Botaniska Föreningen i Göteborg

och Västergötlands Botaniska Förening

Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2018 (del 2)

 

För exkursionerna gäller följande:

• Deltagande i exkursion bör – om inte annat anges – anmälas till Johan Grudemo, 0725-03 23 20, gärna

med SMS. Ange vilken exkursion det gäller, namn, telefon samt om du har tillgång till bil och kan ta

med passagerare. Bilburna bör alltid anmäla sig – för planeringens skull – och om möjligt infinna sig vid

den första samlingsplatsen (om de är flera). Endast de som är anmälda kan informeras om sena ändringar

i programmet, eller om exkursionen skulle brhöv ställas in (kontrollera gärna även på www.bfig.se eller

Botanik i Väst på Facebook).Anmäl dig helst inte mer än en vecka i förväg.

• Fältklädsel, inklusive stövlar, rekommenderas, om inte annat anges. Glöm inte lupp och anteckningsbok!

• Tag med matsäck – även på kvällsexkursionerna, om du så önskar.

• Samlingstiderna avser tid för avfärd, så var på plats i tillräckligt god tid innan.

• Samåk i största möjliga utsträckning, på många lokaler är parkeringsmöjligheterna mycket begränsade.

• Rekommenderad ersättning till bilägaren är 24 kronor per mil, att fördelas mellan alla i bilen (alltså även föraren),

om inte annat har avtalats.

• Kontrollera kollektivtrafikens linjer och tider, då ändringar kan ha skett efter programmets tryckning; om så

skett gäller normalt de tidsmässigt närmaste avgångarna.

• Till exkursionerna är även icke medlemmar välkomna att följa med, men vid begränsat deltagarantal gäller

krav på medlemskap (i BFiG eller VBF) redan vid anmälan.

• Eventuella frågor ställs till Eva Andersson (031-583141), Lasse Johnson (0767-66 82 20) eller direkt till

exkursionsledaren.

 

Söndag 7 oktober: Heldagsexkursion till mosslokaler på Orust under ledning av Olle

Molander. På norra Orust har det under de senaste åren gjorts fynd av en rad intressanta

mossor, delvis oceaniska arter. Vi besöker olika lodytor och sprickdalar i ett dramatiskt

landskap, där vi utöver vanliga arter också studerar rariteter, såsom blockskapania

Scapania gracilis, dansk blåmossa Leucobryum juniperoideum, pepparporella Porella

arboris-vitae, stor bandmossa Metzgeria conjugata och landskapsmossan vaxmossa

Douinia ovata. Totalt cirka tre kilometers vandring i lätt till medelsvår terräng. Samling

vid Botanhuset kl. 8:45 och på p-platsen vid bussterminalen i Henån kl. 10:00. Ta med

lupp! Anmälan senast 5 oktober.

 

Söndagen 14 oktober: Svampexkursion med Robert Daun. Vi samlas vid Botaniska

Trädgårdens huvudentré kl. 10:00 för en vandring antingen i Vitsippsdalen eller i

Änggårdsbergen, beroende på tillgången på svamp. Då sommaren varit torr kan vi inte

utlova samma svamprikedom som förra året men blir det regn så kan det hända saker.

Vi kommer i stort sett att röra oss på eller i nära anslutning till gångvägar och stigar.

Anmälan senast 12 oktober.

 

Torsdagen 14 februari (2019): Inkursion i Växthusen i Botaniska Trädgården

med Magnus Neuendorf som förmedlar mångårig kunskap om växthusets och världens

flora under några kvällstimmar i växthuset i vintermörkret. Bland annat får vi säkert se

den unika samlingen av Dionysia. Samling i Växthusentrén kl 18:00. Anmälan senast

12 februari.