Vårexkursion till
Vitsippsdalen i Botaniska Trädgården

22 april 2009 med Botaniska föreningen i Göteborg
Ledare Erik Ljungstrand
Foto och text Aimon Niklasson


Erik samlade oss vid gamla Landeriet
Historien klarlades
hurusom den fordom betade Vitsippsdalen fick växa igen, och bli ett experiment!Vi följde stigen genom lunden


Vitsippa (Anemone nemorosa)
blommade för fullt
och inte alla hade slagit ihop sina kronblad för kvällen


Vitsippa (Anemone nemorosa)
doftade
ehurusom aftonen var ljum


Gulsippa (Anemone ranunculoides)
ovanlig norr om Göteborg
artnamnet antyder att den liknar smörblommor i varje fall i sin färg!


Vårärt (Lathyrus vernus)
Följer ekens utbredning
Blommorna byter färg från purpurrörött till blågrönt och baljan exploderar!


Stor nunneört (Corydalis solida)
namnet antyder att knölen är hel (solid)
men det är lättare att se de flikiga stödbladen!
troligen hitkommen via trädgården intill!


Lundvårlök (Gagea spathacea)
sydlig men naturlig
notera att kronbladen som är mättat gula böjer inåt i spetsen!
släktnamnet Gagea hedrar en engelsman med namnet Gage


Lundvårlök (Gagea spathacea)
gummiaktigt runda blad
till skillnad från de tunna men kantiga bladen av andra vårlökar
betas ofta av djur kanske rådjur


Skogsskräppa Rumex sanguíneus
ovanlig i våra trakter
Blott ett hylleblad har "korn" som är brett, plantan från 2008
artnamnet betyder blodröd


Vad växer här?
Vätteros (Lathraea squamaria)
snyltar på lövträd ofta hassel
Notera båda färgerna sida vid sida
släktnamnet Lathraea betyder gömd eller hemlighetsfull givet av Linne


Månviol (Lunaria rediviva)
ej ursprunglig rest efter frukten
utan en "Lindquist" växt dvs Bertil Lindquist tidigare prefekt som tagit hit den
rediviva betyder att den återkommer vilket den gjort sen L:s dagar!


Månviol (Lunaria rediviva)
blad

släktnamnet Lunaria har naturligtvis med månen att göra


Vitskråp (Petasites albus)
släkt med ex tussilago och framförallt skråpar
Ytterligare en Lindquistväxt
Ej ursprunglig i området och endast bladen återkommer numera


Hålnunneört(Corydalis cava)
Inte heller denna behöver grävas upp trots sitt namn
Har hela stödblad och är stor


Hålnunneört(Corydalis cava)
Inte heller denna behöver grävas upp trots sitt namn
Har hela stödblad och är stor, också en Lindquistväxt


Tandrot (Dentaria bulbifera)
trivs i lundar
Har groddknoppar i bladvecken


Löktrav (Alliaria petiolata)
ej släkt med lökväxer men har samma doft
Numera spridd i hela centrala Göteborg (väghållningsarbete??)


Amerikansk nejlikrot (Geum macrophyllum)
invandrad nordbo
I Sverige mest känd från göteborgstrakten!


Vilken rymling??
rymling från Botaniska trädgården!
Tunn stamm som delar sig upptill i flera grenar


Manchurisk valnöt! (Juglans mandshurica)
Som den ser ut i trädgården samtidigt
Läs om det i Allan Fredrikssons Det blommar i Botaniska!


Vitsippa och svalört
Naturparken!
Dessa två arter konkurrerar med varandra beroende på ljustillgången!


Ja det är vår!!
Naturparken!


Skogsalm (Ulmus glabra)

blad


Skogsalm (Ulmus glabra)

Almsjuka! ändrar också ljuset i dalen!


Snäcka

Döda träd bidrar till annan mångfald


Dyna (Hypoxylon sp.)

en dyna (kärnsvamp) på alm inte nödvändigt almdyna!


Honungsskivling (Armillaria mellea s. lat.)

Almsjuka! och barkavfall visar honungsskivlingens rhizomorf (myceltågor)


Honungsskivling (Armillaria mellia s. lat.)

Närbild av honungsskivlingens rhizomorf (myceltågor)


Ek (Quercus robur)

Erik berättar om parkens största ek!
ekar vill ha gott om utrymme och vill inte "knö" sig in!


Ek (Quercus robur)

Ty då tynar den i toppen!
betet fordom gav eken chans att breda ut sig till sparbanksekar!
och kungen förhindrade att dom höggs ner!


Sprickande blad
Bok (Fagus silvatica)

Bokens spetsiga bladskott slår ut sent!


Skogsstarr (Carex sylvatica)

En ståtligt starr
som spritt sig till en bänk längs stigen
vilket lett till hypotesen att hundar spritt den hit
då matte (husse) satt sig för att vila
Lär finnas längre ner på stigen!


Björnbär (Rubus sp.)

Kan bli spännande art så småningom


Lundbräken (Dryopteris dilatata)

Ormbunkar rullar upp sig på sitt eget sätt!


Vårfryle (Luzula pilosa)

en av de allra tidigaste blommande växterna i skogen
längst upp i dalen är marken mera näringsfattig!
Detta avspeglas i floran


Ekorrbär (Maianthemum bifolium)

Släktnamnet betyder med blomma i månaden maj!


Harsyra (Oxalis acetosella)

smakar surt av oxalsyra


Majsmörblomma (Ranunculus auricomus s.lat.)

Dotterplantorna liknar precis modern (apomiktiska grupper) som bildar genetiskt stabila småarter
Dessa är dåligt utredda i våra trakter
Kanske finns det någon hugad??
Observera att bladen oftast är olika uppe och nere!


Idegran (Taxus sp.)

Hybrider sprider sig med fåglar och ses oftast under nattgren!


Svarttry (Lonicera nigra)

ej inhemsk
det skulle en stockholmare till för att hitta den!


Lönn (Acer platanoides)

fagrast i dessa tider


Hundring

avbildade finns skogsbingelns båda plantor med olika kön


Skogsbingel (Mercurialis perennis)

honplanta med märkesflikar


Skogsbingel (Mercurialis perennis)

hanplanta med ståndarknappar


Dårört (Scopolia carniolica)
Blommar tidigt
Giftig medicinalväxt
Ej inhemsk men släkt med bolmört
Detta blev en bedårande avslutning !


Tack Erik vi lärde oss mycket!!

LITTERATURFÖRSLAG:

Den Nordiska Floran Mossberg Bo, Stenberg Lennart och Ericsson Stefan
eller motsvarande vårflora!


Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.
Artkontroll Erik Ljungstrand kärlväxter