Kejsarolvon , i knopp utanför Prefektens bostad (Gula villan) 6 januari 2015


Kejsarolvon hybrid, blommande utanför Restaurangen 6 januari 2015


Trollhassel hybrid, blommande utanför Restaurangen 6 januari 2015, alltså ute!


Utställningar, pågår regelbundet i Botaniska trädgården i Göteborg.
På så sätt förmedlas kunskap om och intresse för växternas biologi och förekomst,
nyttoaspekter sedda ur människan perspektiv och dess utveckling
på det enda jordklot vi känner!
Magnus Neuendorf berättar som så mången gång!
Se exempelvis
Kalendarium
Botaniska trädgårdenwikipedia
fotograf Aimon Niklasson