Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1999
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Hotartsrapporten för Bohuslän och Göteborgsområdet 1999

Senast gjorda observation av arten före 1999 är angiven som jämförelse. För troligen kvarvarande arter, vilka ej kontrollerats 1999, anges senaste år. Angående “senaste uppgift” för försvunna arter hänvisas till årsrapporten för 1994. Se även årsrapporterna för 1995, 1996, 1997 och 1998.

B = Bohuslän, V = Västergötland (de socknar som ingår i området)


Försvunna taxa (0) | Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

 

FÖRSVUNNA TAXA --- Hotkategori 0

Camelina sativa ssp. sativa oljedådra
Har (som väntat) ej återkommit på någon av lokalerna efter primärfyndet.
V
Göteborg sd; Majorna, Vitög. 5A
3 ex
1997
MLi; ELj


0 ex
1998
ELj


0 ex
1999
ELj

B
Kungshamn sn; Dyremyr (vid damm)
1 ex
1996
EBl


0 ex
1999
EBl


 

AKUT HOTADE TAXA --- Hotkategori 1

Acer campestre naverlönn
Förekommer som förvildad (dock ej den inhemska ssp. hebecarpum) på några få lokaler.

Aethusa cynapium ssp. segetalis liten vildpersilja
Inga lokaler är kända.

Ajuga genevensis kritsuga
Inga aktuella lokaler är kända.

Anthemis cotula kamomillkulla
En ny, rik lokal upptäcktes i Lycke 1998. Även på den tidigare kända lokalen har den nedåtgående trenden brutits och arten blommade rikligt, dock huvudsakligen på nya ytor.

B
Lycke sn; Tofta herrgård
ca 2000 ex
1998
HAn


ca 2000 ex
1999
RCr & NCr


Lycke sn; Bremnäs Nordergård
ca 300 ex
1997
HAn


ca 1000 ex
1998
HAn; ELj


ca 600 ex
1999
ELj


Lycke sn; Mellan Ryr
12 ex
1999
RCr & NCr

Artemisia stelleriana sandmalört
Kontroll gjordes även 1999. Arten får nu tyvärr anses vara helt utgången ur Bohusläns (och därmed Sveriges) flora.

B
Tanum sn; Hällsö
0 ex
1997
ELj&OHo – utgången ?


0 ex
1998
OHo&KEm – utgången


0 ex
1999
KEm - utgången!

Botrychium simplex dvärglåsbräken
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus commutatus brinklosta
En lokal i södra Uddevalla, på vilken arten dock är förvildad (från Vimmerby jvstn) sedan 1993.
B Uddevalla sd; Timmermansgatan ca 30 ex 1997 GJo
ca 10 ex 1998 GJo

Bromus lepidus finlosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus racemosus ängslosta
Specialinventerades 1995, 1996 och 1997 varvid ett 90-tal tänkbara lokaler (såväl äldre kända som tidigare ej angivna) undersöktes på södra, västra och framför allt nordvästra Tjörn, på Herrön samt på sydvästra Orust. Inom detta område har nu ängslostan påträffats på totalt femton lokaler, varav några mycket individrika. Dessutom har arten under 1998 upptäckts på södra Inland i en rik förekomst och även på Orust. En ny lokal har tillkommit på Tjörn.

B
Torsby sn; L. Överön, på f.d. markväg
ca 5000 ex
1998
ELj


Stenkyrka sn; Breviks kile i SÖ
ca 5000 ex
1997
ELj&IJo1998
ELj1999
IJo


Stenkyrka sn; Breviks kile i NV
ca 10000 ex
1997
ELj1998
IJo1999
IJo


Stenkyrka sn; Brevik, Änghagen
ca 10 ex
1997
LSe&KSe; IJo1998
IJo


0 ex
1999
IJo


Klövedal sn; Herrön N om Ängen
ca 250 ex
1996
IJo!&ELj1998
IJo


ca 500
1999
IJo


Klövedal sn; Ängeviken
ca 100 ex
1996
ELj! mfl


Klövedal sn; NV om Ängeviken
ca 50 ex (små)
1996
ELj! mfl


Klövedal sn; Brattås
“några” ex
1997
IJo1998
IJo


ca 1000 ex
1999
IJo


Klövedal sn; ÖSÖ om Frenliden
ca 100 ex
1997
ELj&IJo mfl


“finns”
1998
IJo


ca 100 ex
1999
IJo

Klövedal sn; SÖ om Frenliden, Bö
"några ex"
1999
IJo NY LOKAL


Klövedal sn; Vik
ca 250 ex
1997
IJo! mfl1998
IJo


ca 1000
1999
IJo


Klövedal sn; mln Vik o Önneröd
ca 500 ex
1997
ELj! mfl


Klövedal sn; Kolleröd
ca 50 ex
1997
IJo! mfl


ca 50 ex
1998
IJo


0 ex
1999
IJo


Klövedal sn; Långekärr Ö om skolan
ca 80 ex
1997
ELj&IJo mfl


“finns”
1998
IJo


ca 100 ex
1999
IJo


Klövedal sn; Långekärr NÖ om skolan
ca 30 ex
1997
ELj! mfl1998
IJo


ca 10 ex
1999
IJo


Klövedal sn; Kyrkofjäll
0 ex
1997
IJo&ELj


0 ex
1999
IJo


Klövedal sn; Björholmen, Märrslätten
3 ex
1998
IJo


0 ex
1999
IJo


Morlanda sn; vid färjeläget t Malön
ca 100 ex
1998
GJo

Centaurea nigra svartklint
Inga aktuella lokaler är med säkerhet kända. En obekräftad uppgift från Änggårdsbergen föreligger dock. Dessutom har en klint påträffats vid Nya Varvet som troligen är svartklint, men då den klipps ned har den inte fått tillfälle att blomma. Ett skott togs 1998 för odling och bestämning.

V
Göteborg sd; Nya Varvet
ca 10 ex
1998
IBe mfl; ELj

Chenopodium murale gatmålla
Inga aktuella lokaler är kända.

Chenopodium vulvaria stinkmålla
Inga aktuella lokaler är kända.

Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana stor ögontröst
Inga aktuella lokaler är kända. Samlades på Tjörn 1898 av E. Th. Fries och H. Fries. Eftersöktes förgäves på några få till synes lämpliga lokaler 1997.

Halimione portulacoides portlakmålla
Arten har totalt påträffats på sju lokaler i Bohuslän under 1990-talet, men på fyra av dessa är den numera utgången. På Långö lösa tångar påträffades oväntat ytterligare en lokal, nämligen på den smalaste delen av näset

B
Skaftö sn; Gåsö Storö [OBS! ej Sotenäs]
1 ex
1997
TTo


1 ex
1998
TTo


0 ex
1999
TTo


Kungshamn sn; Långö lösa tångar, SV-strand
1 ex
1997
EBl&SBe


2 ex
1998
EBl&SBe


1ex
1999
BSu


Kungshamn sn; Långö lösa tångar, näset
1 ex
1999
BSu NY LOKAL


Kville sn; Kalvö
1 ex
1997
OHo


1 ex
1998
OHo


0 ex
1999
OHo

Hordeum secalinum ängskorn
Inga aktuella lokaler är kända.

Ilex aquifolium järnek
Järnekslokalen på Tjörn är oförändrad. Beträffande fyndorten på Väderöarna har kompletterande uppgifter inkommit, vilka styrker att arten fanns här (sannolikt vild) under åren 1965 till 1972, därefter har den dock tyvärr gått ut och ej kunnat återfinnas under senare år.

B
Stenkyrka sn; mln Lyckorna o Bäckevik
1 ex
1997
ELj&IJo


1 ex
1998
ELj


1 ex
1999
ELj


Tanum sn; Väderö Storö [ej Ramnö]
1 ex
1965
GGr


1 ex
1972
GGr


0 ex
1973
GGr


0 ex
1997
SSt

Illecebrum verticillatum glimmerört
Arten håller ställningarna på ridstigen ovan Lunnagården. I Sverige finns endast ytterligare en lokal, nära Kristinehamn i Värmland.

V
Fässberg sn; SV om Lunnagården (4)
ca 10 ex
1997
ELj


28 ex
1998
ELj


17 ex
1999
ELj

Kickxia elatine spjutsporre
Inga aktuella lokaler är kända.

Lactuca quercina ( Mulgedium quercinum) karlsösallat
Synes numera ha utgått på denna lokal, dit den förvildats från Botaniska trädgården.

V
Göteborg sd; Vitsippsdalen
0 ex
1997
ELj – utgången ?


0 ex
1998
ELj – utgången

Lathyrus sphaericus vårvial
Den kraftiga minskningen under de senaste åren inger viss oro för populationen (världens nordligaste).

B
Solberga sn; Brattön
42 ex
1996
ELj mfl


7 ex
1997
ELj&HGr mfl


2 ex
1998
ELj

Leucorchis albida s. str. klubbsporre
Inga aktuella lokaler är kända.

Marrubium vulgare kransborre
Inga aktuella lokaler är kända.

Mentha x gracilis ädelmynta
Den enda kända lokalen håller på att växa igen pga upphörd odling. 1998 var lokalen i dåligt skick. Om arten skall kunna fortleva torde fortsatta vårdåtgärder vara nödvändiga!

V
Fässberg sn; Papyrus koloniområde
13 ex
1997
ELj


6 ex
1998
ELj


2 ex
1999
ELj

Misopates orontium kalvnos
På Göteborgs Centralstation och på Järkholmen, där arten oväntat dök upp igen, håller den ställningarna.

V
Askim sn; Järkholmen
0 ex
1997
ELj


2 ex
1998
ELj

Lundby sn; Eriksberg
ex
1999
BHe NY LOKAL


Göteborg sn; Göteborg C (jvstn)
ca 40 ex
1998
KHa; ELj


finns
1999
KHa

B
Rödbo sn; Jordfallsmotet
ca 750 ex
1997
HAn; ELj


ca 400 ex
1998
HAn


Ytterby sn; Ytterby jvstn
20 ex
1997
RGa


3 ex
1998
RGa


0 ex
1999
RGn

Svarteborg sn; Dingle bygdegård
1 ex
1999
SBe NY LOKAL


Svarteborg sn; Torp
1 ex.
1999
SBe NY LOKAL

Najas flexilis sjönajas
Inga aktuella lokaler är kända.

Nepeta cataria kattmynta
Har spritt sig till en f.d. potatisåker på Lindö där arten visat sig trivas förträffligt. Många av de under 1997 iakttagna småplantorna har dock gått förlorade igen, men fröbanken torde vara god.

B
Forshälla sn; Bräcke
ca 7 ex
1996
GJo förvildad sedan 1992


ca 5 ex
1998
GJo


Tanum sn; Lindö, Ängen
ca 500 ex
1997
OHo


ca 95 ex
1998
OHo; ELj&FAs


ca 500 ex
1999
OHo


Tanum sn; Synneröd
2 ex
1999
OHo NY LOKAL

Polygonum oxyspermum näbbtrampört
Lokalen har inte besökts under 1999.

B
Tjärnö sn; Saltö, Ängklåvbukten
7 ex
1997
ELj&ESa mfl


6 ex
1999
ELj

Potamogeton trichoides knölnate
För historik, karta och närmare lokalbeskrivningar, se Ljungstrand 1994 (Vrivrånge 3: 8-10) och Ljungstrand 1995 (Calluna 12(2): 10-12). Lokalen vid “Läppstiftet” är borta pga igenväxning av krusnate. Även lokalen vid Färgfabriksgatan har till största delen vuxit igen med krusnate.

V
Gbg sd; Vallgraven, Synagogan (11)
ca 20 ex
1995
ELj


0 ex
1998
ELj


0 ex
1999
ELj


Gbg sd; Vallgraven, Fröhandeln (9)
ca 10 ex
1997
ELj


1 ex
1998
ELj


5 ex
1999
ELj


Gbg sd; Fattighusån, Slussen (8)
1 ex
1995
ELj


0 ex
1998
ELj


0 ex
1999
ELj


Gbg sd; Fattighusån, Mariakyrkan (10)
1 ex
1995
ELj


0 ex
1998
ELj


0 ex
1999
ELj


Örgryte sn; Mölndalsån, Focus (13)
ca 100 ex
1995
ELj


ca 20 ex
1999
ELj


Örgryte sn; Mölndalsån, Etnogr. (15)
ca 50 ex
1995
ELj


Örgryte sn; Mölndalsån, Remfabr. (16)
ca 30 ex
1995
ELj


Gbg sd; Mölndalsån, Dämmet (17)
ca 5 ex
1995
ELj


Gbg sd; “Läppstiftet”, i damm (18)
0 ex
1997
ELj


0 ex
1998
ELj – utgången


Gbg sd; Kvillebäckskanalen (4)
2-3 ex
1995
ELj


Lundby sn; Kvillebäcken, Backaplan (3)
1000-tals ex
1997
ELj


1000-tals ex
1998
ELj


1000-tals ex
1999
ELj


Lundby sn; Kvillebäcken, Färgfabriksg.
ca 50 ex
1997
ELj


ca 20 ex
1998
ELj

Ranunculus cymbalaria bohusranunkel
Flera tidigare kända lokaler i Kosterskärgården är fortfarande obesökta i modern tid. En lämplig uppgift för dem som besöker Koster 1999 kan vara att försöka kontrollera dessa uppgifter. Om Du vill ha upplysningar om de tidigare kända lokalerna utöver ovanstående, vänd Dig till ELj.

B
Tjärnö sn, Bockholmen
ca 5000 ex
1996

ELj

Tjärnö sn, Arholmen
ca 600 ex
1996

ELj

Tjärnö sn, Sydkoster vid Brevik
ca 50 ex
1996

ELj&MWg; USt

Ranunculus hederaceus murgrönsmöja
Inga aktuella lokaler är kända.

Rhinanthus serotinus var. apterus åkerskallra
Inga aktuella lokaler är kända.

Rosa pimpinellifolia p. p. ( Rosa pimpinellifolia danica’) klittros
En ny lokal, som dock varit känd en tid, har noterats. Det rör sig även här troligen om en vild klittros och inte om en förvildad trädgårdspimpinellros. Sådana förekommer på många lokaler inom området och har inte närmare noterats, även om de skulle förekomma i “naturlig” terräng.

B
Skaftö sn; Gröderhamn
1 ex
1997
GJo


1 ex
1999
TTo


Malmön sn; Kaptensgiljan
1 ex
1998
EBl&SBe

Rubus polyanthemus blomsterbjörnbär
Inga aktuella lokaler är kända. Samlades i Greby (Tanum) 1892 av E. Th. Fries och H. Fries.

Salvia pratensis ängssalvia
Inga aktuella lokaler är kända.

Scandix pecten-veneris nålkörvel
Inga aktuella lokaler är kända.

Senecio erucifolius flikstånds
Inga aktuella lokaler är kända.

Silene dichotoma gaffelglim
Inga aktuella lokaler är kända.

Sisyrinchium montanum gräslilja
De två bohuslänska lokalerna torde båda vara spontant invandrade över havet från Norge, där arten förekommer naturaliserad på några lokaler i trakten av Langesund. Ursprungligen kommer den från Nordamerika.

B
Askum sn; Ramsvikslandet
1 ex
1997
AOl


1 ex
1998
AOl


3-4 ex
1999
EBl


Tanum sn; Otterön
17 ex
1997
ELj&OHo


0 ex
1999
KEm

Stachys officinalis ( Betonica officinalis) humlesuga
Den enda kända lokalen är förvildad från odling i en närbelägen trädgård.

V
Askim sn; Gjutegården
ca 5 ex
1995
ELj


0 ex
1999
ELj

Tephroseris palustris kärrnocka
Inga aktuella lokaler är kända.

Tilia platyphyllos bohuslind
På de fyra “klassiska” fyndorterna i Tjärnö sn finns vardera ett ålderstiget träd, samt ett antal ungträd, vilka nyetablerats från frön (eller möjligen i något fall rotskott) i sen tid. Det är ännu ej utrett huruvida förekomsterna i Lur kan vara spontana eller är förvildade.

B
Lur sn; Resö, Nötehällan
1+1 ex
1996
KEm


1+1 ex
1999
KEm


Lur sn; N. Galtö
1+ca 5 ex
1996
KEm


1+ca 5 ex
1998
KEm


1+3 ex
1999
KEm


Tjärnö sn; Sydkoster, Ekenäs
1+ca 5 ex
1997
INo&AAn


1+ca 5 ex
1998
INo


Tjärnö sn; N. Öddö, Tofterna
1+ca 20 ex
1997
ELj


1+ca 20 ex
1999
ELj


Tjärnö sn; N. Öddö, Drängsviken
1+ca 2 ex
1993
ELj


Tjärnö sn; N. Öddö, Blötebogen
1+ca 20 ex
1996
ELj


1+ca 20 ex
1999
ELj


 

SÅRBARA TAXA --- Hotkategori 2

Agrostemma githago klätt
Inga aktuella lokaler är kända.

Allium carinatum rosenlök
Påträffades oväntat 1998 på en klippig udde i Askim; en av allt att döma fullt naturlig lokal, där arten dessutom setts blomma tidigare (i början av 1960-talet) men därefter glömts bort. Se vidare Ljungstrand 1999 (Calluna 16(1): 5). Förekomsten i Gjutegården är däremot säkerligen förvildad.

V
Askim sn; Järkholmen
8 ex
1998
ELj


11 ex
1999
ELj


Askim sn; Gjutegården
ca 10 ex
1995
ELj

Alopecurus myosuroides renkavle
Inga aktuella lokaler är kända.

Anthriscus caucalis taggkörvel
Den tidigare kraftiga minskningen på den enda kända lokalen har dämpats. De uppväxande och alltmer tätnande nässlorna utgör dock alltfort ett aktivt hot mot taggkörvelns fortbestånd.

V
Lundby sn; Torslandaviken
100tals ex
1997
ELj – kraftigt minskande


100tals ex
1998
ELj – minskande


100tals ex
1999
ELj

Anthriscus cerefolium dansk körvel
Lokalen i Kungshamn förefaller vara den enda något så när stabila inom området, men även här tycks arten leva farligt.

V
Styrsö sn; Styrsö Bratten
0 ex
1997
ELj mfl


Fässberg sn; Balltorp
2-3 ex
1995
IBe

B
Kungshamn sn; Fisketången
ca 50 ex
1997
BSu; ELj mfl


ca 30 ex
1998
BSu


0 ex
1999
BSu - utgången

Apium inundatum ( Helosciadium inundatum) krypfloka
Kunskaperna om krypflokans aktuella förekomst i Bohuslän är bristfälliga. I händelse av en torrare sommar bör arten eftersökas, både på Tjörn och Orust liksom på Rörö, där den tidigare förekommit i Ers vatten.

B
Stenkyrka sn; Bötjärn, strand i VSV
ca 5 ex
1997
ELj


ca 5 ex
1999
AAl & MBN


Stenkyrka sn; Tolleby tjärn
0 ex
1996
ELj&IJo


Morlanda sn; Rödsvattnet vid Vasshagen
ca 100 ex
1996
ELj mfl


några 100 ex
1999
TMa


Morlanda sn; Rödsvattnet, smala delen
“finns”
1998
TMa


några 100 ex
1999
TMa


Morlanda sn; Rödsvattnet (Vrångevatten)
“finns”
1997
TMa


10+10 ex
1999
TMa


Morlanda sn; Torebosjön, NÖ ändan
“finns”
1996
TMa


ca 10
1999
TMa

Arnoseris minima klubbfibbla
Inga aktuella lokaler är kända.

Astragalus danicus strandvedel
De tre kända nutida lokalerna ligger inom ett litet område strax söder om Havstenssund. De har beskrivits av Yngve Nordhag i Svensk Botanisk Tidsskrift 83:175-176 samt 85:201-205.

B
Tanums sn; Viken (1)
ca 10 ex
1997
YNo


ca 10 ex
1998
KEm


ca 50 ex
1999
KEm


Tanum sn; Lerholmen (2)
ca 300-400 ex
1997
YNo


ca 200 ex
1998
KEm


ca 100 ex
1999
YNo & KEm


Tanum sn; Platsen (3)
“finns”
1996
PSc


“finns”
1998
KEm


3+ unga ex
1999
KEm

Atriplex sabulosa sandmålla
Sandmållan förekom på ett stort antal lokaler under 1993 och på ett fåtal under 1994. Sedan 1996 har nu ett enda återfynd gjorts i Tanum. För äldre uppgifter, se Årsrapporterna 1994 och 1995. För ytterligare upplysningar om sandmållans förekomst i Bohuslän se Blomgren 1993 (Vrivrånge [1]: 3-6) och Bergqvist & Blomgren 1994 (Sotenäsets flora).

B
Tanum sn; Kalvö
1 ex
1999
OHo NY LOKAL

Botrychium matricariifolium rutlåsbräken
Förekomsten i Skee (ej i Tjärnö) har förekommit årsvisst under mer än 30 år.

B
Lycke sn; Älgön
15 ex
1996
ELj&OHo


Skee sn; Skjulsholmen (=“ö i Tjärnö”)
ca 15-20 ex
1998
GOd!

Bromus arvensis renlosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Bromus secalinus råglosta
Inga aktuella lokaler är kända.

Carex incurva bågstarr
Arten är hårt trängd av igenväxning på en del av sina kända lokaler, men stortrivs på andra.

V
Styrsö sn; Galterö, mittemot Krokholmen
100-tals
1999
LH NY LOKAL


Styrsö sn; Galterö, norra viken
ca 50
1999
LH NY LOKAL

B
Skaftö sn; Gröderhamn
ca 10 ex
1997
GJo


“finns”
1998
GJo


0 ex
1999
TTo


Skaftö sn; Koskär
1000-tals
1999
GJo NY LOKALSmögen sn; Badhusparken
ca 400 ex
1997
BSu


ca 50 ex
1998
BSu


ca 200 ex
1999
BSu


Smögen sn; Sandö
ca 5000 ex
1997
BSu


“finns”
1998
EBl


100-tals
1999
EBl


Askum sn; Ramsviks bad, Lortudden
1000-tals ex
1997
SBe&EBl


1000-tals ex
1998
SBe&EBl


1000-tals ex
1999
EBlTanum sn; Viken
ca 85 ex
1997
YNo; ELj


ca 30 ex
1998
KEm


130 ex
1999
KEm


Lur sn; Resö, Kopparviken
100-tals ex
1996
KEm


“finns”
1998
KEm; ELj


250 ex
1999
KEm


Kville sn; Rörvikskilen
400 ex
1999
OHo NY LOKAL


Kville sn; Rörvik, SSV om Orrekärret
200 ex
1999
OHo NY LOKAL


Kville sn; V.Krokholmen, S.Röd, St.Hamburgö
23 ex tills.
1999
OHo NY LOKAL


Tjärnö sn; Råssö i NV, Garvik
ca 20 ex
1998
HDa; ELj


120 ex
1999
HDa


Tjärnö sn; Tjärnö i NV
ca 75 ex
1995
BOx


0 ex
1998
HDa – ej återfunnen


Tjärnö sn; Lindholmen
ca 30 ex
1998
HDa


50 ex
1999
HDa

Centaurium erythraea var. erythraea flockarun
Ytterligare en lokal för flockarun har upptäckts i Bohuslän under 1998, och dessutom en individrik och hävdoberoende sådan! Även den övriga floran är mycket rik inom samma område, bl.a. finns här många exemplar av glansbräken.

B
Rönnäng sn; Stora Dyrön i SV
ca 150 ex
1998
IJo!; ELj


100 ex
1999
IJo


Rönnäng sn; OSO om St. Dyrön
300-400 ex
1999
ELj NY LOKAL


Stenkyrka sn; Skälebacken
ca 10 ex
1997
IJo,LSe&KSe


ca 15-20 ex
1998
IJo


30 ex
1999
IJo

Chaerophyllum aureum guldkörvel
Guldkörveln har ett av sina kraftigare fästen i Göteborgsområdet. Ytterligare en lokal är känd i trakten, nämligen vid Oskarshöjd i Skallsjö sn, vilken dock faller utanför denna rapport.

V
Gbg sd; Bot. Trädg. (ej odlad)
ca 10 ex
1997
ELj


ca 5 ex
1998
ELj


5 ex
1999
ELj


Göteborg sd; Änggården, Särög.
ca 60 ex
1997
ELj


ca 50 ex
1998
ELj


ca 50 ex
1999
ELj


Partille sn; vid Besebäcken
ca 150 ex
1997
ELj


ca 150 ex
1998
ELj


120 ex
1999
ELj

Cuscuta epithymum ljungsnärja
Den enda kända lokalen hotas av igenväxning, då betet synes ha upphört. Det är av stor vikt att åtgärder för bevarandet av denna art sätts in snarast, om den skall kunna bibehållas i provinsens flora. Den tidigare kända lokalen på Skaftö gick ut redan efter några års ohävd.

B
Bro sn; Övre Källevik
omkr 300 ex
1996
OHo&SGe


ca 200 ex
1998
OHo

Dianthus armeria saronsnejlika, knippnejlika
Relativt många lokaler är ännu kända i Bohuslän, men många av dem hotas av igenväxning, då gammal hävd upphör. Arten gynnas av slåtter, som dock bör företagas i god tid före blomningen i augusti, eller alternativt på senhösten.

V
Askim sn; Järkholmen
15+ca 15 ex
1997
ELj


11+ca 10 ex
1998
ELj


5+ca 10 ex
1999
ELj


Göteborg sd; Skytteskogsg. 15, i trg
ca 80 ex
1995
ELj&IOl

B
Lycke sn; V om Tjuvkilsbågen
7-8 ex
1997
HAn


Lycke sn; Älgön
ca 40 ex
1995
ELj&HGr


Klövedal sn; vid Pilane gravfält
0 ex
1997
IJo&ELj


0 ex
1998
IJo – utgången ?


0 ex
1999
IJo - utgången


Klövedal sn; SV om kyrkan vid landsv
ca 200 ex
1997
IJo


ca 100 ex
1998
IJo


ca 100 ex
1999
IJo


Klövedal sn; Viks g:la by
ca 25 ex
1997
IJo&ELj


ca 10 ex
1998
IJo


13 ex
1999
IJo


Klövedal sn; N om Viks g:la by
3 ex
1997
IJo0 ex
1998
IJo


0 ex
1999
IJo


Bäve sn; Esperödshemmet
5-7 ex
1996
GJo


0 ex
1998
GJo


Bro sn, Ingeröd [ej = följande]
enst. ex
1995
SBe


30 ex
1999
SBe


Bro sn, Ingeröd, vid trevägsskälet
6 ex
1998
SBe


1 ex
1999
SBe


Bro sn; Brevik
15 ex
1992
ELj


ca 100 ex
1998
SBe


100 ex
1999
EFa


Bro sn; Lännestad, norr om Brevik
20-30 ex
1995
SBe


30 ex
1999
SBe


Bro sn; Lännestads brygga
6 ex
1999
SBe NY LOKAL


Bro sn; Klevevik
ca 50 ex
1999
SBe NY LOKAL


Askum sn; Dödvik
15 ex
1995
EBl&SBe


15 ex
1998
EBl&SBe


35 ex
1999
EBl


Askum sn; Håle
3 ex
1990
SBe


ca 50 ex
1999
SBe


Askum sn; Vägga Nordgård
3 ex
1997
OHo


15 ex
1998
OHo


16 ex
1999
OHo


Kville sn; Hamn
2 ex
1997
OHo


22 ex
1998
OHo


30 ex
1999
OHo


Kville sn; Jore, Sältan
52 ex
1998
OHo


68 ex
1999
OHo


Kville sn; Hamburgsund
ca 10
1999
OHo NY LOKAL

Diphasiastrum tristachyum cypresslummer
De enda kända lokalerna finns inom ett litet område som brunnit i relativt sen tid. Upplysningar har framkommit som antyder att lokal (3) sannolikt är Elof Carlssons gamla lokal (Fries 1971).

V
Angered sn; 400 m N L. Drisstjärn (1)
ca 3000 ex
1996
RGa&ELj mfl


ca 2500 ex
1998
RGa


ca 2500 ex
1999
RGa


Angered sn; 200 m N L. Drisstjärn (2)
5 ex
1996
RGa&ELj mfl


5 ex
1998
RGa


6 ex
1999
RGa


Angered sn; 150 m Ö L. Drisstjärn (3)
ca 150 ex
1996
RGa&ELj mfl


ca 200 ex
1998
RGa


ca 200 ex
1999
RGa

Erucastrum gallicum kålsenap
Uppträder mestadels tillfälligt i Göteborgsområdet, men synes ha en fast förekomst i Öckerö sn, fastän ingen enskild lokal blir särskilt långlivad. Vid Söösund på Fotö har den dock anträffats flera olika år, men också saknats dessemellan.

V
Askim sn; Gåsmossen
8 ex
1996
IBe&EAn; ELj


0 ex
1997
ELjB
Öckerö sn; Fotö vid Söösund
ca 60 ex
1997
ELj


1 ex
1999
ESa & ELj


Öckerö sn; Öckerö vid Hjälvik
1 ex
1998
ELj


7 ex
1999
ELj

Euphorbia exigua småtörel
Inga aktuella lokaler är kända.

Falcaria vulgaris skärblad
Arten har definitivt försvunnit från Göteborg, men i gengäld har en ny, rik förekomst upptäckts på Smögen. Se vidare Sundqvist 1998 (Vrivrånge 11(2): 19-20).

V
Göteborg sd; Bot Trädg (ej odlad)
0 ex
1997
ELj


0 ex
1998
ELj

B
Smögen sn; Kleven, Kaptensstugan
ca 500 ex
1998
BSu


ca 500 ex
1999
BSu

Galeopsis angustifolia kalkdån
Förekommer huvudsakligen inom området kring de stora skalbankarna vid Uddevalla.

B
Uddevalla sd; Timmermansgatan
ca 300 ex
1997
GJo


ca 200 ex
1998
GJo


Uddevalla; S cementfabr på Havskuren
ca 20 ex
1997
GJo


ca 20 ex
1998
GJo


Bäve sn; vid jvgbron över Bäveån
ca 30 ex
1992
GJo


Bäve sn; Bräckebankarna
1000-tals ex
1997
GJo


1000-tals ex
1998
GJo


1000-tals ex
1999
ELj


Bäve sn; Kuröds ind.omr.
100-200 ex
1995
GJo

Geranium lanuginosum brandnäva
Inga lokaler är kända, troligen felaktigt uppgiven för Bohuslän eller Göteborgsområdet.

Geranium palustre kärrnäva
Inga aktuella lokaler är kända.

Geranium phaeum brunnäva
En stationär förekomst av brunnäva har nyligen rapporterats. Växten har dock funnits där länge.

V
Styrsö sn; Styrsö, mellan Bratten och kyrkan
2 ex
1999
BHe NY LOKAL

B
Morlanda sn; Hålta trädgård
ca 25 ex
1998
TMa


15 ex
1999
TMa

Glaucium flavum strandvallmo
Arten förekommer numera endast i Bohuslän inom Sverige. På grund av många lokalers svårtillgänglighet är vår kännedom om status praesens ofullständig. Arten har dock under den senaste sommaren blommat upp på ett sällan skådat sett på många av de besökta lokalerna.

B
Öckerö sn; Öckerö, NV om Hjälvik
22+ca 80 ex
1997
ELj


32+ca 150 ex
1998
ELj


37+50 ex
1999
ELj


Öckerö sn, Hyppelns S-spets
48+40 ex
1995
ELj&SSv


Lycke sn; Högön
5+20-25 ex
1997
HAn


ca 20 ex
1998
HAn&PDb


Lycke sn; Vannholmarna
15+36 ex
1997
HAn


52 ex
1998
HAn&PDb


Klövedal sn; Mittsundsviken (Björnsh.)
6+38 ex
1997
ELj&IJo


12+15 ex
1998
ELj&IJo


4+åtskilliga
1999
IJo


Kungshamn sn; Kungshamn, skräpmark
1 ex
1998
BSu


1 ex
1999
BSu


Malmön sn; Dödvik
1 ex
1998
EBl


3 ex
1999
EBl & SBe


Askum sn; Keö
1 ex
1996
EBl


0 ex
1999
EBl


Svenneby sn; Tångebacken
12+ca 60 ex
1997
OHo&ELj


16+ca 70 ex
1998
OHo


4+10 ex
1999
OHo


Kville sn; Lyngö, SÖ viken
1 ex
1995
TGa


Tanum sn; Ulmekärrssand, Munksund
0+2 ex
1996
ESa


7+8 ex
1998
PSc


2+0 ex
1999
PSc


Tanum sn; Tjurpannan, SV Gråftobgt
0 ex
1997
ELj&OHo


5+15 ex
1999
KEm


Tanum sn; Tjurpannan, NV Gråftobgt
1 ex
1997
ELj&OHo


Tanum sn; Tjurpannan, Tjurviksbågen
2+5 ex
1997
ELj&OHo


ca 15 ex
1998
KEm


15 ex
1999
KEm


Tanum sn; blockstrand SV Gullbringa
3+ca 110 ex
1997
ELj&OHo


60+30 ex
1999
KEm


Tanum sn; Viken
4 ex
1997
YNo&ELj


Tanum sn; Trossö, Tefatudden
3 ex
1998
KEm


0 ex
1999
KEm


Tanum sn; Trossö, vägkant
ca 10 ex
1993
ELj&MAr


0 ex
1998
ELj&FAs


0 ex
1999
KEm


Tanum sn; Kalvö, Tången
9+21 ex
1998
OHo


8+8 ex
1999
KEm


Tanum sn; Kalvö, innanf. L. Grundskär
1 ex
1998
OHo


1 ex
1999
KEm


Tanum sn; Lindö, V. Felh., S Örnek.
20+106 ex
1997
OHo


114+121 ex
1998
OHo; ELj&FAs


20+150 ex
1999
OHo


Tanum sn; Lindö, V. Felh., N Örnek.
0+26 ex
1997
OHo


9+52 ex
1998
OHo; ELj&FAs


12+22 ex
1999
OHo


Tanum sn; SV Källareholmen
170+130 ex
1999
PSc NY LOKAL


Tanum sn; Grebbestad, Björnås S
2+1 ex
1999
PSc NY LOKAL


Tjärnö sn; Lilla Arsklåvet
“finns”
1993
NPi


ca 20 ex
1998
HDa


Tjärnö sn, Kockholmen
2 ex
1996
JEv


52+“flera” ex
1998
JEv; HDa


10+40 ex
1999
HDa


Brastad sn; Skamsarna, Rixö
3 ex
1999
SBe NY LOKAL

Gypsophila muralis grusnejlika
På båda de lokalerna utgöres grusnejlikan av “trädgårdstypen”, som bl.a. skiljer sig från “vildtypen” genom större och mera intensivt färgade blommor.

V
Göteborg sd; Bot Trädg (ej odlad)
0 ex
1997
ELj


0 ex
1998
ELj

B
Tossene sd; Bovallstrand, torget
ca 5-10 ex
1998
ANk

Herminium monorchis honungsblomster
Förekomsterna synes vara beroende av bete eller slåtter; om hävden upphör minskar de snabbt.

B
Klövedal sn; Alviken
ca 50 ex
1997
IJo


ca 40 ex
1998
ELj & IJo


5 ex
1999
ELj & IJo


Tanum sn; Lerholmen (Ö om Viken)
6 ex
1997
YNo; ELj


5 ex
1998
KEm


5 ex
1999
KEm


Tanum sn; Kalvö, Brokilen
2 ex
1997
OHo


15 ex
1998
OHo


49 ex
1999
OHo


Tanum sn; Lindö, V. Felholmen, vid vg
2 ex
1997
OHo


22 ex
1998
OHo


3 ex
1999
OHo


Tanum sn; Lindö, Lindöbukten i Ö
2 ex
1997
OHo


19 ex
1998
OHo


23 ex
1999
OHo


Tanum sn; Lindö, Killingen
34 ex
1999
OHo NY LOKAL


Lur sn; Resö, Kopparviken
ca 500 ex
1996
KEm


ca 250 ex
1998
KEm; ELj


350 ex
1999
KEm


Tjärnö sn; Tjärnö i NV
1 ex
1988
MLi


Tjärnö sn; Lindholmen
118 ex
1996
JEv


121 ex
1998
JEv; HDa


75 ex
1999
HDa


Tjärnö sn; Sydkoster, Nästången
13+5 ex
1996
ELj


13+7 ex
1998
IBe mfl

Hieracium caespitosum s. lat. ängsfibbla
Inga aktuella lokaler är kända.

Holosteum umbellatum fågelarv
Den enda kända lokalen har visat sig hysa ett utan tvivel bofast bestånd. Det hotas dock av en återutbyggnad av den sedan länge nedlagda järnvägshållplatsen.

V
Partille sn; Bokedalen f.d. hpl
omkr 200 ex
1997
ELj&RDa


omkr 300 ex
1998
ELj&RDa


ca 1000 ex
1999
ELj & RDa

Hypericum humifusum dvärgjohannesört
På den enda aktuella lokalen är läget fortsatt gott, bara vädret är vackert ses många små gula stjärnor i beteshagen. Ytterligare eftersökande i Resteröd och Forshälla, där arten förr funnits vore mycket önskvärt.

B
Tossene sn; Ävja
100-tals ex
1997
EBl&SBe


100-tals ex
1998
EBl&ELj


100-tals ex
1999
EBl


Forshälla sn;
10 ex
1999
EBl NY LOKAL

Hypericum pulchrum hedjohannesört
Många (knappt 70) lokaler är kända i Jörlanda, Spekeröd, Romelanda, Ucklum, Hjärtum och Tossene snr från början av 1990-talet, men endast ett fåtal är kontrollerade senare utom i Romelanda, där RGa gjort en stor insats under 1998 och 1999, varvid arten återfanns även i Solberga. Äldre uppgifter finns även från Partille, Nylöse, Västerlanda och Ödsmål snr. Utanför vårt område finns i Sverige endast en lokal i Halland och en i Småland (den senare kulturspridd med timmer).

B
Kareby sn; 100 m OSO Lillhagen, Björkebacka
2+0 ex
1999
RGa NY LOKAL


Solberga sn; Törresröd
0+20 ex
1998
RGa


Jörlanda sn; Håvatten
få ex
1995
HGr&HPa


Romelanda sn; 400 m NO Springebacken
15+35 ex
1998
RGa


11+0 ex
1999
RGa


Romelanda sn; Övre Långvatten i SV
15+5 ex
1998
RGa


Romelanda sn; Övre Långvattens V-spets
3+1 ex
1998
RGa


Romelanda sn; 300 m VSV Stensås
0+5 ex
1998
RGa


10+1 ex
1999
RGa


Romelanda sn; 250 m NO Stensås
0+11 ex
1998
RGa


29+3 ex
1999
RGa


Romelanda sn; St. Björkärrs N strand
ca 5 ex
1996
ELj


Romelanda sn; 200 m SV tp Timmerv:n
0+2 ex
1998
RGa


Romelanda sn; 550 m NV tp Björkärr
1+3 ex
1998
RGa


Romelanda sn; 400 m NNV tp Björkärr
1+8 ex
1998
RGa


Romelanda sn; 75 m NV Stenstugan
4+6 ex
1998
RGa


9+2 ex
1999
RGa


Romelanda sn; 250 m N Dalen
5 ex
1999
RGa NY LOKAL


Romelanda sn; 700 m OSO om Dalen
2+10 ex
1999
RGa NY LOKAL


Romelanda sn; 700 m SSO om Dalen
1+0 ex
1999
RGa NY LOKAL


Romelanda sn; 350 m SO om tp Hungervattnet
15+5 ex
1999
RGa NY LOKALUcklum sn; V om Svalsjön
ca 140 ex
1996
ELj mfl


ca 50 ex
1999
ELj


Hjärtum sn; Kroksvattnets SÖ-ända
20+0 ex
1998
ELj mfl


Hjärtum sn; Lille-Väktors Ö-sida
1+ca 30 ex
1998
ELj mfl


Tossene sn; Platserna (NV Stubberöd)
ca 200 ex
1997
OHo,EBl&SBe


ca 200 ex
1998
OHo


ca 200 ex
1999
OHo


Tossene sn; Stämmarna (Ö Skälle)
ca 100 ex
1997
OHo,EBl&SBe


ca 100 ex
1998
OHo


ca 100 ex
1999
OHo

Isolepis setacea borstsäv
Arten visar en vikande tendens på sina återstående lokaler, men förhoppningsvis finns det flera, ännu oupptäckta lokaler i Bohuslän.

B
Lycke sn; Älgön
ca 10 ex
1996
ELj&OHo


Stenkyrka sn; Skälebacken
2 ex
1997
ELj&IJo


0 ex
1999
IJo


Skaftö sn; Stockevik
0 ex
1997
GJo – utgången ?


0 ex
1998
GJo – utgången !


0 ex
1999
TTo - utgången

Lathyrus tuberosus knölvial
Arten rapportades 1998 oväntat från två nya lokaler. I Kville har dock förekomsten visat sig vara känd sedan gammalt, men den har ej kontrollerats förrän nu.

B
Solberga sn; Södra Aröd
ca 10 ex
1998
NCr&RCr


20 ex
1999
IJo


Kville sn; Hamburgsund, Katteklåvan
ca 30 ex
1998
VGi&OHo


30-50 ex
1999
OHo

Lavatera thuringiaca gråmalva
Förekommer alltfort ohotad på sin enda lokal, som dock ligger mycket nära bebyggelse.

B
Håby sn; Håby gård, vid Q8 rastplats
1 ex
1997
ELj


1 ex
1998
ELj


1 ex
1999
EBl

Luzula sylvatica storfryle

V
Göteborg sd; Bot Trädg (ej odlad)
ca 5 ex
1997
ELj


ca 5 ex
1998
ELj

Malva pusilla vit kattost
Arten förefaller inte vara långlivad på sina lokaler; den försvinner snart igen efter upptäckten. Den kan också återkomma, vilket kräver att man har uppsikt på lokalen för den förmodade utgångna växten.

V
Styrsö sn; mln k:an o Halsvik, hus 218
ca 5 ex
1997
BHe&ELj


4-5 ex
1999
BHe

B
Morlanda sn; Slätthult
1 ex
1998
TMa


0 ex
1999
TMa


Tegneby sn; Boxvik
0 ex
1997
GJo


Kungshamn sn; 50 m N om kyrkan
10 ex
1999
BSu NY LOKAL


Askum sn, V. Rörvik
0 ex
1997
EBl


0 ex
1998
EBl – utgången !


3 ex
1999
EBl - återkommen!


Kville sn; s. Ejgde, Hamburgsund
1 ex
1999
OHo NY LOKAL


Tanum sn; Otterön
ca 10 ex
1992
ELj,OHo&YNo


0 ex
1999
OHo, KEm & JOl


Tanum sn; Lindö, Ängen
1 ex
1999
OHo NY LOKAL

Mertensia maritima ostronört
Arten förekommer numera endast i Bohuslän och på en lokal i Halland inom Sverige. På grund av många lokalers svårtillgänglighet är vår kännedom om status praesens ofullständig, men det synes vara ställt utom allt tvivel, att arten minskat starkt.

B
Öckerö sn; Rörö, SV blockstranden
26 ex
1997
UJo


26 ex
1998
UJo


19 ex
1999
UJo


Klövedal sn, Björholmen, udde i SV
0+2 ex
1997
IJo


0+1 ex
1998
IJo


2+0 ex
1999
IJo


Lysekil sd; Stångholmen
2 ex
1988
BMo


0 ex
1999
TTo


Lyse sn; Kornö kalv
1+ca 10 ex
1996
EBl


1+2 ex
1999
EBl


Svenneby sn; Valön
1 ex
1995
OHo


0 ex
1999
OHo


Kville sn; Vrakholmen
10 ex
1995
EBl


21 ex
1999
OHo


Tanum sn; Tjurpannan, SV Gråftobgt
7+3 ex
1997
ELj&OHo


7+3 ex
1999
KEm


Tanum sn; Tjurpannan, Tjurviksbågen
15+2 ex
1997
ELj&OHo; VGi


ca 10 ex
1998
KEm; OHo&VGi


14 ex
1999
KEm


Tanum sn; vid Grötet N om Gullbringa
1 ex
1997
ELj&OHo


7+4 ex
1999
KEm


Tanum sn; Långeskär, bukten i SV
22 ex
1996
BRo&OHo


ca 20 ex
1998
KEm


50+10 ex
1999
KEm


Tanum sn; Långeskär, bukten i NÖ
2 ex
1998
KEm


2 ex
1999
KEm


Tanum sn; Lindö, V. Felh., N Örnek.
2+1 ex
1997
OHo


2+1 ex
1998
OHo; ELj&FAs


3+0 ex
1999
OHo


Tanum sn; Lindö, Ängen
1 ex
1999
OHo NY LOKAL


Tjärnö sn; Kockholmen
7 ex
1997
KÖb


7 ex
1998
HDa


7 ex
1999
HDa


Tjärnö sn; Ölbärsholmen (vid Råssö)
“finns”
1995
NPi


Tjärnö sn; Ramsö, V sidan
2 ex
1996
EBl


Tjärnö sn; Ramsö, nära hamnen
15 ex
1996
KÖb


Tjärnö sn; Nordkoster, NV Basteviken
0 ex
1994
ELj&JEv – utgången ?


0 ex
1999
JEv


Tjärnö sn; Nordkoster, SV Basteviken
1+ca 3 ex
1997
EAn&IBe


5+10 ex
1998
IBe mfl
Onobrychis viciifolia esparsett
Inga aktuella lokaler är kända.

Pilularia globulifera klotgräs
Arten har minskat kraftigt, sannolikt till stor del p.g.a. försurningen, men är troligen även förbisedd. Flera lokaler torde gå att återfinna.

V
Råda sn; Yxsjön
några m 2
1994
ABe


några m 2
1999
ESa

B
Askum sn; Ramsviksl., Grosshamn
ca 5 m 2
1997
EBl&KMa


fåtal
1999
EBl


Askum sn; Ramsviksl., Sote huvud
måttligt
1993
EBl&SBe


10m2
1999
EBl


Askum sn; Ramsviksl., S om Sote huvud, damm
fåtal
1999
EBl NY LOKAL


Kville sn; NV om Hamn
10-20 m 2
1997
OHo


5 m 2
1998
OHo


5 m 2
1999
OHo


Kville sn; Grunnevatten
1 ex
1998
INo


Mo sn; Skallerödsjön
“rikligt”
1998
KEm

Pimpinella major stor bockrot
Inga aktuella lokaler är kända.

Polystichum aculeatum uddbräken
Inga aktuella lokaler är kända.

Potamogeton acutifolius spetsnate
En oroväckande minskning i individantal har de senaste åren visat sig för denna art. De två senaste åren har endast ett fåtal exemplar kunnat hittas i en av de två små karpdammarna intill den större sjön. Ingen påfallande förändring har för övrigt kunnat märkas i vare sig vatten eller vegetation.

V
Tuve sn; St. Holmsdammen
ca 10 ex
1997
ELj


ca 5 ex
1998
ELj

Ranunculus arvensis åkerranunkel
Inga aktuella lokaler är kända.

Rosa inodora västkustros
Västkustrosen har kontrollerats noggrant under året som gått och dessutom har två nyfynd gjorts. Båda är av stort intresse; det i Spekeröd ligger i ett helt nytt område, medan det i Myckleby befinner sig inom ett tidigare känt utbredningsområde där arten dock på 1990-talet eftersökts förgäves.

B
Spekeröd sn; nära Ålevatten
1 ex
1998
YEl&MElValla sn; Almön, åt Almö sund
ca 35 ex
1997
ELj; EBl


ca 35 ex
1998
ESa; ELj


ca 35 ex
1999
ESa


Valla sn; Almön, N spetsen
1 ex
1994
EBl&ANk


1 ex
1998
ESa


Valla sn; Runntången (Tjörns NÖ-udde)
1 ex
1994
EBl&ANk


1 ex
1998
ESa


Norum sn; St. Askerön, N om Fiskevik
1 ex
1994
ELj,AAn&HRe


1 ex
1998
ESa


Ödsmål sn; Jordhammar, NÖ Åbacka
1 ex
1994
HAn mfl


Myckleby sn; Goddalen [ej “Grindskog”]
1 ex
1998
OMo


Röra sn; Henån, Lövåsvägen/Banvägen
2 ex
1997
ESa


2 ex
1998
ESa


2 ex
1999
ESa


Röra sn; Henån, mln rv och Lövåsvägen
2 ex
1997
ESa


2 ex
1998
ESa


2 ex
1999
ESa


Röra sn; Henån, “mln Henån o Rödbgt”
2 ex
1997
ESa; ELj


2 ex
1998
ESa; ELj


2 ex
1999
ESa


Röra sn; Henån, Lövåsvägen 7
1 ex
1997
ESa; ELj


1 ex
1998
ESa; ELj


1 ex
1999
ESa


Torp sn; Nöteviken, Nöteviks gård
4 ex
1994
ESa&ELj mfl


6 ex
1998
ESa


6 ex
1999
ESa


Torp sn; Nöteviken, Ö Nöteviks gård
2 ex
1994
ESa mfl


2 ex
1998
ESa


2 ex
1999
ESa

Rubus muenteri grönbladsbjörnbär
Lokalen ifråga är den enda kända i västra Sverige; övriga svenska lokaler är belägna i Oskarshamn, Döderhult och Fliseryd i östra Småland.

V
Bergum sn; nära kyrkan
12 ex
1997
ELj


11 ex
1998
ELj


11 ex
1999
ELj

Salvia verticillata kranssalvia
Endast i Svenneby synes förekomsterna vara något så när stabila.

B
Tossene sn; Hunnebostrand
3 ex
1997
SBe


3 ex
1999
SBe


Svenneby sn; Heestrand samhälle
ca 30 ex
1997
OHo&ELj


ca 50 ex
1998
OHo


110 ex
1999
OHo


Svenneby sn; Tångebacken, Grönelid
10 ex
1997
OHo&ELj


10 ex
1998
OHo


41 ex
1999
OHo

Valerianella dentata sommarklynne
Inga aktuella lokaler är kända.

Verbascum lychnitis grenigt kungsljus
Arten synes vara mycket stabil på de flesta av sina förekomster, trots att den är en bienn.

V
Göteborg sd; Gamla Älvsborg
ca 5 ex
1997
ELj


ca 5 ex
1998
ELj

B
Resteröd sn; Ulvesund
5-6 ex
1997
GJo


2-3 ex
1998
GJo


Uddevalla sd; Stadshuset
10-15 ex
1998
GJo

Uddevalla sd; Fridhemstippen
2 ex
1997
GJo


2 ex
1998
GJo


Uddevalla sd; Rävgiljan
2 ex
1997
GJo


2-3 ex
1998
GJo


Uddevalla sd; Kasen, vid jvg
ca 10 ex
1998
GJo

Herrestad sn; Kärranäs
10 ex
1997
GJo


ca 10 ex
1998
GJo


Herrestad sn; Sörvik
10-15 ex
1997
GJo


ca 200 ex
1998
GJo


Högås sn; Ulveviken
ca 5 ex
1995
ELj


Foss sn; Stale
1 ex
1998
SBe


Svareborg sn; Aspens sydspets
1 ex
1998
SBe


Svarteborgs sn; Dingle stn
ca 100 ex
1997
ELj mfl


ca 100 ex
1998
ELj mfl


ca 300 ex
1999
SBe


Svarteborg sn; Dingle f.d.mejeri
5 ex
1999
SBe NY LOKAL

Vicia villosa luddvicker
Inga aktuella lokaler är kända.

Vulpia bromoides ekorrsvingel
Inga aktuella lokaler är kända.


 

TILLÄGG

Bromus pseudosecalinus spädlosta
Förekomsterna på Tjörn är de enda kända aktuella i Norden; närmaste nu levande finns på de Brittiska öarna. Våra lokaler är dessutom sannolikt de enda kända i naturlig miljö i hela världen!
B
Stenkyrka sn; NV om Häle mosse
ca 1500 ex
1997
ELj mfl


ca 1000 ex
1998
ELj&IJo


ca 90 ex
1999
ELj


Stenkyrka sn; SV om Häle mosse
ca 500 ex
1997
EBl! mfl

Carex binervis hedstarr
Utom på Nordkoster har arten blott anträffats som tillfällig barkinkomling i Värmland.

B
Tjärnö sn; Nordkoster, inre delen
0 ex
1994
HAn&ELj ej återfunnen

Chaerophyllum aromaticum doftkörvel
I Landvetter har arten en mycket stabil förekomst, en av de få i Sverige.

V
Landvetter sn; järnvägsstationen
ca 10 ex
1997
ESa


ca 10 ex
1998
ESa; ELj


10+10 ex
1999
ESa

Digitalis purpurea norvegica vild fingerborgsblomma
Den genuint vilda fingerborgsblomman förekommer inom ett litet område i norra Bohuslän i gränstrakterna mellan Bottna, Bärfendal och Kville snr. Redan under 1997 gjorde Evastina Blomgren närmare studier av artens förekomst och under 1998 specialinventerades arten, varvid totalt 32 lokaler påträffades: två i Bottna, två i Bärfendal och de övriga i Kville. Samtliga kända lokaler är belägna inom en cirkel med radien 1 km! I Bottna påträffades även några populationer av förvildad ‘hortensis’-fingerborgsblomma, men dessa har inte medtagits nedan. Inom ramen för projektet besöktes även Bornöarna i Gullmarn, där vild fingerborgsblomma sedan gammalt uppgivits, men där påträffades blott rikligt förvildade bestånd av ‘hortensis’-typen på Lilla Bornö. Vid Bokeskogen i Skredsvik sn har vild fingerborgsblomma också uppgivits under sommaren (GJo), men det är ännu inte säkert om det där rör sig om ‘norvegica’ eller ‘hortensis’. Det är också oklart om någon förekomst av fingerborgsblomma i norra Halland kan avse den vilda.

B
Bottna sn; St. Gillingsmarken i NÖ (1)

1990t
ELj


7 ex
1997
EBl


ca 80 ex
1998
EBl mfl


Bottna sn; Ö om St. Gillingsmarken (5)
1+1 ex
1998
EBl mfl


Bärfendal sn; NÖ om Storskogsm. (1)
1 ex
1998
ELj


Bärfendal sn; Linddalen, Trappen (2)
26 ex
1998
RGa mfl


Kville sn; Utgårds gård i N (1)
ca 50 ex
1998
EBl&ELj mfl


Kville sn; U., mln Rävbgt o Husbgt (2)
ca 25 ex
1998
EBl mfl


Kville sn; Kindlycke, ovan gd (0)
3 ex
1998
ELj mflKville sn; S om Kindlycke vid backe (1)
5 ex
1996
ELj


0+1 ex
1997
EBl


2+4 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; S om Kindlycke, hygge i V (2)
ca 30 ex
1997
EBl


? ex
1998
ELj mfl


Kville sn; S om Kindlycke, hygge i Ö (5)
ca 20 ex
1997
EBl


? ex
1998
ELj mfl


Kville sn; S om Kindlycke, bergbrant (6)
2+ca 10 ex
1998
ELj


Kville sn; S om Kindlycke, hällmark (7)
30+ca 50 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; S om Kindlycke, hygge i N (8)
ca 120 ex
1998
ESa


Kville sn; stig SÖ om Kindlycke (11)
? ex
1998
ELj mfl


Kville sn; backe SÖ om Kindlycke (9)
2+ca 5 ex
1998
ELj


Kville sn; Kindlycke, stigkrön mot R. (3)
2+ca 20 ex
1997
EBl


0 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; Kindlycke, lycka SV R. (10)
21+ca 30 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; Kindlycke, Storskogen (4)
ca 150 ex
1997
EBl


ca 120 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; Bodeland, Ö om Kindlycke (2)
100-tals ex
1998
ESa&SSv


Kville sn; Bodeland, väg NV om R. (1)
2+0 ex
1998
ELj


Kville sn; skogsväg NV om Rönn. (12)
53+ca 75 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; hage NNV om Rönningen (9)
65+ca 100 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; Rönningens gård, bryn (8)
5+ca 10 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; Rönningens skog vid stig (1)
ca 90 ex
1997
EBl; ELj&OHo


23+ca 40 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; brant SV om Rönningen (11)
4+ca 10 ex
1998
ELj


Kville sn; vid lyckan SV om Rönn. (2)
1+ca 20 ex
1997
EBl


31+ca 50 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; hygge S om Rönningen (3)
3+ca 40 ex
1997
EBl


ca 200 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; glänta S om Rönningen (10)
19+ca 25 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; markväg S om Rönningen (4)
0+5 ex
1997
EBl


2+0 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; stig SSÖ om Rönningen (5)
0+1 ex
1997
EBl


6+1 ex
1998
ELj mfl


Kville sn; klipphyllor SÖ om Rönn. (6)
5+14 ex
1997
EBl


Kville sn; skog ovan Rönn. i ÖSÖ (7)
0+2 ex
1997
EBl

Elytrigia atherica styv kvickrot
Arten påträffades som ny för Sverige (på en naturlig lokal) under sommaren. Bestämningen är ännu ej fullt säker, men den slutliga kontrollen får vänta till sommaren. Växten tas dock upp redan här för att fästa uppmärksamheten på den.

B
Tjärnö sn; Tjärnö, Fridhem
ca 20 ex
1998
HDa!; ELj NY LOKAL

Nymphaea alba ssp. occidentalis atlantnäckros, smånäckros
Växten ifråga är känd från totalt tre lokaler i Sverige, en i Halland och två i Bohuslän. Flera torde dock gå att uppspåra i småsjöar nära havet om man håller ögonen öppna efter påfallande småblommiga vita näckrosor. Samla två blommor, klyv den ena på längden och ta bort det mesta av fruktämnet på den andra och pressa. God illustration av karaktärerna finns i Lid.

B
Öckerö sn; Ussholmen, i större hällkar
ca 60 ex
1997
ELj


ca 60 ex
1998
ELj


ca 60 ex
1999
Elj


Lyse sn; Blötan (= V om Tjärnskogen)
ca 10 ex
1998
EBl&SBe! NY LOKAL

Osmunda regalis ssp. hibernica ined. hedsafsa
Enda kända lokaler i Sverige. Förekommer närmast på norska Vestlandet (mycket sällsynt) och på de Brittiska öarna.

B
Klövedal sn; Herrön, Rockenabben
5 ex
1996
ELj&IJo


Klövedal sn; Herrön, Ö om Rockenabb.
ca 40 ex
1996
ELj&IJo


Gullholmen sn; St. Hermanö, Långekil
ca 80 ex
1997
GOl


60+15 ex
1999
GOl


Gullholmen sn; St. Hermanö, Ö Långekil
ca 5+2 ex
1997
GOl


3+5 ex
1999
GOl


Gullholmen sn; St. Hermanö, Stenvik
ca 10 ex
1997
GOl


5+5 ex
1999
GOl


Gullholmen sn; St. Hermanö, H. huvud
ca 100 ex
1997
GOl


100 ex
1999
GOl


Gullholmen sn; St. Hermanö, S Djupvik
ca 4 ex
1997
GOl


5+2 ex
1999
GOl

Polygonum aviculare ssp. excelsius ined. stolt trampört
Denna växt är såvitt känt en nordisk endem, endast känd från Bohuslän och Norge.

B
Gullholmen sn; St. Hermanö, Långekil
ca 60 ex
1997
ELj


43 ex
1999
ELj


Tjärnö sn; S. Öddö, NV delen
ca 20 ex
1996
ELj


ca 90 ex
1999
ELj


Tjärnö sn; N. Öddö, Stigkilen
2 ex
1997
ELj


Tjärnö sn; Sydkoster, Långevik
“få”
1998
IBe mfl


Tjärnö sn; Nordkoster, Ö-udden
“många”
1997
IBe mfl


“få”
1998
IBe mfl

Polygonum raii ssp. raii sandtrampört
Enda kända svenska lokal. Förekommer närmast på Jylland (på 1-2 lokaler) och Brittiska öarna. Dök av allt att döma endast upp tillfälligt på denna lokal.

B
Tanum sn; Hällsö
1 ex
1995
ELj!,HGr&LSt


0 ex
1997
ELj&OHo

Ranunculus ficaria ssp. fertilis stor svalört
Enda kända lokal i Sverige, närmast på norra Jylland. Saknar groddknoppar men sätter frukt.

B
Bro sn; Näverkärr, i “storskogen”
ca 15 ex
1995
ELj&MAr

Rubus loehrii bergumsbjörnbär
Lokalen är den enda kända i Norden. Arten förekommer närmast i Niedersachsen. Beläggmaterial determinerat av prof. Heinrich E. Weber, Osnabrück och Anfred Pedersen, Vordingborg. Lokalen ligger ca 50 m från Rubus muenteri -lokalen.

V
Bergum sn; nära kyrkan
3 ex
1997
ELj


4 ex
1998
ELj


5 ex
1999
ELj

Taraxacum obtusilobum “sexmaskros”
Enda kända kvarlevande lokal i Sverige (och i hela världen)! Arten är den enda kända normalsexuella Taraxacum-arten i Norden, och har länge ansetts vara utrotad genom att locus classicus förstördes genom anläggande av en spårvagnsvändplats vid Långedrag. Den finns dock kvar på en annan, gammal lokal i Änggården (nära Botaniska Institutionen!). Den hotas dock av rensning!

V
Göteborg sd; vid Storängsg.
ca 5 ex
1997
ELj


ca 6 ex
1998
ELj


3 ex
1999
ELj


Försvunna taxa (0) | Akut hotade taxa (1) | Sårbara taxa (2) | Tillägg

Floraväktarverksamheten i Bohuslän inklusive Göteborgsområdet - Årsrapport 1999
Introduktion, hotkategorier, floraväktare, m m | Rödlistan | Hotartsrapporten

Botaniska föreningen i Göteborg