Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1996
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Hotartsrapporten för Bohuslän och Göteborgsområdet 1996

Senast gjorda observation av arten före 1996 är angiven som jämförelse. För troligen kvarvarande arter, vilka ej kontrollerats 1996, anges senaste år. Angående “senaste uppgift“ för försvunna arter hänvisas till årsrapporten för 1994. Se även årsrapporten för 1995.

B = Bohuslän, V = Västergötland (socknar vilka ingår i Göteborgs och Bohus län)


Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

 

AKUT HOTADE TAXA --- Hotkategori 1

Acer campestre naverlönn
Förekommer som förvildad (dock ej den inhemska ssp. hebecarpum) på några få lokaler.

Aethusa cynapium ssp. segetalis liten vildpersilja
Inga lokaler är kända.

Ajuga genevensis kritsuga
Inga aktuella lokaler är kända.

Anthemis cotula kamomillkulla

B

Lycke sn; Bremnäs Nordergård
ca 1000 ex
1995
HGr&HPa; HAn


ca 500 ex
1996
ELj; HAn

Artemisia stelleriana sandmalört
En enda lokal, med en svag, minskande population, är känd.

B

Tanum sn; Hällsö
2 ex
1995
ELj&HGr mfl

Botrychium simplex dvärglåsbräken
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus commutatus brinklosta
En lokal i södra Uddevalla, på vilken arten dock är förvildad (från Vimmerby jvstn) sedan 1993.

B

Uddevalla sd; Timmermansgatan
ca 30 ex
1996
ELj; GJo

Bromus lepidus finlosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus racemosus ängslosta
Specialinventerades 1995 och 1996 varvid ett 50-tal tänkbara lokaler (såväl äldre som ej angivna) undersöktes på södra och västra Tjörn, på Herrön samt på sydvästra Orust. Ängslostan påträffades på totalt åtta lokaler, varav några mycket rika.

B

Stenkyrka sn; Breviks kile i SÖ
3 ex
1995
ESa!,ELj&IJo


ca 5000 ex
1996
ELj&IJo

Stenkyrka sn; Breviks kile i NV
ca 10000 ex
1996
ELj!&IJo NY LOKAL

Klövedal sn; Herrön N om Ängen
ca 250 ex
1996
IJo!&ELj NY LOKAL

Klövedal sn; Ängeviken
ca 100 ex
1996
ELj! mfl NY LOKAL

Klövedal sn; NV om Ängeviken
ca 50 ex (små)
1996
ELj! mfl NY LOKAL

Klövedal sn; ÖSÖ om Frenliden
ca 200 ex
1996
GHo; ELj NY LOKAL

Klövedal sn; Kyrkofjäll
ca 10 ex
1996
IJo NY LOKAL

Klövedal sn; Långekärr Ö om skolan
ca 300 ex
1996
GHo; ELj NY LOKAL

Centaurea nigra svartklint
Inga aktuella lokaler är med säkerhet kända. En uppgift från Änggårdsbergen föreligger dock.

Chenopodium murale gatmålla
Inga aktuella lokaler är kända.

Chenopodium vulvaria stinkmålla
Inga aktuella lokaler är kända.

Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana stor ögontröst
Inga aktuella lokaler är kända. Samlades på Tjörn 1898 av E. Th. Fries och H. Fries.

Halimione portulacoides portlakmålla

B

Kungshamn sn; Långö lösa tångar
1 ex
1995
EBl&SBe


1 ex
1996
EBl&SBe

Tossene sn; Bottnafjorden, Grönevik
1 ex
1995
EBl&SBe


1 ex
1996
EBl&SBe i dåligt skick!

Hordeum secalinum ängskorn
Inga aktuella lokaler är kända.

Ilex aquifolium järnek

B

Stenkyrka sn; mln Lyckorna o Bäckevik
1 ex
1995
ELj,IJo&ESa


1 ex
1996
ELj mfl

Morlanda sn; Morlanda säteri (odlad!)
1 ex
1986
SGi


3 ex
1996
SGi&ELj mfl

Tanum sn; Väderöarna (Ramnö?)
1 ex
1986
GGr

Illecebrum verticillatum glimmerört

V

Fässberg sn; SV om Lunnagården (4)
13 ex
1995
ELj&HGr


ca 30 ex
1996
ELj

Kickxia elatine spjutsporre
Inga aktuella lokaler är kända.

Lactuca quercina (Mulgedium quercinum) karlsösallat

V

Göteborg sd; Vitsippsdalen
1 ex
1995
ELj


0 ex
1996
ELj

Lathyrus sphaericus vårvial
Även 1996 förekom vårvialen i gott antal på sin klassiska lokal i Brattöns sydstup. Viss röjning företogs på lokalen för att gynna arten; effekten av detta kommer att utvärderas under 1997.

B

Solberga sn; Brattön
45 ex
1995
ELj&SLj


42 ex
1996
ELj mfl

Leucorchis albida s. str. klubbsporre
Inga aktuella lokaler är kända.

Marrubium vulgare kransborre
Inga aktuella lokaler är kända.

Mentha x gracilis ädelmynta

V

Fässberg sn; Papyrus koloniområde
11 ex
1995
IBe&EAn; ELj


20 ex
1996
ELj

Misopates orontium kalvnos

V

Askim sn; Järkholmen
6 ex
1996
ELj
B
Rödbo sn; Jordfallsmotet
ca 500 ex
1995
ELj&HGr


ca 1000 ex
1996
ELj

Najas flexilis sjönajas
Inga aktuella lokaler är kända.

Nepeta cataria kattmynta

B

Forshälla sn; Bräcke
ca 7 ex
1996
GJo förvildad sedan 1992

Tanum sn; Lindö, Ängen
ca 15 ex
1994
OHo&ELj

Polygonum oxyspermum näbbtrampört

B

Tjärnö sn; Saltö, Ängklåvbukten
minst 1 ex
1995
EBl&MAr


60 ex
1996
ELj

Potamogeton trichoides knölnate
För historik, karta och närmare lokalbeskrivningar, se Ljungstrand 1994 (Vrivrånge 3: 8-10) och Ljungstrand 1995 (Calluna 12(2): 10-12).

V

Gbg sd; Vallgraven, Synagogan (11)
ca 20 ex
1995
ELj

Gbg sd; Vallgraven, Fröhandeln (9)
ca 15 ex
1995
ELj


ca 10 ex
1996
ELj

Gbg sd; Fattighusån, Slussen (8)
1 ex
1995
ELj

Gbg sd; Fattighusån, Mariakyrkan (10)
1 ex
1995
ELj

Örgryte sn; Mölndalsån, Focus (13)
ca 100 ex
1995
ELj

Örgryte sn; Mölndalsån, Etnogr. (15)
ca 50 ex
1995
ELj

Örgryte sn; Mölndalsån, Remfabr. (16)
ca 30 ex
1995
ELj

Gbg sd; Mölndalsån, Dämmet (17)
ca 5 ex
1995
ELj

Gbg sd; "Läppstiftet", i damm (18)
2-3 ex
1995
ELj

Gbg sd; Kvillebäckskanalen (4)
2-3 ex
1995
ELj

Lundby sn; Kvillebäcken, Backaplan (3)
1000-tals ex
1995
ELj


1000-tals ex
1996
ELj

Ranunculus cymbalaria bohusranunkel

B

Tjärnö sn, Bockholmen
ca 500 ex
1994
ELj mfl


ca 5000 ex
1996
ELj

Tjärnö sn, Arholmen
ca 500 ex
1994
ELj mfl


ca 600 ex
1996
ELj

Tjärnö sn, Sydkoster vid Brevik
"finns"
1990
JGr NY LOKAL


ca 50 ex
1996
ELj&MWg; USt

Ranunculus hederaceus murgrönsmöja
Inga aktuella lokaler är kända.

Rhinanthus serotinus var. apterus åkerskallra
Inga aktuella lokaler är kända.

Rosa pimpinellifolia p. p. (Rosa pimpinellifolia `danica') klittros

B

Skaftö sn; Gröderhamn
1 ex
1995
GJo


1 ex
1996
ELj; GJo

Rubus polyanthemus blomsterbjörnbär
Inga aktuella lokaler är kända. Samlades i Greby (Tanum) 1892 av E. Th. Fries och H. Fries.

Salvia pratensis ängssalvia
Inga aktuella lokaler är kända.

Scandix pecten-veneris nålkörvel
Inga aktuella lokaler är kända.

Senecio erucifolius flikstånds
Inga aktuella lokaler är kända.

Silene dichotoma gaffelglim
Inga aktuella lokaler är kända.

Sisyrinchium montanum gräslilja

B

Askum sn; Ramsvikslandet
1 ex
1996
AOl!; EBl&SBe NY LOKAL

Tanum sn; Otterön
ca 20 ex
1993
YNo&ELj


13 ex
1996
OHo

Stachys officinalis (Betonica officinalis) humlesuga

V

Askim sn; Gjutegården
ca 5 ex
1995
ELj

Tephroseris palustris kärrnocka
Inga aktuella lokaler är kända.

Tilia platyphyllos bohuslind
På de fyra "klassiska" fyndorterna i Tjärnö sn finns vardera ett ålderstiget träd, samt ett antal ungträd, vilka nyetablerats från frön (eller möjligen i något fall rotskott) i sen tid. Det är ännu ej utrett huruvida förekomsterna i Lur kan vara spontana eller är förvildade.

B

Lur sn; Resö, Nötehällan
1+1 ex
1996
KEm NY LOKAL

Lur sn; N. Galtö
5-6 ex
1995
KEm


1+ca 5 ex
1996
KEm

Tjärnö sn; Sydkoster, Ekenäs
1+ca 2 ex
1995
HGr


1+ca 2 ex
1996
ELj

Tjärnö sn; N. Öddö, Tofterna
1+ca 5 ex
1993
ELj


1+ca 5 ex
1996
ELj

Tjärnö sn; N. Öddö, Drängsviken
1+ca 2 ex
1993
ELj

Tjärnö sn; N. Öddö, Blötebogen
1+ca 20 ex
1993
ELj


1+ca 20 ex
1996
ELj


 

SÅRBARA TAXA --- Hotkategori 2

Agrostemma githago klätt
Inga aktuella lokaler är kända.

Allium carinatum rosenlök

V

Askim sn; Gjutegården
ca 10 ex
1995
ELj

Alopecurus myosuroides renkavle
Inga aktuella lokaler är kända.

Anthriscus caucalis taggkörvel

V

Lundby sn; Torslandaviken
10000-tals ex
1995
ELj&ESa


1000-tals ex
1996
ELj kraftigt minskande

B Malmön sn; Malmöns samhälle 1 ex 1995 SBe

0 ex 1996 SBe

Anthriscus cerefolium dansk körvel

V

Styrsö sn; Styrsö Bratten
2-3 ex
1996
IBe NY LOKAL

Fässberg sn; Balltorp
2-3 ex
1995
IBe NY LOKAL

Apium inundatum (Helosciadium inundatum) krypfloka

B

Stenkyrka sn; Bötjärn
0 ex
1995
HGr&HPa


ca 15 ex
1996
ELj&IJo

Stenkyrka sn; Tolleby tjärn
0 ex
1995
HGr&HPa


0 ex
1996
ELj&IJo

Morlanda sn; Rödsvattnet vid Vasshagen
ca 100 ex
1996
ELj mfl

Morlanda sn; Rödsvattnet (Vrångevatten)
ca 500 ex
1996
ELj mfl

Arnoseris minima klubbfibbla
Inga aktuella lokaler är kända.

Astragalus danicus strandvedel

B

Tanums sn; Viken (1)
10-15 ex
1995
YNo


ca 20 ex
1996
YNo&ELj

Tanum sn; Lerholmen (2)
ca 200 ex
1995
YNo


ca 200 ex
1996
ELj

Tanum sn; Platsen (3)
410 ex
1993
YNo


"finns"
1996
PSc

Atriplex sabulosa sandmålla
Sandmållan förekom på ett stort antal lokaler under 1993 och på ett fåtal under 1994. Nedan har endast medtagits lokaler på vilka arten iakttagits 1995 eller senare. Se Årsrapporterna 1994 och 1995 för äldre uppgifter. För ytterligare upplysningar om förekomsten i Bohuslän se Blomgren 1993 (Vrivrånge [1]: 3-6) och Bergqvist & Blomgren 1994.

B

Morlanda sn; Sollid (N om Edshultshall)
1 ex
1993
RIv


1 ex
1996
RIv

Lyse sn; Metvik, S om Scanraff
45 ex
1993
BÖs


11 ex
1996
ELj&MWg

Tanum sn; Tjurpannan, SV Gråftobgt
1 ex
1995
OHo&ELj


0 ex
1996
OHo&SGe

Botrychium matricariifolium rutlåsbräken

B

Lycke sn; Älgön
2 ex
1995
INo&AAn; ELj&HGr


15 ex
1996
ELj&OHo

Tjärnö sn (?); "ö i Tjärnö"

1990t
?

Bromus arvensis renlosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus secalinus råglosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Carex incurva bågstarr

B

Skaftö sn; Gröderhamn
50-75 ex
1995
GJo


ca 20 ex
1996
ELj; GJo

Smögen sn; Badhusparken
ca 400 ex
1996
BSu NY LOKAL

Smögen sn; Sandö
100-tals ex
1995
EBl&SBe


ca 5000 ex
1996
BSu

Askum sn; Ramsviks bad, Lortudden
100-tals ex
1995
SBe&EBl


1000-tals ex
1996
SBe&EBl

Tanum sn; Viken
ca 10 ex
1995
YNo,ELj&HGr


ca 50 ex
1996
ELj

Lur sn; Resö, Kopparviken
100-tals ex
1996
KEm NY LOKAL

Tjärnö sn; Saltö
ca 10 ex
1989
ELj

Tjärnö sn; Tjärnö i NV
ca 20 ex
1988
MLi


ca 75 ex
1995
BOx

Centaurium erythraea var. erythraea flockarun

B

Stenkyrka sn; Skälebacken
ca 50 ex
1995
IJo&ELj NY LOKAL


1 ex
1996
IJo&ELj

Chaerophyllum aureum guldkörvel

V

Gbg sd; "utanf Bot Trädg", numera i ds
ca 10 ex
1995
ELj

Partille sn; vid Besebäcken
ca 100 ex
1995
ELj

Cuscuta epithymum ljungsnärja

B

Bro sn; Övre Källevik
omkr 300 ex
1993
ELj


omkr 300 ex
1996
OHo&SGe

Dianthus armeria saronsnejlika

V

Askim sn; Järkholmen
19+ca 30 ex
1995
ELj


7+ca 15 ex
1996
ELj

Göteborg sd; Skytteskogsg. 15, i trg
ca 80 ex
1995
ELj&IOl
B
Lycke sn; V om Tjuvkilsbågen
ca 20 ex
1995
RGa


3 ex
1996
RGa; HAn

Lycke sn; Älgön
ca 40 ex
1995
ELj&HGr

Klövedal sn; vid Pilane gravfält
ca 15 ex
1995
HGr&HPa


ca 8-10 ex
1996
IJo

Klövedal sn; Hammardalen
få ex
1980t
IJo


0 ex
1994
IJo


0 ex
1996
IJo utgången (?)

Klövedal sn; SV om kyrkan vid landsv
20-25 ex
1994
IJo


ca 50 ex
1995
IJo,ELj&ESa


ca 10 ex
1996
IJo

Klövedal sn; Viks g:la by
10-tals ex
1994
IJo


ca 5-7 ex
1996
IJo

Klövedal sn; N om Viks g:la by
2-3 ex
1992
IJo


1 ex
1996
IJo

Bäve sn; Esperödshemmet
10-12 ex
1995
GJo


5-7 ex
1996
GJo

Bro sn, Ingeröd
enst. ex
1995
SBe

Bro sn; Brevik
15 ex
1992
ELj

Bro sn; Lännestad, norr om Brevik
20-30 ex
1995
SBe

Askum sn; Dödvik
15 ex
1995
EBl&SBe

Askum sn; Håle
3 ex
1990
SBe

Askum sn; Vägga Nordgård
ca 5 ex
1994
SBe

Diphasiastrum tristachyum cypresslummer

V

Angered sn; 400 m N L. Drisstjärn (1)
ca 4500 ex
1995
RGa


ca 3000 ex
1996
RGa&ELj mfl

Angered sn; 200 m N L. Drisstjärn (2)
0 ex
1995
RGa


5 ex
1996
RGa&ELj mfl

Angered sn; 150 m Ö L. Drisstjärn (3)
ca 200 ex
1995
RGa


ca 150 ex
1996
RGa&ELj mfl

Erucastrum gallicum kålsenap

V

Askim sn; Gåsmossen
8 ex
1996
IBe&EAn; ELj

Euphorbia exigua småtörel
Inga aktuella lokaler är kända.

Falcaria vulgaris skärblad

V

Göteborg sd; Bot Trädg (ej odlad)
1 ex
1995
ELj

Galeopsis angustifolia kalkdån

B

Uddevalla sd; Timmermansgatan
ca 100 ex
1995
GJo


ca 500 ex
1996
ELj; GJo

Uddevalla; S cementfabr på Havskuren
ca 1000 ex
1994
GJo


ca 20 ex
1996
GJo

Bäve sn; vid jvgbron över Bäveån
ca 30 ex
1992
GJo

Bäve sn; Bräckebankarna
1000-tals ex
1995
GJo


1000-tals ex
1996
GJo

Bäve sn; Kuröds ind.omr.
100-200 ex
1995
GJo innefattar 4 sublokaler

Geranium lanuginosum brandnäva
Inga lokaler är kända, troligen felaktigt uppgiven för Bohuslän eller Göteborgsområdet.

Geranium palustre kärrnäva
Inga aktuella lokaler är kända.

Geranium phaeum brunnäva
Inga aktuella lokaler är kända.

Glaucium flavum strandvallmo

B

Öckerö sn; Öckerö, NV om Hjälvik
25+92 ex
1995
ELj&SSv


10+75 ex
1996
ELj

Öckerö sn, Hyppelns S-spets
48+40 ex
1995
ELj&SSv

Lycke sn; Högön
40-50 ex
1994
HAn


15-20 ex
1996
HAn

Lycke sn; Vannholmarna
8-10 ex
1994
HAn

Rönnäng sn; Tjörne huvud i Ö
1 ex
1995
MAx; IJo&ELj


0 ex
1996
IJo&ELj

Stenkyrka sn; Skärhamn
1 ex
1996
IJo NY LOKAL

Klövedal sn; Mittsundsviken (Björnsh.)
36+31 ex
1995
ELj,IJo&ESa


1-3+ca 50 ex
1996
ELj; IJo

Lyse sn; Metvik, S om Scanraff
3 ex
1996
ELj!&MWg NY LOKAL

Askum sn; Keö
1 ex
1996
EBl NY LOKAL

Askum sn; Ramsviksl., Dammbacken
3 ex
1995
EBl&ELj


0 ex
1996
EBl

Svenneby sn; Tångebacken
4+3 ex
1995
OHo,ELj&ESa

Kville sn; Lyngö, SÖ viken
1 ex
1995
TGa

Tanum sn; Ulmekärrssand, Munksund
21+20 ex
1995
ELj,OHo&ESa


0+2 ex
1996
ESa

Tanum sn; Tjurpannan, SV Gråftobgt
2+1 ex
1995
ELj,OHo&ESa


2+10 ex
1996
OHo&SGe

Tanum sn; Tjurpannan, NV Gråftobgt
11+71 ex
1995
ELj,OHo&ESa


0+13 ex
1996
OHo&SGe

Tanum sn; Tjurpannan, Tjurviksbågen
8+6 ex
1995
ELj,OHo&ESa


0+ca 50 ex
1996
OHo&SGe

Tanum sn; blockstrand SV Gullbringa
73+33 ex
1995
ELj,OHo&ESa


1+ca 150 ex
1996
ELj; OHo&SGe

Tanum sn; Viken
2 ex
1994
YNo

Tanum sn; Hällsö, N delen
ca 41 ex
1992
ELj,OHo&YNo


0 ex
1995
ELj&HGr

Tanum sn; Trossö, vägkant
ca 10 ex
1993
ELj&MAr

Tanum sn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö)
ca 5 ex
1994
OHo&ELj


3+ca 100 ex
1996
OHo&SGe

Tjärnö sn; Lilla Arsklåvet
ca 20 ex
1991
JEv


"finns"
1993
NPi

Tjärnö sn, Kockholmen
3 ex
1994
JEv


2 ex
1996
JEv

Gypsophila muralis grusnejlika

V

Göteborg sd; Bot Trädg (ej odlad)
2 ex
1996
TEl; ELj

Herminium monorchis honungsblomster

B

Klövedal sn; Alviken
0 ex
1995
ELj,IJo&ESa


ca 50-60 ex
1996
ELj; IJo

Tanum sn; Lerholmen (Ö om Viken)
7 ex
1995
YNo


3 ex
1996
ELj

Tanum sn; Kalvö, Brokilen
56 ex
1993
YNo innefattar 2 sublokaler

Tanum sn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö)
21 ex
1993
YNo

Tanum sn; Lindö, Lindöbukten i Ö
ca 55 ex
1994
OHo&ELj


11 ex
1996
OHo&SGe

Lur sn; Resö, Kopparviken
ca 500 ex
1996
KEm NY LOKAL

Tjärnö sn; Tjärnö i NV
1 ex
1988
MLi

Tjärnö sn; Lindholmen
87 ex
1995
enl JEv


118 ex
1996
JEv

Tjärnö sn; Sydkoster
6 ex
1992
ELj&ESa


13+5 ex
1996
ELj

Hieracium caespitosum s. lat. ängsfibbla
Inga aktuella lokaler är kända.

Holosteum umbellatum fågelarv

V

Partille sn; Bokedalen f.d. hpl
"många ex"
1996
AMu NY LOKAL

Hypericum humifusum dvärgjohannesört

B

Tossene sn; Ävja
100-tals ex
1995
EBl&SBe


100-tals ex
1996
EBl&SBe

Hypericum pulchrum hedjohannesört
Många (knappt 70) lokaler är kända i Jörlanda, Spekeröd, Romelanda, Ucklum, Hjärtum och Tossene snr från 1990-talet, men endast ett fåtal är kontrollerade senare. Äldre uppgifter finns även från Partille, Nylöse, Solberga, Västerlanda och Ödsmål snr. Se 1994 och 1995 års rapport!

B

Jörlanda sn; Håvatten
få ex
1995
HGr&HPa

Romelanda sn; St. Björkärr
ca 5 ex
1996
ELj

Ucklum sn; V om Svalsjön
ca 140 ex
1996
ELj mfl

Tossene sn; Platserna (NV Stubberöd)
ca 200 ex
1995
OHo&SBe

Tossene sn; Stämmarna (Ö Skälle)
ca 100 ex
1995
OHo&SBe

Isolepis setacea borstsäv

B

Lycke sn; Älgön
20-30 ex
1995
ELj&HGr


ca 10 ex
1996
ELj&OHo

Stenkyrka sn; Skälebacken
10-20 ex
1995
AAl!&IJo; ELj

Skaftö sn; Stockevik
1 ex
1995
GJo

Lathyrus tuberosus knölvial
Inga aktuella lokaler är kända.

Lavatera thuringiaca gråmalva

B

Håby sn; Håby gård, vid Q8 rastplats
1 ex
1995
ELj


1 ex
1996
ESa

Luzula sylvatica storfryle

V

Göteborg sd; Bot Trädg (ej odlad)
2-3 ex
1995
ELj

Malva pusilla vit kattost

V

Styrsö sn; mln k:an o Halsvik, hus 218
2 ex
1994
BHe


2 ex
1996
BHe
B
Tegneby sn; Boxvik
ca 100 ex!
1992
GJo

Askum sn, V. Rörvik
5 ex
1996
EBl NY LOKAL

Tanum sn; Otterön
ca 10 ex
1992
ELj,OHo&YNo

Tanum sn; Grebbestad, N båthamnen
10 ex
1987
YNo

Mertensia maritima ostronört

B

Öckerö sn; Rörö, SV blockstranden
24 ex
1995
ELj&SSv


27 ex
1996
UJo

Klövedal sn, Björholmen, udde i SV
2+5 ex
1995
ELj


0+2 ex
1996
IJo

Lysekil sd; Stångholmen
2 ex
1988
BMl

Lyse sn; Kornö kalv
ca 5 ex
1980
TAn


1+ca 10 ex
1996
EBl

Svenneby sn; Valön
1 ex
1995
OHo

Kville sn; Vrakholmen
10 ex
1995
EBl

Tanum sn; Tjurpannan, SV Gråftobgt
12+7 ex
1995
ELj,OHo&ESa


2+1 ex
1996
OHo&SGe

Tanum sn; Tjurpannan, Tjurviksbågen
18+5 ex
1995
ELj,OHo&ESa


ca 18 ex
1996
OHo&SGe; VGi

Tanum sn; vid Grötet N om Gullbringa
1+3 ex
1995
OHo,ELj&ESa


2+ca 10 ex
1996
ELj; OHo&SGe

Tanum sn; Långeskär
"finns"
1995
BRo; NPi


22 ex
1996
BRo&OHo

Tanum sn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö)
5 ex
1993
ELj


1+2 ex
1996
OHo&SGe

Tjärnö sn; Kockholmen
"finns"
1994
NPi


0 ex
1996
JEv utgången ?

Tjärnö sn; Ölbärsholmen (vid Råssö)
"finns"
1995
NPi

Tjärnö sn; SV Saltö, inf. Lygnholmen
0 ex
1995
JEv utgången (?)


0 ex
1996
JEv utgången

Tjärnö sn; NV Saltö, inf. Vattenholmen
0 ex
1995
JEv utgången (?)


0 ex
1996
JEv utgången

Tjärnö sn; Ramsö, V sidan
2 ex
1996
EBl NY LOKAL

Tjärnö sn; Ramsö, nära hamnen
15 ex
1996
KÖb NY LOKAL

Tjärnö sn; Nordkoster, NV Basteviken
0 ex
1994
ELj&JEv utgången (?)

Onobrychis viciifolia esparsett
Inga aktuella lokaler är kända.

Pilularia globulifera klotgräs

V

Råda sn; Yxsjön
några m2
1994
ABe
B
Kville sn; St. Hamburgön, St. Dammen
0 ex
1996
VGi tidigare förekomst

Askum sn; Ramsviksl., Grosshamn
rikligt
1995
EBl


rikligt
1996
EBl

Askum sn; Ramsviksl., Sote huvud
måttligt
1993
EBl&SBe

Pimpinella major stor bockrot
Inga aktuella lokaler är kända.

Polystichum aculeatum uddbräken
Inga aktuella lokaler är kända.

Potamogeton acutifolius spetsnate

V

Tuve sn; St. Holmsdammen
1000-tals ex
1995
ELj&HGr


ca 100 ex
1996
ELj

Ranunculus arvensis åkerranunkel
Inga aktuella lokaler är kända.

Rosa inodora västkustros

B

Valla sn; Almön, åt Almö sund
ca 35 ex
1995
ELj


ca 35 ex
1996
ELj

Valla sn; Almön, N spetsen
1 ex
1994
EBl&ANk

Valla sn; Runntången (Tjörns NÖ-udde)
1 ex
1994
EBl&ANk

Norum sn; St. Askerön, N om Fiskevik
1 ex
1994
ELj,AAn&HRe

Ödsmål sn; Jordhammar, NÖ Åbacka
1 ex
1994
HAn mfl

Röra sn; Henån, Lövåsvägen/Banvägen
1 ex
1994
ESa mfl


2 ex
1996
ESa

Röra sn; Henån, mln rv och Lövåsvägen
1 ex
1994
ESa mfl


2 ex
1996
ESa

Röra sn; Henån, "mln Henån o Rödbgt"
2 ex
1995
ELj; ESa


2 ex
1996
ELj; ESa

Röra sn; Henån, Lövåsvägen 7
1 ex
1995
ELj; ESa


1 ex
1996
ELj; ESa

Torp sn; Nöteviken, Nöteviks gård
4 ex
1994
ESa&ELj mfl

Torp sn; Nöteviken, Ö Nöteviks gård
2 ex
1994
ESa mfl

Rubus muenteri grönbladsbjörnbär

V

Bergum sn; nära kyrkan
ca 10 ex
1995
ELj

Salvia verticillata kranssalvia

B

Tossene sn; Hunnebostrand
få ex
1995
AOl

Svenneby sn; Heeestrand samhälle
40-50 ex
1995
OHo

Svenneby sn; Tångebacken
10 ex
1994
OHo


ca 30 ex
1995
OHo&ELj

Valerianella dentata sommarklynne
Inga aktuella lokaler är kända.

Verbascum lychnitis grenigt kungsljus

V

Göteborg sd; Gamla Älvsborg
6 ex
1995
ELj&HGr


6 ex
1996
ELj
B
Resteröd sn; Ulvesund
5-6 ex
1995
GJo


3-4 ex
1996
GJo

Uddevalla sd; Fridhemstippen
2 ex
1995
GJo


ca 2 ex
1996
GJo

Uddevalla sd; Rävgiljan
2 ex
1995
GJo


4 ex
1996
GJo

Herrestad sn; Sörvik
25-30 ex
1995
GJo


ca 50 ex
1996
GJo

Högås sn; Ulveviken
ca 5 ex
1995
ELj

Svarteborgs sn; Dingle stn
ca 5 ex
1994
ELj&OHo


4 ex
1996
ELj

Vicia villosa luddvicker

V

Gbg sd; Majorna, Oljekvarnsg. 30 A
ca 10 ex
1995
ELj


0 ex
1996
ELj

Vulpia bromoides ekorrsvingel
Inga aktuella lokaler är kända.


 

TILLÄGG

Bromus pseudosecalinus spädlosta
Ny för Sverige (som bofast, dock påträffad tillfälligt i Skåne 1928)! Förekommer närmast på Brittiska öarna (förr även i Danmark). Arten kommer att bli föremål för ytterligare eftersökande under 1997.

B

Stenkyrka sn; NV om Häle mosse
ca 1000 ex
1996
ELj!&MDa mfl

Carex binervis hedstarr

B

Tjärnö sn; Nordkoster, inre delen
0 ex
1994
HAn&ELj ej återfunnen

Chaerophyllum aromaticum doftkörvel

V

Landvetter sn; järnvägsstationen
ca 10 ex
1995
ESa; ELj


ca 10 ex
1996
ESa

Digitalis purpurea `norvegica' vild fingerborgsblomma
Den genuint vilda fingerborgsblomman förekommer inom ett litet område i norra Bohuslän i gränstrakterna mellan Bottna, Bärfendal och Kville snr. Området är mycket bergigt med branta stup och djupa dalar, "ett Norge i Bohuslän".

B

Bottna sn; St. Gillingsmarken

1990t
ELj

Kville sn; S om Kindlycke

1990t
ELj


5 ex
1996
ELj

Kville sn; Rönningen

1990t
ELj

Elodea ernstiae stor vattenpest
Enda kända lokalen i Sverige! Först påträffad (men ej identifierad) av tullkontrollör Folke Lundberg på 1940-talet. Återfunnen och identifierad av Erik Ljungstrand i slutet av 1980-talet.

V

Göteborg sd; Slottsskogen
?
1940t
FLu


1 ex
1995
ELj&HGr

Nymphaea alba ssp. occidentalis atlantnäckros

B

Öckerö sn; Ussholmen, i damm
ca 30 ex
1995
ELj


ca 60 ex
1996
ELj rikligt blommande!

Osmunda regalis ssp. hibernica ined. hedsafsa
Enda kända lokaler i Sverige. Förekommer närmast på norska Vestlandet (mycket sällsynt) och på de Brittiska öarna.

B

Klövedal sn; Herrön, Rockenabben
5 ex
1996
ELj&IJo

Klövedal sn; Herrön, Ö om Rockenabb.
ca 40 ex
1996
ELj&IJo

Gullholmen sn; St. Hermanö (3 lokaler)
"rikligt"
199x
ELj mfl

Polygonum aviculare ssp. excelsius ined. stolt trampört

B

Tjärnö sn; S. Öddö, NV delen
ca 50 ex
1995
TKa; ELj&HGr mfl


ca 20 ex
1996
ELj

Polygonum raii ssp. raii sandtrampört
Ny för Sverige! Förekommer närmast på Jylland (på 1-2 lokaler) och Brittiska öarna.

B

Tanum sn; Hällsö
1 ex
1995
ELj!,HGr&LSt

Ranunculus ficaria ssp. fertilis stor svalört
Enda kända lokal i Sverige, närmast på norra Jylland.

B

Bro sn; Näverkärr, i "storskogen"
ca 15 ex
1995
ELj&MAr

Rubus loehrii "bergumsbjörnbär"
Ny för Norden!! Förekommer närmast i Niedersachsen. Beläggmaterial determinerat av prof. Heinrich E. Weber, Osnabrück och Anfred Pedersen, Vordingborg. Lokalen ligger ca 50 m från Rubus muenteri-lokalen.

V

Bergum sn; nära kyrkan
ca 4 ex
1995 ELj

Taraxacum obtusilobum "sexmaskros"
Enda kända kvarlevande lokal i Sverige (och i hela världen)! Arten är den enda kända normalsexuella Taraxacum-arten i Norden, och har länge ansetts vara utrotad genom att locus classicus förstördes genom anläggande av en spårvagnsvändplats vid Långedrag. Den finns dock kvar på en annan, gammal lokal i Ängården (nära Botaniska Institutionen!).

V

Göteborg sd; vid Storängsg.
ca 20 ex
1995
ELj!


ca 15 ex
1996
ELj


Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1996
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Botaniska föreningen i Göteborg