Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1995
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Hotartsrapporten för Bohuslän 1995

Senast gjorda observation av arten före 1995 är angiven som jämförelse. För troligen kvarvarande arter, vilka ej kontrollerats 1995, anges senaste år. Angående “senaste uppgift“ för försvunna arter hänvisas till årsrapporten för 1994.

B = Bohuslän, V = Västergötland (socknar vilka ingår i “Göteborgs och Bohus län“)
Då antalet anges som “8+6 ex“ menas 8 blommande och 6 ungplantor/icke blommande.


Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

 

AKUT HOTADE TAXA --- Hotkategori 1

Acercampestre naverlönn
Förekommer som förvildad från odling (dock ej den inhemska ssp. hebecarpum) på några få lokaler, t.ex.:
VAskim sn; Hovås golfbana 1 ex 1995ELj
BForshälla sn; Åh stiftsgård 1 ex 1994ELj

Aethusa cynapium ssp. segetalis liten vildpersilja
Inga lokaler är kända.

Ajuga genevensis kritsuga
Inga aktuella lokaler är kända.

Anthemis cotula kamomillkulla

BLycke sn; Bremnäs Nordergård omkr 1000 ex 1994HAn


omkr 1000 ex 1995HGr&HPa; HAn

Artemisia stelleriana sandmalört
Något djur (rådjur?) hade 1995 bitit av blomställningarna på de två kvarvarande exemplaren.

BTanum sn; Hällsö ca 4 ex 1994YNo


2 ex 1995ELj&HGr mfl

Botrychium simplex dvärglåsbräken
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus commutatus brinklosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus lepidus finlosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus racemosus ängslosta
Specialinventerades 1995 varvid ett 30-tal tänkbara lokaler (såväl äldre som ej angivna) undersöktes på södra och västra Tjörn samt på Herrön. Ängslostan upptäcktes glädjande nog på en ny lokal. Efter det att arten hittats i ett fåtal ex gjordes inga ytterligare försök att uppskatta det totala antalet i den strandnära slåtterängen. Området kommer att detaljinventeras 1996.

BStenkyrka sn; Breviks kile 3 ex 1995ESa!,ELj&IJo

Centaurea nigra svartklint
Inga aktuella lokaler är kända.

Chenopodium murale gatmålla
Inga aktuella lokaler är kända.

Chenopodium vulvaria stinkmålla
Inga aktuella lokaler är kända.

Halimione portulacoides portlakmålla

BKungshamn sn; Långö lösa tångar 1 ex 1994EBl&SBe


1 ex 1995EBl&SBe

Askum sn; Grosshamn 1 ex 1994EBl&SBe


0 ex 1995EBl&SBe utgången!

Tossene sn; Bottnafjorden, Grönevik 1 ex 1994EBl&SBe


1 ex 1995EBl&SBe; ELj

Hordeum secalinum ängskorn
Inga aktuella lokaler är kända.

Ilex aquifolium järnek

BStenkyrka sn; mln Lyckorna o Bäckevik 1 ex 1993ELj


1 ex 1995ELj, IJo & ESa

Morlanda sn; Morlanda säteri 1 ex 1986SGi

Tanum sn; "Väderöarna" 1 ex 1980tuppgiven men ej kontrollerad

Illecebrum verticillatum glimmerört

VFässberg sn; SV om Lunnagården (4) ca 10 ex 1994ELj


13 ex 1995ELj & HGr

Kickxia elatine spjutsporre
Inga aktuella lokaler är kända.

Lactuca quercina (Mulgedium quercinum) karlsösallat

VGöteborg sd; Vitsippsdalen 4 ex 1994ELj


1 ex 1995ELj

Lathyrus sphaericus vårvial
Återfanns 1995 på sin klassiska lokal i Brattöns sydstup. Även i Skåne var 1995 ett mycket gott år för vårvialen, vilket gav impulsen till eftersökandet efter tio års frånvaro.

BSolberga sn; Brattön 3 ex 1984HAn


0 ex 1985HAn


0 ex 1986HAn


0 ex 1987HAn


0 ex 1989HAn


0 ex 1992HAn


0 ex 1993HAn&ELj


0 ex 1994HAn; ELj


45 ex! 1995ELj&SLj

Leucorchis albida s. str. klubbsporre
Inga aktuella lokaler är kända.

Marrubium vulgare kransborre
Inga aktuella lokaler är kända.
Mentha x gracilis (Mentha x gentilis ) ädelmynta

VV. Frölunda sn; Fiskebäck ca 30 ex 1989UUn; ELj


0 ex 1990ELj lokalen förstörd

Fässberg sn, Papyrus koloniområde 11 ex 1995IBe&EAn; ELj NY LOKAL

Misopates orontium kalvnos

BRödbo sn; Jordfallsmotet 10-15 ex 1994HAn


ca 500 ex 1995ELj&HGr

Najas flexilis sjönajas
Inga aktuella lokaler är kända.

Nepeta cataria kattmynta

BTanum sn; Lindö, Ängen ca 5 ex 1993ELj&MAr


ca 15 ex 1994OHo&ELj

Polygonum oxyspermum näbbtrampört

BTjärnö sn; Saltö, Ängklåvbukten ca 50 ex 1994ELj


minst 1 ex 1995EBl&MAr

Potamogeton trichoides knölnate
För historik, karta och närmare lokalbeskrivningar, se Ljungstrand 1994 (Vrivrånge 3: 8-10) och Ljungstrand 1995 (Calluna 12(2): 10-12).

VGbg sd; Vallgraven, Synagogan (11) ca 10 ex 1993ELj


ca 20 ex 1995ELj

Gbg sd; Vallgraven, Fröhandeln (9) ca 10 ex 1994ELj


ca 15 ex 1995ELj

Gbg sd; Fattighusån, Slussen (8) ca 5 ex 1992ELj


0 ex 1993ELj lokalen muddrad


1 ex! 1995ELj

Gbg sd; Fattighusån, Stampbron (12) ca 10 ex 1992ELj


0 ex 1993ELj lokalen muddrad


0 ex 1995ELj utgången?

Gbg sd; Fattighusån, Mariakyrkan (10) 0 ex 1993ELj lokalen muddrad


1 ex! 1995ELj stort kraftigt ex!

Örgryte sn; Mölndalsån, Focus (13) 2-3 ex 1993ELj


ca 100 ex! 1995ELj

Örgryte sn; Mölndalsån, Etnogr. (15) ca 50 ex 1995ELj NY LOKAL

Örgryte sn; Mölndalsån, Remfabr. (16) ca 30 ex 1995ELj NY LOKAL

Gbg sd; Mölndalsån, Dämmet (17) ca 5 ex 1995ELj NY LOKAL

Gbg sd; "Läppstiftet", i damm (18) 2-3 ex 1995ELj NY LOKAL

Gbg sd; Kvillebäckskanalen (4) 1 ex 1994ELj


2-3 ex 1995ELj

Lundby sn; Kvillebäcken, Backaplan (3) 1000-tals ex 1994ELj


1000-tals ex 1995ELj

BBacka sn; Tingstad (14) ca 5 ex 1994ELj


0 ex 1995ELj dammen igenfylld med jord

Ranunculus cymbalaria bohusranunkel

BTjärnö sn, Arholmen ca 500 ex 1994ELj mfl

Tjärnö sn, Bockholmen ca 500 ex 1994ELj mfl

Rhinanthus serotinus ssp. apterus åkerskallra
Inga aktuella lokaler är kända. DOCK FUNNEN I HALLAND 1995!

Rosa pimpinellifolia p. p. klittros

BSkaftö sn; Gröderhamn 1 ex 1994ELj


1 ex 1995GJo

Salvia pratensis ängssalvia
Inga aktuella lokaler är kända.

Scandix pecten-veneris nålkörvel
Inga aktuella lokaler är kända.

Senecio erucifolius flikstånds
Inga aktuella lokaler är kända.

Silene dichotoma gaffelglim
Inga aktuella lokaler är kända.

Sisyrinchium montanum gräslilja

BTanum sn; Otterön ca 10 ex 1978YNo Nyfynd!


ca 40 ex 1982YNo


67 ex 1986YNo


47 ex 1987YNo


ca 85 ex 1990YNo


ca 150 ex! 1991YNo


47 ex 1992YNo; ELj


ca 20 ex 1993YNo&ELj lok delvis skadad

Stachys officinalis (Betonica officinalis) humlesuga

VAskim sn; Gjutegården ca 10 ex 1990SSt, förvildad?


ca 5 ex 1995ELj

Tephroseris palustris kärrnocka
Inga aktuella lokaler är kända.

Tilia platyphyllos bohuslind
På de fyra “klassiska“ fyndorterna i Tjärnö sn finns vardera ett ålderstiget träd, samt ett antal ungträd, vilka nyetablerats från frön (eller möjligen i något fall rotskott) i sen tid.

BLur sn; N. Galtö 1 ex 1991LSr


5-6 ex 1995KEm troligen förvildad

Tjärnö sn; Sydkoster, Ekenäs 1+ca 2 ex 1992ELj


1+ca 2 ex 1995HGr

Tjärnö sn; N. Öddö, Tofterna 1+ca 5 ex 1993 ELj

Tjärnö sn; N. Öddö, Drängsviken 1+ca 2 ex 1993ELj

Tjärnö sn; N. Öddö, Blötebogen 1+ca 20 ex 1993ELj


 

SÅRBARA TAXA --- Hotkategori 2

Agrostemma githago klätt

VAskim sn; Kindes båtvarv nära Amundö få ex 1990MLi


0 ex 1995ELj
BTjärnö sn; Sydkoster, Ekenäs 5 ex 1991ELj&ESa

Allium carinatum rosenlök

VAskim sn; Gjutegården ca 20 ex 1990SSt, förvildad?


ca 10 ex 1995ELj

Alopecurus myosuroides renkavle

BBäve sn; Uddevalla hamn 1 ex 1992GJo tillfällig, ej återfunnen

Anthriscus caucalis taggkörvel

VLundby sn; Torslandaviken 10000tals ex! 1994BGi; ELj täckande flera 100 m2


10000tals ex 1995ELj&ESa

BMalmön sn; Malmöns samhälle 1 ex 1995SBe

Tossene sn; Hunnebostrand 2 ex 1992AOl

Anthriscus cerefolium dansk körvel
Inga aktuella lokaler är kända.

Apium inundatum (Helosciadium inundatum) krypfloka

BÖckerö sn; Rörö, St. Ersvatten rikligt1968VGi


få ex 1993ELj

Öckerö sn; Rörö, L. Ersvatten rikligt1968VGi

Stenkyrka sn; Bötjärn 0 ex 1995HGr&HPa ej återfunnen

Stenkyrka sn; Tolleby tjärn 0 ex 1995HGr&HPa ej återfunnen

Arnoseris minima klubbfibbla
Inga aktuella lokaler är kända. Astragalus danicus strandvedel

BTanums sn; Viken (1) 27 ex 1994YNo


10-15 ex 1995YNo

Tanum sn; Lerholmen (2) ca 400 ex 1994YNo


ca 200 ex 1995YNo

Tanum sn; Platsen (3) 410 ex 1993YNo

Atriplex sabulosa (Atriplex laciniata) sandmålla
För ytterligare upplysningar se Blomgren 1993 (Vrivrånge [1]: 3-6) och Bergqvist & Blomgren 1994.

VAskim sn; St. Amundön 1 ex 1968MNe


1 ex 1979SSt


0 ex 1995ELj
BÖckerö sn; Hönö 1 ex 1980tBAl

Öckerö sn; Rörö
1976ÅRo

Stenkyrka sn; Skärhamn bad SÖ Bockh. 1 ex 1993IJo

Stenkyrka sn; Toftenäset, vik inf. Toftö 1 ex 1993IJo

Morlanda sn; Sollid (N om Edshultshall) 1 ex 1993RIv

Skaftö sn; Ögården, Köreviken 7-8 ex 1979SSu

Lysekil sd; Långeviks badplats 6 ex 1993BÖs

Lyse sn; Siviks camping (SV Träleberg) 9 ex 1993BÖs&EBl

Lyse sn; vik NÖ om Käringeholmen 2 ex 1993AWl

Lyse sn; St. Kornö, vik rakt S samhället 7 ex 1993SBe

Lyse sn; St. Kornö, Ö om Korsvikskär 9 ex 1993SBe

Lyse sn; Skalhamn, vik V om Blötan 2 ex 1993SBe

Lyse sn; Halmsund, södra viken 1 ex 1993SBe

Lyse sn; Fiskebäcksvik, V om lotsutkik 1 ex 1993SBe

Lyse sn; Metvik, S om Scanraff 45ex1993BÖs

Bro sn; Näverkärr, vik Ö om Kalven 1 ex 1993SBe

Kungshamn sn; Mellanskär 2 ex 1993EBl&SBe


0 ex 1995EBl&SBe

Askum sn; Keö 1 ex 1994EBl&SBe

Askum sn; Bua, barnkolonin 2 ex 1993EBl&SBe


0 ex 1994EBl&SBe


0 ex 1995EBl&SBe

Askum sn; Tryggö, S om fyren 3 ex 1993EBl&SBe


0 ex 1994EBl&SBe


0 ex 1995EBl&SBe

Askum sn; Ramsviksl., Haby 9 ex 1993ANk


0 ex 1994EBl&SBe


0 ex 1995EBl&SBe

Askum sn; Ramsviksl., Grosshamn 1 ex 1993EBl


0 ex 1994EBl&SBe


0 ex 1995EBl&SBe

Askum sn; Ramsviksl., Släviken 2 ex 1993EBl&SBe


3 ex 1994EBl&SBe


0 ex 1995EBl&SBe

Askum sn; Ramsviksl., Tångevik 1 ex 1993EBl&SBe


3-4 ex 1994EBl&SBe

Svenneby sn; SÖ om Tångebacken många ex 1993OHo


0 ex 1995OHo

Svenneby sn, Tångebacken 1 ex 1993OHo


0 ex 1995OHo

Tanum sn; Sövall camping 1 ex 1993EBl&SBe


0 ex 1995OHo

Tanum sn; Tjurpannan, SV Gråftobgt 1 ex 1993OHo


1 ex 1995OHo&ELj

Tjärnö sn; Saltö, Ängklåvbukten 1 ex 1993EBl&SBe


0 ex 1994ELj


0 ex 1995EBl

Tjärnö sn; Nordkoster, Basteviken 1 ex 1943GDe


10 ex 1994ELj mfl

Botrychium matricariifolium rutlåsbräken

BLycke sn; Älgön 2 ex 1995INo & AAn; ELj&HGr

Tjärnö sn (?); “ö i Tjärnö“
1990t?

Bromus arvensis renlosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus secalinus råglosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Carex incurva (Carex maritima) bågstarr

VStyrsö sn; Galterö få ex 1980tELj
BSkaftö sn; Gröderhamn 50-75 ex 1994GJo


50-75 ex 1995GJo

Kungshamn sn; Sandö 100-tals ex 1994SBe


100-tals ex 1995EBl&SBe

Askum sn; Ramsviks gård få ex 1993EBl&SBe


0 ex 1994SBe ej noga eftersökt


0 ex 1995EBl&SBe noga eftersökt!

Askum sn; Ramsviks bad 100-tals ex 1994SBe


100-tals ex 1995SBe&EBl

Tanum sn; Viken ca 10 ex 1993YNo&ELj


ca 10 ex 1995YNo,ELj&HGr

Tjärnö sn; Saltö ca 10 ex 1989ELj

Chaerophyllum aureum guldkörvel

VGbg sd; "utanf Bot Trädg", numera i ds ca 20 ex 1994ELj


ca 10 ex 1995ELj

Partille sn; vid Besebäcken ca 200 ex 1994ELj


ca 100 ex 1995ELj

Cuscuta epithymum ljungsnärja
BBro sn; Övre Källevik omkr 300 ex 1993ELj

Dianthus armeria knipp- eller saronsnejlika

VAskim sn; Järkholmen 14 ex 1994ELj

19+ca 30 ex 1995ELj

Göteborg sd; Skytteskogsg. 17A, i trg 1 ex 1993IOl; BHe; ELj


1 ex 1994ELj&IOl

Göteborg sd; Skytteskogsg. 15, i trg
1990först funnen


ca 70 ex 1993IOl&ELj


ca 80 ex 1995ELj&IOl
BLycke sn; V om Tjuvkilsbågen 2-3 ex 1990 HAn


ca 20 ex 1995RGa

Lycke sn; Älgön ca 50 ex 1993ELj


ca 40 ex 1995ELj&HGr

Klövedal sn; Pilane gravfält 8-10 ex 1993HAn lok delvis förstörd


ca 15 ex 1995HGr&HPa

Klövedal sn; Hammardalen få ex 1980tIJo


0 ex 1994IJo

Klövedal sn; SV om kyrkan vid landsv 20-25 ex 1994IJo


ca 50 ex 1995IJo,ELj&ESa

Klövedal sn; Viks g:la by 10-tals ex 1994IJo

Klövedal sn; N om Viks g:la by 2-3 ex 1992IJo

Uddevalla sd; Frihemstippen 25 ex 1993GJo

Bäve sn; Esperödshemmet 10-12 ex 1994GJo


10-12 ex 1995GJo

Bro sn, Ingeröd enst. ex 1995SBe NY LOKAL

Bro sn; Brevik 15 ex 1992ELj

Bro sn; Lännestad, norr om Brevik 20-30 ex 1995SBe NY LOKAL

Askum sn; Dödvik ca 5 ex 1990EBl


15 ex 1995EBl&SBe

Askum sn; Håle 3 ex 1990SBe

Askum sn; Vägga Nordgård ca 5 ex 1994SBe

Diphasiastrum tristachyum cypresslummer

VAngered sn; 400 m N L. Drisstjärn (1) ca 4500 ex 1994RGa


ca 4500 ex 1995RGa

Angered sn; 200 m N L. Drisstjärn (2) ca 10 ex 1994RGa


0 ex 1995RGa

Angered sn; 150 m Ö L. Drisstjärn (3) ca 200 ex 1994RGa


ca 200 ex 1995RGa

Erucastrum gallicum kålsenap

VLundby sn; NV om Härröd, nära Volvo ca 50 ex 1992ELj


0 ex 1995ELj
BÖckerö sn; Hönö, Klåva hamn ca 30 ex 1994IBe; ELj


0 ex 1995ELj

Öckerö sn; Hönö, Nötholmen 1 ex 1994ELj


0 ex 1995ELj

Öckerö sn; Fotö, Söö-sund 1 ex 1994 ELj


0 ex 1995ELj

Euphorbia exigua småtörel
Inga aktuella lokaler är kända.

Falcaria vulgaris skärblad

VGöteborg sd; Bot Trädg (ej odlad) 2 ex 1994ELj


1 ex 1995ELj

Galeopsis angustifolia kalkdån

BUddevalla sd; Timmermansg.,trädgårdar ca 100 ex 1994GJo


ca 100 ex 1995GJo

Uddevalla; S cementfabr på Havskuren ca 1000 ex 1994GJo

Bäve sn; vid jvgbron över Bäveån ca 30 ex 1992GJo

Bäve sn; Bräckebankarna 1000-tals ex 1994GJo; ELj


1000-tals ex 1995GJo

Bäve sn; Kuröds ind.omr. 100-200 ex 1994GJo innefattar 4 sublokaler


100-200 ex 1995GJo innefattar 4 sublokaler

Geranium lanuginosum brandnäva
Inga lokaler är kända, troligen felaktigt uppgiven för Bohuslän.

Geranium palustre kärrnäva
Inga aktuella lokaler är kända.

Geranium phaeum brunnäva

VFässberg sn; busshpl Baazgatan ?
1990tTFr


ca 10 ex 1994ELj


0 ex 1995ELj&HGr

Glaucium flavum strandvallmo

BÖckerö sn; Öckerö, NV om Hjälvik 6+12 ex 1994ELj


25+92 ex 1995ELj&SSv

Öckerö sn, Hyppelns S-spets ca 200 ex 1994ELj


48+40 ex 1995ELj&SSv

Öckerö sn; Rörö tå 1 ex 1992HAn,GJo&ELj


0 ex 1995 ELj&SSv

Lycke sn; Högön 40-50 ex 1994HAn

Lycke sn; Vannholmarna 8-10 ex 1994HAn

Rönnäng sn; Tjörne huvud i Ö 1 ex 1995MAx; IJo&ELj NY LOKAL

Klövedal sn; Mittsundsviken (Björnsh.) ca 50 ex 1994ELj


36+31 ex 1995ELj,IJo&ESa

Askum sn; Ramsviksl., Dammbacken 3 ex 1995EBl&ELj

Svenneby sn; Tångebacken 3 ex 1994OHo


4+3 ex 1995OHo,ELj&ESa

Kville sn; Lyngö, SÖ viken 1 ex 1995TGa

Tanum sn; Ulmekärrssand, Munksund 21+20 ex 1995ELj,OHo&ESa

Tanum sn; Tjurpannan, SV Gråftobgt 2+1 ex 1995ELj,OHo&ESa

Tanum sn; Tjurpannan, NV Gråftobgt ca 10 ex 1993YNo&ELj


11+71 ex 1995ELj,OHo&ESa

Tanum sn; Tjurpannan, Tjurviksbågen 8+6 ex 1995ELj,OHo&ESa

Tanum sn; blockstrand SV Gullbringa ca 100 ex 1993YNo&ELj


73+33 ex 1995ELj,OHo&ESa

Tanum sn; Viken 2 ex 1994YNo

Tanum sn; Hällsö, N delen ca 41 ex 1992ELj,OHo&YNo


0 ex 1995ELj&HGr

Tanum sn; Trossö, vägkant ca 10 ex 1993ELj&MAr

Tanum sn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö) ca 5 ex 1994OHo&ELj

Tjärnö sn; Lilla Arsklåvet ca 20 ex 1991JEv

Tjärnö sn, Kockholmen 3 ex 1994JEv

Gypsophila muralis grusnejlika
Inga aktuella lokaler är kända.

Herminium monorchis honungsblomster

BKlövedal sn; Alviken 10 ex 1994ELj


0 ex 1995ELj,IJo&ESa ej återfunnen

Tanum sn; Lerholmen (Ö om Viken) 2 ex 1994YNo


7 ex 1995YNo

Tanum sn; Kalvö, Brokilen 56 ex 1993YNo innefattar 2 sublokaler

Tanum sn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö) 21 ex 1993YNo

Tanum sn; Lindö, Lindöbukten i V 0 ex 1994OHo&ELj

Tanum sn; Lindö, Lindöbukten i Ö ca 55 ex 1994OHo&ELj

Tjärnö sn; Lindholmen ca 20 ex 1995JEv

Tjärnö sn; Sydkoster 6 ex 1992ELj&ESa

Holosteum umbellatum fågelarv
Inga lokaler är kända.

Hypericum humifusum dvärgjohannesört

BResteröd sn; Hovhult 1990ELj ej återfunnen, rätt plats?

Resteröd sn; Höggeröd 1990ELj ej återfunnen, rätt plats?

Forshälla sn; Hälgeröd 1990ELj ej återfunnen, rätt plats?

Tossene sn; Ävja ca 30 ex 1994EBl


100-tals ex 1995EBl&SBe

Hypericum pulchrum hedjohannesört
Många (knappt 70) lokaler är kända i Jörlanda, Spekeröd, Romelanda, Ucklum, Hjärtum och Tossene snr från 1990-talet, men endast ett fåtal är kontrollerade senare. Äldre uppgifter finns även från Partille, Nylöse, Solberga, Västerlanda och Ödsmål snr. Se 1994 års rapport!

BJörlanda sn; Håvatten få ex 1995HGr&HPa (känd sedan 1891!)

Jörlanda sn; Rannekärr 0 ex 1995HGr&HPa

Romelanda sn; Sörsjön 0 ex 1995HGr&HPa

Tossene sn; Platserna (NV Stubberöd) ca 200 ex 1995OHo&SBe

Tossene sn; Stämmarna (Ö Skälle) ca 100 ex 1995OHo&SBe

Isolepis setacea borstsäv

BLycke sn; Älgön 30-40 ex 1993ELj


20-30 ex 1995ELj&HGr

Stenkyrka sn; Skälebacken 10-20 ex 1995AAl!&IJo; ELj NY LOKAL

Skaftö sn; Stockevik 5 ex 1994GJo&ELj


1 ex 1995GJo

Lathyrus tuberosus knölvial
Inga aktuella lokaler är kända.

Lavatera thuringiaca gråmalva

BHåby sn; Håby gård, vid Q8 rastplats 1 ex 1994ELj


1 ex 1995ELj

Luzula sylvatica storfryle

VGöteborg sd; Bot Trädg (ej odlad) 5 ex 1994ELj


2-3 ex 1995ELj

Malva pusilla vit kattost

VStyrsö sn; mln k:an o Halsvik, hus 218 2 ex 1994BHe trädgårdsmästeri
BTegneby sn; Boxvik ca 100 ex! 1992GJo

Svenneby sn, Sandbäck ca 10 ex 1994OHo


0 ex 1995OHo

Kville sn; St Hamburgön 1 ex 1994OHo


0 ex 1995OHo

Kville sn; Torsbo 15 ex 1994OHo


0 ex 1995OHo

Tanum sn; Otterön ca 10 ex 1992ELj,OHo&YNo

Tanum sn; Grebbestad, N båthamnen 10 ex 1987YNo

Mertensia maritima ostronört

BÖckerö sn; Rörö, SV blockstranden 30+2 ex 1994ELj


24 ex 1995ELj&SSv

Klövedal sn, Björholmen, udde i SV 3+1 ex 1994ELj


2+5 ex 1995ELj

Lysekil sd; Stångholmen 2 ex 1988BMl

Svenneby sn; Valön ca 5 ex 1994OHo


1 ex 1995OHo litet ex

Kville sn; Vrakholmen 10 ex 1995EBl

Tanum sn; Tjurpannan, SV Gråftobgt 10 ex 1993YNo&ELj


12+7 ex 1995ELj,OHo&ESa

Tanum sn; Tjurpannan, Tjurviksbågen ca 20 ex 1993YNo&ELj


18+5 ex 1995ELj,OHo&ESa

Tanum sn; vid Grötet N om Gullbringa 1 ex 1994YNo


1+3 ex 1995OHo,ELj&ESa

Tanum sn; Långeskär “finns“1995BRo

Tanum sn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö) 5 ex 1993ELj

Tjärnö sn; Kockholmen 2-3 ex 1993JEv

Tjärnö sn; SV Saltö, inf. Lygnholmen 0 ex 1993ELj ej återfunnen, utgången?


0 ex 1995JEv utgången (?)

Tjärnö sn; NV Saltö, inf. Vattenholmen 0 ex 1994JEv ej återfunnen, utgången?


0 ex 1995JEv utgången (?)

Tjärnö sn; Nordkoster, NV Basteviken 0 ex 1994ELj&JEv utgången (?)

Pilularia globulifera klotgräs

V Råda sn; Yxsjön några m2 1994 ABe
B Askum sn; Ramsviksl., Grosshamn rikligt 1994 EBl
rikligt 1995 EBl
Askum sn; Ramsviksl., Sote huvud måttligt 1993 EBl&SBe

Pimpinella major stor bockrot
Inga aktuella lokaler är kända.

Polystichum aculeatum uddbräken
Inga aktuella lokaler är kända.

Potamogeton acutifolius spetsnate

V Tuve sn; St. Holmsdammen 100-tals ex 1994 ELj
1000-tals ex! 1995 ELj & HGr
B Rödbo sn; Rönningesumparna få ex 1988 ELj
0 ex 1995 ELj & HGr

Ranunculus arvensis åkerranunkel
Inga aktuella lokaler är kända.

Rosa inodora västkustros

BValla sn; Almön, åt Almö sund 35 ex 1994ELj&ESa; EBl&ANk


ca 35 ex 1995ELj

Valla sn; Almön, N spetsen 1 ex 1994EBl&ANk

Valla sn; Runntången (Tjörns NÖ-udde) 1 ex 1994EBl&ANk

Norum sn; St. Askerön, N om Fiskevik 1 ex 1994ELj,AAn&HRe

Ödsmål sn; Jordhammar, NÖ Åbacka 1 ex 1994HAn mfl

Röra sn; Henån, Lövåsvägen/Banvägen 1 ex 1994ESa mfl

Röra sn; Henån, mln rv och Lövåsvägen 1 ex 1994ESa mfl

Röra sn; Henån, "mln Henån o Rödbgt" 2 ex 1994ESa mfl Henåns N utfart


2 ex 1995ELj; ESa

Röra sn; Henån, Lövåsvägen 7 1 ex 1994ESa mfl


1 ex 1995ELj; ESa

Torp sn; Nöteviken, Nöteviks gård 4 ex 1994ESa&ELj mfl

Torp sn; Nöteviken, Ö Nöteviks gård 2 ex 1994ESa mfl

Rubus muenteri grönbladsbjörnbär

VBergum sn; nära kyrkan ca 10 ex 1994ELj


ca 10 ex 1995ELj

Salvia verticillata kranssalvia

BTossene sn; Hunnebostrand få ex 1993AOl


få ex 1995AOl

Svenneby sn; Heeestrand samhälle 40-50 ex 1995OHo NY LOKAL

Svenneby sn; Tångebacken 10 ex 1994OHo


ca 30 ex 1995OHo&ELj

Valerianella dentata sommarklynne
Inga aktuella lokaler är kända.

Verbascum lychnitis grenigt kungsljus

VGöteborg sd; Gamla Älvsborg 10-15 ex 1994ELj


6 ex 1995ELj&HGr
BResteröd sn; Ulvesund 10 ex 1994GJo


5-6 ex 1995GJo

Uddevalla sd; Fridhemstippen ca 5 ex 1994GJo


2 ex 1995GJo

Uddevalla sd; Rävgiljan 2 ex 1995GJo NY LOKAL

Herrestad sn; Sörvik ca 25 ex 1994GJo


25-30 ex 1995GJo

Högås sn; Ulveviken ca 5 ex 1995ELj

Svarteborgs sn; Dingle stn ca 20 ex 1993 YNo,OHo&ELj


ca 5 ex 1994ELj&OHo

Vicia villosa luddvicker
VGbg sd; Majorna, Oljekvarnsg. 30 A ca 10 ex 1995ELj NY LOKAL

Härryda sn; Härryda industriområde 10-12 ex 1993HGr!&BKr; ESa


0 ex 1994ESa


0 ex 1995ESa lokalen förstörd

Vulpia bromoides ekorrsvingel
Inga aktuella lokaler är kända.


 

TILLÄGG

Carex binervis hedstarr
BTjärnö sn; Nordkoster, inre delen 1 ex 1980-82 HAn! (belägg saknas)


0 ex 1994HAn&ELj ej återfunnen

Chaerophyllum aromaticum doftkörvel

VLandvetter sn; järnvägsstationen ca 10 ex 1994GHe&ESa; ELj


ca 10 ex 1995ESa; ELj

Nymphaea alba ssp. occidentalis atlantnäckros

BÖckerö sn; Ussholmen, i damm ca 30 ex 1994ELj


ca 30 ex 1995ELj

Polygonum aviculare ssp. excelsum in ed. stolt trampört

BTjärnö sn; S. Öddö, NV delen ca 50 ex 1995TKa; ELj&HGr mfl

Polygonum raii ssp. raii sandtrampört
Ny för Sverige! Förekommer närmast på Jylland (på 1-2 lokaler) och Brittiska öarna.

BTanum sn; Hällsö 1 ex 1995ELj!,HGr&LSt

Ranunculus ficaria ssp. fertilis stor svalört
Enda kända lokal i Sverige, närmast på norra Jylland.

BBro sn; Näverkärr, i “storskogen“ ca 10 ex 1993ELj!


ca 15 ex 1995ELj & MAr

Rubus loehrii “bergumsbjörnbär“
Ny för Norden!! Förekommer närmast i Niedersachsen. Beläggmaterial determinerat av prof. Heinrich E. Weber, Osnabrück och Anfred Pedersen, Vordingborg. Lokalen ligger ca 50 m från Rubus muenteri-lokalen.

VBergum sn; nära kyrkan ca 8 ex 1991 UUn!&ELj


ca 4 ex 1995 ELj


Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1995
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Botaniska föreningen i Göteborg