Svampexkursion till
Änggårdsbergen

9 okt 2011 med Botaniska föreningen i Göteborg
Exkursionsledare Robert Daun

Foto och text Staffan Wall
hemsidesnickare Aimon NiklassonRobert berättar om...Tremella mesenterica, gullkrös
en gelesvamp
Vad hittar man vid bäcken?

Robert berättar om nedbrytningens mysterium?
Bjerkandera adusta, svedtickaFomes fomentarius, fnöskticka på bokFomitopsis pinicola, klibbticka på bokArmillaria mellea s.lat., honungsskivlingens rhizomorferPluteus tricuspidatus, svarteggad sköldskivlingRobert demonstrerar en honungsskivlingArmillaria mellea s. lat., honungsskivlingens fruktkropparAlmsjukans härjningar diskuterasInonotus radiatus, alticka på alInonotus radiatus, alticka på alInonotus radiatus, alticka på alRobert berättar om alens samarbete med aktinomyceterPhellinus sp, ticka utan namn,
När en ticka växer med fruktkroppens ovansidan
mot stammen syns bara undersidans porer som ett lager
(hattens ovansida kan ofta anas vid kanten!)
Detta kallas att den växer resupinat
oftast på undersidan av stammar
Kristoffer visar en
Agaricus augustus, kungschampinion
Megacollybia platyphylla, strecknagelskivling
som växer på en pinne!
ovansidan av tidigare svampHymenochaetae rubiginosa, rostöra
på en fallen ekstam


Oudemansiella mucida, porslinsnagelskivling
på en bokstam


Metzgeria furcata, bandmossa
en vanlig levermossa här på bok


Russula fragilis, skörkremla
lukten är fruktlik men smaken skarp och anses oätlig


Graphis scripta, skriftlav
på askbark. Lavar klassas utifrån sin svampkomponent
och inte från algen


Daedalia quercina, korkmussling
tillhör ett tropiskt släkte med en enda europeisk art.
Denna ticka med sitt karakteristiska mönster
växer på kärnveden endast på ek! (jmf artnamnet)
Kan användas till att artbestämma trädrester
som annars är svåra att artbestämma


Stereum rugosum, styvskinPluteus cervinus cervinus, sköldskivling
växer ofta direkt på ved. Doft av rå potatis men smakar milt
och går att inmundiga


Kuehneromyces mutabilis, föränderlig tofsskivling
ätlig och bildar små gäng i skogen på murken lövved


Cladonia digitata,
har stora basala phyllocladier "basblad"
som är mjöliga (sorediösa) under
finns det apothecier på podetierna (som är fingerlika)
så är dom röda!


Clavulina cristata, kamfingersvampCortinarius hinnuleus, glesskivig spindelskivling
en av alla dessa spindelskivlingar som Cortin ägnade sitt liv åt
Det har sagts att skälet till alla stjärnorna i hans bok
berodde på att han inte åt så mycket av varje art!
Han lärde svenska folket äta trattkantarell!
Dessa svampar kallas idag spindlingar och flera av dess arter är mycket giftiga (njurtoxiska) vissa dödligt (orellanin).
Själv dog han ej av svampförgiftning vilket ryktet säger.


Amanita citrina, vitgul flugsvamp
anses ej giftig men varför chansa?


Xylaria hypoxylon, stubbhorn
växer på murken ved


Armillaria mellea s.lat., honungsskivling
ungt exemplar


Russula ochrolecha, senapskremla (överst)
och Russula fellea, gallkremla
färgnyansskillnad, till syvende och sist kanske en "smaksak" men båda oätliga!
Pholiota squarrosa, fjällig tofsskivlingBoletus pascuus, rutsoppAscocoryne sarcoides, violett geleskålScleroderma citrinum, rottryffel
giftig!
Inget att leka med i maten!
Förväxla ej med små röksvampar!


Inocybe geophylla, sidentrådskivlingTrametes versicolor, Sidenticka
Visst är den väl vacker!!?
Ett naturens smycke!!
Den platsar i den vilda naturens finrum!


Tack Robert för alla förmedlade kunskaper!LITTERATURFÖRSLAG:

Svengunnar Ryman och Ingemar Holmåsen
Svampar en fälthandbok

Bo Nylen
Svampar i Norden och Europa

Klaes Jaederfeldt
Tickboken med bilder som dom kan se ut i verkligheten

Nätet Svensk Mykologisk förening
Copyright Staffan Wall och Botaniska föreningen i Göteborg.