Göteborgs Botaniska Förening
 

Exkursionsbilder 2006

 
 
Årets ruderatexkursion gick av stapeln 23 september, med besök i Bälinge, Tagene, Lindholmen, Olskroken, Alelyckan, Gunnilse, och Sörmossen. Miljöbilden ovan kommer från komposthögarna på Bälingetippen utanför Alingsås, där vi bland annat såg vackert blommande paradisblomster, Cleome hassleriana - som dock ej var den raraste av de växter vi kunde observera. En försmak i bild av den utförliga exkursionsrapport som kommer snart, finns nu här - till att börja med lokalbilder och tider från samtliga stopp.
 
 
 
Vädret var desto bättre vid Hornborgasjön 20 augusti när vi studerade sträfseväxter och annat i det blöta. Växtfoto för denna dag får bli bilden på rödsträfse, Chara tomentosa - ett hanexemplar med sina röda globuler. Man ser också de repvridna barksträngarna på huvudstammen och de typiskt uppblåsta grentopparna.
 
 
 
Regnet hällde ner över Högsjön i Vättlefjäll den kväll - 15 augusti - då vår vandring dit var schemalagd. Några korta ögonnblick stillnade regnet av, som på bilden ovan. Vi såg en hel del, men med växtfotograferandet blev det både si och så: blixtbilder och regndroppar på linsen. Gott om strandlummer, Lycopodiella inundata, och en fantastisk lokal för klockgentiana, Gentiana pneumonanthe.
 
 
 
I kärren på Gerumsberget 30 juli härskade spirorna: kärrspira, Pedicularis palustris, och Kung Karls spira, Pedicularis sceptrum-carolinum. Källblekvide, Salix hastata ssp. vegeta, var inte heller illa.
 
 
 
Repperda äng bjöd på spindelört, Thesium alpinum, och brudsporre, Gymnadenia conopsea, 2 juli - och naturligtvis bra mycket mer än så. Markägaren hade varit så vänlig mot oss och enkom dröjt några dagar med att släppa ut nötkreaturen på bete.
 
 
 
Daggkåpsexkursionen i Boråstrakten 11 juni 2006 får representeras av Mölarps ö och en trubbdaggkåpa, Alchemilla plicata, från denna fagra plats, där vi såg det största antalet arter. Även Kröklings hage och vägkanterna vid den gamla kyrkplatsen i Gingri besöktes, det senare stället för att beskåda vågdaggkåpan, Alchemilla cymatophylla.
 
 
 
Från vandringen genom de parkliknande miljöerna kring Bondegården 6 juni får det bli vit nysrot, Veratrum album ssp. album, för hela slanten - den kräver sitt utrymme. På grund av den sena våren fans där ännu mest knopp att betrakta - se dock nedan.
 
 
 
Söndagen 4 juni: torrbackarna vid Höga, den långsmala lunden på Lilla Överön,betad sumpäng vid Karholmen. Norskstarren, Carex mackenziei, och strimklövern, Trifolium striatum, får representera de arter vi såg.
 
 
 
Från Styrsö Skäret ut till lilla Rävholmen och tillbaka. Strandnära terräng med variationer 27 maj. Granspira, Pedicularis sylvatica på en fuktig, sandig markväg och östersjömaskros, Taraxacum balticum, på en av de riktigt sanka gräsytorna. Inte för att det precis brast i artrikedom på torrbackarna heller.
 
 
 
Enligt den förkortade modellen för exkursionsrapporter under 2006: här står gruppen i ramslök till fotknölarna i Ranebo lund 25 maj. Tvåbladet ville inte gå med på att det var försommar ännu, men i övrigt såg vi nog allt vi väntat oss - och mer därtill. Som exempel denna gången: nordlundarv, Stellaria nemorum ssp. nemorum, och gullpudra, Chrysosplenium alternifolium.
 
 
Det blir nog tyvärr inte lika flitiga exkursionsrapporter under 2006 - men här är några bilder från den vårliga kvällsvandringen i Rya skog 10 maj. Tämligen torrt även vid sidan av spången efter den senaste tidens solsommarväder. Vräkig kabbeleka, Caltha palustris, och finstilt desmeknopp, Adoxa moschatellina.
 

 

 

Bilder från Ruderatexkursionen 2005 .
Botaniska föreningen i Göteborg