Hästevik, 3 juni 2020, Hisingen,
Göteborg, uti Bohuslän


Hans Starnberg
text och fotoHästevik ligger längst ut i väster på Hisingen. I söder finns Södra Hästeviken med kommunal badplats, i väster Hästeviksberg med villabebyggelse, och i norr Norra Hästeviken. Om man vill besöka området kan det vara lämpligt att utgå från badplatsens parkering (P) och följa stigen norrut genom det lummiga lundområdet (1). Fortsätter man längs stigen och håller åt vänster kommer man så småningom till en halvö (2) med en blandning av olika biotoper: sandstrand, klippstränder, hällmark och strandängar.Lunden, ädellövskog med rik flora.Buskstjärnblomma finns det gott om.Buskstjärnblomma finns främst längs med Sveriges sydvästra kustområden.HäckvickerLundslokens glesa vippor.Tandroten var överblommad, men känns igen på de mörka groddknopparna.Långsvingelns breda platta blad. Det var för tidigt för att se några vippor.Teveronika.Humleblomster.Stinknäva.

Utmed stigen, på lite magrare mark


Ängskovall.Bergglim.Bergsyra.Gråfibbla.

Halvön vid Norra Hästeviken

Stranden på västsidanTrift.Strandglim.Strandkvanne.Havssälting.Kustruta, ännu bara bladverk.Saltarv, med honungsdoftande blommor.Strandbeta.Svinrot.Jungfrulin.Den rosa varianten av jungfrulin.Flädervänderot.
Ängsskallra.Hirsstarr.Sylnarv.
Överblommad skörbjuggsört (samt blad av kustbaldersbrå)Copyright Hans Starnberg och Botaniska föreningen i Göteborg.