Upplandsexkursionen 2012 dag 2
(Kapellskär, Riddersholm, Norrtälje, Erken, Svartbäcken Rimbo )

6 juli 2012 med Erik Ljungstrand och Joakim Ekman
i regi av Botaniska föreningarna i Göteborg och VBF


Foto och
hemsidesnickare Aimon Niklasson

Vi samlades vid Kápellskär, sedan Joakim Ekman tillkommit som lokal ledare!
Notera betoningen!


Östersjön låg blank!
Orsaken!
Jominsann men dessa var utplanterade!
17 kvar av 25 utsatta!
Håriga blad
Men hur kom dom hit? Var god läs!
Sen sökte Joakim på den gamla lokalen och fann den kvar!
Under större växter! Bara blad men två individ!
som dom flesta fick se men en och en för att ej skada dom!Ursprunglig individ!
En och en som sagt!
Här växte också
Spenört Laserpitium latifolium
Spenört Laserpitium latifolium
småflockarErik upptäckte att det fanns tidigare okänd
Storkårel Erysimum cheiranthoides ssp. altum
Den dokumenterades!


Liksom
Höskallra Rhinanthus serotinus

Stinksyska Stachys sylvatica
som trots namnet gillas av någon!En minerarlarv gillar
Skogstry Lonicera xylosteum
Stränderna liknar inte riktigt västkusten!
Havtorn Hippophaë rhamnoides
med sina konstiga "sköldhår"
Gissa vad detta är?!
Sen åkte vi till Riddersholm
där fann vi
Sotmätare Odezia atrata
Vanligare på västkusten är
Blankstarr Carex otrubae
östlig är
Backklöver Trifolium montanum
Vildlin Linum catharticum
Natt och dag Melampyrum nemorosum
Darrgräs (hjartegras på norska) Briza media
en pålitlig kalkindikator även i västerled!liksom
Brudbröd Filipendula vulgaris
Mycket ovanlig vid västerhavet!
Ormrot Bistorta vivipara
Typiskt glansiga frukter och rynkigt stödblad
hanblomma i eget ax
Blekstarr Carex pallescens
Notera hanblommorna nederst i översta axet!
Hartmansstarr Carex hartmanii
Ljus solvända Helianthemum (solblomma) nummularium
Grönkulla Coeloglossum viride
är en nordlig art med "utbredningskrok" i Uppland
endast en lokal på västkustenSkogsnycklar Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii
med pyramidlikt ax och lång mittflik hos läppen
inga säkra belägg från Bohusfloran! KalkgynnadInsektsjakt
lite urblekt och fångad I Christers håv!
Backfältmätare? Xanthorhoe montanata?
Hårnyponros Rosa dumalis ssp. coriifolia
Det håriga bladet!
Hårnyponros Rosa dumalis ssp. coriifolia
Motsvarande stenros har stiftkanal bred som en säkerhetsnål! (Eriks!)
I gamla betesmarker finns det andra maskrosor!
Liten kärrmaskros Taraxacum litorale
Notera de mörka strimmorna under strålblommorna


Liten kärrmaskros Taraxacum litorale
Notera de smala spetsiga sidoflikarna på bladen
Liten kärrmaskros Taraxacum litorale
Notera den stora ändfliken på bladet
Liten kärrmaskros Taraxacum litorale
Och att märkesflikarna inte är rent gula
men nog har den pollen?? eller har insekter fört dit dom?Åkergroda Rana arvensis
är smal om nosen (spetsig)
Åkergroda Rana arvensis
Har ganska långa ben!
Skogsnycklar Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii
fanns överallt men med lite olika teckning
Lundsmörblomma Ranunculus elatior
tillhör gruppen lundsmörblommor R. cassubicus s.lat.
Notera det stora basalbladet!


Ormbär(et) Paris quadrifolia

Större bärnstenssnäcka Succinea putris
fuktig skog
(Glad?) Skogskovall Melampyrum sylvaticum

Spetshagtorn Cratageus rhipidophylla
Notera de tandade djupt kluvna spetsiga sidoflikarna
Nästrot Neottia nidus-avis
verkade ganska vanlig varhelst vi gick!
Nästrot Neottia nidus-avis
lite närmare
Bildgåta!?
Ekorrbär eller trolldruva??
Så kom vi ut på myren!
Redan i kanten hittade Joakim och andra
Myggnycklar Liparis loeselii

Oftast ser man bara de tunna bladen
Trådstarr Carex filiformis
fertil!
febril aktivitet i kärret!
Erik har något att berätta!

Joakim visade en orkide som inte har något namn
"Upplandsnyckel" kanske?

blommor i närbild


Joakim dokumenterar!

Christer kollar en insekt

Spottstrit gömmer sin larv på ett raffinerat sätt!!

vanlig på myren
Snip Trichophorum alpinum

Annan orkide i myren
Sumpnycklar Dactylorhiza traunsteineri

Joakim blev jätteglad när han hittade
Vitstarr Carex livida

Som tecken på att det inte var så kalkrikt växte
Skvattram Ledum palustre
den är ovanlig i väster men finns i Partille!
Likaledes fattigmyrsstarr ej att förväxla med loppstarr!
Taggstarr Carex pauciflora

Finns det någon mer fantastisk blomma??
Slåtterblomma Parnassia palustris

Vår största spindel! Lever ute på myren!
Kärrspindel Dolomedes fimbriatus
tillsamman med sin äggsamling!
Storsileshår Drosera anglica

Honexemplar av
Nålstarr Carex dioica
honax
Så kom vi på torra land
Mistel föreslogs! (på långt håll!)
Vårtbjörkshäxkvast! Taphrina turgida

Vårtbjörkens häxkvast Taphrina turgida
Den är mycket mer ovanlig än glasbjörkens motsvarande!
Upptäcktes av Christer!En fibbla som jag tolkar som en
Kvastfibbla Pilosella chymosa s.lat.

Obetad äng vid Riddersholm
Mest brudbröd!

Joakim berättar!

Inga blommor eller insekter undkommer upptäckt!!
Gunilla och Christer kan sina gebit!
bland alla andra inte så lätt att upptäcka!
Kamäxing Cyanurus cristatus

renodlad bild
Kamäxing Cyanurus cristatus
gammal betesmarksväxt!
Leve mångfalden!

Det finns alltid något att berätta!

Vad har Erik hittat nu då?

Inte var det vårtbitaren med sitt äggläggningsrör!

Enstaka fynd på västkusten
Älväxing Sesleria caerulea

Darrgräs Briza media

Egendomligt ax har
Stagg Nardus stricta

Brudbröd Filipendula vulgaris

Något nytt som fastnat i nätet

Tresiffriga tal fann vi av
Grönkulla Coeloglossum viride

Utslagning på gång!

Notera att taggarna är olika mellan alla kronbladen!
Backnejlika Dianthus deltoides

Det är väl en konst att hitta en liten maskros i en sådan äng!
Strandmaskros? Taraxacum suecicum?
Dagboken vart ingen hjälp.
motsvarande blad

Och vad är detta???
Anthus questionibus
Troligen brudbröd men med 13 blivande nötter?
Prästkrage Leucanthemum vulgare

Månlåsbräken Botrychium lunaria

Motsvarande blad

Neil och Sören diskuterar

Eva och Ragnhild

Skarpt läge!

kanske såg dom detta??
Månlåsbräken Botrychium lunaria

Sen åkte vi till leksaksaffären i Norrtälje!
Några blev förundrade!
Nu anar ni kanske?

Så ser den ut!!

Birgitta brukar ha bra koll på ovanliga växter

Kommer från Kaukasus
Rankspenat Hablitzia tamnoides

habitus

Joakim berättar

Gamla Norrtälje

Nyare Norrtälje

Tomtskräppa Rumex obtusifolius


Vattenskräppa Rumex hydrolapathum
med sina vassa blad
Submarin view!
Borstnate? Potamogeton pectinatus?

Över huvudet med 50 mm glugg
Fisktärna Sterna hirundo

Norrtälje hamn

Sen for vi till resterna av en gammal nedlagd handelsträdgård
Praktveronika Veronica austriaca ssp. teucrium
från Centraleuropa
Skönbinka Erigeron speciosus

densamma tillsammans med stor blåklocka

Som namnet antyder från Turkiet och Krim
Lammöron Stachys bysantina

Veronikan

Bland fröna till
Haverrot Tragopogon pratensis

Egendomligt ojämnt fördelat i södra Sverige
Stånds Senecio jacobaea

Kan det bli mer med DNA?
Daggkåpa Alchemilla sp.

Joakim kunde inte lura Anita!
Ullkardborre Arctium tomentosum "ssp" modificatum

På väg till sjön Erken
Pestskråp Petasites hybridus

Vid gården växte
Lungrot Chenopodium bonus-henricus

Och vid vattnet
Vattenmärke Sium latifolium

Erik fiskar upp en andmat med spetsiga blad
Korsandmat Lemna trisulca

bladsilhuetten känner ni nu igen!?

Erik är en frenetisk exkursionsledare
här går han till roten.....

Beviset
Sprängört Cicuta virosa

Vid bryggan växte
Slokstarr Carex pseudocyperus

Och fritt flytande
Dyblad Hydrocharis morsus-ranae

flera undervattensfynd!
Hornsärv Ceratophyllum demersum

korta och långa stödbld
Bunkestarr och vasstarr Cares elata et acuta
Bunkestarren tätt tuvad
till skillnad från vasstarr.

Sjöfräken Equisetum fluviatile

Kenneth begrundar en arkitektonisk form!
Vattenskräppa Rumex hydrolapathum

Hästar gillar inte pepparot!
Pepparot Armoracia rusticana

Sen besökte vi en gammal "öde"tomt
Det blev sista lokalen för dagen!
Finnoxel Sorbus hybrida

Sibiriskt fetblad Phedimus hybridus

en annan typisk kvarstående växt är
Brandlilja Lilium bulbiferum

ovanligt många parblad?
Sibirisk ärtbuske, (Häckkaragan) Caragana arborescens

Gul pimpinellros Rosa x harisonii

Vintergröna Vinca minor

Ända från nordvästra Amerika kommer
Vippspirea Holodiscus discolor

mera brandlilja

betydligt vanligare i öst är
Revfingerört Potentilla reptans

Nu har det sugit ett tag i magen och dags för sista dokumentationen för dagen!!
av spirean

Tog en liten tur till sjön i väntan på maten
Är det bara jag som tycker det varit få humlor i år??
Rumpan verkar gul så då blir det en åkerhumla Bombus pascuorum
Den nyutkomna Humlor i Sverige av Bo Mossberg och Björn Cederberg
kan läsas i väntan på dom!
Skogsklöver Trifolium medium

Fyrkantig johannesört Hypericum maculatum

Stor blåklocka Campanula persicifolia

Vinbergssnäcka Helix pomatia
Rescue food? var det gott om

Skogsvicker Vicia sylvatica

Älggräs Filipendula ulmaria
Doftade starkt!
Säv Schoenoplectus lacustris
fanns i sjön
Bryggan var gammal och gulfärgad av lav
KOH hade jag inte med

Rutig buskmätare Chiasmia clathrata
verkade inte så ovanlig

Rutig buskmätare Chiasmia clathrata
ovanifrån men lika rutig!
Sjöflickslända Enallagma cyathigererum
Vanlig och lätt att känna igen på att den har
2 blå band i slutet och snabbt avtagande storlek på de svarta fälten!
Natt och dag Melanpyrum nemorosum
Ja nu sög det ordentligt i magen!

Natt och dag Melanpyrum nemorosum
Och dag....
Natt och dag Melanpyrum nemorosum
....blev natt med huvudet fullt av upplevelserBFiG och vi deltagare tackar Erik och Joakim för andra dagen!
Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg 6 juli 2012
artkontroll kärlväxter Erik Ljungstrand