Stora Amundö , 12 maj 2021, Askims socken, Gbg.
Vägen ut till Drottningviken
.

Aimon Niklasson
text och fotoI väntan på en blommande äng?
Hästhagen och stigen mot Kungsviken.

Vid bron har sälgen blivit frukt
Videtott (brunsvarta) tros orsakas av ett virus som sprids med gallmygga

Slåtterängen norr om vägen betas bara av tvåbenta djur,
mest grågås och vitkindad som här
men slås med slåtterbalk i augusti.

Ytan blir ganska slät! Tillträdesförbud under sommaren

I Hästhagen söder om vägen rår inte djuren på tågväxterna
möjligen kan det vara ett skydd för vadare

Som exempelvis för rödbenan
som behöver betade strandängarPlötligt var alla gässen i luften! Örn??


Hittade bara en ensam trana som kom kretsande över!


Innan man kommer till alkärret passerar man en stor lind
Nu brister de värmeälskande röda knopparna!Aspticka även här


På en klibbal som verkar död satt ett sotägg
som är en myxomycetSkogsviol, svalört och vitsippa, vanliga vid denna tid


Aspen vecklar ut sina blad


Snart ryker tallarna och det blir gula fläckar i vattensamlingarna!


Häxkvast av släktet Taphrina på glasbjörk


I soliga lägen finns det utslagna klibbalsblad


Slån blommar längs berget


Stenskvätta hane nyttjar livräddningsredskapet


Havsöringsfiske
Vid datorn upptäckte jag att ejdrarna fått 2 ungar!!

Bergekens knoppar sväller!


Flera tosteblåvingar var i farten!


Ovansidan inte så lätt att få syn på,


En liten grupp med vita blommor som växte som "spön" ur backen
häggmispel av någon sort verkar trolig och vid närmare kontroll...eftersom kronbladen bara är ca dubbelt så långa som breda
och foderbladen håriga även på spetsen
tolkar jag det som just häggmispel Amelanchier spicata
håren under var dock inte gula utan vita och de doftade starktDrottningviken. All tång har forslats upp i skogskanten
Vilhelm Gillner karterade 2 linjer med rutor från stranden här 20 juni 1942
begynnte 8 m från stranden och med 20 rutor a 50x50 cm med 50 cm mellanrum
Rutan närmast stranden hyste dessa arter
gåsört, målla, trampört strandaster
Ville använde bara latinska namn i sin dagbok!På tångbanken i skogskanten ser det ut att
komma upp en kärrtörel om jag inte tar felI sandblottor på strandängen växte små
vårarv med hinnlika stödblad som syns om man tittar noga
artnamnet semidecandrum "hälften av 10" antyder att den har 5 ståndare
men man få inte ta det helt "bokstavligt"!Vissa ekar börjar blomma!


Ekorrbär med gamla stänglar och nya på gång!


Ytterligare en tosteblåvinge sågs på vägen hem


Sotägget i lite större storlek. Man ser att hinnan
som täcker och är grå har brustit.Majsmörblomma med linjära blad uppe vi blomman
och breda blad från jordenEn av de första almarna som dog på ön.


Holkar verkar ha bidragit till att det nu är fler starar igen. Äppleknopp!


Gåsört


Under takteglet på huset vid bron häckar flera gråsparvar
snart kommer denna hanne att brämfälla på bröstet
då blir bröstet svart!
Dax att kolla parkeringsappen om man inte cyklat hit

fler utflyktsmål finns ex i Botaniska utflyktsmål i Göteborg med omnejd
av Ingemar Jonasson 2018 Naturcentrum ABCopyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.