BFiGs BokPORTAL
Nyare Böcker inom botaniken (s.l.= i vid bemärkelse) 
Blomsterfesten i täppan
Sveriges första flora för barn!
Långt före sin tid!! Nyutgåva!
Barn i vår tid behöver den!!!

   
 
Peter Korns trädgård
Odling på växternas villkor
denna boken handlar egentligen om hur växterna växer
i vilt tillstånd och är en "grundläggande" bok!!
Fina bilder från hela världen
och en fantastisk entusiasm!
En bror som cyklar runt världen med GPS och fröpåsar!
och ett och annat frimärke bidrar till att ett besök i Peters
trädgård öster om Göteborg
är ett minne för livet!!

   
 
Humlor i Sverige
Ingen som är intresserad av botanik kan väl klara sig
utan denna bok??! Äntligen!
Tänk om det fanns en motsvarighet för våra vilda bin!!!
De som Sten Selander tog fram ur sin ask om vintern
för att minnas sommaren!!!
Nu håller de på att försvinna!
Och vad händer då med våra blommor??


   
 
Sveriges fjärilar

Man kan förundras över alla dessa former
som till stor del flyger omkring på natten
Flesta sk mott på svenska (engelskans moths)!! Vill man fotografera och artbestämma dessa arter
är boken mer lämpad än Nationalnycklarna!
Fotograferade i naturen som dom ser ut då! och inte
enbart men också på spännbrädan!
En "o-mott-lig" kunskap och entusiasm ligger bakom denna bok!!!


   
   
Ett år på Tjörn
Dagbok från markerna

Ingemar Jonasson har gjort det igen!!
finstämd skildring av ett fantastiskt landskap
som nog tyvärr håller på att försvinna!?
om vi inte inser att vi behöver det för framtiden
och för vår överlevnad?!


   
   
   Lichens
  

Nyupplaga och mycket användbar i Sverige som komplement
till Moberg/Holmåsens Lavar, många bilder!
Engelsk text enbart men praktisk storlek som medhavd!

   
 
Field Bryology
Om man är intresserad av mossor (eller vill bli det!!)
Mycket fin layout (och bildmaterial) och
trevligt skrivna texter med lagom blandning av
"vetenskap" i fält och mer populärt skriven text
Senare nummer beskriver ett antal nya "kuddmossor" i England
som troligen snart är här också!!!
Ingår i medlemskap i BBS
http://www.britishbryologicalsociety.org.uk/
där man också kan se foton på alla mossor
och levermossor (liverworts), som engelsmän skiljer på!

   
   
   Bohusläns Flora 2011
  

    Evastina Blomgren Huvudredaktör
    tillsammans med Eva Falk och Birgitta Herloff
    arbetsgrupp: Lars Arvidsson, Ingemar Jonasson, Erik Ljungstrand, Tore Mattsson, Olle Molander samt Enar Sahlin
    Omslag Maj Fagerberg
    2187 funna växter och 541279 registrerade fynd på 30101 lokaler!
    Läs, se och njut!Och sprid mästerverket! Kg-priset är lågt!!
    Drygt 200 inventerare som gjort ett ideellt arbete motsvarande 30 milj SEK!
    Första publikation i vårt område är läsbar via UB i GBG, Cloris Gothica 1694

   

   
   Ankytning till Henry David Thoreau 1817-1862
  

    Thoreau inspirerade amerikanska naturvårdsrörelsen genom sin filosofi
    och genom sina skrifter om civil olydnad personer som Gandhi och Martin Luther King Jr
    mest känd kanske för sin bok om Walden nu i ny översättning liksom dagboksanteckningar
    Eftersom det ingår en dikt till Thoreau i Tranströmers samlade verk får den komma med också
    Läsa mer om honom? Thoreau; The Walden Pond project
    om Thoreau i Wikipedia

      
   Nordic Lichen Flora nr 4 Parmeliaceae
  

    Arne Tell och Roland Moberg
    Äntligen bilder på alla Parmeliacéer!
   Det går en kurs i Lund i höst om denna familj!

      
   Se blomman
  

    Kerstin Ekman o Gunnar Eriksson
    En "Scientia amabilis" hybridblomma
    mellan botanik poesi och annan kultur!

   
   
   Naming nature
   Carol Kaesuk Yoon
   Om människans inneboende förmåga att klassificera
   och konflikten mellan taxonomi och evolutionsbiologi
   som leder till insikten om hur viktigt det är
   att vi inte tappar den verkliga kontakten med naturen! (engelsk text)
  

   
    The liverwort flora of the British Isles
    Jean A Paton
   Mycket detaljerade teckningar på allt!
   Engelsmännen skiljer verkligen på mossor och levermossor!


      
   Smålands Flora
   Margareta Edqvist & Thomas Karlsson
  Från landskapet där allt började!
     
   Havets djur
   Nordeuropeisk fauna

    Tack vare växterna i havet! vars betydelse beskrivs!
    Frank Emil Moen och Erling Svensen
    Bilder på djur du inte trodde fanns!
   

   


   
   Upplands Flora 2010
  

    Lena Jonsell
   
    enligt recension i Svensk Botanisk tidskrift
    Sveriges bästa lokalflora någonsin
    En blivande klassiker!!!
    Bygger på lång tradition ända från 1610
    Anskaffas lättast via medlemskap i Svensk Botanisk Förening
   

   
   Lavfloran på kyrkogårdar
   i Västra Götalands län

    Leif och Anita Stridvall
   
    tillika Lavbulletinen (1) 2010
    87 sidor med mer än 100 fantastiska bilder
    En blivande klassiker!!!
    Anskaffas lättast via medlemskap i Svensk Lichenologisk förening
   

   
   Medelpads flora
    Lidberg R & Lindström H SBF förlaget

    Från Sveriges mittpunkt
    Med bland annat fina bilder av Rolf Lidberg
   
   
   

   
   Mossor
    British Bryologial Society
   
    Fin fälthandbok
    Många arter finns på vår Västkust!
    Beställs via BBS on line ca 25 £
   

   
   Sälg
  

    Bengt Ehnström
    och Martin Holmer
    Bättre försvar för sälgen
    har nog aldrig skrivits!!
    En bok till varje dagis! och till varje barnbarn!
   

   Fler böcker att läsas tillsammans med barn och barnbarn!!
  

   
   Din egen flora
    Åsa Lind, Lars Jonsson och med
    akvareller av Maj Fagerberg
    Akvarellerna så omsorgsfullt och verklighetstroget målade
    att växterna framkommer som levande ur papperet!
    Din allra första flora !

   


   
   Humlans blomsterbok
   Stefan Casta har skrivit texten
    och med akvareller av Maj Fagerberg
    om hur det fungerar i naturen och med lite extra fantasi
    inte bara för de minsta!
   
   


   
   Gräsen vi lever av
    Stefan Casta skrev
    och Maj Fagerberg målade
    Viktig bok som lyfter fram en grupp växter
    vars betydelse underskattas
    och alltför ofta uppfattas som o-gräs
   
   
   Strandnära
    Maj Fagerberg både upplevde, skrev och målade
    Denna bok borde alla barn ha tillgång till
    Och alla våra beslutsfattare borde ha läst den tillsammans med ett barn!
    Maj har skrivit och målat många andra böcker
    Maj kan till och med få tåg att stanna med sin konst!


   Ny monografi

   


   Saxifraga
  

    Malcolm McGregor
    All världens bräckor
    vackert samlade i en bok!
   
   


   


   Nya Rödlistan!
  

    Utgiven av SLU och Artdatabanken
    Ulf Gärdenfors
    Alla rödlistade arter i en bok!
   
   


   


   Signalarter
  

    Utgiven av Skogsstyrelsen
    Johan Nitare
    ett måste!
   
   


   
   

   Flora
   Nordica

    Utgiven dels som
    General volume
    och ett antal delvolymer som
    behandlar olika familjer
   
   


   
   

   Botaniska utflykter
  i Bohuslän

    En outtröttlig EvaStina Blomgren mfl.
    99 av Bohusläns finaste lokaler
    ett översiktligt och elegant arbete
    som sedan länge borde legat på denna sida
    då första upplagan redan verkar ha tagit slut!!
    Föreningen Bohusläns Flora
    Boken har utkommit 2006
    Nu väntar vi på artförteckningen!
   
   


   

   Tjörn
   landskap och växter

    Med lång erfarenhet, starka känslor
    och med ett nyfiket öga har Ingemar Jonasson
    förmedlat detta till oss alla!
    och till efterföljande
    Båtdokgruppen
    Boken har utkommit 2009
   
   


   

   Hotade och sällsynta växter i Dalarna
   lavar och mossor
  
utkom 2008
    Ett enastående dokumument för framtiden!
    Utgiven av Dalarnas Botaniska Sällskap
    Janolof Hermansson huvudförfattare
    Ett gott råd kan ges. Läs den!!!
   


   
    Naturens Pärlor i Kungälvs kommun

    Natur, kultur och friluftsliv i kommunen, utkommen 2009
    Författare: Ragnhild Crawford, Åke Hogedal och Kåre Ström mfl.
    Praktiskt lagom stor spiralbunden bok som tål att tas med i ryggsäcken!

         

    Exempel ur boken som innehåller ett stort antal kartor, bilder och up to date information
    inte minst om naturen
    Man frapperas av den rika mångfald som finns inom denna kommun!
    Bildskärmens färger motsvarar ej originalets kvalitet!
    Boken är en fin gåva till framtiden och i sig en riktig pärla!!
 


   

    Ny Nationalpark KOSTERHAVET!
   
utkom 2009
    innefattar också växter under och ovan vattnet!!
    30 fotografer och Stefan Edman i superb kombination
    Havets växter av Kristiansen och Svedberg ett fint komplement
   


      

    Fågelatlas
    över Göteborg och dess kranskommuner
utkom 2009
    beskriver de ca 170 arter med häckningskriterier som finns i området
    Varför visa denna bok i en botanisk länk?? Jo!
    Enar Sahlin har skrivit ett fantasieggande kapitel om vegetationsutvecklingen
    från inlandsisens dagar fram till nu!Vitter lärdom även för
    botanister! Niklas Aronsson har redigerat verket
    Många har skrivit och ännu fler har inventerat


      

    Fågelatlas
    över Göteborg och dess kranskommuner
utkom 2009
    Inlagan visar fina bilder på en art med text och kartor från
    aktuell inventering och tidigare på samma uppslag
    Säljes via GOF och snart i bokhandeln.


      
    Nationalnyckeln Mossor "del 1" utkom 2006
    beskriver 262 av Nordens drygt 1000 bladmossor
    med mer än 1000 foton och akvareller
    dom flesta har du aldrig sett (maken till!) men kan du nu lära känna!!
    Alla mossorna i denna volym är akrokarpa dvs sporkapseln
    utgår från skottets spets
    Dom som gjorde boken var främst
    Tomas Hallingäck, Niklas Lönell, Henrik Weibull, Lars Hedenäs och Polyanna von Knorring

    

    Nationalnyckeln Mossor "del 1" utkom 2006
    exempel med Kustsnurrmossa


    

    Nationalnyckeln Mossor "del 2" utkom 2008
    beskriver 292 av Nordens drygt 1000 bladmossor
    med mer än 1000 foton och akvareller
    dom flesta har du aldrig sett men kan du nu lära känna!!
    Alla mossorna i denna volym är akrokarpa dvs sporkapseln
    utgår från skottets spets
    Många mikroskopbilder!! Dom som gjorde boken var främst
    Tomas Hallingäck, Niklas Lönell, Henrik Weibull, Polyanna von Knorring Magda Korotynska,
    Christopher Reisborg och Malin Birgersson


    
    Rödlistan!

    Innefattar både växter och djur
    Utges av Artdatabanken
    Uppdateras med jämna mellanrum
   


        
    Tvenne lavklassiker
   
Den första av Roland Moberg och Ingmar Holmåsen
    Den andra av Tony Foucard
    Oumbärliga för den lavintresserade


      
    Två andra klassiker

    Den första avTomas Hallingbäck och Ingmar Holmåsen
    Den andra av Svengunnar Ryman och Ingmar Holmåsen
    Oumbärliga för den moss och svampintresserade


    
    Myxomyceter
    Slemsvampar
    i Göteborgs Botaniska Trädgårds Naturpark
    En trevlig introduktion av Uno Eliasson
    till en mindre känd organismgrupp som traditionellt räknats
    till "botaniken" liksom svamparna men som kan röra på sig (ibland)!!


    

    Göteborgstraktens mossor     utkom 2008
    beskriver 594 arter varav 40 tillkommit och 57 ej återfunnits sedan 1976
    21170 artregistreringar har gjorts under inventeringen som stötts av BFiG
    Artbeskrivning men också allmänt om mossornas biologi i området
    En CD tillför mycket information och bilder!
    Omslagets lysmossa tillägnas nestorn inom Mossornas Vänner Harry Andersson
    Dom som gjorde boken var främst
    Tomas Hallingäck, Peter Carlsson, Pär Johansson, Gerhard Kristensson och Peter Sögård


    
    Västgötafloran utkom 2002
    den beskriver floran ur en mängd aspekter inklusive ex
    geologi, växtgeografi, utforskande förutom
    botaniska smultronställen, kommenterad artförteckning
    och detaljerade prickkartor. Ett stort antal fina bilder.
    En kunskaps och bildningsbok i ordets rätta bemärkelse!
    Boken beskriver 1364 bofasta arter och 1425 tillfälliga arter.
    Arbetet tog 17 år och 450 personer lämnade in 34260 inventeringslistor!
    Den som behöver boken bäst är framtiden!
    Dom som gjorde boken var
    Anders Bertilsson, Lars-Eric Aronsson, Anders Bohlin, Gösta Börjesson
    Mats Geijer, Reinhold Ivarsson, Olof Janson och Enar Sahlin


    

    Den nya Nordiska Floran utkom 2003
    beskriver 3250 arter (800 nya)
    En flora kan nog inte göras så mycket bättre?
    Enda problemet är kanske att den är lite stor och tung för att stoppa i fickan
    Dom som gjorde boken:
    Bo Mossberg målade och Lennart Stenberg skrev
    och bearbetade kartorna som Stefan Ericson gjorde i tidigare upplaga
    varvid boken fick det skämtsamma namnet "MOSTER"
    den nya upplagan får väl då kallas ett MÅSTE!


    
    Växternas namn
    utkom 1997
    11300 släktnamn och epitet får sin etymologiska förklaring!!
    Jens Corneliuson hade förutom alla andra intressen
    ett stort intresse för språk
    som han bibringat eftervärlden på detta sätt!


     
    En frisk och blomstrande perenn
    Botaniska Föreningen i Göteborg 1919-1989
    utkom 1989
    en historik sammanställd av
    Gustaf Bernström som var apotekare i stan    Samt lite axplock ur äldre böcker
    inom botaniken (s.l.= i vid bemärkelse)


    
    Chloris gothica     utkom 1694
    av göteborgsläkaren Olaus Bromelius (Olao Bromelio) 1639-1705
    Sveriges första provinsflora!!!
    Den börjar med Abies och slutar med Ustilago.
    Bromelius fick ge namn åt familjen Bromeliaceae dvs ananasfamiljen!
    Finns i faximilupplaga utgiven av Axel Liljedahl
    hos Rundqvists boktryckeri i Göteborg 1956 i 300 ex

    
    Pehr Kalms resor i våra trakter!
    Han var ju en av Linnés lärjungar

   
Lapplandsresan ! på nätet


    
   
Sten Selander Det levande landskapet i Sverige
    Den som inte läst denna bok
    borde inte få fatta beslut om Sveriges natur!