Lavexkursion till Solberga
och Jörlanda, Bohuslän
22 oktober 2011
med Svante Hultengren och Lars Arvidsson
i regi av Botaniska föreningen i Göteborg

Svenska namn efter Nordin, Thor &Hermansson
auktores se Santesson m fl 2011.

Foto och text Aimon Niklasson
med bistånd från exkursionsledarna


Vi samlades vid Solberga kyrka i Bohuslän
Den byggdes 1867.En lagom grupp så alla kan se.
Träden kring kyrkan är ca 150 (144?)
år gamla!, kustnära och står öppet
i jordbrukslandskapet
färgerna på lavarna som vid fuktigt väder!Lecanora rupicola, grådaggig kantlav
växte på kyrkogårdsmurenLecanora rupicola, grådaggig kantlav parasiterad av
Arthonia varians (glaucomaria),
de svarta fläckarna i apothecierna (fruktkropparna)
notera att apothecierna har en vit kant! oavsett färgnyansLecanora rupicola, grådaggig kantlav
med tydlig svart begränsning (förbål = prothallus)
mellan olika individ
Lecanora rupicola, grådaggig kantlav
ytterligare färgvariation
Tephromela (Lecanora) atra, svart kantlav
notera den grå vårtiga bålen och de
sotsvarta (atra!) apothecierna med tjock kant initialtLecanora rupicola, grådaggig kantlav
intressant begränsningslinje mellan olika individ
nu kan vi väl denna art?!!Phlychtis argena, blemlav
sorediös (mjölig)
Lecanora expallens, mjölkantlav
gul till orange med C+, K+gul
saknar ofta apothecier och kan tas för en mjöl-lavOchrolechia parella, mångfruktig örnlav
notera att när apothecierna inte har en vit beläggning
(pruina) ses flera kulörer mot "ockra" utan extra kemi!Phlychtis argena, blemlav igen
nu med färgreaktion K+ gul till röd!
Lars och Ingvar vid ett träd med riklig lavpåväxt
här med busklaven Evernia prunasti, slånlav
grå(grön) på ovansidan vit på undersidan!
till skillnad från brosklavarna (Ramalina)Vadan denna uppståndelse??
Och hur kom Ulf dit?Jo en av 3 lokaler i Sverige av
Hyperphyscia adglutinata, dvärgrosettlav
CR (critically endangered) på rödlistan!!På almarna växte också
Bacidia rubella, lönnlav
röd i sig själv utan att vara på rödlistan!
vilket dock släktingen B. rosella är (NT)Hyperphyscia adglutinata, dvärgrosettlav
mycket liten, grön i väta, rel fastsittande (namnet!)
och med fläcksoral. Apothecier kända endast från
lokalen i Skredsvik? Första lokalen i Visby (Du Rietz 1923).
Lokalen i Solberga upptäcktes 1933 av A.H. Magnusson
återupptäckt av Svante 1994 efter att ha varit klassad som
försvunnen. Se SBT 1996 vol 90, sida 267.Febril aktivitet utbröt!
Kåre och Svante diskuterar!Michael fotograferar
Svante och Ulf diskuterar och stegen avslöjas!
Lars visar 2 olika brosklavar släktet Ramalina
Physcia adscendens, hjälmrosettlav
Physcia adscendens, hjälmrosettlav till vänster
Physconia enteroxantha,gulkantad dagglav till höger
eller möjligen Physconia grisea, grynig dagglav ??
fästanordningen under (rhizinerna) skiljer!Physconia enteroxantha, gulkantad dagglav troligen
Physconia enteroxantha, gulkantad dagglav troligen
Xanthoria parietina, vägglav som växer i sol
Xanthoria parietina, vägglav mer i skugga
en gammal alm Ulmus glabra står stadigt!
Rikligt med Xanthoria parietina vägglav
På en gravsten fanns denna lav med svarta stora isidier
och blank silverfärgad bålOch med tilltryckta isidier
Då blev Lars så här glad!!
för det var Parmelina pastillifera
västlig silverlav (kustsilverlav)!
Ny för Solberga!K eller C eller båda det är frågan!
I väntan på reaktionen!
Blemlav igen? Jo!
Physconia distorta dagglav
notera den gröna färgen i väta!!Pertusaria albescens mjölig porlav
ej bitter i smaken och zonerad i kanten!Candelaria och Candelariella uteslutet med K+ röd!
En Xanthoria men vilken? ja för det krävs nog lite mer
ingående studierobestämd kuddmossa
Tortula sp tussmossa eller Syntrichia sp? skruvmossa
det förra släktet gul färg med K det andra rött!
KOH kan alltså användas till mossor också!Orthotrichum sp, hättemossa
Parmelia sulcata och liten Zygodon sp, ärgmossa?
Physcia tenella ? finlav ( nykolonisation!)
Pleurosticta (Parmelia) acetabulum, kyrkogårdslav
med gammalt apothecium!Physcia distorta, dagglav
riktigt grön i väta!Parmelia sulcata o Lecidella elaeochroma
den lilla Physcia tenella?
skrynkellav, asplav och finlavLecanora carpinea, allav??? Lecidella elaeochroma, asplav
och Lecanora subfuscagruppen??
Nu behövs mikroskopet!!
men visst är det ett vackert mönster!Rinodina exigua, grå krimmerlav
ser grönare ut i väta!Parmelia acetabulum
Physcia caesia, stoftlavSvante lockade oss utanför kyrkans domäner!
Leptogium palmatum, strut-skinnlav
växte på hällarna i mossornas kanter!
Rödlistad (NT near threatened)!Leptogium palmatum, strut-skinnlav
Leptogium palmatum, strut-skinnlav
Sedum annuum, liten fetknopp
i ganska typisk hällmarksmiljöLeptogium palmatum, strut-skinnlav
Vad hittar vi här??
Ulf tar belägg och läser av GPSen
Peltigera canina, filtlav
en av våra vanligaste filtlavarPeltigera didactyla (spuria), styverlav
denna är sorediös
en nyligen beskriven art P extenuata utan svenskt namn
ansågs tidigare vara en kemotyp av styverlav och anses
i Nordic Lichen Flora nr 3 vara den som avbildats i
Moberg Holmåsens fälthandbok som P. spuriaPtilidium ciliare, franslevermossa
vanlig art med mycket vackra bladformer i mikroskopet!
för den som ger sig tid!!Cladonia coccifera, kochenil-lav
växer på marken och har usninsyra vilket inte riktigt
framgår av bildenSedan åkte vi till en annan kyrkogård!
detta träd vid Jörlanda kyrka var full
av olika silverlavar
Men först behövde vi lite mat!
som intogs lite i Thoreau's andaPhedimus hybridus, sibiriskt fetblad blommade på stenmuren

Parmelina pastillifera uppe till vänster,
Parmelina tiliacea till höger
västlig silverlav (kustsilverlav) respektive silverlav
var denna lokals paradarter! Abstract i SBT 2003
Parmelina pastillifera, västlig silverlav (kustsilverlav)
notera de stora i toppen tilltryckta isidierna hos denna art!
och "krater"märkena där isidierna lossnat!Parmelina sulcata, skrynkellav
det var rikligt med lavpåväxt, här med apothecier!
Parmelina tiliacea, silverlav
med finprickiga isidier och bred fri ljus kant som skiljer den
på långt håll frå skrynkellav! som
hela tiden måste sållas bort när man letar!Parmelina pastillifera, västlig silverlav (kustsilverlav)
och då blir väl skillnaden ganska tydlig?så nu skall du väl kunna dessa arter?!!Opegrapha varia, klotterlav
Troligen en vedstrit Achilidae sp
hittar den ej i artportalen eller på nätet
notera att lavarnas form går igen
i mönstret på insekten!!!mycket mossa på träden!
kurragömma?
nej lavinspektion i ögonhöjd!
och dubbel ögonhöjd!Parmelina pastillifera, västlig silverlav (kustsilverlav)
fann vi på fler trädParmelina pastillifera, västlig silverlav (kustsilverlav)
stilstudie medan höstlöven falnar (lönn)stilstudie
lupp med inbyggt ljus kan köpas
via Naturcentrum
(specialbeställning från Schweiz ej listade)
dax att ta sig ner!
Sedum sexangulare, kantig fetknopp minsann!
upptäktes av Erik och ej med i nya Bohusfloran!
fanns på kyrkomuren!Cerastium glomeratum, knipparv
Lecidella flavosorediata, saknar svenskt namn
ovanlig art som ej är rödlistadden ljusförsedda luppen kom till heders!
men vad hittar man där?Caloplaca ulcerosa, krateroranglav
rödlistad (VU vulnerable)!Cliostomum griffithii, dropplav
Acrocordia gemmata grå punktlav upp till vänster
Opegrapha rufescens, rödbrun klotterlav
Melanohalea exasperata, vårtig sköldlav
den brungröna laven med knottrig apotheciekantOchrolechia parella, mångfruktig örnlav
visst kom ni ihåg den från Solberga??Flavoparmelia caperata, getlaven vid Botan
visades för medresenärerna (inte Apotekargatan),
storleken även tidigare fotograferad med 5 krona.
Tyvärr verkar den lilla lavbålen vid sidan om
nu försvunnit (brun fläck!) Någon som tagit belägg??
Den är rödlistad (VU)!


Tack Svante och Lars , Vi lärde oss mycket!!
Vill du lära dig mer? Följ med på våra exkursioner
eller gå till exempelvis litteraturen nedan!!!
Eller gå till Stridvalls hemsida (länk i menyn på vår hemsida!)


Litteraturförslag:Moberg, Holmåsen:
Lavar en Fälthandbok


Nordic lichen flora vol 3. Uddevalla 2007
hade god nytta av vol 2 (Physciaceae)
och vol 4 (Parmeliaceae)
också när jag gjorde denna hemsida!


Foucard: Svenska skorplavar


Volkmar Wirth Die flechten Baden-Württembergs del 1 och 2
Nationalencyclopedien utkomna delar om mossor (kuddmossor)
Hallingbäck, Holmåsen: Mossor en Fälthandbok
Nitare: Signalarter
Arvidsson, Hultengren: Svenska landskapslavar
Arup, Ekman m fl Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige


Dobson Lichens; An illustrated Guide to the British and Irish Species

LAVAR PÅ NÄTET!

STRIDVALLS! enastående bilder

Encyclopedia of Life (EOL)

British lichens med stort bild material

Kirschbaum ca 500 arter

Lichens in Belgium, Luxembourg and northern France

Silverside's "Scottish and other British lichens

Sharnoff Lichens of North America

Felix Schumm, Flechten Madeiras, Kanaren und Azoren;
med engelsk nyckel till boken och mycket fina bilder!!
Kan dock endast laddas ner som pdf fil (21Mb)
en del av dessa finns i Sverige!
kanske några som ännu ej upptäckts?!


Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg nov 2011