Xanthorrhoea sp., (Blackboy!), (6 januari 2015) i Botaniska trädgården i Göteborg.
blommar endast efter brand varav namnet (Australien)Wollemia nobilis (Wollemia!), "levande fossil" (17 dec 2011) i Botaniska trädgården i Göteborg.
upptäcktes 1994 och finns endast i ett 100 tal exemplar i AustralienSophora toromiro (Skottsberg!), Påsköträdet. Blommande (19 febr 2008) i Botaniska trädgården i Göteborg.
Detta mycket omtalade träd och under en period enda kända individ i världen (!) blommar nu i Botan.

Foto Aimon Niklasson