Risveden
(Västergötland)

4 augusti 2012 med Pelle Dalberg
i regi av Botaniska föreningarna i Göteborg


Foto Pelle Dalberg
hemsidesnickare Aimon Niklasson

Det bar av in i hôle skogen!till tjärnar ..och småvattenoch gammal skogKlockljung Erica tetralix
är oceanisk liksom


Myrliljan Narthecium ossifragum
artnamnet syftar kanske på att födan var mager
kanske dock inte benbrytande?
där det fanns klockljung fanns det ingen struma!
det visste de gamla läkarna innan man förstod
sambandet med jodbrist!


Vitag Rhynchospora alba
trivs på fattiga myrar liksom de två tidigare och kommandeTaggstarr Carex pauciflora
inte att förväxla med loppstarren!


Ag Cladium mariscus
Vad finns gemensamt mellan Risvedens magra skogstjärnar
och kalkbleketräsk på Gotland?
Enligt Erik Ljungstrand beror det på
att det finns lite lätttillgängligt fosfor!
inte att den behöver kalk


Skvattram Ledum palustre
östlig i Sverige och tallmossarnas vita rhododendronsläkting!


Lingon Vaccinium vitis-idaea
leder oss in i den riktiga skogen!


Knärot Goodyera repens
en av skogens visuella läckerheter!Plattlummer Diphasiastrum complanatum
"Art de la forêt!"


Vit näckros Nymphaea alba
Tjärnars stjärna!


Magen blev tomrast ochroVad månne trollstenen komma ihåg av vår tur?till minneBFiG tackar exkursionsledare och fotograf!!
Copyright Pelle Dalberg och Botaniska föreningen i Göteborg 2juni 2012
artkontroll kärlväxter Erik Ljungstrand