer gärna bland mossa
Lustigt artnamn som antyder att man inte var riktigt säker på om det verkligen var en lav


Fissidens dubius
Blek fickmossa
Har ett vinglikt bihang under varje blad som samlar vatten!
Detta är ett släkte som trivs bäst i varmare land!
12 arter i Sverige


Tetraphis pellucida
Fyrtandsmossa
Vanlig i södra Sverige på murken ved
Har 4 sporhuständer som dock ej syns på bilden


Mnium hornum
Skuggstjärnmossa
Bilden visar flera hanorgan i mitten av bladrosetternaNowellia curvifolia et Lepidozia reptans
Långfliksmossa (brungröna) och fingermossa (ljusgröna)
Titta på bladen i lupp och namnen är givna!!
Långfliksmossa gillar murken ved och blir röd i solsken men grön i skugga
Signalart i övriga Sverige


Paraleucobryum longifolium
Skärbladmossa
Växer på sura stenblock i lövskog
Bladet består nästan bara av en nerv
kan i fält förväxlas med exempelvis västlig kvastmossa (Campylopus)
eller andra kvastmossor av släktet Dicranum, så man får titta noga!Viburnum opulus
Olvon knoppar redan!Dicranum fuscescens
Bergkvastmossa
Växer på allehanda underlag
Liknar en stor kvastmossa i miniatyr
vilket är bästa kännetecknet i fält


Viburnum opulus
Olvon i frukt
Minner om den jul som komma skall
Fåglarna tycks inte trakta dessa bär!?


Peter Carlsson

Tack för en inspirerande dag!!!
Vi lärde oss mycket
Kanske kan dessa bilder stimulera intresset så att vi kan starta en studiecirkel?
Kontakta undertecknade vars emailadresser finns under hemsidans styrelse!
LITTERATURFÖRSLAG:

Mossor En fälthandbok Interpublishing 1985
Thomas Hallingbäck, Ingmar Holmåsen

GÖTEBORGSTRAKTENS MOSSOR Mossornas Vänner 2008
Red: T Hallingbäck, Peter Carlsson, Pär Johansson, Gerhard Kristensson och Peter Sögård

Rödlistade mossor i Sverige Artfakta Artdatabanken 1998 Red Thomas Hallingbäck

The Moss flora of Britain and Ireland 1996 AJE Smith (bara bladmossor) (teckningar på detaljer)

Die Moose Baden-Württembergs Serie i 3 delar (fina bilder)

Signalarter
Indikatorer på skyddsvärd skog;
Flora över Kryptogamer
Skogsstyrelsens förlag 2000


Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.
Artkontroll Peter Carlsson mossor och Erik Ljungstrand kärlväxter