Calluna

    är Västergötlands Botaniska Förenings tidskrift från begynnelsen
    men sedan 2005 (1) gemensamt utgiven med Botaniska Föreningen i Göteborg
    vars redaktör nu är Birgitta Herloff (tidigare Sanna Fant och Gunnar Weimarck)
    birgitta.herloff[at]gmail.com
    Skeppargången 6, 413 18 Göteborg

    Ansvarig utgivare: Gösta Börjeson
    Genom tillmötesgående från VBF har vi nu möjlighet att läsa gamla Calluna
    som pdf-filer fram till de 2 sista åren vilket uppgraderas undan för undan.
    Här kan du Läsa Calluna i PDF format!!
    Via medlemskap i någon av föreningarna
    får du hem i brevlådan senare tidskrifter nedan...!

  Calluna (2 2021) Manusstopp 15 april 2021
klicka gärna på bilderna för mer info från Virtuella floran


   
   Calluna 38 (1) 2021

   
   Innehåll Calluna 38 (1) 2021
   
   Calluna 37 (4) 2020

   
   Innehåll Calluna 37 (4) 2020
   
   Calluna 37 (3) 2020

   
   Innehåll Calluna 37 (3) 2020
   
   Calluna 37 (2) 2020

   
   Innehåll Calluna 37 (2) 2020
   
   Calluna 37 (1) 2020

   
   Innehåll Calluna 37 (1) 2020


   
   Calluna 36 (4) 2019

   
   Innehåll Calluna 36 (4) 2019


   
   Calluna 36 (3) 2019

   
   Innehåll Calluna 36 (3) 2019


   
   Calluna 36 (2) 2019

   
   Innehåll Calluna 36 (2) 2019


   
   Calluna 36 (1) 2019

   
   Innehåll Calluna 36 (1) 2019


   
   Calluna 35 (4) 2018

   
   Innehåll Calluna 35 (4) 2018


   
   Calluna 35 (3) 2018

   
   Innehåll Calluna 35 (3) 2018


   
   Calluna 35 (2) 2018

   
   Innehåll Calluna 35 (2) 2018


   
   Calluna 35 (1) 2018

   
   Innehåll Calluna 35 (1) 2018


   
   Calluna 34 (4) 2017

   
   Innehåll Calluna 34 (4) 2017   
   Calluna 34 (3) 2017

   
   Innehåll Calluna 34 (3) 2017   
   Calluna 34 (2) 2017

   
   Innehåll Calluna 34 (2) 2017


   
   Calluna 34 (1) 2017

   
   Innehåll Calluna 34 (1) 2017


   
   Calluna 33 (4) 2016

   
   Innehåll Calluna 33 (4) 2016


   
   Calluna 33 (3) 2016

   
   Innehåll Calluna 33 (3) 2016


   
   Calluna 33 (2) 2016
   
   Innehåll Calluna 33 (2) 2016


   
   Calluna 33 (1) 2016
   
   Innehåll Calluna 33 (1) 2016


   
   Calluna 32 (4) 2015
   
   Innehåll Calluna 32 (4) 2015


   
   Calluna 32 (3) 2015
   
   Innehåll Calluna 32 (3) 2015


   
   Calluna 32 (2) 2015
   
   Innehåll Calluna 32 (2) 2015


   
   Calluna 32 (1) 2015
   
   Innehåll Calluna 32 (1) 2015


   
   Calluna 31 (4) 2014
   
   Innehåll Calluna 31 (4) 2014


   
   Calluna 31 (3) 2014
   
   Innehåll Calluna 31 (3) 2014


   
   Calluna 31 (2) 2014
   
   Innehåll Calluna 31 (2) 2014


   
   Calluna 31 (1) 2014


   Ordföranden i BFig har ordet
  Aimon Niklasson sida 1

   VBFs Årsmöte 12 april 2014 sida 2

   BFiGs program för perioden mars-maj 2014 sida 3

   BFiG och VBF Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2014 (del 2) sida 4-8

   De Vilda Blommornas Dag söndag 15 juni 2014, sida 9-11

   Floraväktarträffar, praktisk floravård och floraväkteri sida 12

   Vintertry i Änggårdsbergen
   Anna Månsson sida 13

   Åkerfibblan kvar i Edsvära, Vara
   Lennart Sundh sida 14-15

   Något om bergoxel i Göteborgstrakten
   Aimon Niklasson sida 16-17

   Hybridolvon funnet på Hisingen
   Sören Svensson sida 18-19

   Dold dvärg i dy
   Aimon Niklasson sida 20-21

   Bengt Euphrasén-en bortglömd botanist från Habo
   Gösta Börjeson sida 21-22

   Slåttergubbe är årets växt
   Birgitta Herloff sida 23-24

   Limrick
   Birgitta Herloff sida 24

   Manusstopp Calluna (2) 2014
   Försäljning och innehåll sida 25-26

   Omslagsbild
   Åkerfibbla
   foto Lennart Sundh

   bakomslagsbilder
   foto Evastina Blomgren

   
   Calluna 30 (4) 2013
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   Fjäderklint (Virtuella floran) som upptäcktes vid ruderatexkursionen

   Ordföranden i VBF har ordet
  Gösta Börjeson sida 1

   BFiG och VBF Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2014 (del 1) sida 2

   Botanisk resa i södra Turkiet
   Ingemar Jonasson sida 3


   Ruderatexkursionen 2013
   Eva Andersson sida 4-7

   Sten-Axel Westerström 100 år
   Aimon Niklasson sida 8

   Anna-Lisa Antonsson 90 år
   Birgitta Herloff sida 9

   Exkursion till Billingen 2013
   Evastina Blomgren sida 10-12

   Tillägg till Masthuggets flora
   Birgitta Herloff sida 13

   Till minne av Lill Weibull
   Kristoffer och Martin Weibull sida 14

   Till minne av Sven-Olov Strandhede
   Åslög Dahl sida 15-19

   Roliga översättningar
   Birgitta Herloff sida 15-19

   Manusstopp Calluna (4) 2013
   Försäljning och innehåll sida 21

   Omslagsbild
   Ruderatsexkursionsdeltagarna kastar långa skuggor
   foto Eva Andersson

   
   Calluna 30 (3) 2013
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   arten i Rödlistan
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i VBF har ordet
  Gösta Börjeson sida 1

   BFiG Program för perioden september 2013-februari 2014 sida 2- 3
   BFiG och VBF Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2013 (del 3) sida 4-5

   Exkursion till Gotland
   Gösta Börjeson sida 6-11


   Backruta gynnas av bränning och motorvägsbygge
   Olof Janson, Mats Rydgård sida 12-15

   Några Bryum-mossor i Göteborgstrakten
   Aimon Niklasson sida 16-17

   Vi hittade trollguld hos Lasse
   Karin Pilkvist sida 18

   Kungsljus skall väl vara gula?
   Alf-Rune Sandberg sida 19

   Vad gjorde BFiG som 30-åring?
   Aimon Niklasson sida 20

   Manusstopp Calluna (4) 2013
   Försäljning och innehåll sida 21

   Omslagsbild
   Mjältbräken Asplenium ceterach
   Grogarnsberget 2013
   foto Gösta Börjeson

   
   Calluna 30 (2) 2013
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   arten i Rödlistan
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i VBF har ordet
  Anders Bohlin sida 1

   Floraväktarrapport 2012
   Västergötlands rödlistade kärlväxter
   Enar Sahlin sida 2-28


   Inför floraväkteriet 2013
   Enar Sahlin sida 29

   Fridéns dagböcker
   Elisabeth Enbom sida 30-35

   Oväntad art
   Ingvar Einarsson sida 26

   Manusstopp Calluna (3) 2013
   Försäljning och innehåll sida 37-38

   Omslagsbild
   Fjädergräs Stipa pennata
   Nolgården Näs 1993
   foto Anders Bohlin

   
   Calluna 30 (1) 2013
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   arten i Rödlistan
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i BFiG har ordet
  Aimon Niklasson sida 1

   Kallelse till årsmöte (VBF) sida 2

   BFiG Program för perioden mars-maj 2013 sida 3

   BFiG och VBF Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2013 (del 1) sida 4-7


   Guidarbetet
   Sundh L sida 8

   De vilda blommornas dag söndag16 juni 2013

   Floraväktarträffar i Göteborg och Varnhem
   Enar Sahlin sida 13

   Floraväkteri när det är som bäst
   Anadersson U-B, Kjellberg K sida 14-15

   Blommornas dag i Kinna
   Hansson K sida 16-18

   Återfunnen lokal för Västkustros i Mark?
   Hansson K sida19-21

   Den röda grönalgen
   Niklasson A sida 22

   En ny algflora
   Niklasson A sida 23

   Något om hedfryle i Göteborgstrakten
   Niklasson A sida 24

   Manusstopp Calluna (2) 2013
   Sanna Fant sida 25

   Försäljning och innehåll sida 25-26

   Omslagsbild
   Brunbräken Asplenium adulterinum
   Vid sjön Velens östra strand, Älgarås sn, Töreboda kn 12-10-07
   foto Ulla-Britt Andersson   

   Calluna 29 (4) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   släktet Dactylorhiza skrivet av Mikael Hedren

   Ordföranden i VBF har ordet
  Anders Bohlin sida 1

   Botaniska föreningen i Göteborg och
   Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2013 (del 1) sida 2-3


   Sveriges rikaste slåttergubbslokal?
   Foto Sören Svensson sida 3

   Botanikdagarna i Hälsingland 11-15 juli 2012
   samt sevärda stopp på vägen till och från

   Karin Kjellberg och Ulla-Britt Andersson sidan sida 4-9

   Murrutan i Göteborgstrakten
   Erik Ljungstrand sida 10-15

   Man får roa sig så gott man kan
   Birgitta Herloff sida 16-21

   Englandsnycklar i Lidköpings hamn
   Olof Janson sida 22-25

   En prickig en... och en till!
   Aimon Niklasson sida 26-27

   Fynd av nonnea, Nonea versicolor
   Alf-Rune Sandberg sida 28-27

   Manusstopp Calluna (1) 2013
   Sanna Fant sida 27

   Försäljning och innehåll sida 29

   Omslagsbild
   Englandsnycklar Dactylorhiza cf. praetermissa
   Östra hamnen Lidköping 6 juli 2012
   foto Karin Kjellberg   

   Calluna 29 (3) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om berberissnyltrot
   Eller gå till Virtuella floran

   Varför blir man botanist?
   Aimon Niklasson sida 1

   Botaniska föreningen i Göteborg
   Program för perioden sept 2012-februari 2012 sida 2-3
   Fondmedel


   Botaniska föreningen i Göteborg och
   Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2012 (del2) sida 4-5


   Rapport från en glad amatör
   Börje Bager sida 6

   De vilda blommornas dag vid Nolgården i Näs
   Sanna Fant sida 7

   Tillägg nr 2 till Västergötlands
   hökfibblor 2009-2011

   Anders Bertilsson sida 8-11

   Den vilda floran på kyrkogården
   Anders Bohlin sida 12-13

   En stilla lavhistoria
   Aimon Niklassonsida 14-15

   Kort recension av "Ett år på Tjörn
   Sanna Fant sida 16

   Manusstopp Calluna (4) 2012
   Sanna Fant sida 17

   Föräljning och innehåll sida 17-18

   Omslagsbild
   Berberissnyltrot Orobanche lucorum
   Timmersdala 16 juli 2012
   foto Karin Kjellberg   

   Calluna 29 (2) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om slåttergubbe
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i VBF har ordet
   Anders Bohlin

   Floraväktaråret 2011
   Enar Sahlin

   Floraväktarrapport 2011 (sida 4-61!!!)
   Västergötlands rödlistade kärlväxter

   Enar Sahlin

   Blånepeta (Nepeta grandiflora) i Västergötland
   Svante Henning

   Tack till Gunnar Weimarck!
   Aimon Niklasson

   Manusstopp Calluna (3) 2012
   Sanna Fant

   Omslagsbild
   Slåttergubbe Arnica montana
   foto Karin Bohlin


   

   Calluna 29 (1) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om kattfot
   Eller gå till Virtuella floran

   Redaktörsskifte
   Sanna Fant

  Kalelse till årsmöte 2012 VBF
   28 april 2012
  
  De Vilda Blommornas dag
   söndagen 17 juni 2012

  Program för Botaniska Föreningen i Göteborg
  
  Exkursionsprogram för 2012 (del1)
  Botaniska Föreningen i Göteborg

  Bärmålla Chenopodium foliosum
   Eva Grundel

  Kattfot Antennaria dioica - Årets växt 2012
   Lennart Sundh

   Försäljningar av böcker och tidskrifter
   Manusstopp

  Omslagsbild
   Kattfot Antennria dioica
   foto Karin Bohlin


   

   Calluna 28 (4) 2011
   Klicka på bilden och du kommer till artdatabanken
   Eller gå till artfakta

   VBF-ordföranden har ordet
   Anders Bohlin
  Exkursion till Möns klint
   20-24 juni 2011
  Gösta Börjeson
  Manusstopp för Calluna (1) 2012
   Redaktören
  Ett par roliga svampar i min gräsmatta
   Gunnar Weimarck
   Försäljningar av böcker och tidskrifter
  
  Omslagsbild
   Rosenfingersvamp Clavaria rosea
   foto Gunnar Weimarck


   

   Calluna 28 (3) 2011
   Klicka på bilden och du kommer till en artikel av Torbjörn Tyler
   Eller gå riktigt på djupet!
   Med CHECKlista till alla hag- skogs- och ängsfibblor!!

   Redaktörens reflektioner hösten 2011
   Gunnar Weimarck
  Botaniska Föreningen i Göteborg
   Program för perioden september 2011 till februari 2012
  Botaniska Föreningen i Göteborg
   och Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2011 (del 2)
  Manusstopp för Calluna (4) 2011
   Redaktören
  Restaureningsplan för backsippa i
   Häljered Nedregården, Borås kommun
   Emil Åsegård
   Hökfibblor i Mark
   Kenneth Hansson
   Emil Åsegård
   Blommornas dag den 19 juni i Kinna
   En exkursionsrapport
   Kenneth Hansson
   Herbarieskåp kan kostnadsfritt avhämtas.....
   Tidskriftsnummer säljes!
  
  Omslagsbild
   Stänkfibbla Hieracium basifolium
   foto Kenneth Hansson
   

   Calluna 28 (2) 2011
   Klicka på bilden och du kommer till Virtuella floran

   Floraväktaråret 2010
   Enar Sahlin

  Floraväktarrapport 2010.

   Västergötlands rödlistade kärlväxter
   43 sidor!!!
   Enar Sahlin

  Till minne av Reinhold Ivarsson
   Bohlin Anders

  Botaniska utlflykter i Västergötland
   Sundh Lennart

  Mosippan på Remmene skjutfält 2011
   Svensson Sören

   Omslagsbild Tistelsnyltrot Orobanche reticulata
   Björnebergsängarna
   Foto Enar Sahlin
  

   

   Calluna 28 (1) 2011

   Västergötlands Botaniska förening
   Årsmöte 2011

  Manusstopp för Calluna (2 2011)
   Redaktören


   Botaniska Föreningen i Göteborg
   Program för perioden mars-maj 2011

   Botaniska Föreningen i Göteborg
   och Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2011 (del 1)

   De Vilda Blommornas Dag
   söndagen den 19 juni


   Till minne av Stellan Holmdahl
   Sven-Olov Strandhede

   Ingvar, vi saknar dig
   Birgitta Herloff

   Omslagsbild MÖN
   Foto Kenneth Bergersson
     

   Calluna 27 (4) 2010

   Tack Leif-Eric!
   av Anders Bohlin

   Praktlav Xanthoria elegans
   funnen på ett parkeringshus i Göteborg

   Aimon Niklasson och Staffan Wall

   Manusstopp Calluna (1) 2011 är 7 febr 2011
   till Gunnar Weimarck

   Till minne av Berit Eriksson
   Gunnel Johansson

   Ny fälthandbok för mossor
   Aimon Niklasson

   Föreningens resa genom Estland,
   Lettland och Litauen år 2010

   Erik Ljungstrand och Enar Sahlin

   Omslagsbild Sjönöt Trapa natans
   Foto Enar Sahlin
  (klicka på bilden och du kommer till den virtuella floran)
  (Trapa natans sågs senast i Sverige 1915, ej 1916
   enl Erik Ljungstrands källforskning i ämnet,
   publikationsåret anges i Virtuella floran)   

   Calluna 27 (3) 2010

   Några glädjeämnen hösten 2010
   av Gunnar Weimarck

   Botaniska föreningen i Göteborg
   Program (inne) för sept 2010-februari 2011

   Botaniska föreningen i Göteborg och
   Västergötlands botaniska förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2010 (del2)

   Tistelsnyltrot Orobanche reticulata
   i Mössebergsparken 2002-2010
   Grahn J

   Studiedagar o flockblommiga växter i Lund

   Manusstopp Calluna (4) 2010 är 1 nov
   till Gunnar Weimarck

   Om hotade arter och biotoper
   Einarsson I

   Omslagsbild Jätteloka Heracleum mantegazzianum
   Foto Gunnar Weimarck  

   Calluna 27(2) 2010
   Rödlistan
   av Enar Sahlin

   Floraväkterirapport 2009
   Västergötlands rödlistade kärlväxter
   Enar Sahlin

   Mosipperäkning på Remmene skjutfält
   Sören Svensson

   vårmusseronen en gastronomisk upplevelse
   Carlsson R-G

   Omslagsbild Knippnejlika Dianthus armeria
   Foto Jörgen Jeppson
   Må ursäktas att färgåtergivningen
   ej motsvarar originalet  

   Fjärde Calluna i ny skepnad och med färgbilder!
   Tillika Supplement 2 till VG floran
   Sammanställt av Birgitta Herloff
   innehåller bl a uppgift om Röd andmat
   vilket är första fynd i Sverige.
   Gunnar Weimarck har skrivit introduktion och
   en översikt över BFiGs exkursioner 2009
   samt påminner om MANUSstopp 8 febr 2010
   Omslagsbild Ljung Calluna vulgaris
   Foto Jan Grahn/N

  

   Tredje Calluna i ny skepnad och med färgbilder!
   VBF årsmöte och 25-årsjubileum! Karin Kjellberg
   Program för båda föreningarna
   Gemensamt exkursionsprogram
   VBF 25 år Utförlig krönika
   av Mats Geijer och Anders Bohlin
   Floraväktarträffen i Remmene av Enar Sahlin
   Manusstopp 2 nov 2009 Redaktör Gunnar Weimarck
   Omslagsbild smalbladig lungört Pulmonaria angustifolia
   Foto Karin Kjellberg

  
   Innehåller bland annat Floravård
   i form av redogörelse för
   Rödlistade arter 2008
   i Västergötland av Enar Sahlin
   Årets växt Gräsull!
   Inventering av Mosippa Kaisa Malmqvist
   därav omslagsbild av Gösta Börjesson
   Nyheter från Mark av Kenneth Hansson
   Det börjar bli ont om bär
   av Ingvar Einarsson
   samt en artikel av Staffan Wall
   om lavar i Klippans och Risbohults
   Naturreservat

  
   Innehåller bland annat program för
   båda föreningarna VBF och BFiG
   Exkursioner och föredrag liksom
   De Vilda Blommornas Dag 14 juni 2009
   samt ett innehållsrikt reportage av Gunnar Weimarck
   från resan till Karelen i SBFs regi
   men som Enar Sahlin initierade.
type="text/css"/>

  
   

    Calluna

    är Västergötlands Botaniska Förenings tidskrift från begynnelsen
    men sedan 2005 (1) gemensamt utgiven med Botaniska Föreningen i Göteborg
    vars redaktör nu är Birgitta Herloff (tidigare Sanna Fant och Gunnar Weimarck)
    birgitta.herloff[at]gmail.com
    Skeppargången 6, 413 18 Göteborg
    Genom tillmötesgående från VBF har vi nu möjlighet att läsa gamla Calluna
    som pdf-filer fram till de 2 sista åren vilket uppgraderas undan för undan. (tyvärr tillfälligt nere)
    Här kan du
Läsa Calluna i PDF format!!
    Via medlemskap i någon av föreningarna
    får du hem i brevlådan senare tidskrifter nedan...!

  Calluna (4 2013) Manusstopp 15 november 2013

   
   Calluna 30 (3) 2013
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   arten i Rödlistan
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i VBF har ordet
  Gösta Börjeson sida 1

   BFiG Program för perioden september 2013-februari 2014 sida 2- 3
   BFiG och VBF Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2013 (del 3) sida 4-5

   Exkursion till Gotland
   Gösta Börjeson sida 6-11


   Backruta gynnas av bränning och motorvägsbygge
   Olof Janson, Mats Rydgård sida 12-15

   Några Bryum-mossor i Göteborgstrakten
   Aimon Niklasson sida 16-17

   Vi hittade trollguld hos Lasse
   Karin Pilkvist sida 18

   Kungsljus skall väl vara gula?
   Alf-Rune Sandberg sida 19

   Vad gjorde BFiG som 30-åring?
   Aimon Niklasson sida 20

   Manusstopp Calluna (4) 2013
   Försäljning och innehåll sida 21

   Omslagsbild
   Mjältbräken Asplenium ceterach
   Grogarnsberget 2013
   foto Gösta Börjeson

   
   Calluna 30 (2) 2013
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   arten i Rödlistan
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i VBF har ordet
  Anders Bohlin sida 1

   Floraväktarrapport 2012
   Västergötlands rödlistade kärlväxter
   Enar Sahlin sida 2-28


   Inför floraväkteriet 2013
   Enar Sahlin sida 29

   Fridéns dagböcker
   Elisabeth Enbom sida 30-35

   Oväntad art
   Ingvar Einarsson sida 26

   Manusstopp Calluna (3) 2013
   Försäljning och innehåll sida 37-38

   Omslagsbild
   Fjädergräs Stipa pennata
   Nolgården Näs 1993
   foto Anders Bohlin

   
   Calluna 30 (1) 2013
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   arten i Rödlistan
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i BFiG har ordet
  Aimon Niklasson sida 1

   Kallelse till årsmöte (VBF) sida 2

   BFiG Program för perioden mars-maj 2013 sida 3

   BFiG och VBF Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2013 (del 1) sida 4-7


   Guidarbetet
   Sundh L sida 8

   De vilda blommornas dag söndag16 juni 2013

   Floraväktarträffar i Göteborg och Varnhem
   Enar Sahlin sida 13

   Floraväkteri när det är som bäst
   Anadersson U-B, Kjellberg K sida 14-15

   Blommornas dag i Kinna
   Hansson K sida 16-18

   Återfunnen lokal för Västkustros i Mark?
   Hansson K sida19-21

   Den röda grönalgen
   Niklasson A sida 22

   En ny algflora
   Niklasson A sida 23

   Något om hedfryle i Göteborgstrakten
   Niklasson A sida 24

   Manusstopp Calluna (2) 2013
   Sanna Fant sida 25

   Försäljning och innehåll sida 25-26

   Omslagsbild
   Brunbräken Asplenium adulterinum
   Vid sjön Velens östra strand, Älgarås sn, Töreboda kn 12-10-07
   foto Ulla-Britt Andersson   

   Calluna 29 (4) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   släktet Dactylorhiza skrivet av Mikael Hedren

   Ordföranden i VBF har ordet
  Anders Bohlin sida 1

   Botaniska föreningen i Göteborg och
   Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2013 (del 1) sida 2-3


   Sveriges rikaste slåttergubbslokal?
   Foto Sören Svensson sida 3

   Botanikdagarna i Hälsingland 11-15 juli 2012
   samt sevärda stopp på vägen till och från

   Karin Kjellberg och Ulla-Britt Andersson sidan sida 4-9

   Murrutan i Göteborgstrakten
   Erik Ljungstrand sida 10-15

   Man får roa sig så gott man kan
   Birgitta Herloff sida 16-21

   Englandsnycklar i Lidköpings hamn
   Olof Janson sida 22-25

   En prickig en... och en till!
   Aimon Niklasson sida 26-27

   Fynd av nonnea, Nonea versicolor
   Alf-Rune Sandberg sida 28-27

   Manusstopp Calluna (1) 2013
   Sanna Fant sida 27

   Försäljning och innehåll sida 29

   Omslagsbild
   Englandsnycklar Dactylorhiza cf. praetermissa
   Östra hamnen Lidköping 6 juli 2012
   foto Karin Kjellberg   

   Calluna 29 (3) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om berberissnyltrot
   Eller gå till Virtuella floran

   Varför blir man botanist?
   Aimon Niklasson sida 1

   Botaniska föreningen i Göteborg
   Program för perioden sept 2012-februari 2012 sida 2-3
   Fondmedel


   Botaniska föreningen i Göteborg och
   Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2012 (del2) sida 4-5


   Rapport från en glad amatör
   Börje Bager sida 6

   De vilda blommornas dag vid Nolgården i Näs
   Sanna Fant sida 7

   Tillägg nr 2 till Västergötlands
   hökfibblor 2009-2011

   Anders Bertilsson sida 8-11

   Den vilda floran på kyrkogården
   Anders Bohlin sida 12-13

   En stilla lavhistoria
   Aimon Niklassonsida 14-15

   Kort recension av "Ett år på Tjörn
   Sanna Fant sida 16

   Manusstopp Calluna (4) 2012
   Sanna Fant sida 17

   Föräljning och innehåll sida 17-18

   Omslagsbild
   Berberissnyltrot Orobanche lucorum
   Timmersdala 16 juli 2012
   foto Karin Kjellberg   

   Calluna 29 (2) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om slåttergubbe
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i VBF har ordet
   Anders Bohlin

   Floraväktaråret 2011
   Enar Sahlin

   Floraväktarrapport 2011 (sida 4-61!!!)
   Västergötlands rödlistade kärlväxter

   Enar Sahlin

   Blånepeta (Nepeta grandiflora) i Västergötland
   Svante Henning

   Tack till Gunnar Weimarck!
   Aimon Niklasson

   Manusstopp Calluna (3) 2012
   Sanna Fant

   Omslagsbild
   Slåttergubbe Arnica montana
   foto Karin Bohlin


   

   Calluna 29 (1) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om kattfot
   Eller gå till Virtuella floran

   Redaktörsskifte
   Sanna Fant

  Kalelse till årsmöte 2012 VBF
   28 april 2012
  
  De Vilda Blommornas dag
   söndagen 17 juni 2012

  Program för Botaniska Föreningen i Göteborg
  
  Exkursionsprogram för 2012 (del1)
  Botaniska Föreningen i Göteborg

  Bärmålla Chenopodium foliosum
   Eva Grundel

  Kattfot Antennaria dioica - Årets växt 2012
   Lennart Sundh

   Försäljningar av böcker och tidskrifter
   Manusstopp

  Omslagsbild
   Kattfot Antennria dioica
   foto Karin Bohlin


   

   Calluna 28 (4) 2011
   Klicka på bilden och du kommer till artdatabanken
   Eller gå till artfakta

   VBF-ordföranden har ordet
   Anders Bohlin
  Exkursion till Möns klint
   20-24 juni 2011
  Gösta Börjeson
  Manusstopp för Calluna (1) 2012
   Redaktören
  Ett par roliga svampar i min gräsmatta
   Gunnar Weimarck
   Försäljningar av böcker och tidskrifter
  
  Omslagsbild
   Rosenfingersvamp Clavaria rosea
   foto Gunnar Weimarck


   

   Calluna 28 (3) 2011
   Klicka på bilden och du kommer till en artikel av Torbjörn Tyler
   Eller gå riktigt på djupet!
   Med CHECKlista till alla hag- skogs- och ängsfibblor!!

   Redaktörens reflektioner hösten 2011
   Gunnar Weimarck
  Botaniska Föreningen i Göteborg
   Program för perioden september 2011 till februari 2012
  Botaniska Föreningen i Göteborg
   och Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2011 (del 2)
  Manusstopp för Calluna (4) 2011
   Redaktören
  Restaureningsplan för backsippa i
   Häljered Nedregården, Borås kommun
   Emil Åsegård
   Hökfibblor i Mark
   Kenneth Hansson
   Emil Åsegård
   Blommornas dag den 19 juni i Kinna
   En exkursionsrapport
   Kenneth Hansson
   Herbarieskåp kan kostnadsfritt avhämtas.....
   Tidskriftsnummer säljes!
  
  Omslagsbild
   Stänkfibbla Hieracium basifolium
   foto Kenneth Hansson
   

   Calluna 28 (2) 2011
   Klicka på bilden och du kommer till Virtuella floran

   Floraväktaråret 2010
   Enar Sahlin

  Floraväktarrapport 2010.

   Västergötlands rödlistade kärlväxter
   43 sidor!!!
   Enar Sahlin

  Till minne av Reinhold Ivarsson
   Bohlin Anders

  Botaniska utlflykter i Västergötland
   Sundh Lennart

  Mosippan på Remmene skjutfält 2011
   Svensson Sören

   Omslagsbild Tistelsnyltrot Orobanche reticulata
   Björnebergsängarna
   Foto Enar Sahlin
  

   

   Calluna 28 (1) 2011

   Västergötlands Botaniska förening
   Årsmöte 2011

  Manusstopp för Calluna (2 2011)
   Redaktören


   Botaniska Föreningen i Göteborg
   Program för perioden mars-maj 2011

   Botaniska Föreningen i Göteborg
   och Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2011 (del 1)

   De Vilda Blommornas Dag
   söndagen den 19 juni


   Till minne av Stellan Holmdahl
   Sven-Olov Strandhede

   Ingvar, vi saknar dig
   Birgitta Herloff

   Omslagsbild MÖN
   Foto Kenneth Bergersson
     

   Calluna 27 (4) 2010

   Tack Leif-Eric!
   av Anders Bohlin

   Praktlav Xanthoria elegans
   funnen på ett parkeringshus i Göteborg

   Aimon Niklasson och Staffan Wall

   Manusstopp Calluna (1) 2011 är 7 febr 2011
   till Gunnar Weimarck

   Till minne av Berit Eriksson
   Gunnel Johansson

   Ny fälthandbok för mossor
   Aimon Niklasson

   Föreningens resa genom Estland,
   Lettland och Litauen år 2010

   Erik Ljungstrand och Enar Sahlin

   Omslagsbild Sjönöt Trapa natans
   Foto Enar Sahlin
  (klicka på bilden och du kommer till den virtuella floran)
  (Trapa natans sågs senast i Sverige 1915, ej 1916
   enl Erik Ljungstrands källforskning i ämnet,
   publikationsåret anges i Virtuella floran)   

   Calluna 27 (3) 2010

   Några glädjeämnen hösten 2010
   av Gunnar Weimarck

   Botaniska föreningen i Göteborg
   Program (inne) för sept 2010-februari 2011

   Botaniska föreningen i Göteborg och
   Västergötlands botaniska förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2010 (del2)

   Tistelsnyltrot Orobanche reticulata
   i Mössebergsparken 2002-2010
   Grahn J

   Studiedagar o flockblommiga växter i Lund

   Manusstopp Calluna (4) 2010 är 1 nov
   till Gunnar Weimarck

   Om hotade arter och biotoper
   Einarsson I

   Omslagsbild Jätteloka Heracleum mantegazzianum
   Foto Gunnar Weimarck  

   Calluna 27(2) 2010
   Rödlistan
   av Enar Sahlin

   Floraväkterirapport 2009
   Västergötlands rödlistade kärlväxter
   Enar Sahlin

   Mosipperäkning på Remmene skjutfält
   Sören Svensson

   vårmusseronen en gastronomisk upplevelse
   Carlsson R-G

   Omslagsbild Knippnejlika Dianthus armeria
   Foto Jörgen Jeppson
   Må ursäktas att färgåtergivningen
   ej motsvarar originalet  

   Fjärde Calluna i ny skepnad och med färgbilder!
   Tillika Supplement 2 till VG floran
   Sammanställt av Birgitta Herloff
   innehåller bl a uppgift om Röd andmat
   vilket är första fynd i Sverige.
   Gunnar Weimarck har skrivit introduktion och
   en översikt över BFiGs exkursioner 2009
   samt påminner om MANUSstopp 8 febr 2010
   Omslagsbild Ljung Calluna vulgaris
   Foto Jan Grahn/N

  

   Tredje Calluna i ny skepnad och med färgbilder!
   VBF årsmöte och 25-årsjubileum! Karin Kjellberg
   Program för båda föreningarna
   Gemensamt exkursionsprogram
   VBF 25 år Utförlig krönika
   av Mats Geijer och Anders Bohlin
   Floraväktarträffen i Remmene av Enar Sahlin
   Manusstopp 2 nov 2009 Redaktör Gunnar Weimarck
   Omslagsbild smalbladig lungört Pulmonaria angustifolia
   Foto Karin Kjellberg

  
   Innehåller bland annat Floravård
   i form av redogörelse för
   Rödlistade arter 2008
   i Västergötland av Enar Sahlin
   Årets växt Gräsull!
   Inventering av Mosippa Kaisa Malmqvist
   därav omslagsbild av Gösta Börjesson
   Nyheter från Mark av Kenneth Hansson
   Det börjar bli ont om bär
   av Ingvar Einarsson
   samt en artikel av Staffan Wall
   om lavar i Klippans och Risbohults
   Naturreservat

  
   Innehåller bland annat program för
   båda föreningarna VBF och BFiG
   Exkursioner och föredrag liksom
   De Vilda Blommornas Dag 14 juni 2009
   samt ett innehållsrikt reportage av Gunnar Weimarck
   från resan till Karelen i SBFs regi
   men som Enar Sahlin initierade.
CALLUNA samt gamla pdf

  
   

    Calluna

    är Västergötlands Botaniska Förenings tidskrift från begynnelsen
    men sedan 2005 (1) gemensamt utgiven med Botaniska Föreningen i Göteborg
    vars redaktör nu är Birgitta Herloff (tidigare Sanna Fant och Gunnar Weimarck)
    birgitta.herloff[at]gmail.com
    Skeppargången 6, 413 18 Göteborg
    Genom tillmötesgående från VBF har vi nu möjlighet att läsa gamla Calluna
    som pdf-filer fram till de 2 sista åren vilket uppgraderas undan för undan. (tyvärr tillfälligt nere)
    Här kan du
Läsa Calluna i PDF format!!
    Via medlemskap i någon av föreningarna
    får du hem i brevlådan senare tidskrifter nedan...!

  Calluna (4 2013) Manusstopp 15 november 2013

   
   Calluna 30 (3) 2013
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   arten i Rödlistan
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i VBF har ordet
  Gösta Börjeson sida 1

   BFiG Program för perioden september 2013-februari 2014 sida 2- 3
   BFiG och VBF Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2013 (del 3) sida 4-5

   Exkursion till Gotland
   Gösta Börjeson sida 6-11


   Backruta gynnas av bränning och motorvägsbygge
   Olof Janson, Mats Rydgård sida 12-15

   Några Bryum-mossor i Göteborgstrakten
   Aimon Niklasson sida 16-17

   Vi hittade trollguld hos Lasse
   Karin Pilkvist sida 18

   Kungsljus skall väl vara gula?
   Alf-Rune Sandberg sida 19

   Vad gjorde BFiG som 30-åring?
   Aimon Niklasson sida 20

   Manusstopp Calluna (4) 2013
   Försäljning och innehåll sida 21

   Omslagsbild
   Mjältbräken Asplenium ceterach
   Grogarnsberget 2013
   foto Gösta Börjeson

   
   Calluna 30 (2) 2013
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   arten i Rödlistan
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i VBF har ordet
  Anders Bohlin sida 1

   Floraväktarrapport 2012
   Västergötlands rödlistade kärlväxter
   Enar Sahlin sida 2-28


   Inför floraväkteriet 2013
   Enar Sahlin sida 29

   Fridéns dagböcker
   Elisabeth Enbom sida 30-35

   Oväntad art
   Ingvar Einarsson sida 26

   Manusstopp Calluna (3) 2013
   Försäljning och innehåll sida 37-38

   Omslagsbild
   Fjädergräs Stipa pennata
   Nolgården Näs 1993
   foto Anders Bohlin

   
   Calluna 30 (1) 2013
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   arten i Rödlistan
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i BFiG har ordet
  Aimon Niklasson sida 1

   Kallelse till årsmöte (VBF) sida 2

   BFiG Program för perioden mars-maj 2013 sida 3

   BFiG och VBF Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2013 (del 1) sida 4-7


   Guidarbetet
   Sundh L sida 8

   De vilda blommornas dag söndag16 juni 2013

   Floraväktarträffar i Göteborg och Varnhem
   Enar Sahlin sida 13

   Floraväkteri när det är som bäst
   Anadersson U-B, Kjellberg K sida 14-15

   Blommornas dag i Kinna
   Hansson K sida 16-18

   Återfunnen lokal för Västkustros i Mark?
   Hansson K sida19-21

   Den röda grönalgen
   Niklasson A sida 22

   En ny algflora
   Niklasson A sida 23

   Något om hedfryle i Göteborgstrakten
   Niklasson A sida 24

   Manusstopp Calluna (2) 2013
   Sanna Fant sida 25

   Försäljning och innehåll sida 25-26

   Omslagsbild
   Brunbräken Asplenium adulterinum
   Vid sjön Velens östra strand, Älgarås sn, Töreboda kn 12-10-07
   foto Ulla-Britt Andersson   

   Calluna 29 (4) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   släktet Dactylorhiza skrivet av Mikael Hedren

   Ordföranden i VBF har ordet
  Anders Bohlin sida 1

   Botaniska föreningen i Göteborg och
   Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2013 (del 1) sida 2-3


   Sveriges rikaste slåttergubbslokal?
   Foto Sören Svensson sida 3

   Botanikdagarna i Hälsingland 11-15 juli 2012
   samt sevärda stopp på vägen till och från

   Karin Kjellberg och Ulla-Britt Andersson sidan sida 4-9

   Murrutan i Göteborgstrakten
   Erik Ljungstrand sida 10-15

   Man får roa sig så gott man kan
   Birgitta Herloff sida 16-21

   Englandsnycklar i Lidköpings hamn
   Olof Janson sida 22-25

   En prickig en... och en till!
   Aimon Niklasson sida 26-27

   Fynd av nonnea, Nonea versicolor
   Alf-Rune Sandberg sida 28-27

   Manusstopp Calluna (1) 2013
   Sanna Fant sida 27

   Försäljning och innehåll sida 29

   Omslagsbild
   Englandsnycklar Dactylorhiza cf. praetermissa
   Östra hamnen Lidköping 6 juli 2012
   foto Karin Kjellberg   

   Calluna 29 (3) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om berberissnyltrot
   Eller gå till Virtuella floran

   Varför blir man botanist?
   Aimon Niklasson sida 1

   Botaniska föreningen i Göteborg
   Program för perioden sept 2012-februari 2012 sida 2-3
   Fondmedel


   Botaniska föreningen i Göteborg och
   Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2012 (del2) sida 4-5


   Rapport från en glad amatör
   Börje Bager sida 6

   De vilda blommornas dag vid Nolgården i Näs
   Sanna Fant sida 7

   Tillägg nr 2 till Västergötlands
   hökfibblor 2009-2011

   Anders Bertilsson sida 8-11

   Den vilda floran på kyrkogården
   Anders Bohlin sida 12-13

   En stilla lavhistoria
   Aimon Niklassonsida 14-15

   Kort recension av "Ett år på Tjörn
   Sanna Fant sida 16

   Manusstopp Calluna (4) 2012
   Sanna Fant sida 17

   Föräljning och innehåll sida 17-18

   Omslagsbild
   Berberissnyltrot Orobanche lucorum
   Timmersdala 16 juli 2012
   foto Karin Kjellberg   

   Calluna 29 (2) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om slåttergubbe
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i VBF har ordet
   Anders Bohlin

   Floraväktaråret 2011
   Enar Sahlin

   Floraväktarrapport 2011 (sida 4-61!!!)
   Västergötlands rödlistade kärlväxter

   Enar Sahlin

   Blånepeta (Nepeta grandiflora) i Västergötland
   Svante Henning

   Tack till Gunnar Weimarck!
   Aimon Niklasson

   Manusstopp Calluna (3) 2012
   Sanna Fant

   Omslagsbild
   Slåttergubbe Arnica montana
   foto Karin Bohlin


   

   Calluna 29 (1) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om kattfot
   Eller gå till Virtuella floran

   Redaktörsskifte
   Sanna Fant

  Kalelse till årsmöte 2012 VBF
   28 april 2012
  
  De Vilda Blommornas dag
   söndagen 17 juni 2012

  Program för Botaniska Föreningen i Göteborg
  
  Exkursionsprogram för 2012 (del1)
  Botaniska Föreningen i Göteborg

  Bärmålla Chenopodium foliosum
   Eva Grundel

  Kattfot Antennaria dioica - Årets växt 2012
   Lennart Sundh

   Försäljningar av böcker och tidskrifter
   Manusstopp

  Omslagsbild
   Kattfot Antennria dioica
   foto Karin Bohlin


   

   Calluna 28 (4) 2011
   Klicka på bilden och du kommer till artdatabanken
   Eller gå till artfakta

   VBF-ordföranden har ordet
   Anders Bohlin
  Exkursion till Möns klint
   20-24 juni 2011
  Gösta Börjeson
  Manusstopp för Calluna (1) 2012
   Redaktören
  Ett par roliga svampar i min gräsmatta
   Gunnar Weimarck
   Försäljningar av böcker och tidskrifter
  
  Omslagsbild
   Rosenfingersvamp Clavaria rosea
   foto Gunnar Weimarck


   

   Calluna 28 (3) 2011
   Klicka på bilden och du kommer till en artikel av Torbjörn Tyler
   Eller gå riktigt på djupet!
   Med CHECKlista till alla hag- skogs- och ängsfibblor!!

   Redaktörens reflektioner hösten 2011
   Gunnar Weimarck
  Botaniska Föreningen i Göteborg
   Program för perioden september 2011 till februari 2012
  Botaniska Föreningen i Göteborg
   och Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2011 (del 2)
  Manusstopp för Calluna (4) 2011
   Redaktören
  Restaureningsplan för backsippa i
   Häljered Nedregården, Borås kommun
   Emil Åsegård
   Hökfibblor i Mark
   Kenneth Hansson
   Emil Åsegård
   Blommornas dag den 19 juni i Kinna
   En exkursionsrapport
   Kenneth Hansson
   Herbarieskåp kan kostnadsfritt avhämtas.....
   Tidskriftsnummer säljes!
  
  Omslagsbild
   Stänkfibbla Hieracium basifolium
   foto Kenneth Hansson
   

   Calluna 28 (2) 2011
   Klicka på bilden och du kommer till Virtuella floran

   Floraväktaråret 2010
   Enar Sahlin

  Floraväktarrapport 2010.

   Västergötlands rödlistade kärlväxter
   43 sidor!!!
   Enar Sahlin

  Till minne av Reinhold Ivarsson
   Bohlin Anders

  Botaniska utlflykter i Västergötland
   Sundh Lennart

  Mosippan på Remmene skjutfält 2011
   Svensson Sören

   Omslagsbild Tistelsnyltrot Orobanche reticulata
   Björnebergsängarna
   Foto Enar Sahlin
  

   

   Calluna 28 (1) 2011

   Västergötlands Botaniska förening
   Årsmöte 2011

  Manusstopp för Calluna (2 2011)
   Redaktören


   Botaniska Föreningen i Göteborg
   Program för perioden mars-maj 2011

   Botaniska Föreningen i Göteborg
   och Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2011 (del 1)

   De Vilda Blommornas Dag
   söndagen den 19 juni


   Till minne av Stellan Holmdahl
   Sven-Olov Strandhede

   Ingvar, vi saknar dig
   Birgitta Herloff

   Omslagsbild MÖN
   Foto Kenneth Bergersson
     

   Calluna 27 (4) 2010

   Tack Leif-Eric!
   av Anders Bohlin

   Praktlav Xanthoria elegans
   funnen på ett parkeringshus i Göteborg

   Aimon Niklasson och Staffan Wall

   Manusstopp Calluna (1) 2011 är 7 febr 2011
   till Gunnar Weimarck

   Till minne av Berit Eriksson
   Gunnel Johansson

   Ny fälthandbok för mossor
   Aimon Niklasson

   Föreningens resa genom Estland,
   Lettland och Litauen år 2010

   Erik Ljungstrand och Enar Sahlin

   Omslagsbild Sjönöt Trapa natans
   Foto Enar Sahlin
  (klicka på bilden och du kommer till den virtuella floran)
  (Trapa natans sågs senast i Sverige 1915, ej 1916
   enl Erik Ljungstrands källforskning i ämnet,
   publikationsåret anges i Virtuella floran)   

   Calluna 27 (3) 2010

   Några glädjeämnen hösten 2010
   av Gunnar Weimarck

   Botaniska föreningen i Göteborg
   Program (inne) för sept 2010-februari 2011

   Botaniska föreningen i Göteborg och
   Västergötlands botaniska förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2010 (del2)

   Tistelsnyltrot Orobanche reticulata
   i Mössebergsparken 2002-2010
   Grahn J

   Studiedagar o flockblommiga växter i Lund

   Manusstopp Calluna (4) 2010 är 1 nov
   till Gunnar Weimarck

   Om hotade arter och biotoper
   Einarsson I

   Omslagsbild Jätteloka Heracleum mantegazzianum
   Foto Gunnar Weimarck  

   Calluna 27(2) 2010
   Rödlistan
   av Enar Sahlin

   Floraväkterirapport 2009
   Västergötlands rödlistade kärlväxter
   Enar Sahlin

   Mosipperäkning på Remmene skjutfält
   Sören Svensson

   vårmusseronen en gastronomisk upplevelse
   Carlsson R-G

   Omslagsbild Knippnejlika Dianthus armeria
   Foto Jörgen Jeppson
   Må ursäktas att färgåtergivningen
   ej motsvarar originalet  

   Fjärde Calluna i ny skepnad och med färgbilder!
   Tillika Supplement 2 till VG floran
   Sammanställt av Birgitta Herloff
   innehåller bl a uppgift om Röd andmat
   vilket är första fynd i Sverige.
   Gunnar Weimarck har skrivit introduktion och
   en översikt över BFiGs exkursioner 2009
   samt påminner om MANUSstopp 8 febr 2010
   Omslagsbild Ljung Calluna vulgaris
   Foto Jan Grahn/N

  

   Tredje Calluna i ny skepnad och med färgbilder!
   VBF årsmöte och 25-årsjubileum! Karin Kjellberg
   Program för båda föreningarna
   Gemensamt exkursionsprogram
   VBF 25 år Utförlig krönika
   av Mats Geijer och Anders Bohlin
   Floraväktarträffen i Remmene av Enar Sahlin
   Manusstopp 2 nov 2009 Redaktör Gunnar Weimarck
   Omslagsbild smalbladig lungört Pulmonaria angustifolia
   Foto Karin Kjellberg

  
   Innehåller bland annat Floravård
   i form av redogörelse för
   Rödlistade arter 2008
   i Västergötland av Enar Sahlin
   Årets växt Gräsull!
   Inventering av Mosippa Kaisa Malmqvist
   därav omslagsbild av Gösta Börjesson
   Nyheter från Mark av Kenneth Hansson
   Det börjar bli ont om bär
   av Ingvar Einarsson
   samt en artikel av Staffan Wall
   om lavar i Klippans och Risbohults
   Naturreservat

  
   Innehåller bland annat program för
   båda föreningarna VBF och BFiG
   Exkursioner och föredrag liksom
   De Vilda Blommornas Dag 14 juni 2009
   samt ett innehållsrikt reportage av Gunnar Weimarck
   från resan till Karelen i SBFs regi
   men som Enar Sahlin initierade.
CALLUNA samt gamla pdf CALLUNA samt gamla pdf

  
   

    Calluna

    är Västergötlands Botaniska Förenings tidskrift från begynnelsen
    men sedan 2005 (1) gemensamt utgiven med Botaniska Föreningen i Göteborg
    vars redaktör nu är Birgitta Herloff (tidigare Sanna Fant och Gunnar Weimarck)
    birgitta.herloff[at]gmail.com
    Skeppargången 6, 413 18 Göteborg
    Genom tillmötesgående från VBF har vi nu möjlighet att läsa gamla Calluna
    som pdf-filer fram till de 2 sista åren vilket uppgraderas undan för undan. (tyvärr tillfälligt nere)
    Här kan du
Läsa Calluna i PDF format!!
    Via medlemskap i någon av föreningarna
    får du hem i brevlådan senare tidskrifter nedan...!

  Calluna (4 2013) Manusstopp 15 november 2013

   
   Calluna 30 (3) 2013
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   arten i Rödlistan
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i VBF har ordet
  Gösta Börjeson sida 1

   BFiG Program för perioden september 2013-februari 2014 sida 2- 3
   BFiG och VBF Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2013 (del 3) sida 4-5

   Exkursion till Gotland
   Gösta Börjeson sida 6-11


   Backruta gynnas av bränning och motorvägsbygge
   Olof Janson, Mats Rydgård sida 12-15

   Några Bryum-mossor i Göteborgstrakten
   Aimon Niklasson sida 16-17

   Vi hittade trollguld hos Lasse
   Karin Pilkvist sida 18

   Kungsljus skall väl vara gula?
   Alf-Rune Sandberg sida 19

   Vad gjorde BFiG som 30-åring?
   Aimon Niklasson sida 20

   Manusstopp Calluna (4) 2013
   Försäljning och innehåll sida 21

   Omslagsbild
   Mjältbräken Asplenium ceterach
   Grogarnsberget 2013
   foto Gösta Börjeson

   
   Calluna 30 (2) 2013
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   arten i Rödlistan
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i VBF har ordet
  Anders Bohlin sida 1

   Floraväktarrapport 2012
   Västergötlands rödlistade kärlväxter
   Enar Sahlin sida 2-28


   Inför floraväkteriet 2013
   Enar Sahlin sida 29

   Fridéns dagböcker
   Elisabeth Enbom sida 30-35

   Oväntad art
   Ingvar Einarsson sida 26

   Manusstopp Calluna (3) 2013
   Försäljning och innehåll sida 37-38

   Omslagsbild
   Fjädergräs Stipa pennata
   Nolgården Näs 1993
   foto Anders Bohlin

   
   Calluna 30 (1) 2013
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   arten i Rödlistan
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i BFiG har ordet
  Aimon Niklasson sida 1

   Kallelse till årsmöte (VBF) sida 2

   BFiG Program för perioden mars-maj 2013 sida 3

   BFiG och VBF Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2013 (del 1) sida 4-7


   Guidarbetet
   Sundh L sida 8

   De vilda blommornas dag söndag16 juni 2013

   Floraväktarträffar i Göteborg och Varnhem
   Enar Sahlin sida 13

   Floraväkteri när det är som bäst
   Anadersson U-B, Kjellberg K sida 14-15

   Blommornas dag i Kinna
   Hansson K sida 16-18

   Återfunnen lokal för Västkustros i Mark?
   Hansson K sida19-21

   Den röda grönalgen
   Niklasson A sida 22

   En ny algflora
   Niklasson A sida 23

   Något om hedfryle i Göteborgstrakten
   Niklasson A sida 24

   Manusstopp Calluna (2) 2013
   Sanna Fant sida 25

   Försäljning och innehåll sida 25-26

   Omslagsbild
   Brunbräken Asplenium adulterinum
   Vid sjön Velens östra strand, Älgarås sn, Töreboda kn 12-10-07
   foto Ulla-Britt Andersson   

   Calluna 29 (4) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   släktet Dactylorhiza skrivet av Mikael Hedren

   Ordföranden i VBF har ordet
  Anders Bohlin sida 1

   Botaniska föreningen i Göteborg och
   Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2013 (del 1) sida 2-3


   Sveriges rikaste slåttergubbslokal?
   Foto Sören Svensson sida 3

   Botanikdagarna i Hälsingland 11-15 juli 2012
   samt sevärda stopp på vägen till och från

   Karin Kjellberg och Ulla-Britt Andersson sidan sida 4-9

   Murrutan i Göteborgstrakten
   Erik Ljungstrand sida 10-15

   Man får roa sig så gott man kan
   Birgitta Herloff sida 16-21

   Englandsnycklar i Lidköpings hamn
   Olof Janson sida 22-25

   En prickig en... och en till!
   Aimon Niklasson sida 26-27

   Fynd av nonnea, Nonea versicolor
   Alf-Rune Sandberg sida 28-27

   Manusstopp Calluna (1) 2013
   Sanna Fant sida 27

   Försäljning och innehåll sida 29

   Omslagsbild
   Englandsnycklar Dactylorhiza cf. praetermissa
   Östra hamnen Lidköping 6 juli 2012
   foto Karin Kjellberg   

   Calluna 29 (3) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om berberissnyltrot
   Eller gå till Virtuella floran

   Varför blir man botanist?
   Aimon Niklasson sida 1

   Botaniska föreningen i Göteborg
   Program för perioden sept 2012-februari 2012 sida 2-3
   Fondmedel


   Botaniska föreningen i Göteborg och
   Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2012 (del2) sida 4-5


   Rapport från en glad amatör
   Börje Bager sida 6

   De vilda blommornas dag vid Nolgården i Näs
   Sanna Fant sida 7

   Tillägg nr 2 till Västergötlands
   hökfibblor 2009-2011

   Anders Bertilsson sida 8-11

   Den vilda floran på kyrkogården
   Anders Bohlin sida 12-13

   En stilla lavhistoria
   Aimon Niklassonsida 14-15

   Kort recension av "Ett år på Tjörn
   Sanna Fant sida 16

   Manusstopp Calluna (4) 2012
   Sanna Fant sida 17

   Föräljning och innehåll sida 17-18

   Omslagsbild
   Berberissnyltrot Orobanche lucorum
   Timmersdala 16 juli 2012
   foto Karin Kjellberg   

   Calluna 29 (2) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om slåttergubbe
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i VBF har ordet
   Anders Bohlin

   Floraväktaråret 2011
   Enar Sahlin

   Floraväktarrapport 2011 (sida 4-61!!!)
   Västergötlands rödlistade kärlväxter

   Enar Sahlin

   Blånepeta (Nepeta grandiflora) i Västergötland
   Svante Henning

   Tack till Gunnar Weimarck!
   Aimon Niklasson

   Manusstopp Calluna (3) 2012
   Sanna Fant

   Omslagsbild
   Slåttergubbe Arnica montana
   foto Karin Bohlin


   

   Calluna 29 (1) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om kattfot
   Eller gå till Virtuella floran

   Redaktörsskifte
   Sanna Fant

  Kalelse till årsmöte 2012 VBF
   28 april 2012
  
  De Vilda Blommornas dag
   söndagen 17 juni 2012

  Program för Botaniska Föreningen i Göteborg
  
  Exkursionsprogram för 2012 (del1)
  Botaniska Föreningen i Göteborg

  Bärmålla Chenopodium foliosum
   Eva Grundel

  Kattfot Antennaria dioica - Årets växt 2012
   Lennart Sundh

   Försäljningar av böcker och tidskrifter
   Manusstopp

  Omslagsbild
   Kattfot Antennria dioica
   foto Karin Bohlin


   

   Calluna 28 (4) 2011
   Klicka på bilden och du kommer till artdatabanken
   Eller gå till artfakta

   VBF-ordföranden har ordet
   Anders Bohlin
  Exkursion till Möns klint
   20-24 juni 2011
  Gösta Börjeson
  Manusstopp för Calluna (1) 2012
   Redaktören
  Ett par roliga svampar i min gräsmatta
   Gunnar Weimarck
   Försäljningar av böcker och tidskrifter
  
  Omslagsbild
   Rosenfingersvamp Clavaria rosea
   foto Gunnar Weimarck


   

   Calluna 28 (3) 2011
   Klicka på bilden och du kommer till en artikel av Torbjörn Tyler
   Eller gå riktigt på djupet!
   Med CHECKlista till alla hag- skogs- och ängsfibblor!!

   Redaktörens reflektioner hösten 2011
   Gunnar Weimarck
  Botaniska Föreningen i Göteborg
   Program för perioden september 2011 till februari 2012
  Botaniska Föreningen i Göteborg
   och Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2011 (del 2)
  Manusstopp för Calluna (4) 2011
   Redaktören
  Restaureningsplan för backsippa i
   Häljered Nedregården, Borås kommun
   Emil Åsegård
   Hökfibblor i Mark
   Kenneth Hansson
   Emil Åsegård
   Blommornas dag den 19 juni i Kinna
   En exkursionsrapport
   Kenneth Hansson
   Herbarieskåp kan kostnadsfritt avhämtas.....
   Tidskriftsnummer säljes!
  
  Omslagsbild
   Stänkfibbla Hieracium basifolium
   foto Kenneth Hansson
   

   Calluna 28 (2) 2011
   Klicka på bilden och du kommer till Virtuella floran

   Floraväktaråret 2010
   Enar Sahlin

  Floraväktarrapport 2010.

   Västergötlands rödlistade kärlväxter
   43 sidor!!!
   Enar Sahlin

  Till minne av Reinhold Ivarsson
   Bohlin Anders

  Botaniska utlflykter i Västergötland
   Sundh Lennart

  Mosippan på Remmene skjutfält 2011
   Svensson Sören

   Omslagsbild Tistelsnyltrot Orobanche reticulata
   Björnebergsängarna
   Foto Enar Sahlin
  

   

   Calluna 28 (1) 2011

   Västergötlands Botaniska förening
   Årsmöte 2011

  Manusstopp för Calluna (2 2011)
   Redaktören


   Botaniska Föreningen i Göteborg
   Program för perioden mars-maj 2011

   Botaniska Föreningen i Göteborg
   och Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2011 (del 1)

   De Vilda Blommornas Dag
   söndagen den 19 juni


   Till minne av Stellan Holmdahl
   Sven-Olov Strandhede

   Ingvar, vi saknar dig
   Birgitta Herloff

   Omslagsbild MÖN
   Foto Kenneth Bergersson
     

   Calluna 27 (4) 2010

   Tack Leif-Eric!
   av Anders Bohlin

   Praktlav Xanthoria elegans
   funnen på ett parkeringshus i Göteborg

   Aimon Niklasson och Staffan Wall

   Manusstopp Calluna (1) 2011 är 7 febr 2011
   till Gunnar Weimarck

   Till minne av Berit Eriksson
   Gunnel Johansson

   Ny fälthandbok för mossor
   Aimon Niklasson

   Föreningens resa genom Estland,
   Lettland och Litauen år 2010

   Erik Ljungstrand och Enar Sahlin

   Omslagsbild Sjönöt Trapa natans
   Foto Enar Sahlin
  (klicka på bilden och du kommer till den virtuella floran)
  (Trapa natans sågs senast i Sverige 1915, ej 1916
   enl Erik Ljungstrands källforskning i ämnet,
   publikationsåret anges i Virtuella floran)   

   Calluna 27 (3) 2010

   Några glädjeämnen hösten 2010
   av Gunnar Weimarck

   Botaniska föreningen i Göteborg
   Program (inne) för sept 2010-februari 2011

   Botaniska föreningen i Göteborg och
   Västergötlands botaniska förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2010 (del2)

   Tistelsnyltrot Orobanche reticulata
   i Mössebergsparken 2002-2010
   Grahn J

   Studiedagar o flockblommiga växter i Lund

   Manusstopp Calluna (4) 2010 är 1 nov
   till Gunnar Weimarck

   Om hotade arter och biotoper
   Einarsson I

   Omslagsbild Jätteloka Heracleum mantegazzianum
   Foto Gunnar Weimarck  

   Calluna 27(2) 2010
   Rödlistan
   av Enar Sahlin

   Floraväkterirapport 2009
   Västergötlands rödlistade kärlväxter
   Enar Sahlin

   Mosipperäkning på Remmene skjutfält
   Sören Svensson

   vårmusseronen en gastronomisk upplevelse
   Carlsson R-G

   Omslagsbild Knippnejlika Dianthus armeria
   Foto Jörgen Jeppson
   Må ursäktas att färgåtergivningen
   ej motsvarar originalet  

   Fjärde Calluna i ny skepnad och med färgbilder!
   Tillika Supplement 2 till VG floran
   Sammanställt av Birgitta Herloff
   innehåller bl a uppgift om Röd andmat
   vilket är första fynd i Sverige.
   Gunnar Weimarck har skrivit introduktion och
   en översikt över BFiGs exkursioner 2009
   samt påminner om MANUSstopp 8 febr 2010
   Omslagsbild Ljung Calluna vulgaris
   Foto Jan Grahn/N

  

   Tredje Calluna i ny skepnad och med färgbilder!
   VBF årsmöte och 25-årsjubileum! Karin Kjellberg
   Program för båda föreningarna
   Gemensamt exkursionsprogram
   VBF 25 år Utförlig krönika
   av Mats Geijer och Anders Bohlin
   Floraväktarträffen i Remmene av Enar Sahlin
   Manusstopp 2 nov 2009 Redaktör Gunnar Weimarck
   Omslagsbild smalbladig lungört Pulmonaria angustifolia
   Foto Karin Kjellberg

  
   Innehåller bland annat Floravård
   i form av redogörelse för
   Rödlistade arter 2008
   i Västergötland av Enar Sahlin
   Årets växt Gräsull!
   Inventering av Mosippa Kaisa Malmqvist
   därav omslagsbild av Gösta Börjesson
   Nyheter från Mark av Kenneth Hansson
   Det börjar bli ont om bär
   av Ingvar Einarsson
   samt en artikel av Staffan Wall
   om lavar i Klippans och Risbohults
   Naturreservat

  
   Innehåller bland annat program för
   båda föreningarna VBF och BFiG
   Exkursioner och föredrag liksom
   De Vilda Blommornas Dag 14 juni 2009
   samt ett innehållsrikt reportage av Gunnar Weimarck
   från resan till Karelen i SBFs regi
   men som Enar Sahlin initierade.


  
   

    Calluna

    är Västergötlands Botaniska Förenings tidskrift från begynnelsen
    men sedan 2005 (1) gemensamt utgiven med Botaniska Föreningen i Göteborg
    vars redaktör nu är Birgitta Herloff (tidigare Sanna Fant och Gunnar Weimarck)
    birgitta.herloff[at]gmail.com
    Skeppargången 6, 413 18 Göteborg
    Genom tillmötesgående från VBF har vi nu möjlighet att läsa gamla Calluna
    som pdf-filer fram till de 2 sista åren vilket uppgraderas undan för undan. (tyvärr tillfälligt nere)
    Här kan du
Läsa Calluna i PDF format!!
    Via medlemskap i någon av föreningarna
    får du hem i brevlådan senare tidskrifter nedan...!

  Calluna (4 2013) Manusstopp 15 november 2013

   
   Calluna 30 (3) 2013
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   arten i Rödlistan
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i VBF har ordet
  Gösta Börjeson sida 1

   BFiG Program för perioden september 2013-februari 2014 sida 2- 3
   BFiG och VBF Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2013 (del 3) sida 4-5

   Exkursion till Gotland
   Gösta Börjeson sida 6-11


   Backruta gynnas av bränning och motorvägsbygge
   Olof Janson, Mats Rydgård sida 12-15

   Några Bryum-mossor i Göteborgstrakten
   Aimon Niklasson sida 16-17

   Vi hittade trollguld hos Lasse
   Karin Pilkvist sida 18

   Kungsljus skall väl vara gula?
   Alf-Rune Sandberg sida 19

   Vad gjorde BFiG som 30-åring?
   Aimon Niklasson sida 20

   Manusstopp Calluna (4) 2013
   Försäljning och innehåll sida 21

   Omslagsbild
   Mjältbräken Asplenium ceterach
   Grogarnsberget 2013
   foto Gösta Börjeson

   
   Calluna 30 (2) 2013
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   arten i Rödlistan
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i VBF har ordet
  Anders Bohlin sida 1

   Floraväktarrapport 2012
   Västergötlands rödlistade kärlväxter
   Enar Sahlin sida 2-28


   Inför floraväkteriet 2013
   Enar Sahlin sida 29

   Fridéns dagböcker
   Elisabeth Enbom sida 30-35

   Oväntad art
   Ingvar Einarsson sida 26

   Manusstopp Calluna (3) 2013
   Försäljning och innehåll sida 37-38

   Omslagsbild
   Fjädergräs Stipa pennata
   Nolgården Näs 1993
   foto Anders Bohlin

   
   Calluna 30 (1) 2013
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   arten i Rödlistan
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i BFiG har ordet
  Aimon Niklasson sida 1

   Kallelse till årsmöte (VBF) sida 2

   BFiG Program för perioden mars-maj 2013 sida 3

   BFiG och VBF Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2013 (del 1) sida 4-7


   Guidarbetet
   Sundh L sida 8

   De vilda blommornas dag söndag16 juni 2013

   Floraväktarträffar i Göteborg och Varnhem
   Enar Sahlin sida 13

   Floraväkteri när det är som bäst
   Anadersson U-B, Kjellberg K sida 14-15

   Blommornas dag i Kinna
   Hansson K sida 16-18

   Återfunnen lokal för Västkustros i Mark?
   Hansson K sida19-21

   Den röda grönalgen
   Niklasson A sida 22

   En ny algflora
   Niklasson A sida 23

   Något om hedfryle i Göteborgstrakten
   Niklasson A sida 24

   Manusstopp Calluna (2) 2013
   Sanna Fant sida 25

   Försäljning och innehåll sida 25-26

   Omslagsbild
   Brunbräken Asplenium adulterinum
   Vid sjön Velens östra strand, Älgarås sn, Töreboda kn 12-10-07
   foto Ulla-Britt Andersson   

   Calluna 29 (4) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   släktet Dactylorhiza skrivet av Mikael Hedren

   Ordföranden i VBF har ordet
  Anders Bohlin sida 1

   Botaniska föreningen i Göteborg och
   Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2013 (del 1) sida 2-3


   Sveriges rikaste slåttergubbslokal?
   Foto Sören Svensson sida 3

   Botanikdagarna i Hälsingland 11-15 juli 2012
   samt sevärda stopp på vägen till och från

   Karin Kjellberg och Ulla-Britt Andersson sidan sida 4-9

   Murrutan i Göteborgstrakten
   Erik Ljungstrand sida 10-15

   Man får roa sig så gott man kan
   Birgitta Herloff sida 16-21

   Englandsnycklar i Lidköpings hamn
   Olof Janson sida 22-25

   En prickig en... och en till!
   Aimon Niklasson sida 26-27

   Fynd av nonnea, Nonea versicolor
   Alf-Rune Sandberg sida 28-27

   Manusstopp Calluna (1) 2013
   Sanna Fant sida 27

   Försäljning och innehåll sida 29

   Omslagsbild
   Englandsnycklar Dactylorhiza cf. praetermissa
   Östra hamnen Lidköping 6 juli 2012
   foto Karin Kjellberg   

   Calluna 29 (3) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om berberissnyltrot
   Eller gå till Virtuella floran

   Varför blir man botanist?
   Aimon Niklasson sida 1

   Botaniska föreningen i Göteborg
   Program för perioden sept 2012-februari 2012 sida 2-3
   Fondmedel


   Botaniska föreningen i Göteborg och
   Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2012 (del2) sida 4-5


   Rapport från en glad amatör
   Börje Bager sida 6

   De vilda blommornas dag vid Nolgården i Näs
   Sanna Fant sida 7

   Tillägg nr 2 till Västergötlands
   hökfibblor 2009-2011

   Anders Bertilsson sida 8-11

   Den vilda floran på kyrkogården
   Anders Bohlin sida 12-13

   En stilla lavhistoria
   Aimon Niklassonsida 14-15

   Kort recension av "Ett år på Tjörn
   Sanna Fant sida 16

   Manusstopp Calluna (4) 2012
   Sanna Fant sida 17

   Föräljning och innehåll sida 17-18

   Omslagsbild
   Berberissnyltrot Orobanche lucorum
   Timmersdala 16 juli 2012
   foto Karin Kjellberg   

   Calluna 29 (2) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om slåttergubbe
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i VBF har ordet
   Anders Bohlin

   Floraväktaråret 2011
   Enar Sahlin

   Floraväktarrapport 2011 (sida 4-61!!!)
   Västergötlands rödlistade kärlväxter

   Enar Sahlin

   Blånepeta (Nepeta grandiflora) i Västergötland
   Svante Henning

   Tack till Gunnar Weimarck!
   Aimon Niklasson

   Manusstopp Calluna (3) 2012
   Sanna Fant

   Omslagsbild
   Slåttergubbe Arnica montana
   foto Karin Bohlin


   

   Calluna 29 (1) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om kattfot
   Eller gå till Virtuella floran

   Redaktörsskifte
   Sanna Fant

  Kalelse till årsmöte 2012 VBF
   28 april 2012
  
  De Vilda Blommornas dag
   söndagen 17 juni 2012

  Program för Botaniska Föreningen i Göteborg
  
  Exkursionsprogram för 2012 (del1)
  Botaniska Föreningen i Göteborg

  Bärmålla Chenopodium foliosum
   Eva Grundel

  Kattfot Antennaria dioica - Årets växt 2012
   Lennart Sundh

   Försäljningar av böcker och tidskrifter
   Manusstopp

  Omslagsbild
   Kattfot Antennria dioica
   foto Karin Bohlin


   

   Calluna 28 (4) 2011
   Klicka på bilden och du kommer till artdatabanken
   Eller gå till artfakta

   VBF-ordföranden har ordet
   Anders Bohlin
  Exkursion till Möns klint
   20-24 juni 2011
  Gösta Börjeson
  Manusstopp för Calluna (1) 2012
   Redaktören
  Ett par roliga svampar i min gräsmatta
   Gunnar Weimarck
   Försäljningar av böcker och tidskrifter
  
  Omslagsbild
   Rosenfingersvamp Clavaria rosea
   foto Gunnar Weimarck


   

   Calluna 28 (3) 2011
   Klicka på bilden och du kommer till en artikel av Torbjörn Tyler
   Eller gå riktigt på djupet!
   Med CHECKlista till alla hag- skogs- och ängsfibblor!!

   Redaktörens reflektioner hösten 2011
   Gunnar Weimarck
  Botaniska Föreningen i Göteborg
   Program för perioden september 2011 till februari 2012
  Botaniska Föreningen i Göteborg
   och Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2011 (del 2)
  Manusstopp för Calluna (4) 2011
   Redaktören
  Restaureningsplan för backsippa i
   Häljered Nedregården, Borås kommun
   Emil Åsegård
   Hökfibblor i Mark
   Kenneth Hansson
   Emil Åsegård
   Blommornas dag den 19 juni i Kinna
   En exkursionsrapport
   Kenneth Hansson
   Herbarieskåp kan kostnadsfritt avhämtas.....
   Tidskriftsnummer säljes!
  
  Omslagsbild
   Stänkfibbla Hieracium basifolium
   foto Kenneth Hansson
   

   Calluna 28 (2) 2011
   Klicka på bilden och du kommer till Virtuella floran

   Floraväktaråret 2010
   Enar Sahlin

  Floraväktarrapport 2010.

   Västergötlands rödlistade kärlväxter
   43 sidor!!!
   Enar Sahlin

  Till minne av Reinhold Ivarsson
   Bohlin Anders

  Botaniska utlflykter i Västergötland
   Sundh Lennart

  Mosippan på Remmene skjutfält 2011
   Svensson Sören

   Omslagsbild Tistelsnyltrot Orobanche reticulata
   Björnebergsängarna
   Foto Enar Sahlin
  

   

   Calluna 28 (1) 2011

   Västergötlands Botaniska förening
   Årsmöte 2011

  Manusstopp för Calluna (2 2011)
   Redaktören


   Botaniska Föreningen i Göteborg
   Program för perioden mars-maj 2011

   Botaniska Föreningen i Göteborg
   och Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2011 (del 1)

   De Vilda Blommornas Dag
   söndagen den 19 juni


   Till minne av Stellan Holmdahl
   Sven-Olov Strandhede

   Ingvar, vi saknar dig
   Birgitta Herloff

   Omslagsbild MÖN
   Foto Kenneth Bergersson
     

   Calluna 27 (4) 2010

   Tack Leif-Eric!
   av Anders Bohlin

   Praktlav Xanthoria elegans
   funnen på ett parkeringshus i Göteborg

   Aimon Niklasson och Staffan Wall

   Manusstopp Calluna (1) 2011 är 7 febr 2011
   till Gunnar Weimarck

   Till minne av Berit Eriksson
   Gunnel Johansson

   Ny fälthandbok för mossor
   Aimon Niklasson

   Föreningens resa genom Estland,
   Lettland och Litauen år 2010

   Erik Ljungstrand och Enar Sahlin

   Omslagsbild Sjönöt Trapa natans
   Foto Enar Sahlin
  (klicka på bilden och du kommer till den virtuella floran)
  (Trapa natans sågs senast i Sverige 1915, ej 1916
   enl Erik Ljungstrands källforskning i ämnet,
   publikationsåret anges i Virtuella floran)   

   Calluna 27 (3) 2010

   Några glädjeämnen hösten 2010
   av Gunnar Weimarck

   Botaniska föreningen i Göteborg
   Program (inne) för sept 2010-februari 2011

   Botaniska föreningen i Göteborg och
   Västergötlands botaniska förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2010 (del2)

   Tistelsnyltrot Orobanche reticulata
   i Mössebergsparken 2002-2010
   Grahn J

   Studiedagar o flockblommiga växter i Lund

   Manusstopp Calluna (4) 2010 är 1 nov
   till Gunnar Weimarck

   Om hotade arter och biotoper
   Einarsson I

   Omslagsbild Jätteloka Heracleum mantegazzianum
   Foto Gunnar Weimarck  

   Calluna 27(2) 2010
   Rödlistan
   av Enar Sahlin

   Floraväkterirapport 2009
   Västergötlands rödlistade kärlväxter
   Enar Sahlin

   Mosipperäkning på Remmene skjutfält
   Sören Svensson

   vårmusseronen en gastronomisk upplevelse
   Carlsson R-G

   Omslagsbild Knippnejlika Dianthus armeria
   Foto Jörgen Jeppson
   Må ursäktas att färgåtergivningen
   ej motsvarar originalet  

   Fjärde Calluna i ny skepnad och med färgbilder!
   Tillika Supplement 2 till VG floran
   Sammanställt av Birgitta Herloff
   innehåller bl a uppgift om Röd andmat
   vilket är första fynd i Sverige.
   Gunnar Weimarck har skrivit introduktion och
   en översikt över BFiGs exkursioner 2009
   samt påminner om MANUSstopp 8 febr 2010
   Omslagsbild Ljung Calluna vulgaris
   Foto Jan Grahn/N

  

   Tredje Calluna i ny skepnad och med färgbilder!
   VBF årsmöte och 25-årsjubileum! Karin Kjellberg
   Program för båda föreningarna
   Gemensamt exkursionsprogram
   VBF 25 år Utförlig krönika
   av Mats Geijer och Anders Bohlin
   Floraväktarträffen i Remmene av Enar Sahlin
   Manusstopp 2 nov 2009 Redaktör Gunnar Weimarck
   Omslagsbild smalbladig lungört Pulmonaria angustifolia
   Foto Karin Kjellberg

  
   Innehåller bland annat Floravård
   i form av redogörelse för
   Rödlistade arter 2008
   i Västergötland av Enar Sahlin
   Årets växt Gräsull!
   Inventering av Mosippa Kaisa Malmqvist
   därav omslagsbild av Gösta Börjesson
   Nyheter från Mark av Kenneth Hansson
   Det börjar bli ont om bär
   av Ingvar Einarsson
   samt en artikel av Staffan Wall
   om lavar i Klippans och Risbohults
   Naturreservat

  
   Innehåller bland annat program för
   båda föreningarna VBF och BFiG
   Exkursioner och föredrag liksom
   De Vilda Blommornas Dag 14 juni 2009
   samt ett innehållsrikt reportage av Gunnar Weimarck
   från resan till Karelen i SBFs regi
   men som Enar Sahlin initierade.


  
   

    Calluna

    är Västergötlands Botaniska Förenings tidskrift från begynnelsen
    men sedan 2005 (1) gemensamt utgiven med Botaniska Föreningen i Göteborg
    vars redaktör nu är Birgitta Herloff (tidigare Sanna Fant och Gunnar Weimarck)
    birgitta.herloff[at]gmail.com
    Skeppargången 6, 413 18 Göteborg
    Genom tillmötesgående från VBF har vi nu möjlighet att läsa gamla Calluna
    som pdf-filer fram till de 2 sista åren vilket uppgraderas undan för undan. (tyvärr tillfälligt nere)
    Här kan du
Läsa Calluna i PDF format!!
    Via medlemskap i någon av föreningarna
    får du hem i brevlådan senare tidskrifter nedan...!

  Calluna (4 2013) Manusstopp 15 november 2013

   
   Calluna 30 (3) 2013
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   arten i Rödlistan
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i VBF har ordet
  Gösta Börjeson sida 1

   BFiG Program för perioden september 2013-februari 2014 sida 2- 3
   BFiG och VBF Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2013 (del 3) sida 4-5

   Exkursion till Gotland
   Gösta Börjeson sida 6-11


   Backruta gynnas av bränning och motorvägsbygge
   Olof Janson, Mats Rydgård sida 12-15

   Några Bryum-mossor i Göteborgstrakten
   Aimon Niklasson sida 16-17

   Vi hittade trollguld hos Lasse
   Karin Pilkvist sida 18

   Kungsljus skall väl vara gula?
   Alf-Rune Sandberg sida 19

   Vad gjorde BFiG som 30-åring?
   Aimon Niklasson sida 20

   Manusstopp Calluna (4) 2013
   Försäljning och innehåll sida 21

   Omslagsbild
   Mjältbräken Asplenium ceterach
   Grogarnsberget 2013
   foto Gösta Börjeson

   
   Calluna 30 (2) 2013
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   arten i Rödlistan
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i VBF har ordet
  Anders Bohlin sida 1

   Floraväktarrapport 2012
   Västergötlands rödlistade kärlväxter
   Enar Sahlin sida 2-28


   Inför floraväkteriet 2013
   Enar Sahlin sida 29

   Fridéns dagböcker
   Elisabeth Enbom sida 30-35

   Oväntad art
   Ingvar Einarsson sida 26

   Manusstopp Calluna (3) 2013
   Försäljning och innehåll sida 37-38

   Omslagsbild
   Fjädergräs Stipa pennata
   Nolgården Näs 1993
   foto Anders Bohlin

   
   Calluna 30 (1) 2013
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   arten i Rödlistan
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i BFiG har ordet
  Aimon Niklasson sida 1

   Kallelse till årsmöte (VBF) sida 2

   BFiG Program för perioden mars-maj 2013 sida 3

   BFiG och VBF Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2013 (del 1) sida 4-7


   Guidarbetet
   Sundh L sida 8

   De vilda blommornas dag söndag16 juni 2013

   Floraväktarträffar i Göteborg och Varnhem
   Enar Sahlin sida 13

   Floraväkteri när det är som bäst
   Anadersson U-B, Kjellberg K sida 14-15

   Blommornas dag i Kinna
   Hansson K sida 16-18

   Återfunnen lokal för Västkustros i Mark?
   Hansson K sida19-21

   Den röda grönalgen
   Niklasson A sida 22

   En ny algflora
   Niklasson A sida 23

   Något om hedfryle i Göteborgstrakten
   Niklasson A sida 24

   Manusstopp Calluna (2) 2013
   Sanna Fant sida 25

   Försäljning och innehåll sida 25-26

   Omslagsbild
   Brunbräken Asplenium adulterinum
   Vid sjön Velens östra strand, Älgarås sn, Töreboda kn 12-10-07
   foto Ulla-Britt Andersson   

   Calluna 29 (4) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om
   släktet Dactylorhiza skrivet av Mikael Hedren

   Ordföranden i VBF har ordet
  Anders Bohlin sida 1

   Botaniska föreningen i Göteborg och
   Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2013 (del 1) sida 2-3


   Sveriges rikaste slåttergubbslokal?
   Foto Sören Svensson sida 3

   Botanikdagarna i Hälsingland 11-15 juli 2012
   samt sevärda stopp på vägen till och från

   Karin Kjellberg och Ulla-Britt Andersson sidan sida 4-9

   Murrutan i Göteborgstrakten
   Erik Ljungstrand sida 10-15

   Man får roa sig så gott man kan
   Birgitta Herloff sida 16-21

   Englandsnycklar i Lidköpings hamn
   Olof Janson sida 22-25

   En prickig en... och en till!
   Aimon Niklasson sida 26-27

   Fynd av nonnea, Nonea versicolor
   Alf-Rune Sandberg sida 28-27

   Manusstopp Calluna (1) 2013
   Sanna Fant sida 27

   Försäljning och innehåll sida 29

   Omslagsbild
   Englandsnycklar Dactylorhiza cf. praetermissa
   Östra hamnen Lidköping 6 juli 2012
   foto Karin Kjellberg   

   Calluna 29 (3) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om berberissnyltrot
   Eller gå till Virtuella floran

   Varför blir man botanist?
   Aimon Niklasson sida 1

   Botaniska föreningen i Göteborg
   Program för perioden sept 2012-februari 2012 sida 2-3
   Fondmedel


   Botaniska föreningen i Göteborg och
   Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2012 (del2) sida 4-5


   Rapport från en glad amatör
   Börje Bager sida 6

   De vilda blommornas dag vid Nolgården i Näs
   Sanna Fant sida 7

   Tillägg nr 2 till Västergötlands
   hökfibblor 2009-2011

   Anders Bertilsson sida 8-11

   Den vilda floran på kyrkogården
   Anders Bohlin sida 12-13

   En stilla lavhistoria
   Aimon Niklassonsida 14-15

   Kort recension av "Ett år på Tjörn
   Sanna Fant sida 16

   Manusstopp Calluna (4) 2012
   Sanna Fant sida 17

   Föräljning och innehåll sida 17-18

   Omslagsbild
   Berberissnyltrot Orobanche lucorum
   Timmersdala 16 juli 2012
   foto Karin Kjellberg   

   Calluna 29 (2) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om slåttergubbe
   Eller gå till Virtuella floran

   Ordföranden i VBF har ordet
   Anders Bohlin

   Floraväktaråret 2011
   Enar Sahlin

   Floraväktarrapport 2011 (sida 4-61!!!)
   Västergötlands rödlistade kärlväxter

   Enar Sahlin

   Blånepeta (Nepeta grandiflora) i Västergötland
   Svante Henning

   Tack till Gunnar Weimarck!
   Aimon Niklasson

   Manusstopp Calluna (3) 2012
   Sanna Fant

   Omslagsbild
   Slåttergubbe Arnica montana
   foto Karin Bohlin


   

   Calluna 29 (1) 2012
   Klicka på bilden och du kommer till info om kattfot
   Eller gå till Virtuella floran

   Redaktörsskifte
   Sanna Fant

  Kalelse till årsmöte 2012 VBF
   28 april 2012
  
  De Vilda Blommornas dag
   söndagen 17 juni 2012

  Program för Botaniska Föreningen i Göteborg
  
  Exkursionsprogram för 2012 (del1)
  Botaniska Föreningen i Göteborg

  Bärmålla Chenopodium foliosum
   Eva Grundel

  Kattfot Antennaria dioica - Årets växt 2012
   Lennart Sundh

   Försäljningar av böcker och tidskrifter
   Manusstopp

  Omslagsbild
   Kattfot Antennria dioica
   foto Karin Bohlin


   

   Calluna 28 (4) 2011
   Klicka på bilden och du kommer till artdatabanken
   Eller gå till artfakta

   VBF-ordföranden har ordet
   Anders Bohlin
  Exkursion till Möns klint
   20-24 juni 2011
  Gösta Börjeson
  Manusstopp för Calluna (1) 2012
   Redaktören
  Ett par roliga svampar i min gräsmatta
   Gunnar Weimarck
   Försäljningar av böcker och tidskrifter
  
  Omslagsbild
   Rosenfingersvamp Clavaria rosea
   foto Gunnar Weimarck


   

   Calluna 28 (3) 2011
   Klicka på bilden och du kommer till en artikel av Torbjörn Tyler
   Eller gå riktigt på djupet!
   Med CHECKlista till alla hag- skogs- och ängsfibblor!!

   Redaktörens reflektioner hösten 2011
   Gunnar Weimarck
  Botaniska Föreningen i Göteborg
   Program för perioden september 2011 till februari 2012
  Botaniska Föreningen i Göteborg
   och Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2011 (del 2)
  Manusstopp för Calluna (4) 2011
   Redaktören
  Restaureningsplan för backsippa i
   Häljered Nedregården, Borås kommun
   Emil Åsegård
   Hökfibblor i Mark
   Kenneth Hansson
   Emil Åsegård
   Blommornas dag den 19 juni i Kinna
   En exkursionsrapport
   Kenneth Hansson
   Herbarieskåp kan kostnadsfritt avhämtas.....
   Tidskriftsnummer säljes!
  
  Omslagsbild
   Stänkfibbla Hieracium basifolium
   foto Kenneth Hansson
   

   Calluna 28 (2) 2011
   Klicka på bilden och du kommer till Virtuella floran

   Floraväktaråret 2010
   Enar Sahlin

  Floraväktarrapport 2010.

   Västergötlands rödlistade kärlväxter
   43 sidor!!!
   Enar Sahlin

  Till minne av Reinhold Ivarsson
   Bohlin Anders

  Botaniska utlflykter i Västergötland
   Sundh Lennart

  Mosippan på Remmene skjutfält 2011
   Svensson Sören

   Omslagsbild Tistelsnyltrot Orobanche reticulata
   Björnebergsängarna
   Foto Enar Sahlin
  

   

   Calluna 28 (1) 2011

   Västergötlands Botaniska förening
   Årsmöte 2011

  Manusstopp för Calluna (2 2011)
   Redaktören


   Botaniska Föreningen i Göteborg
   Program för perioden mars-maj 2011

   Botaniska Föreningen i Göteborg
   och Västergötlands Botaniska Förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2011 (del 1)

   De Vilda Blommornas Dag
   söndagen den 19 juni


   Till minne av Stellan Holmdahl
   Sven-Olov Strandhede

   Ingvar, vi saknar dig
   Birgitta Herloff

   Omslagsbild MÖN
   Foto Kenneth Bergersson
     

   Calluna 27 (4) 2010

   Tack Leif-Eric!
   av Anders Bohlin

   Praktlav Xanthoria elegans
   funnen på ett parkeringshus i Göteborg

   Aimon Niklasson och Staffan Wall

   Manusstopp Calluna (1) 2011 är 7 febr 2011
   till Gunnar Weimarck

   Till minne av Berit Eriksson
   Gunnel Johansson

   Ny fälthandbok för mossor
   Aimon Niklasson

   Föreningens resa genom Estland,
   Lettland och Litauen år 2010

   Erik Ljungstrand och Enar Sahlin

   Omslagsbild Sjönöt Trapa natans
   Foto Enar Sahlin
  (klicka på bilden och du kommer till den virtuella floran)
  (Trapa natans sågs senast i Sverige 1915, ej 1916
   enl Erik Ljungstrands källforskning i ämnet,
   publikationsåret anges i Virtuella floran)   

   Calluna 27 (3) 2010

   Några glädjeämnen hösten 2010
   av Gunnar Weimarck

   Botaniska föreningen i Göteborg
   Program (inne) för sept 2010-februari 2011

   Botaniska föreningen i Göteborg och
   Västergötlands botaniska förening
   Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2010 (del2)

   Tistelsnyltrot Orobanche reticulata
   i Mössebergsparken 2002-2010
   Grahn J

   Studiedagar o flockblommiga växter i Lund

   Manusstopp Calluna (4) 2010 är 1 nov
   till Gunnar Weimarck

   Om hotade arter och biotoper
   Einarsson I

   Omslagsbild Jätteloka Heracleum mantegazzianum
   Foto Gunnar Weimarck  

   Calluna 27(2) 2010
   Rödlistan
   av Enar Sahlin

   Floraväkterirapport 2009
   Västergötlands rödlistade kärlväxter
   Enar Sahlin

   Mosipperäkning på Remmene skjutfält
   Sören Svensson

   vårmusseronen en gastronomisk upplevelse
   Carlsson R-G

   Omslagsbild Knippnejlika Dianthus armeria
   Foto Jörgen Jeppson
   Må ursäktas att färgåtergivningen
   ej motsvarar originalet  

   Fjärde Calluna i ny skepnad och med färgbilder!
   Tillika Supplement 2 till VG floran
   Sammanställt av Birgitta Herloff
   innehåller bl a uppgift om Röd andmat
   vilket är första fynd i Sverige.
   Gunnar Weimarck har skrivit introduktion och
   en översikt över BFiGs exkursioner 2009
   samt påminner om MANUSstopp 8 febr 2010
   Omslagsbild Ljung Calluna vulgaris
   Foto Jan Grahn/N

  

   Tredje Calluna i ny skepnad och med färgbilder!
   VBF årsmöte och 25-årsjubileum! Karin Kjellberg
   Program för båda föreningarna
   Gemensamt exkursionsprogram
   VBF 25 år Utförlig krönika
   av Mats Geijer och Anders Bohlin
   Floraväktarträffen i Remmene av Enar Sahlin
   Manusstopp 2 nov 2009 Redaktör Gunnar Weimarck
   Omslagsbild smalbladig lungört Pulmonaria angustifolia
   Foto Karin Kjellberg

  
   Innehåller bland annat Floravård
   i form av redogörelse för
   Rödlistade arter 2008
   i Västergötland av Enar Sahlin
   Årets växt Gräsull!
   Inventering av Mosippa Kaisa Malmqvist
   därav omslagsbild av Gösta Börjesson
   Nyheter från Mark av Kenneth Hansson
   Det börjar bli ont om bär
   av Ingvar Einarsson
   samt en artikel av Staffan Wall
   om lavar i Klippans och Risbohults
   Naturreservat

  
   Innehåller bland annat program för
   båda föreningarna VBF och BFiG
   Exkursioner och föredrag liksom
   De Vilda Blommornas Dag 14 juni 2009
   samt ett innehållsrikt reportage av Gunnar Weimarck
   från resan till Karelen i SBFs regi
   men som Enar Sahlin initierade.