Vårexkursion till
Sillvik 26 maj 2010

med Botaniska Föreningen i Göteborg
ledare Anna Gebo
Foto och text Aimon Niklasson
Välkommen till Sillvik
Anna Gebo hälsar välkommen!!

Veteflätsmossa / cypressfläta, Hypnum cupressiforme
är en mycket vanlig mossa på träd och sten.

"Getingblomster", Geum rivale x urbanum
korsning mellan humleblomster och nejlikrot,
namnet givet av Erik Ljungstrand


"Getingblomster", Geum rivale x urbanum
med något mer utslagna blommor

Bok, Fagus sylvatica
just utslagna ludna blad gav ett vackert skimmer i kvällens ljus!

Berg-slok, Melica nutans
ett vackert gräs men se upp för lundslok som också finns i Sillvik

Slankstarr, Carex flacca
kalkindikator och får senare hängande honax
blågrå blad


Hirsstarr, Carex panicea
ingen kalkindikator men vanlig starr på våta marker
blågrå blad


Kalk-krusmossa, Tortella tortuosa
En av de mest kända kalkindikatorerna bland mossorna
notera skillnaden i vått och torrt tillstånd!


Kakmossa, Hedwigia ciliata
Trots kalken växer inblandat en vanlig mossa på sten i öppet landskap
som normalt trivs på surt underlag. Uppkallad efter Johannes Hedwig som betydde
mycket för utvecklingen av kunskaper om mossor på 1700 talet


Kunskapskontroll, Repetitio est mater studiorum


Kunskapskontroll, Repetitio est mater studiorumGaffelbräken / hällespring, Asplenium septentrionale
en vanlig ormbunke i stensprickor lite varstans
i regel kalkskyende


Svartbräken / bergsspring, Asplenium trichomanes
i regel kalkgynnad
Korsar sig ibland med arten ovan
Denna kallas svart-Ola på norska eller "hybridspring"


Klockmossa, Encalypta sp.
Klockmossorna är mycket vackra mossor med egenartat utseende.
Det finns 15 arter i Nationalnyckeln, men bara 4-5 olika arter finns i vårt område
kräver undersökning i lupp för att artbestämmas. Trivs i sol och på kalk


Dagg-grå kantlav, Lecanora rupicola
Det finns drygt 100 olika sk kantlavar i Sverige
dom färgar ofta berget grått och har tillsammans med andra grå lavar
som gråstenslav och mörk dito gett upphov till begreppet "gråberg"!
Notera apothecier "fruktkroppar" med vit ojämn kant
kanske den mörka fläcken är en parasiterande Lecidea insularis


Stiftlav, Pertusaria corallina
Annan grå lav men utan apothecier men med rikligt med korall-liknande isidier
dessa förstorar ytan vilket ökar vattenupptagningen
och fungerar som vegetativa spridningskroppar om dom lossnar
en vanlig lav!


Kattfot, Antennaria dioica
Kattfot kan variera mellan vita och rel röda blommor
Han och honblommor på olika plantor men färgen har ingen koppling till kön
Kräver hävdade marker och försvinner vid igenväxning


Här finns något att se!!

Vårfingerört, Potentilla crantzii
Inte så vanlig på Västkusten
Kalkgynnad och betegynnad, minskandeVårstarr Carex caryophyllea
tidigt blommande och fruktsättande starr
Notera de håriga frukterna som syns bra i luppPlyschmossa, Ditrichum flexicaule
Notera vassa smala blad och brunt rotludd i nedre delen av skotten
Trivs på kalk och basisk mark
Cellerna är runda i mikroskopet


Takmossa, Tortula ruralis
Kalkgynnad
Notera den ljusa mitten omgiven av brunare blad och de långa vita bladspetshåren
de vita flagorna är rester efter kalkskal från den tid området
låg under dåvarande havets yta


Sören, kassören
kollar takmossorna
Tja vad är nu detta för en växt?
ännu bara i knopp
Månlåsbräken, Botrychium lunaria
fanns det gott om
Stenmussla, Hiatella (Saxicava) arctica
vanligt ledfossil i våra skalgrusbankar
beskrevs av Linné 1767
och var vanlig i Yoldiahavet för ca 17000 år sedan
tillsammans med en nutida gråfibbla


Vad växer det här då ?

Kortbladig kalkmossa, Tortella inclinata?!
en annan viktig kalkindikator
jämför med Tortella tortuosa ovan!!Guldspärrmossa, Campylium stellatum
utspärrade sylvassa blad och gulaktig färg
växer vått! och vill ha basisk miljö !Spjutmossa, Calliergonella cuspidata
glänsande blad som saknar nerv och med
vassa smågrenar som sticks mot läppen
växer vått och gärna på kalkrik mark
Kalk-krusmossa, Ctenidium molluscum
ytterligare en fin kalkindikator
Kärrknipprot, Epipactis palustris
också en kalkindikator med ännu små blad
Kunskapskontroll!!
ja hur var det nu?
Ormtunga, Ophioglossum vulgatum
rikligt
Spåtistel, Carlina vulgaris
årets blad
Spåtistel, Carlina vulgaris
från föregående år!
Skyfallsalg!, Nostoc commune
sväller i vatten!
då de blir synliga efter ett skyfall
kanske inte så konstigt namn
Nålstarr, Carex dioica
enbart honblommor och nu redan i frukt


Nålstarr, Carex dioica
enbart hanlommor , inga frukter
men åldrade ståndarknappar

Tätört, Pinguicula vulgaris
insektsätare
enzymer bryter ner insekter
och proteiner i mjölken så att det blir
långmjölk (den blir tätare!)Krokmossa, Drepanocladus sp.

har bladnerv

Vattenklöver, Menyanthes trifoliata
i blom och knopp!


Kranshakmossa, Rhytidiadelphus triquetrus
släkt med gräsmattornas hakmossa
denna mossa dock på näringsrik mark

Klipplav, Fuscidea cyathoides
notera den svarta förbålen
som avgränsar varje individ
och svarta apothecier
Okänd mossa
fotografen hann inte med i sina anteckingar
kommer nog ett namn i sinom tid


Palmmossa, Climacium dendroides
ungt individ


Palmmossa, Climacium dendroides
ungt individ tillsammans med gammalt


Vad är nu detta?Rosmossa, Rhodobryum roseum
äldre individ


Vårbrodd, Anthoxanthum odoratum
ger höet dess doft!


Svinrot, Scorzonera humilis
vackrare än namnet
den har smala spetsiga parallellnerviga blad indikerar gammal betesmarkSlåttergubbe, Arnica montana
har helt andra blad och blommar senare
indikerar gammal betesmark
lokalen mellan de två skalgrusbankarna och vill ej ha kalk!Vad kan man hitta på en brännplats?Spåmossa, Funaria hygrometrica
har hygroskopiska rörelser
därav namnet

"Hökfibbla", Hieracium sp.
en av alla hundratals apomiktiska skogsfibblor (eller hagfibblor?) som finns
dotterplantorna är identiska till uteseendet som sin moderplanta!
kallas ofta småarter!
kanske myran vet bättre?!
med sin doftkromatograf?Jungfru Marie nycklar, Dactylorhiza maculata
blad enbart
fläckigt nyckelblomster ett alternativt namn

Ask, Fraxinus excelsior

Litet träd med ask-skottsjukan!
Sjukdomen anses bero på en svamp som heter
Chalara fraxinea och som beskrevs 2006
funnits i Sverige sedan 2004 och i Polen och Litauen i minst 10 år
anses inte spridas med insekter
olika askar är olika känsliga
från och med i år är asken liksom almen
rödlistad!


Falsk vitmossa (blåmossa), Leucobryum glaucum

bildar kuddar
vanlig i västra Sverige
signalart i övriga Sverige eller om mycket stor även här


Blom-mossa, Schistidium sp.

Mycket vackra små mossor
rel svårbestämda
i Nationalnyckeln finns 33 angivna för Sverige
av dessa finns ca 8 i vårt område
Dvärgjordstjärna, Geastrum schmidelii

en sällsam varelse!
Dvärgjordstjärna, Geastrum schmidelii

lite äldre individ
som börjat släppa sina sporer
Gullviva, Primula veris

den västra skalgrusbanken var
fortfarande full av blommande gullvivor
och härefter tar nog sommaren vid....!

TACK Anna

Vi lärde oss mycket och upplevde ännu mer!!


LITTERATURFÖRSLAG:

Den Nordiska Floran Mossberg Bo, Stenberg Lennart och Ericsson Stefan (eller senare upplaga)
eller motsvarande vårflora!
Mossor Nationalnycklarna AJ 6-23, AJ 24-36,
Mossor en fälthandbok av Hallingbäck och Holmåsen, Lavar Moberg Holmåsen
Svampar Ryman Holmåsen
Svampar Nylen (bra bilder på jordstjärnor)
annars se SBTs serie om jordstjärnor


Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.
Artkontroll
Erik Ljungstrand kärlväxter
Anna Gebo mossor och Staffan Wall lavar