Floravård i Västergötland 2010

Se Calluna om
Floravårdsinsats
Remmene skjutfält 2 maj 2010
räkning av MOSIPPA foto Aimon Niklasson
kontakta Sören Svensson tel 031-523865, 0703222403

Se Calluna och
aktuellt exkursionsprogram
Årets växt 2010 BACKSIPPA foto Enar Sahlin tillika rapportmottagare

Länsstyrelsens GIS och kartor

Rödlistade arter rapporteras till
Enar Sahlin tel 0301-10848,
email; enar.sahlin(at)swipnet.se
eller adress via landsvägen
Box 3, 43063 Hindås

Gamla rapporter flest Göteborgs
och Bohus Län men senare enbart Vg.
Rapport 2008 Ny!
Rapport 2007
Rapport 2006
Rapport 2005
Rapport 2004
Rapport 2003
Rapport 2002
Rapport 2001
Rapport 2000
Rapport 1999
Rapport 1998
Rapport 1997
Rapport 1996
Rapport 1995
Rapport 1994Övriga rapporter till
Lennart Sund som är Rapport mottagare
(Hasselgatan 15
52130 Falköping
0515-14009, 16759, 0709-667959)

Årets arbete kommer kommer att redovisas i Calluna 2010 (1) men huvudarbetet är att rapportera
enligt rödlistan som nu på vår hemsida uppgraderats till rapport från inventeringsåret 2007.

Alternativt kan man rapportera direkt (on line) till Artdatabanken eller med artdatabankens Inmatningsformulär (excellfil)
löpande under året och sedan efter säsongen ta ut data ur artportalen
i form av en excellfil och skicka den till Enar Sahlin eller Lennart Sundh enlig adressen ovan.
Om man inte har en GPS (som idag ger 7 siffror(sista osäker)=antal meter från ekvatorn resp Greenwich i London)
kan man hitta en karta för allmänheten på Länsstyrelsens GIS och kartor
På kartan kan man få koordinater och mäta avstånd till väldefinierade punkter.
Känsliga lokaluppgifter kan döljas för andra än dig själv (exempelvis orkidéer).
I vår tidskrift Calluna 2009(2) finns Rapport 2008 Västergötlands rödlistade Kärlväxter.
Bliv medlem så får du detta nummer direkt i brevlådan!!
Dom kommer i sinom tid att kunna nås via denna sida


Botaniska föreningen i Göteborg