Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1997
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Hotartsrapporten för Bohuslän och Göteborgsområdet 1997

Senast gjorda observation av arten före 1997 är angiven som jämförelse. För troligen kvarvarande arter, vilka ej kontrollerats 1997, anges senaste år. Angående "senaste uppgift" för försvunna arter hänvisas till årsrapporten för 1994. Se även årsrapporterna för 1995 och 1996.

B = Bohuslän, V = Västergötland (de socknar som ingår i området)


Försvunna taxa (0) | Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

 

FÖRSVUNNA TAXA --- Hotkategori 0

Camelina sativa ssp. sativa oljedådra

Upptäcktes högst oväntat i Göteborg vid en vägkant. Framtiden får utvisa om arten kan bli bofast på lokalen, men troligt är det inte. Ett tidigare ej redovisat fynd finns även från Kungshamn.

V

Göteborg sd; Majorna, Vitög. 5A
3 ex
1997
MLi; ELj NY LOKAL
B
Kungshamn sn; Dyremyr (vid damm)
1 ex
1996
EBl NY LOKAL


 

AKUT HOTADE TAXA --- Hotkategori 1

Acer campestre naverlönn
Förekommer som förvildad (dock ej den inhemska ssp. hebecarpum) på några få lokaler.

Aethusa cynapium ssp. segetalis liten vildpersilja
Inga lokaler är kända.

Ajuga genevensis kritsuga
Inga aktuella lokaler är kända.

Anthemis cotula kamomillkulla
Den oroväckande minskningen i individantal fortsätter.

B

Lycke sn; Bremnäs Nordergård
ca 500 ex
1996
ELj; HAn


ca 300 ex
1997
HAn

Artemisia stelleriana sandmalört
Kunde ej återfinnas på sin enda lokal 1997 trots eftersökande vid två tillfällen. Har arten slutligen helt utgått ur Bohusläns (och Sveriges) flora, eller är det bara en tillfällig frånvaro?

B

Tanum sn; Hällsö
2 ex
1995
ELj&HGr mfl


0 ex
1997
ELj&OHo - utgången ?

Botrychium simplex dvärglåsbräken
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus commutatusbrinklosta
En lokal i södra Uddevalla, på vilken arten dock är förvildad (från Vimmerby jvstn) sedan 1993.

B

Uddevalla sd; Timmermansgatan
ca 30 ex
1996
ELj; GJo


ca 30 ex
1997
GJo

Bromus lepidus finlosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus racemosus ängslosta
Specialinventerades 1995, 1996 och 1997 varvid ett 90-tal tänkbara lokaler (såväl äldre kända som tidigare ej angivna) undersöktes på södra, västra och framför allt nordvästra Tjörn, på Herrön samt på sydvästra Orust. Ängslostan har nu påträffats på totalt fjorton lokaler, varav några mycket individrika.

B

Stenkyrka sn; Breviks kile i SÖ
ca 5000 ex
1996
ELj&IJo


ca 5000 ex
1997
ELj&IJo

Stenkyrka sn; Breviks kile i NV
ca 10000 ex
1996
ELj&IJo


ca 10000 ex
1997
ELj

Stenkyrka sn; Brevik, Änghagen
ca 10 ex
1997
LSe&KSe; IJo NY LOKAL

Klövedal sn; Herrön N om Ängen
ca 250 ex
1996
IJo!&ELj

Klövedal sn; Ängeviken
ca 100 ex
1996
ELj! mfl

Klövedal sn; NV om Ängeviken
ca 50 ex (små)
1996
ELj! mfl

Klövedal sn; Brattås
"några" ex
1997
IJo NY LOKAL

Klövedal sn; ÖSÖ om Frenliden
ca 200 ex
1996
GHo; ELj


ca 100 ex
1997
ELj&IJo mfl

Klövedal sn; Vik
ca 250 ex
1997
IJo! mfl NY LOKAL

Klövedal sn; mln Vik o Önneröd
ca 500 ex
1997
ELj! mfl NY LOKAL

Klövedal sn; Kolleröd
ca 50 ex
1997
IJo! mfl NY LOKAL

Klövedal sn; Långekärr Ö om skolan
ca 300 ex
1996
GHo; ELj


ca 80 ex
1997
ELj&IJo mfl

Klövedal sn; Långekärr NÖ om skolan
ca 30 ex
1997
ELj! mfl NY LOKAL

Klövedal sn; Kyrkofjäll
ca 10 ex
1996
IJo


0 ex
1997
IJo&ELj

Centaurea nigra svartklint
Inga aktuella lokaler är med säkerhet kända. En uppgift från Änggårdsbergen föreligger dock.

Chenopodium murale gatmålla
Inga aktuella lokaler är kända.

Chenopodium vulvaria stinkmålla
Inga aktuella lokaler är kända.

Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana stor ögontröst
Inga aktuella lokaler är kända. Samlades på Tjörn 1898 av E. Th. Fries och H. Fries. Eftersöktes förgäves på några få till synes lämpliga lokaler 1997.

Halimione portulacoides portlakmålla

B

Skaftö sn; Gåsö Storö [OBS! ej Sotenäs]
1 ex
1997
TTo NY LOKAL

Kungshamn sn; Långö lösa tångar
1 ex
1996
EBl&SBe


1 ex
1997
EBl&SBe

Tossene sn; Bottnafjorden, Grönevik
1 ex
1996
EBl&SBe - i dåligt skick !


0 ex
1997
EBl&SBe - definitivt död !

Kville sn; Kalvö
1 ex
1997
OHo NY LOKAL

Hordeum secalinum ängskorn
Inga aktuella lokaler är kända.

Ilex aquifolium järnek

B

Stenkyrka sn; mln Lyckorna o Bäckevik
1 ex
1996
ELj mfl


1 ex
1997
ELj&IJo

Tanum sn; Väderöarna (Ramnö?)
1 ex
1986
GGr


0 ex
1997
SSt

Illecebrum verticillatum glimmerört

V

Fässberg sn; SV om Lunnagården (4)
ca 30 ex
1996
ELj


ca 10 ex
1997
ELj

Kickxia elatine spjutsporre
Inga aktuella lokaler är kända.

Lactuca quercina (Mulgedium quercinum) karlsösallat
Synes numera kanske ha utgått på denna lokal, dit den förvildats från Botaniska trädgården.

V

Göteborg sd; Vitsippsdalen
0 ex
1996
ELj


0 ex
1997
ELj - utgången ?

Lathyrus sphaericus vårvial
Tyvärr blommade bara ett fåtal individ på den klassiska lokalen i Brattöns sydstup. Vi hoppas att det bara rör sig om en tillfällig nedgång. Möjligen kan allt för kraftig röjning ha försvagat arten.

B

Solberga sn; Brattön
42 ex
1996
ELj mfl


7 ex
1997
ELj&HGr mfl

Leucorchis albida s. str. klubbsporre
Inga aktuella lokaler är kända.

Marrubium vulgare kransborre
Inga aktuella lokaler är kända.

Mentha x gracilis ädelmynta

V

Fässberg sn; Papyrus koloniområde
20 ex
1996
ELj


13 ex
1997
ELj

Misopates orontium kalvnos

V

Askim sn; Järkholmen
6 ex
1996
ELj


0 ex
1997
ELj
B
Rödbo sn; Jordfallsmotet
ca 1000 ex
1996
ELj


ca 750 ex
1997
HAn; ELj

Ytterby sn; Ytterby jvstn
20 ex
1997
RGa NY LOKAL

Najas flexilis sjönajas
Inga aktuella lokaler är kända.

Nepeta cataria kattmynta
Har spritt sig till en f.d. potatisåker på Lindö där arten visat sig trivas förträffligt.

B

Forshälla sn; Bräcke
ca 7 ex
1996
GJo förvildad sedan 1992

Tanum sn; Lindö, Ängen
ca 15 ex
1994
OHo&ELj


ca 500 ex
1997
OHo

Polygonum oxyspermum näbbtrampört

B

Tjärnö sn; Saltö, Ängklåvbukten
60 ex
1996
ELj


7 ex
1997
ELj&ESa mfl

Potamogeton trichoides knölnate
För historik, karta och närmare lokalbeskrivningar, se Ljungstrand 1994 (Vrivrånge 3: 8-10) och Ljungstrand 1995 (Calluna 12(2): 10-12).

V

Gbg sd; Vallgraven, Synagogan (11)
ca 20 ex
1995
ELj

Gbg sd; Vallgraven, Fröhandeln (9)
ca 10 ex
1996
ELj


ca 10 ex
1997
ELj

Gbg sd; Fattighusån, Slussen (8)
1 ex
1995
ELj

Gbg sd; Fattighusån, Mariakyrkan (10)
1 ex
1995
ELj

Örgryte sn; Mölndalsån, Focus (13)
ca 100 ex
1995
ELj

Örgryte sn; Mölndalsån, Etnogr. (15)
ca 50 ex
1995
ELj

Örgryte sn; Mölndalsån, Remfabr. (16)
ca 30 ex
1995
ELj

Gbg sd; Mölndalsån, Dämmet (17)
ca 5 ex
1995
ELj

Gbg sd; "Läppstiftet", i damm (18)
2-3 ex
1995
ELj


0 ex
1997
ELj

Gbg sd; Kvillebäckskanalen (4)
2-3 ex
1995
ELj

Lundby sn; Kvillebäcken, Backaplan (3)
1000-tals ex
1996
ELj


1000-tals ex
1997
ELj

Lundby sn; Kvillebäcken, Färgfabriksg.
ca 50 ex
1997
ELj NY LOKAL

Ranunculus cymbalaria bohusranunkel

B

Tjärnö sn, Bockholmen
ca 5000 ex
1996
ELj

Tjärnö sn, Arholmen
ca 600 ex
1996
ELj

Tjärnö sn, Sydkoster vid Brevik
ca 50 ex
1996
ELj&MWg; USt

Ranunculus hederaceus murgrönsmöja
Inga aktuella lokaler är kända.

Rhinanthus serotinus var. apterus åkerskallra
Inga aktuella lokaler är kända.

Rosa pimpinellifolia p. p. (Rosa pimpinellifolia `danica') klittros

B

Skaftö sn; Gröderhamn
1 ex
1996
ELj; GJo


1 ex
1997
GJo

Rubus polyanthemus blomsterbjörnbär
Inga aktuella lokaler är kända. Samlades i Greby (Tanum) 1892 av E. Th. Fries och H. Fries.

Salvia pratensis ängssalvia
Inga aktuella lokaler är kända.

Scandix pecten-veneris nålkörvel
Inga aktuella lokaler är kända.

Senecio erucifolius flikstånds
Inga aktuella lokaler är kända.

Silene dichotoma gaffelglim
Inga aktuella lokaler är kända.

Sisyrinchium montanum gräslilja

B

Askum sn; Ramsvikslandet
1 ex
1996
AOl!; EBl&SBe


1 ex
1997
AOl

Tanum sn; Otterön
13 ex
1996
OHo


17 ex
1997
ELj&OHo

Stachys officinalis (Betonica officinalis) humlesuga

V

Askim sn; Gjutegården
ca 5 ex
1995
ELj

Tephroseris palustris kärrnocka
Inga aktuella lokaler är kända.

Tilia platyphyllos bohuslind
På de fyra "klassiska" fyndorterna i Tjärnö sn finns vardera ett ålderstiget träd, samt ett antal ungträd, vilka nyetablerats från frön (eller möjligen i något fall rotskott) i sen tid. Det är ännu ej utrett huruvida förekomsterna i Lur kan vara spontana eller är förvildade.

B

Lur sn; Resö, Nötehällan
1+1 ex
1996
KEm

Lur sn; N. Galtö
1+ca 5 ex
1996
KEm

Tjärnö sn; Sydkoster, Ekenäs
1+ca 2 ex
1996
ELj


1+ca 5 ex
1997
INo&AAn

Tjärnö sn; N. Öddö, Tofterna
1+ca 5 ex
1996
ELj


1+ca 20 ex
1997
ELj

Tjärnö sn; N. Öddö, Drängsviken
1+ca 2 ex
1993
ELj

Tjärnö sn; N. Öddö, Blötebogen
1+ca 20 ex
1996
ELj


 

SÅRBARA TAXA --- Hotkategori 2

Agrostemma githago klätt
Inga aktuella lokaler är kända.

Allium carinatum rosenlök
V Askim sn; Gjutegården ca 10 ex 1995 ELj

Alopecurus myosuroides renkavle
Inga aktuella lokaler är kända.

Anthriscus caucalis taggkörvel

V

Lundby sn; Torslandaviken
1000tals ex
1996
ELj - kraftigt minskande


100tals ex
1997
ELj - kraftigt minskande !

Anthriscus cerefolium dansk körvel

V

Styrsö sn; Styrsö Bratten
2-3 ex
1996
IBe


0 ex
1997
ELj mfl

Fässberg sn; Balltorp
2-3 ex
1995
IBe
B
Kungshamn sn; Fisketången
ca 30 ex
1997
BSu; ELj mfl NY LOKAL

Apium inundatum (Helosciadium inundatum) krypfloka

B

Stenkyrka sn; Bötjärn
ca 15 ex
1996
ELj&IJo


ca 5 ex
1997
ELj

Stenkyrka sn; Tolleby tjärn
0 ex
1996
ELj&IJo

Morlanda sn; Rödsvattnet vid Vasshagen
ca 100 ex
1996
ELj mfl

Morlanda sn; Rödsvattnet (Vrångevatten)
ca 500 ex
1996
ELj mfl


"finns"
1997
TMa

Morlanda sn; Torebosjön, NÖ ändan
"finns"
1996
TMa NY LOKAL

Arnoseris minima klubbfibbla
Inga aktuella lokaler är kända.

Astragalus danicus strandvedel

B

Tanums sn; Viken (1)
ca 20 ex
1996
YNo&ELj


ca 10 ex
1997
YNo

Tanum sn; Lerholmen (2)
ca 200 ex
1996
ELj


ca 300-400 ex
1997
YNo

Tanum sn; Platsen (3)
"finns"
1996
PSc

Atriplex sabulosa sandmålla
Sandmållan förekom på ett stort antal lokaler under 1993 och på ett fåtal under 1994. Nedan har endast medtagits lokaler på vilka arten iakttagits 1996 eller senare. Se Årsrapporterna 1994 och 1995 för äldre uppgifter. För ytterligare upplysningar om förekomsten i Bohuslän se Blomgren 1993 (Vrivrånge [1]: 3-6) och Bergqvist & Blomgren 1994.

B

Morlanda sn; Sollid (N om Edshultshall)
1 ex
1996
RIv


0 ex
1997
RIv

Lyse sn; Metvik, S om Scanraff
11 ex
1996
ELj&MWg

Botrychium matricariifolium rutlåsbräken

B

Lycke sn; Älgön
15 ex
1996
ELj&OHo

Tjärnö sn (?); "ö i Tjärnö"

1990t
?

Bromus arvensis renlosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus secalinus råglosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Carex incurva bågstarr

B

Skaftö sn; Gröderhamn
ca 20 ex
1996
ELj; GJo


ca 10 ex
1997
GJo

Smögen sn; Badhusparken
ca 400 ex
1996
BSu

Smögen sn; Badhusparken
ca 400 ex
1997
BSu

Smögen sn; Sandö
ca 5000 ex
1996
BSu

Smögen sn; Sandö
ca 5000 ex
1997
BSu

Askum sn; Ramsviks bad, Lortudden
1000-tals ex
1996
SBe&EBl


1000-tals ex
1997
SBe&EBl

Tanum sn; Viken
ca 50 ex
1996
ELj


ca 85 ex
1997
YNo; ELj

Lur sn; Resö, Kopparviken
100-tals ex
1996
KEm

Tjärnö sn; Saltö
ca 10 ex
1989
ELj

Tjärnö sn; Tjärnö i NV
ca 75 ex
1995
BOx

Centaurium erythraea var. erythraea flockarun

B

Stenkyrka sn; Skälebacken
"finns"
1996
IJo


ca 10 ex
1997
IJo,LSe&KSe

Chaerophyllum aureum guldkörvel

V

Gbg sd; Bot. Trädg. (ej odlad)
ca 10 ex
1995
ELj


ca 10 ex
1997
ELj

Göteborg sd; Änggården, Särög.
ca 60 ex
1997
ELj NY LOKAL

Partille sn; vid Besebäcken
ca 100 ex
1995
ELj


ca 150 ex
1997
ELj

Cuscuta epithymum ljungsnärja

B

Bro sn; Övre Källevik
omkr 300 ex
1996
OHo&SGe

Dianthus armeria saronsnejlika

V

Askim sn; Järkholmen
7+ca 15 ex
1996
ELj


15+ca 15 ex
1997
ELj

Göteborg sd; Skytteskogsg. 15, i trg
ca 80 ex
1995
ELj&IOl
B
Lycke sn; V om Tjuvkilsbågen
3 ex
1996
RGa; HAn


7-8 ex
1997
HAn

Lycke sn; Älgön
ca 40 ex
1995
ELj&HGr

Klövedal sn; vid Pilane gravfält
ca 8-10 ex
1996
IJo


0 ex
1997
IJo&ELj

Klövedal sn; Hammardalen
0 ex
1996
IJo - utgången ?


0 ex
1997
IJo - utgången !

Klövedal sn; SV om kyrkan vid landsv
ca 10 ex
1996
IJo


ca 200 ex
1997
IJo

Klövedal sn; Viks g:la by
ca 5-7 ex
1996
IJo


ca 25 ex
1997
IJo&ELj

Klövedal sn; N om Viks g:la by
1 ex
1996
IJo


3 ex
1997
IJo

Bäve sn; Esperödshemmet
5-7 ex
1996
GJo

Bro sn, Ingeröd
enst. ex
1995
SBe

Bro sn; Brevik
15 ex
1992
ELj

Bro sn; Lännestad, norr om Brevik
20-30 ex
1995
SBe

Askum sn; Dödvik
15 ex
1995
EBl&SBe

Askum sn; Håle
3 ex
1990
SBe

Askum sn; Vägga Nordgård
ca 5 ex
1994
SBe


3 ex
1997
OHo

Kville sn; Hamn
2 ex
1997
OHo NY LOKAL

Diphasiastrum tristachyum cypresslummer

V

Angered sn; 400 m N L. Drisstjärn (1)
ca 3000 ex
1996
RGa&ELj mfl

Angered sn; 200 m N L. Drisstjärn (2)
5 ex
1996
RGa&ELj mfl

Angered sn; 150 m Ö L. Drisstjärn (3)
ca 150 ex
1996
RGa&ELj mfl

Erucastrum gallicum kålsenap

V

Askim sn; Gåsmossen
8 ex
1996
IBe&EAn; ELj

B

Öckerö sn; Fotö vid Söö-sund
1 ex
1994
ELj


0 ex
1995
ELj


0 ex
1996
ELj


ca 60 ex
1997
ELj

Euphorbia exigua småtörel
Inga aktuella lokaler är kända.

Falcaria vulgaris skärblad

V

Göteborg sd; Bot Trädg (ej odlad)
1 ex
1995
ELj


0 ex
1997
ELj

Galeopsis angustifolia kalkdån

B

Uddevalla sd; Timmermansgatan
ca 500 ex
1996
ELj; GJo


ca 300 ex
1997
GJo

Uddevalla; S cementfabr på Havskuren
ca 20 ex
1996
GJo


ca 20 ex
1997
GJo

Bäve sn; vid jvgbron över Bäveån
ca 30 ex
1992
GJo

Bäve sn; Bräckebankarna
1000-tals ex
1996
GJo


1000-tals ex
1997
Gjo; ELj

Bäve sn; Kuröds ind.omr.
100-200 ex
1995
GJo innefattar 4 sublokaler

Geranium lanuginosum brandnäva
Inga lokaler är kända, troligen felaktigt uppgiven för Bohuslän eller Göteborgsområdet

Geranium palustre kärrnäva
Inga aktuella lokaler är kända.

Geranium phaeum brunnäva
Inga aktuella lokaler är kända.

Glaucium flavum strandvallmo

B

Öckerö sn; Öckerö, NV om Hjälvik
10+75 ex
1996
ELj


22+ca 80 ex
1997
ELj

Öckerö sn, Hyppelns S-spets
48+40 ex
1995
ELj&SSv

Lycke sn; Högön
15-20 ex
1996
HAn


5+20-25 ex
1997
HAn

Lycke sn; Vannholmarna
8-10 ex
1994
HAn


15+36 ex
1997
HAn

Rönnäng sn; Tjörne huvud i Ö
0 ex
1996
IJo&ELj


0 ex
1997
ELj - utgången !

Stenkyrka sn; Skärhamn
1 ex
1996
IJo


0 ex
1997
AAl ;IJo

Klövedal sn; Mittsundsviken (Björnsh.)
1-3+ca 50 ex
1996
ELj; IJo


6+38 ex
1997
ELj&IJo

Lyse sn; Metvik, S om Scanraff
3 ex
1996
ELj!&MWg


0 ex
1997
EBl&SBe - utgången !

Askum sn; Keö
1 ex
1996
EBl

Askum sn; Ramsviksl., Dammbacken
3 ex
1995
EBl&ELj


0 ex
1996
EBl


0 ex
1997
EBl

Svenneby sn; Tångebacken
4+3 ex
1995
OHo,ELj&ESa


12+ca 60 ex
1997
OHo&ELj

Kville sn; Lyngö, SÖ viken
1 ex
1995
TGa

Tanum sn; Ulmekärrssand, Munksund
21+20 ex
1995
ELj,OHo&ESa


0+2 ex
1996
ESa

Tanum sn; Tjurpannan, SV Gråftobgt
2+10 ex
1996
OHo&SGe


0 ex
1997
ELj&OHo

Tanum sn; Tjurpannan, NV Gråftobgt
0+13 ex
1996
OHo&SGe


1 ex
1997
ELj&OHo

Tanum sn; Tjurpannan, Tjurviksbågen
0+ca 50 ex
1996
OHo&SGe


2+5 ex
1997
ELj&OHo

Tanum sn; blockstrand SV Gullbringa
1+ca 150 ex
1996
ELj; OHo&SGe


3+ca 110 ex
1997
ELj&OHo

Tanum sn; Viken
2 ex
1994
YNo


4 ex
1997
YNo&ELj

Tanum sn; Hällsö, N delen
0 ex
1995
ELj&HGr


0 ex
1997
ELj&OHo

Tanum sn; Trossö, vägkant
ca 10 ex
1993
ELj&MAr

Tanum sn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö)
3+ca 100 ex
1996
OHo&SGe


20+132 ex
1997
OHo

Tjärnö sn; Lilla Arsklåvet
ca 20 ex
1991
JEv


"finns"
1993
NPi

Tjärnö sn, Kockholmen
2 ex
1996
JEv

Gypsophila muralis grusnejlika

V

Göteborg sd; Bot Trädg (ej odlad)
2 ex
1996
TEl; ELj


0 ex
1997
ELj

Herminium monorchis honungsblomster

B

Klövedal sn; Alviken
ca 50-60 ex
1996
ELj; IJo


ca 50 ex
1997
IJo

Tanum sn; Lerholmen (Ö om Viken)
3 ex
1996
ELj


6 ex
1997
YNo; ELj

Tanum sn; Kalvö, Brokilen
56 ex
1993
YNo innefattar 2 sublokaler


2 ex
1997
OHo

Tanum sn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö)
21 ex
1993
YNo


2 ex
1997
OHo

Tanum sn; Lindö, Lindöbukten i Ö
11 ex
1996
OHo&SGe


2 ex
1997
OHo

Lur sn; Resö, Kopparviken
ca 500 ex
1996
KEm

Tjärnö sn; Tjärnö i NV
1 ex
1988
MLi

Tjärnö sn; Lindholmen
118 ex
1996
JEv

Tjärnö sn; Sydkoster
13+5 ex
1996
ELj

Hieracium caespitosum s. lat. ängsfibbla
Inga aktuella lokaler är kända.

Holosteum umbellatum fågelarv

V

Partille sn; Bokedalen f.d. hpl
"många ex"
1996
AMu


omkr 200 ex
1997
ELj&RDa

Hypericum humifusum dvärgjohannesört

B

Tossene sn; Ävja
100-tals ex
1996
EBl&SBe


100-tals ex
1997
EBl&ELj

Hypericum pulchrum hedjohannesört
Många (knappt 70) lokaler är kända i Jörlanda, Spekeröd, Romelanda, Ucklum, Hjärtum och Tossene snr från 1990-talet, men endast ett fåtal är kontrollerade senare. Äldre uppgifter finns även från Partille, Nylöse, Solberga, Västerlanda och Ödsmål snr. Se 1994 och 1995 års rapport!

B

Jörlanda sn; Håvatten
få ex
1995
HGr&HPa

Romelanda sn; St. Björkärr
ca 5 ex
1996
ELj

Ucklum sn; V om Svalsjön
ca 140 ex
1996
ELj mfl

Tossene sn; Platserna (NV Stubberöd)
ca 200 ex
1995
OHo&SBe


ca 200 ex
1997
OHo,EBl&SBe

Tossene sn; Stämmarna (Ö Skälle)
ca 100 ex
1995
OHo&SBe


ca 100 ex
1997
OHo,EBl&SBe

Isolepis setacea borstsäv

B

Lycke sn; Älgön
ca 10 ex
1996
ELj&OHo

Stenkyrka sn; Skälebacken
10-20 ex
1995
AAl!&IJo; ELj


2 ex
1997
ELj&IJo

Skaftö sn; Stockevik
1 ex
1995
GJo


0 ex
1997
GJo - utgången ?

Lathyrus tuberosus knölvial
Inga aktuella lokaler är kända.

Lavatera thuringiaca gråmalva

B

Håby sn; Håby gård, vid Q8 rastplats
1 ex
1996
ESa


1 ex
1997
ELj

Luzula sylvatica storfryle

V

Göteborg sd; Bot Trädg (ej odlad)
2-3 ex
1995
ELj


ca 5 ex
1997
ELj

Malva pusilla vit kattost

V

Styrsö sn; mln k:an o Halsvik, hus 218
2 ex
1996
BHe


ca 5 ex
1997
BHe&ELj
B
Tegneby sn; Boxvik
ca 100 ex!
1992
GJo


0 ex
1997
GJo

Askum sn, V. Rörvik
5 ex
1996
EBl


0 ex
1997
EBl

Tanum sn; Otterön
ca 10 ex
1992
ELj,OHo&YNo

Tanum sn; Grebbestad, N båthamnen
10 ex
1987
YNo


0 ex
1997
Yno - utgången !

Mertensia maritima ostronört

B

Öckerö sn; Rörö, SV blockstranden
27 ex
1996
UJo


26 ex
1997
UJo

Klövedal sn, Björholmen, udde i SV
0+2 ex
1996
IJo


0+2 ex
1997
IJo

Lysekil sd; Stångholmen
2 ex
1988
BMl

Lyse sn; Kornö kalv
1+ca 10 ex
1996
EBl

Svenneby sn; Valön
1 ex
1995
OHo

Kville sn; Vrakholmen
10 ex
1995
EBl

Tanum sn; Tjurpannan, SV Gråftobgt
2+1 ex
1996
OHo&SGe


7+3 ex
1997
ELj&OHo

Tanum sn; Tjurpannan, Tjurviksbågen
ca 18 ex
1996
OHo&SGe; VGi


15+2 ex
1997
ELj&OHo; VGi

Tanum sn; vid Grötet N om Gullbringa
2+ca 10 ex
1996
ELj; OHo&SGe


1 ex
1997
ELj&OHo

Tanum sn; Långeskär
22 ex
1996
BRo&OHo

Tanum sn; V. Felholmen (Kalvö-Lindö)
1+2 ex
1996
OHo&SGe


2+1 ex
1997
OHo

Tjärnö sn; Kockholmen
0 ex
1996
JEv - utgången ?


7 ex
1997
KÖb

Tjärnö sn; Ölbärsholmen (vid Råssö)
"finns"
1995
NPi

Tjärnö sn; Ramsö, V sidan
2 ex
1996
EBl

Tjärnö sn; Ramsö, nära hamnen
15 ex
1996
KÖb

Tjärnö sn; Nordkoster, NV Basteviken
0 ex
1994
ELj&JEv - utgången ?

Tjärnö sn; Nordkoster, SV Basteviken
1+ca 3 ex
1997
EAn&IBe NY LOKAL

Onobrychis viciifolia esparsett
Inga aktuella lokaler är kända.

Pilularia globulifera klotgräs

V

Råda sn; Yxsjön
några m2
1994
ABe
B
Askum sn; Ramsviksl., Grosshamn
rikligt
1996
EBl


ca 5 m2
1997
EBl&KMa

Askum sn; Ramsviksl., Sote huvud
måttligt
1993
EBl&SBe

Kville sn; NV om Hamn
10-20 m2
1997
OHo NY LOKAL

Pimpinella major stor bockrot
Inga aktuella lokaler är kända.

Polystichum aculeatum uddbräken
Inga aktuella lokaler är kända.

Potamogeton acutifolius spetsnate
En oroväckande minskning i individantal har de senaste åren visat sig för denna art.

V

Tuve sn; St. Holmsdammen
ca 100 ex
1996
ELj


ca 10 ex
1997
ELj

Ranunculus arvensis åkerranunkel
Inga aktuella lokaler är kända.

Rosa inodora västkustros

B

Valla sn; Almön, åt Almö sund
ca 35 ex
1996
ELj


ca 35 ex
1997
ELj; EBl

Valla sn; Almön, N spetsen
1 ex
1994
EBl&ANk

Valla sn; Runntången (Tjörns NÖ-udde)
1 ex
1994
EBl&ANk

Norum sn; St. Askerön, N om Fiskevik
1 ex
1994
ELj,AAn&HRe

Ödsmål sn; Jordhammar, NÖ Åbacka
1 ex
1994
HAn mfl

Röra sn; Henån, Lövåsvägen/Banvägen
2 ex
1996
ESa


2 ex
1997
ESa

Röra sn; Henån, mln rv och Lövåsvägen
2 ex
1996
ESa


2 ex
1997
ESa

Röra sn; Henån, "mln Henån o Rödbgt"
2 ex
1996
ELj; ESa


2 ex
1997
ESa; ELj

Röra sn; Henån, Lövåsvägen 7
1 ex
1996
ELj; ESa


1 ex
1997
ESa; ELj

Torp sn; Nöteviken, Nöteviks gård
4 ex
1994
ESa&ELj mfl

Torp sn; Nöteviken, Ö Nöteviks gård
2 ex
1994
ESa mfl

Rubus muenteri grönbladsbjörnbär

V

Bergum sn; nära kyrkan
ca 10 ex
1995
ELj


12 ex
1997
ELj

Salvia verticillata kranssalvia

B

Tossene sn; Hunnebostrand
få ex
1995
AOl


3 ex
1997
SBe

Svenneby sn; Heestrand samhälle
40-50 ex
1995
OHo


ca 30 ex
1997
OHo&ELj

Svenneby sn; Tångebacken, Grönelid
ca 30 ex
1995
OHo&ELj


10 ex
1997
OHo&ELj

Valerianella dentata sommarklynne
Inga aktuella lokaler är kända.

Verbascum lychnitis grenigt kungsljus

V

Göteborg sd; Gamla Älvsborg
6 ex
1996
ELj


ca 5 ex
1997
ELj
B
Resteröd sn; Ulvesund
3-4 ex
1996
GJo


5-6 ex
1997
GJo

Uddevalla sd; Fridhemstippen
ca 2 ex
1996
GJo


2 ex
1997
GJo

Uddevalla sd; Rävgiljan
4 ex
1996
GJo


2 ex
1997
GJo

Herrestad sn; Kärranäs
10 ex
1997
GJo NY LOKAL

Herrestad sn; Sörvik
ca 50 ex
1996
GJo


10-15 ex
1997
GJo

Högås sn; Ulveviken
ca 5 ex
1995
ELj

Svarteborgs sn; Dingle stn
4 ex
1996
ELj


ca 100 ex
1997
ELj mfl

Vicia villosa luddvicker
Inga aktuella lokaler är kända.

Vulpia bromoides ekorrsvingel
Inga aktuella lokaler är kända.


 

TILLÄGG

Bromus pseudosecalinus spädlosta
Ny för Sverige (som bofast, dock påträffad tillfälligt i Skåne 1928)! Förekommer närmast på Brittiska öarna (förr även i Danmark). Arten hittades på ytterligare en lokal under 1997.

B

Stenkyrka sn; NV om Häle mosse
ca 1000 ex
1996
ELj!&MDa mfl


ca 1500 ex
1997
ELj mfl

Stenkyrka sn; SV om Häle mosse
ca 500 ex
1997
EBl! mfl NY LOKAL

Carex binervis hedstarr

B

Tjärnö sn; Nordkoster, inre delen
0 ex
1994
HAn&ELj ej återfunnen

Chaerophyllum aromaticum doftkörvel

V

Landvetter sn; järnvägsstationen
ca 10 ex
1996
ESa


ca 10 ex
1997
ESa

Digitalis purpurea `norvegica' vild fingerborgsblomma
Den genuint vilda fingerborgsblomman förekommer inom ett litet område i norra Bohuslän i gränstrakterna mellan Bottna, Bärfendal och Kville snr. Fingerborgsblomman kommer att specialinventeras under 1998.

B

Bottna sn; St. Gillingsmarken

1990t
ELj

Kville sn; S om Kindlycke
5 ex
1996
ELj

Kville sn; Rönningens skog
ca 90 ex
1997
EBl; ELj&OHo

Nymphaea alba ssp. occidentalis atlantnäckros, smånäckros

B

Öckerö sn; Ussholmen, i större hällkar
ca 60 ex
1996
ELj


ca 60 ex
1997
ELj

Osmunda regalis ssp. hibernica ined. hedsafsa
Enda kända lokaler i Sverige. Förekommer närmast på norska Vestlandet (mycket sällsynt) och på de Brittiska öarna.

B

Klövedal sn; Herrön, Rockenabben
5 ex
1996
ELj&IJo

Klövedal sn; Herrön, Ö om Rockenabb.
ca 40 ex
1996
ELj&IJo

Gullholmen sn; St. Hermanö, Långekil
ca 80 ex
1997
GOl

Gullholmen sn; St. Hermanö, Ö Långekil
ca 5+2 ex
1997
GOl

Gullholmen sn; St. Hermanö, Stenvik
ca 10 ex
1997
GOl

Gullholmen sn; St. Hermanö, H. huvud
ca 100 ex
1997
GOl

Gullholmen sn; St. Hermanö, S Djupvik
ca 4 ex
1997
GOl NY LOKAL

Polygonum aviculare ssp. excelsius ined. stolt trampört

B

Gullholmen sn; St. Hermanö, Långekil
ca 60 ex
1997
ELj NY LOKAL

Tjärnö sn; S. Öddö, NV delen
ca 50 ex
1995
TKa; ELj&HGr mfl


ca 20 ex
1996
ELj

Tjärnö sn; N. Öddö, Stigkilen
2 ex
1997
ELj NY LOKAL

Polygonum raii ssp. raii sandtrampört
Ny för Sverige! Förekommer närmast på Jylland (på 1-2 lokaler) och Brittiska öarna. Dök av allt att döma endast upp tillfälligt på denna lokal.

B

Tanum sn; Hällsö
1 ex
1995
ELj!,HGr&LSt


0 ex
1997
ELj&OHo

Ranunculus ficaria ssp. fertilis stor svalört
Enda kända lokal i Sverige, närmast på norra Jylland.

B

Bro sn; Näverkärr, i "storskogen"
ca 15 ex
1995
ELj&MAr

Rubus loehrii "bergumsbjörnbär"
Ny för Norden!! Förekommer närmast i Niedersachsen. Beläggmaterial determinerat av prof. Heinrich E. Weber, Osnabrück och Anfred Pedersen, Vordingborg. Lokalen ligger ca 50 m från Rubus muenteri-lokalen.

V

Bergum sn; nära kyrkan
ca 4 ex
1995
ELj


3 ex
1997
ELj

Taraxacum obtusilobum "sexmaskros"
Enda kända kvarlevande lokal i Sverige (och i hela världen)! Arten är den enda kända normalsexuella Taraxacum-arten i Norden, och har länge ansetts vara utrotad genom att locus classicus förstördes genom anläggande av en spårvagnsvändplats vid Långedrag. Den finns dock kvar på en annan, gammal lokal i Ängården (nära Botaniska Institutionen!). Dock hotas den av rensning!

V

Göteborg sd; vid Storängsg.
ca 15 ex
1996
ELj


ca 5 ex
1997
ELj


Försvunna taxa (0) | Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1997
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Botaniska föreningen i Göteborg