Upplandsexkursionen 2012 dag 1
(Gräve k:a, Irvingsholm, Övergrans k:a, Ekilla, Låssa, Svartbäcken Rimbo )

30 juni 2012 med Erik Ljungstrand
i regi av Botaniska föreningarna i Göteborg och VBF


Foto och
hemsidesnickare Aimon Niklasson

Vi samlades vid Gräve kyrka nära sjön Tysslingen i Närke
Medan vi väntade vid den "rosa"färgade kyrkan visade
Raghild och Neil en växt dom hittat vid Eriksberg i Göteberg
Det var fältkrassing Lepidium campestre


Notera de typiska fjällika håren på frukterna!
Sen åkte vi till Irvingsholm med stövelkrav!Trängsel ut i vattnet
Men det visade sig att allt gick att se på "torra" landSom ex bågsäv Scirpus radicans
På en av sina få svenska lokaler!


Bågsäv Scirpus radicans
Notera dom släta blomskaften!


Bågsäv Scirpus radicans
Och dom bågformade skotten!


Vattenblink Hottonia palustris
täckte vattenytan!


Kärrstjärnblomma Stellaria palustris
Notera foderbladens längd relativt kronbladen!!
Ståndarknapparnas färg ansågs arttypisk!?


Gulkavle Alopecurus aequalis
växte där ängen var våt!
Ståndarknapparnas färg viktig för denna art!
och kan på långt håll skiljas från kärrkavle!


Vi samlades sen vid Övergrans kyrka
Även denna från 1100-taletEn kvinna resta denna gravsten
över sin farHjälp med att läsa stenen!


Silverlav Parmelina tiliacea
och kyrkogårdslav Pleurosticta acetabulum m fl
växte på stenens baksida!Piggfrö Lappula squarrosa
var dock orsaken till att vi stannade vid denna kyrka!


Piggfrö Lappula squarrosa
frukter


Piggfrö Lappula squarrosa
Växte på muren till kyrkan så alla kunde se den!
Neil kunde inte hittat en bättre matplats!
mitt bland piggfröna!
till slut fick alla intaga sin mat!
Knytling Herniaria glabra
fanns vid parkeringsplatsen vid näset mellan Stora och Lilla
Ullfjärden som är en näringsfattig vik av Mälaren
kallas "Döparviken", Ekilla
Erik och Anita letar efter något!!
Syns den??

Här var det bättre att ta av stövlarna!
Trådnate Potamogeton filiformis
lyckades Erik hitta ganska direkt
men det var den mycket sällsynta
småsvaltingen Alisma wahlenbergii
som Erik till slut hittade


Toppless i Floras rike
Topplösa Lysimachia thyrsiflora
Vi tog bara av stövlarna!
Ask Fraxinus excelsior
Trots rödlistningen var inte asken lika ovanlig!
Småsvalting Alisma wahlenbergii
Jo alla fick se den tack vare att Erik och Sören fixat en nyckel till
en vägbom, beroende på kunskap från tidigare
botanikdagar!


jominsann!
Läkevänderot Valeriana officinalis
är i östra Sverige den vanliga arten till skillnad
från västra Sverige där flädervänderot
helt dominerar! Notera det lilla ändflikbladet
Backtimjan Thymus serpyllum
fanns vid parkeringsplatsen!
Ni kanske vill försöka själv? Ja vad är detta?
Ullört Filago arvensis
bland grus på parkeringsplatsen!
Sen var det dax att besöka ett rikkärr
som låg i Låssa socken
Nästrot Neottia nidus-avis

bland ullen

antecknades det flitigt!

Gräsull Eriophorum latifolium
växer bara där det finns kalk i marken
och finns inte på så många ställen
på västkusten. Notera de korta stödbladen!!


Sumpnycklar Dactylorhiza traunsteineri
växte rikligt i kärrets kant


Tätört Pinguicula vulgaris
fanns mitt i kärret


Kärrknipprot Epipactis palustris
gillar också kalk!


Kenneth fotograferar!


Flugblomster Ophrys insectifera
det var trångt mellan orkideerna!


Flugblomster Ophrys insectifera
i sin helhet


Flugblomster Ophrys insectifera
lite närmare


Fluglomster Ophrys insectifera
närmast!


Gräsull Eriophorum latifolium
axskaftet är strävt som kanske syns på bilden


Grenrör? Calamagrostis canescens?
Det rör som väl växer rikast och skall ha
X-formade ståndarknappar med pollen eller??


Någon som har en ide? Scopula eller Idea?
Kanske Christer kommer ihåg vad det var eller kan från bilden?
Den röda fläcken troligen ett kvalster.
Annars hade det nog varit lätt att bestämma den!


Sumpnyckel Dactylorhiza traunsteineri
lite närmare!


Knagglestarr Carex flava
En riktig kalkälskare!!


Knottblomster! Microstylis monophyllos
Flera individ!


Knottblomster Microstylis monophyllos
Egendomlig blomma


Knottblomster Microstylis monophyllos
Myggblomster har oftast två lika blad.


Plattsäv Blysmus compressus
från ena sidan!


Plattsäv Blysmus compressus
Från andra sidan!


Tagelsäv Eleocharis quinqueflora
Notera de långa axfjällen! Lätt att gå förbi!


Kärrspindeln var dock inte så lätt att gå förbi!!Svartvide Salix myrsinifolia
Beviset får man inte digitalt!
men beläggen gör det!!


Rosettjungfrulin Polygala amarella
Vackra blommor men beviset sitter dock längst ner!


Rosettjungfrulin Polygala amarella
tittarsiffrorna är nog inte höga ute i kärret!
men den klarar sig bra ändå!


Så kom vi till förläggningen vid Svartbäcken (Rimbo)
Inte bara Christer var intresserad av fjärilar! Vitgräsfjäril Lasiommata maeraÄngssmygare Ochlodes sylvanus
hittades i gräset!


Ängssmygare Ochlodes sylvanus
skiljs från den mindre genom storlek och tydligare svarta ribbor
samt viss fläckighet. Lättare vid datorn än i naturen!!!


inte så lätta att fånga men Eva och Gunilla
försöker i väntan på maten!


En upplevelserik dag blev natt!!
Dag och natt Melampyrum nemorosum
kring husen där vi bodde!


BFiG och vi deltagare tackar Erik för första dagen!
Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg 5 juli 2012
artkontroll kärlväxter Erik Ljungstrand