FLORAVÄKTARVERKSAMHETEN

I VÄSTERGÖTLAND

 

 

Årsrapport 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett WWF-projekt

 

 

 

Västergötlands Botaniska Förening

Botaniska Föreningen i Göteborg

 

 

2007

 

 
RAPPORT  2006    
VÄSTERGÖTLANDS RÖDLISTADE  KÄRLVÄXTER

 

ETT WWF-PROJEKT

 

 

Rapporten följer nya Rödlistade arter i Sverige 2005 där samtliga i Västergötland uppgivna arter som redovisats som bofasta, tillfälliga, eventuellt bofasta/reproducerande och försvunna tagits med. Samtliga rödlistade arter för Västergötland är med i denna uppställning. Besökta lokaler redovisas med årtalet i fetstil. Arter som ej besökts under året finns således också med i listan, så att man i någon mån ser status för arten samt senaste besök. Samtliga lokaler t.o.m. 2004 finns i ÅRSRAPPORT 2004 (Calluna 2:2005).

Arter som tillkommit i 2005 års rödlista presenteras med den kunskap som finns om förekomst under tidigare år. Övriga ansluter till den rapport som angavs 2004. Varje lokal anges inom ram. Om ej annat anges förekommer endast en lokal.

 

                         

 

 

FÖRSVUNNA  ---------  hotkategori  RE

 

 

Avena strigosa   ………………………………………………………………………..   purrhavre

Inga aktuella lokaler. Senast sedd som åkerogräs i Hjo 1908 och på tipp i Göteborg 1956.

 

Camelina alyssum   …………………………………………………….………………..   lindådra

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Mölndal 1920.

 

Camelina sativa   ………………………………………………...………………   oljedådra

Tidigare som åkerogräs och ev. odlad som oljeväxt. Tillfällig. Senaste 3 förekomster är alla från 1997 (Göteborg, Habo och Falköping). Nu ny lokal

Lerum, Stora Lundby sn, Hällingsbo gård      utanför ladugården                   

2005      3 ex            LSu                           ny lokal, rapporterad 2006

 

Chenopodium urbicum   .........................................................................................  bymålla

Sällsynt vid gårdar och tippar. 23 äldre lokaler fram till 1958

Göteborg, Angered sn, Gunnilse grusgrop*                                                             

2004      1 ex            KjH, ELj

2005      0 ex            ELj

2006      0 ex            ELj

 

Cuscuta epilinum   …………………………………………………………...…………   linsnärja

Gammalt linogräs. Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Töreboda 1967.

 

Cyperus fuscus..............................................................................................................dvärgag

Tillfällig. Senast föregående fynd från Göteborg 1941.

Göteborg Nylöse sn, Alelyckan, VEABs trädgårdsmästeri                                     

2004      ca 30 ex      ELj

2005      2 ex            UAx         lokalen förstörd genom ombyggnad av trädgårdsmästeriet

2006      1 ex            ELj        

 

Euphrasia rostkoviana ssp. montana   ………………….…...……………………   ängsögontröst

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Ulricehamn 1939.

 

Galium spurium ssp. spurium   ..........................................................................................   linmåra

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Bollebygd 1967.

 

Lolium remotum   …………………………………………………………….…………..   linrepe

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Mölndal 1948.

 

Lolium temulentum   ..................................................................…………........................   dårrepe

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1955.

 

Pulicaria vulgaris   ……………………………………………………..….……………   loppört

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg mitten av 1800-talet.

 

Solanum villosum ssp. miniatum   .................................………..............................   röd nattskatta

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1951.

 

Spergula arvensis ssp. maxima   ……………………………………..……………..   jättespärgel

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Ulricehamn 1924.

 

 

 

AKUT HOTADE  ---------  hotkategori  CR

 

Acer campestre   …………………………………………………...…………...……….naverlönn

Kvarstående och förvildad på 8 lokaler främst i Göteborgstrakten

 

Ajuga genevensis   …………………………………………………..…………………..   kritsuga

Tillfällig eller odlad. Förvildad. Änggårdsbergen, Fässbergs sn 2006 3-5ex ELj

 

Anthemis cotula   ...........................................................………..............................  kamomillkulla

En kontrollerad lokal. Senast sedd i Göteborg på 2 lokaler: Askim 1992 (2006 0 ex ELj) och V. Frölunda 2003.

 

Apium graveolens  .............................................……............................................................  selleri

Tillfällig på ruderatmark i Göteborgstrakten: Lundby 2000 (nu förstörd lokal) och Angered 2001 (2006 0 ex ELj).

 

Chenopodium vulvaria   …………………..…………………………………………..   stinkmålla

Inga aktuella lokaler. Sedd 1958 på 2 lokaler: Ale och Vänersborg. Senast sedd Kikås soptipp, Fässbergs sn 2005 3-4ex ELj, rapporterad 2006.

 

 

Ilex aquifolium  …………………………………………………………..………………..   järnek

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1960.

 

Melilotus dentatus   ……………………………………...……………………   strandsötväppling

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1933.

 

Rorippa microphylla   …………………………………………………………………   bäckfräne

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1955.

 

Rosa pimpinellifolia   …………………………………………...………………….   pimpinellros

Endast kvarstående prydnadsbuskar noterade från 32 lokaler (Vgfl. s. 358).

 

 

Rubus loehrii……………………………………………………………bergumsbjörnbär

SVERIGEANSVAR    Detta är artens enda växtplats i Norden. Närmaste förekomst är i södra Tyskland. Den anses vara spontant invandrad till denna lokal. Se SBT 101, 2:2007

Göteborg, Bergum sn, nära kyrkan                                                                             

2004      5 ex            ELj

2005      5 ex            ELj

2006      5 ex            ELj

 

Senecio erucifolius   ………………………………………...………………………..   flikstånds

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1905.

 

Taraxacum obtusilobum   .................................................................................  fetmaskros

SVERIGEANSVAR     Enda kända kvarvarande lokal i Sverige (och i hela världen)! Arten är den enda kända normalsexuella Taraxacum-arten i Norden, och har länge ansetts vara utrotad genom att locus classicus förstördes genom anläggande av en spårvagnsvändplats vid Långedrag. Den finns dock kvar på en annan, gammal lokal i Änggården (nära Botaniska Institutionen!). Den hotas dock av rensning och gräsklippning!  Se SBT 101, 2:2007

Göteborg, Göteborg, Änggården vid Storängsgatan*                                               

1995      20 ex          ELj

1996      15 ex          ELj

1997      ca 5 ex        ELj

1998      ca 6 ex        ELj

1999      3 ex            ELj

2000      3 ex            ELj

2001      4 ex            ELj

2002      2 ex            ELj

2003      2 ex            ELj

2004      1 ex            ELj

2005      0 ex            ELj                           tidig gräsklippning omöjliggjorde identifiering  ELj

2006      0 ex            ELj                           nerklippt

 

Tephroceris palustris   ……………………………………………………...…...…….   kärrnocka

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Falköping 1919.

 

Tilia platyphyllos ………………………………………………...…………     bohuslind

Troligen mest kvarstående prydnadsträd på 5 lokaler. Inhemsk i norra Bohuslän.

N. Ving sn, inne i blandskog  (föryngringsplanta, troligen förvildad)   

2006      skott           LSu                           ny lokal

 

                     STARKT HOTADE   --------  hotkategori  EN

 

 

Agrostemma githago   ……………………………………………………….………………   klätt Inga kontrollerade lokaler. Senast sedd under florainventeringen på 6 lokaler.

 

Allium carinatum   ..................................................................................................   rosenlök

Totalt 4 lokaler ( Göteborg, Gjutegården 1995, Borås, Ljushult 1999, Trollhättan, Högarna 2005 och nedanstående). Tid.VU

Göteborg, Askim sn, sydspetsen av Järkholmen                                                       

2004      515 ex        ELj

2005      765 ex        ELj

2006      403 ex        ELj

 

Allium senescens   ……………………………………………………………...………..   kantlök

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Västra Frölunda 1994.

 

Apium inundatum   ………………………………………………………...…………..   krypfloka

Tillfällig. Två sentida lokaler. Senast sedd i Svenljunga, Ängasjön 1993 och Falköping, Hornborgasjön 1998.

 

Arenaria gothica  .................................................……….................................................  kalknarv

VÄSTGÖTAANSVAR   Tidigare VU. Finns närmast på Gotland. Ganska vanlig på Kinnekulles östsida, sällsynt på den västra. Kalknarven kan variera kraftigt i antal exemplar liksom antal lokaler. De flesta har ej kontrollerats sedan 1980-talet. 10 lokaler.

 

 

Arnoseris minima   ............................................................................................  klubbfibbla

Tidigare på ett 15-tal lokaler i södra Västergötland och Hjo. Endast en lokal vars förekomst varit mycket variabel. Tidigare VU.

Habo, Habo sn, 200 m ONO om Fiskebäcks kapell             sandig åkerkant             

2003      1 ex            MTh

2004      0 ex            MTh

2005      0 ex            MTh

2006      0 ex            MTh

 

Atriplex laciniata ..............................…………........................………............................sandmålla

Inga kontrollerade lokaler. Sällsynt. I Göteborgstrakten med fynd från 1968, 1979 och 1989.

 

Atriplex pedunculata   ......................……...............................………….........................  saltmålla

Inga aktuella lokaler. Senast sedd Göteborg, Askim sn, Amundön 2003

 

 

Baldellia repens  .................................................................................................  revsvalting

VÄSTGÖTAANSVAR  Populationerna i sjön Anten utgör en viktig del av artens svenska utbredning. Den förekommer även Småland och Blekinge. 2005 hade revsvaltingen ett dåligt år. Högt vattenstånd under hela vegetationsperioden missgynnade den. 2006 var ett mer normalt år med god blomning på flera lokaler. Revsvaltingen vill ha öppna, konkurrenssvaga stränder. Vassar och förbuskning håller nu på att konkurrera ut den. 13 lokaler.

 

Alingsås, Långared sn,  Holmängen (3)                                                                    

2004      0 ex            IWä

2005      5-10 ex       IWä          (i skreva i berghällen) + några småplantor i vattenbrynet

2006      10 ex          IWa

 

Alingsås, Långared sn,  Rus-Greshallen (4)                                                               

2004        0 ex          IWä

2005      10-tal ex     IWä                          i strandkanten vid bryggan; f.ö. igenvuxet

2006      2+3 m²       IWä

 

Alingsås, Långared sn,  Sjötorp (5)          "Olssons"                                                

2004      0 ex            IWä                          vid Sundells inget

2005      0 ex            IWä                          igenvuxet; används ej längre som bad- och båtplats.

                                                                  vid Sundells 0 ex

2006      0+25 ex      IWä                          igenvuxet    dellokalen ”Sundells” med 25 blom. ex.

 

Alingsås, Långared sn,  Loviken, N om Sågen  (=Sjötorps mad)  (6)                

2004      enstaka       IWä                          åt diket till; lite småpl. i vattenbrynet; dåligt betat

2005      0 ex            IWä

2006      150 ex!       IWä                          torrlagd sjöbotten

 

Alingsås, Långared sn,  Nytorp-Attholmen,Tegelkärr (7)                                       

2004      0 ex            IWä                          Loo badstrand börjar växa igen

2005      0 ex            IWä                          Loo badstrand

2006      ---

 

Alingsås, Långared sn, Hällnäsviken (8). ny etablering vid en nygrävd slänt.          

2004       minst 1 m2 IWä                          blommade hela juli och aug.

2005      25tal ex      IWä                          mln brygga(båthus) och buskage vid Melkers spridda

                                                                  plantor + i vattenbryn

2006      50-100 ex   IWä                         

 

 

Alingsås, Långared sn, Vängaviken, nära åmynningen*  ny lokal 2004                   

2004      2 plantor    IWä                på betad madmark; eftersökt i alla år; på egen mark

2005      0 ex            IWä                          högvatten hela perioden, vilket missgynnat den i år

2006      0 ex            IWä                          mycket ilandfluten vass

 

Bidens radiata  .......................................................................................................  grönskära

Ett otroligt grönskäreår 2006, då arten fullkomligt exploderat! 43 lokaler är aktuella: Skara 3, Falköping 6, Habo 5, Vänersborg 21, Grästorp 2 och Lidköping 6 lokaler. Tidigare VU. Se artikel i Calluna 24(1) 2007 s. 12-17

Skara, Bjärka sn, Trandansen  (wp 53)                                                            

2006      10 000ex    KKj                                         ny

 

Skara, Bjärka sn, Flians utlopp, Borängen  (wp 7)                                          

2006      1000ex       KKj                                         ny

 

Skara, Bjärka sn, Orebackar till Hästahuvudet  (wp 2)                                   

2006      3+>10ex     KKj                                          ny

 

Falköping, Bolum sn, Fäholmen  (wp 2)                                                         

2006      20ex           RGC, KAJ, OJa, KKj, MSt      ny

 

Falköping, Bolum sn, Fågeludden  (wp4)                                                       

2006      15ex           OJa, KKj, MSt                         ny                                                   

 

Falköping, Hornborga sn, Ytterberg  (wp 62)                                                 

2006      100ex         KKj, LLu, MSt                        ny

 

Falköping, Sätuna sn, Hälsinggården  (wp 70)                                               

2006      <10ex         KKj, LLu, MSt                        ny

 

Falköping, Sätuna sn, Sätunamaden, Almeö (wp gd)                                     

2006      2000ex       OJa, KKj, LLu, MSt                                                                         ny         

 

Falköping, Bjurum sn, Vadboden  (wp 86)                                                     

2006      >100 000ex !     KKj                                   ny

 

Lidköping, Örlösa sn, 700m NNV om Källstorp, strax S Hinnenäs               

2001      1 ex            KKj

2005      57 ex          KKj

2006      625 ex        OJa, PSv                   på slamningsmassor

                                  

Lidköping, Örslösa sn, Källstorps mader, 150 m SV Källstorp                      

1992      330 ex        OJa

1993      0 ex            OJa

2005      8 ex            OJa

2006      0 ex            OJa

 

Lidköping, Örslösa sn, Viken Ö Hinnesnäs, båthamn                                     

2006      2000 ex      OJa                                            ny,      på slamningsmassor

 

Lidköping, Norra Kedum sn, 200 m NV viken vid Marbogården                  

2006      1 ex            OJa

 

Lidköping, Karaby sn, 300 m V om västudden vid Djävulsön                       

2006      600 ex        OJa                                            ny

 

Grästorp, Ås sn, Sjöryds brygga och 0-400 m N därom                                 

2006      250 ex        OJa                   ny,   betad strand, största ex 130 cm med 81 blomkorgar

 

Grästorp, Sal sn, 250 m N om Multorp         obetad strandvall                      

2006      35 ex          OJa                                            ny

 

Lidköping, Lidköping, 300 m NV om bäckutloppet i Ö Hamnområdet         

2006      5 ex            OJa                           strandvall vid sandstrand

 

 

Vänersborg, Vänersnäs sn,  OSO om Frugården   strandzon                         

2005      45 ex          HAl

2006      170ex         HAl

                                                                  dellokal  ………………………… 

2006      150ex         HAl

                                                                  dellokal  ………………………… 

2006      5 ex            HAl                         

 

Vänersborg, Vänersborg, Dalbrobron, östra fästet     strandzon                    

2006      0 ex            HAl

 

Vänersborg, Vänersborg, Djupedalen     strandzon                                        

2004      65 ex          HAl

2005      5 ex            HAl

2006      32 ex          HAl

 

Vänersborg, Vänersborg, Vassändaviken   strand, gungfly                           

2006      80 ex          HAl

 

Botrychium simplex   …………………………………………………..………..   dvärglåsbräken

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Skövde 1902.

 

Bromus arvensis  …………………………………………………………………….…..   renlosta

Ej kontrollerad på senare tid. Senast sedd i Svenljunga 1981, Vänersborg 2002, Skara 1977 och Hjo 1984. Totalt 4 lokaler

 

Bromus commutatus  ..........................................................................................  brinklosta

Endast 2 lokaler.

Göteborg, Västra Frölunda sn, Frölunda smedja                                                      

2001      20 ex          CPe                           på ruderatmark                                              

2002-05 0 ex            ELj

2006      0 ex            ELj                                                                                   

 

Götene, Medelplana sn,  SSV om Hjälmsäter                                                         

                                                 + 5 dellokaler åker/kant + 1 dellokal avstj.plats

2001      100.000tal  Oja          förorening i utsäde; 15% i höstråg tills.m. 15% Anisantha sterilis

2004      sparsam      OJa

2004-05 sparsam      OJa

2006      sparsam      OJa                          

 

Bromus racemosus   ……………………………………………………………………   ängslosta

Inga aktuella lokaler. Ursprunglig slåtterängsart. Senast sedd i Göteborg, Lundby 1955.

 

 

Bromus secalinus   ………………………………………………………………………   råglosta

Inga kontrollerade lokaler. Senast sedd under florainventeringen i Tranemo 1995, Ulricehamn 1995, Falköping 1990, Skara 1989, Skövde 1991, Trollhättan 1995, Vänersborg 1997, Lidköping 1993 och Götene 1987-99. Totalt 12 lokaler.

 

 

Cardamine  parviflora  ......................... ......................................................  strandbräsma

Tidigare VU. 54 lokaler aktuella (karta Vgfl s. 313).

Lidköping, Tådene sn, 400 m N om Arken (V om bryggan, på strandvallen)         

2006      noterad       OJa                                                                                                 

 

Carex maritima…………………..........……………………..………………………….    bågstarr

Endast 2 aktuella lokaler. På Galterö (båda 100tals ex 2005) samt ca 13 äldre. Arten är hårt trängd av igenväxning.

 

Chenopodium murale   ………………………………………………………….   gatmålla

Endast 3 kända lokaler. Sedd under inventeringen även i Lidköping 1997.

Götene, Medelplana sn, Hällekis                                                                              

1997      100tals ex   OJa

2004      kvar            OJa

2005      rikligt         OJa

2006      rikligt         OJa

 

Götene, Forshem sn, Sjörås                                                                                       

1997      några ex     OJa

2005      sparsamt     OJa

2006      sparsamt     OJa                          

 

Draba nemorosa   …………………………………………..…………………………   sanddraba

Endast en aktuell lokal som noterades under inventeringen: Svenljunga 1985

 

Dracocephalum ruyschiana  ........................................................................  drakblomma

VÄSTGÖTAANSVAR  Tidigare VU.  Denna typiska stäppängsart har många lokaler i naturreservat, främst på Falbygden, några i Ätradalen och en på Kinnekulle. Äldre uppgifter finns från ca 45 lokaler i Ulricehamn, Falköping och Tidaholm. Totalt är 69 lokaler aktuella 2006, varav Ätradalen med Ulricehamn har 27 lokaler samt Falbygden med Falköping 40 lokaler varav 1 ny 2006 och Götene 2 lokaler:

Falköping, Vartofta-Åsaka, 270 m V om Svennagården    åskrön                    

2004      1 ex            LSu                           ny lokal,   rapporterad 2006

 

Dracocephalum thymiflorum   ……………………………………………...…   rysk drakblomma

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1963.

 

 

Eryngium maritimum .............................................................................................. martorn

Endast 2 lokaler. Äldre uppgifter från Vrångö, Donsö, Vinga och Askim.

Göteborg, Styrsö sn Vrångö, Nötholmsnäset 400 m SO om Goskäll                       

2003      finns           ELj

2005      finns           ELj, EEk

2006      ca 90 ex      ELj                           blommande skott                            

 

 

Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana   .............................................  stor ögontröst

VÄSTGÖTAANSVAR   Ursprunglig i naturlig gräsmark i kalkfuktängar och i rikkärr. Kräver kontinuerlig hävd. Mycket sällsynt på Falbygden och i Skåne. Totalt finns 14 lokaler, 13 i Falköping samt 1 lokal i Tidaholm. 10 lokaler kontrollerade 2006.

Falköping, Vistorp sn, 200 m NO om Brunnsgården (1, PAAs lokalnr)   fuktäng  

2004      30               PAA                         svagt betat

2005      37               PAA                         bra betat

2006      54 ex          PAA

 

Falköping, Slöta sn, 300 m SV om Stommen (2)   betesmark                                 

2004      400             PAA

2005      50               PAA                         svagt betat

2006      21 ex          PAA

 

Falköping, Karleby sn, 1 km SO om Leaby (3)   fuktäng                                        

2003      220             PAA

2005      240             PAA

2006      540 ex        PAA                        

 

Falköping, Mularp sn, 200 m SO om Kullagärdet (7)   fuktäng                               

2004      52               PAA

2005      40               PAA

2006      100 ex        PAA

 

Falköping, Södra Kyrketorp sn, 200 m NV om Abrahamsgården (12)   naturbete  

2004      0                 PAA

2005      0                 PAA

2006      0 ex            PAA

 

Falköping, Högstena sn, 600 m SV om kyrkan (13)   fuktäng                                 

2004      210             PAA

2005      540             PAA

2006      630 ex        PAA                        

 

Falköping, Högstena sn, reservatet, SV om Skogastorp  (11)   fuktäng                   

2004      allmän        PAA

2005      allmän        PAA

2006      allmän        PAA                        

 

Tidaholm, Dimbo sn, N om Dammbo (8)   fuktäng i betesmark                              

2004      30               PAA

2005      40               PAA

2006      29 ex          PAA                                                                                 

 

Falköping, Södra Kyrketorp sn, 300 m VSV om Strängagården (9)   fuktäng          

1989      flera 100ex CLa, PAA

1997      0                 PAA                         1998-99 0 ex., ej kontrollerad t.o.m. 2003

2004      0                 PAA

2006      0 ex            PAA

 

Falköping, Södra Kyrketorp sn, S Pösan, 300 m Ö om Systrakvarn (10)   fuktäng 

1990      ca 20 ex      LfA, PAA               

2004      0                 PAA                         bete, 1995 - 99 0 ex., ej kontrollerad t.o.m. 2003

2006      0 ex            PAA

 

Falcaria vulgaris   ...........................................................................……….....................   skärblad

Endast en aktuell lokal. Göteborgslokalen borta sedan 1995. Ursprungslokalen i Skövde, Lerdala noterades senast 2000 med 3 ex, därefter årligen besökt och ej återfunnen.   Tidigare VU.

 

Filago vulgaris   ……………………………………………………….…….…………   klotullört

Tillfällig. Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Borås 2000.

 

 

Gentianella  baltica ...........................................................................................kustgentiana

3 aktuella lokaler.    

Göteborg, Styrsö sn, Vrångö, NV delen av Nötholmen*                                          

2003      ca 30 ex      EEk

2005      0 ex            EEk

2006      1 ex            EEk

 

Göteborg, Styrsö sn, Galterö, SSV om Sundholmsvikens sydände                         

1999      noterad       PFl

2006      4 ex            LHe

 

Geranium lanuginosum  ………………………………………………………………   brandnäva

Endast en sentida lokal. Senast sedd i Trollhättan 1995.

 

 

Geranium palustre   ………………………………………………………...…………..   kärrnäva

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Mölndal 1951.

 

 

Gypsophila muralis ...........................................................................…...............grusnejlika

12 lokaler, varav 4 nya. Tidigare hotkategori var NT !

Göteborg, Angered sn, Gunnilse grustag*     grusgrop       

2005      1 ex            ELj

2006      0 ex            ELj

             

Skövde, Skövde sn, Döbelnsgatan, ca 400 m SV om Skövde kyrka               

2006      15 ex          RGC, KAJ               ny lokal

 

Falköping, Falköping, stadens soptipp                                                             

2006      noterad       LSu                           ny lokal

 

Lidköping, Lidköping, stadens soptipp                                                           

2004      rikligt         LSu                           ny, rapporerad 2006

 

Lidköping, Sävare sn, Vinninga, p-plats Vinningakorset              

2004      noterad       LSu                           ny, rapporterad 2006

 

 

Hordeum secalinum   ……………………………………………….………………….   ängskorn

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1950.

 

Hypericum humifusum  .......................................................................  dvärgjohannesört

Endast 2 lokaler.

Mariestad, Torsö sn, V om Runntorp                                                                       

2004      20 ex          UBA            åkern plöjdes, blir fårbete, två bestånd flyttats till

2005      8 plantor     UBA                         5-6 stänglar i varje "kudde"

2006      ca 10 pl      UBa                                                                                 

 

Mariestad, Torsö sn, Runntorps tomt*                                                                     

2004      få ex           UBA

2005      ca 20tal ex  UBA      flytten lyckades mkt bra, 20-30 cm kuddform. ex, ca 20-30 stänglar

2006      ca 20 ex      UBa

 

Hypericum pulchrum   ………………………...…………………………………   hedjohannesört

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1928.

 

Hypochoeris glabra   ……………………………………...………………………..…   åkerfibbla

Endast 2 lokaler från florainventeringen: Vänersborg 1984 och Vara 1995.

 

Isolepis setacea  ...........................................................................................…….............   borstsäv

Ursprunglig på dyiga, sandiga stränder av sjöaroch åar. Konkurrenssvag, störnings-och betesgynnad.. Återupptäckt för Västergötland i Mark, Sätila sn, Lygnerns östra strand 2005 med 1000tals ex. Äldre uppgifter från 23 lokaler: Mark, Göteborg, Borås, Ale, Alingsås, Herrljunga och Karlsborg

 

Juncus capitatus   ………………………………………………………………………   huvudtåg

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Mariestad 1897.

 

Kicksia elatine   …………………………………………………...………………….   spjutsporre

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Vänersborg 1958.

 

Lappula squarrosa   …………………………………………………………..………….   piggfrö

Tillfällig. 37 äldre lokaler. Senast sedd i Borås 1997.

 

Luzula sylvatica   ....................................................................................................   storfryle

3 lokaler.

Göteborg, Göteborg,  SO om entrén till Botaniska Trädgården    (ej odlad!)          

2004      15 ex          ELj

2005      15 ex          ELj

2006      ca 20 ex      ELj

 

Marrubium vulgare   ..............................................................………...........................   kransborre

Endast en aktuell lokal: Göteborg, Kronhusträdgården 2004 med 5 ex. Känd från ett 30tal äldre lokaler. Senast från Mölndal 1948

 

Medicago minima   …………………………………………………….……………..   sandlusern

Fem äldre uppgifter från Västergötland. En lokal hittades under inventeringen i Svenljunga 1982.

 

Mentha xgracilis   ………………………………………………...…………………..   ädelmynta

Sex nyligen kända lokaler: Mölndal 1999, Göteborg 1995 och 2002, Ale 2000, Skara 1998 och Hjo 1999.

 

Mertensia maritima   ………………………………………….……………………….   ostronört

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg, Vinga 1892.

 

 

Misopates orontium   ............................................................................................      kalvnos

10 lokaler, dock sällsynt och ibland tillfällig.

Göteborg, Askim sn, Järkholmen                                                                              

2004      0 ex            ELj

2005      1 ex            ELj

2006      0 ex            ELj

 

Göteborg, Lundby sn, Eriksberg, 700 m SSV Lundby kyrka                                   

2003      20-30+0ex  BHe

2005      ca 20 ex      ELj

2006      2 ex            ELj

 

Borås, Borås, Yxhammarsgatan                                                                               

2004      kvar            LEA                         har varit kvar varje år

2005      ca 120 ex    LEA

2006      50-100ex    LEA

 

Nepeta cataria   ....................................................................................................   kattmynta

11 lokaler.

Göteborg, Göteborg, Kronhusträdgården*                                                              

2004      ca 10 ex      ELj                           som tillfälligt ogräs

2005      0 ex            ELj

2006      0 ex            ELj

 

Skara, Varnhem sn, 200 m SSV om kyrkan (Varnhems kloster)                            

2003      finns           PLa                           har setts varje år

2005      0 ex            PLa

2006      0 ex            PLa

 

Skara,Varnhem sn, 250 m SO om kyrkan                                                                 

1995      >10 ex        PLa                           ökade följande år

2005      kvar            PLa

2006      kvar            PLa

 

 

Ornithopus perpusillus  ............................................................................ dvärgserradella

Endast 2 lokaler: Habo-lokalen kontrollerades inte under 2006, men finns kvar.

Skövde, Skövde, SV om Segerstorp, P4 övningsfält*  sandfält (uppgiven 2005)   

2002      ngr ex         RGC, KAJ

2005      20 m2          RGC, KAJ               glest bestånd; vegetationsfattiga blottor krävs

2006      20 m2             RGC, KAJ

 

 

Orobanche elatior  ...............................................................................………...........  klintsnyltrot

Tillfällig, troligen insådd på Kinnekulle på 4 lokaler. Parasiterar på Centaurea scabiosa.

 

 

Orobanche reticulata  ....................................................................................  tistelsnyltrot

VÄSTGÖTAANSVAR    Ursprunglig i fuktiga till friska, naturliga gräsmarker och skogsbryn. Parasiterar på olika Cirsium-arter och främst på brudborste. En mycket sällsynt art som förekommer närmast i Skåne. Äldre belägg finns från Falköping (Mösseberg) samt som odlad och kvarstående i Borås och Tidaholm. De fem nyfunna lokalerna på Billingen (Skövde) finns längs en landsväg med i mestadels ointressant vegetation men rikligt med brudborste. 14 lokaler.

 

Skara, N. Lundby                                    insådd!                                            

2006      noterad       KKj                          1:a årets blomning,  ny lokal

 

Falköping, Kinneved sn, 500 m NNO om Mönarp                                                  

2004      29               JöG, JoG                  vid Örnkullen och vägkanter S om

2005      13               JöG, JoG

2006      18 ex          JöG, JoG                  backen 1 + grustäckten 12 + S-sluttningen 5 ex

 

Falköping, Karleby sn, reservatet vid Ållebergs änne                                              

2004      74               LSu               alla 74 utanför hägnaden, eftersom själva reservatet var slaget!

2005      82               JoG (29 juli) 18 juli 50 ex totalt (LSu) varav 48 utanför hägnaden

2006      59 ex          LSu

 

Falköping, Friggeråker sn, Mössebergsparken    (den klassiska lokalen)                

2004      453             JöG, JoG                  är nu spridda i ett stort område N om Kurorten

2005      159             JöG, JoG

2006      219 ex        JöG, JoG

 

Götene, Medelplana sn, Törnsäter, 300 m S om Björneberg (Björnebergsängarna)

2004      210 ex        OJa, ABo

2005      32 ex          LSu

2006      20 ex          LSu                   dellokal: 250 m OSO därom, betesmark 31 ex 2006 LSu

 

Götene, Österplana sn, Björnebergsängarna V del, 350 m SV om Björneberg 

2004      4 ex            OJa, Abo

2006      5 ex            OJa                           ny lokal

 

Parapolis strigosa   …………………………………………………………...…………..   ormax

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1863.

 

Petrorhagia saxifraga   ……………………………………………………...………   klippnejlika

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Borås 1984.

 

 

Polystichum aculeatum   ..................................................................................   uddbräken

Sällsynt på fuktig, skuggig, kalk- och mullrik mark.

Götene, Västerplana sn, 410 m NNV om Ekesbacke*                                             

2002      1 ex            ÅBr

2005      1 ex            OJa

2006      --                --

 

Potamogeton acutifolius  ......................................................................................  spetsnate

Mycket sällsynt i näringsrikt, kalkpåverkat vatten. Nu totalt 5 lokaler.  Tidigare VU.

Göteborg, Tuve sn, dammen 100 m S om Stora Holm                                             

2004      ca 20 ex      ELj

2005      1 ex !          ELj                           trol.inventerad för sent på säsongen

2006      noterad       LAr, ELj

 

Mariestad, Torsö sn, 800 m V om Bolstad*           kanal                                          

2006      noterad       OJa

 

Potamogeton rutilus   ……………………………………………………….…………..   styvnate Mycket sällsynt, men troligen förbisedd. Sedd under florainventeringen: Lilla Edet 2 lokaler 1989-90 och Falköping 1999.

 

Potamogeton trichoides   ........................................................................................ knölnate

SVERIGEANSVAR  Ursprunglig. Växer i stillastående till svagt strömmande näringsrikt vatten. Många äldre belägg finns från Göteborg. Efter en period under 1950-70-talen, då kunskapen om arten nästan var obefintlig, började efterforskningar göras. Arten är i Sverige mycket sällsynt, funnen på 7 lokaler i Skåne och 14 i Göteborgsområdet (15 i Vg). På Skånelokalernas sista förekomst är den just nu försvunnen.  Göteborgsförekomsterna torde nu vara landets enda. Under 2006 genomfördes på uppdrag av Stadsmuseet en noggrann inventering av alla lokaler, även där arten tidigare funnits. Då hittades en ny lokal mellan Gårdavägen och Ullevi (lokal 20).

Göteborg, Göteborg, Vallgraven, Synagogan (11)                                                  

2004      0 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

2006      0 ex            ELj

 

Göteborg, Göteborg, Vallgraven, Fröhandeln (9)                                                    

2004      0 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

2006      få ex           ELj                           sparsamt

 

Göteborg, Göteborg, Fattighusån, Slussen (8)                                                         

2004      0 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

2006      0 ex            ELj

 

Göteborg, Göteborg, Fattighusån, Mariakyrkan (10)                                               

2004      0 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

2006      0 ex            ELj

 

Göteborg, Göteborg,, Mölndalsån, Focus (13)                                                         

2004      0 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

2006      få ex           ELj                           sparsamt

 

Göteborg, Göteborg, Mölndalsån, Remfabriken (16)                                              

2004      0 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

2006      några hundra ex   ELj                 ”rikligt”

 

Göteborg,  Göteborg, Mölndalsån, Dämmet (17)                                                    

2004      0 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

2006      få ex           ELj                           ”mycket sparsamt”

 

Göteborg, Göteborg, Mölndalsån, Gårdavägen-Ullevigatan  (”Ullevi”) (20) 

2006      100-tals ex   ELj                         rikligt,    ny lokal!

 

Göteborg,  Göteborg och Lundby sn, Kvillebäckskanalen (4)                                

2004      0 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

2006      få ex           ELj                           ”mycket sparsamt”

 

Göteborg, Göteborg och Lundby sn, Kvillebäcken, Backaplan (3)                         

2004      1000-tals    ELj

2005      1000-tals    ELj

2006      1000-tals    ELj                           konstant förekomst

 

Göteborg, Lundby sn, Vågmästaregatan*  dellokal av "Backaplan (3)"                 

2003      1000-tals    ELj

2005      1000-tals    ELj

2006      100-tals      ELj                           förekomsten har gått tillbaka

 

Göteborg, Lundby sn, Herkulesgatan*    dellokal av "Backaplan (3)"                    

2003      100-tals      ELj

2005      100-tals      ELj

2006      0 ex            ELj                           förekomsten har gått tillbaka

 

 

Pseudorchis albida ...................................................................................……………..................  vityxne

VÄSTGÖTAANSVAR    Tidigare VU. Ursprunglig i hedartade betesmarker, slåtterängar och ängsrester. Kräver ljus, slåtter och måttligt bete. Hotas av igenväxning, alltför intensivt bete. Äldre uppgifter finns från ca 50 lokaler. Nu totalt 13 lokaler. 2 lokaler(Bollebygd) torde vara utgångna, men en ny i Tranemo har tillkommit! Redovisas endast  summariskt enlig nedan:

Ulricehamn, Liared (3 lokaler: 4ex 2006 + 5ex 2006 + 45ex 2006), Bollebygd, Töllsjö (2 lokaler: 0ex 2006 + 0ex 2006), Svenljunga, Örsås (1 lokal: 70ex 2006), Borås, Sandhult (1 lokal: 0ex 2006), Tranemo, Ölsremma (1 lokal: 16ex 2006) och Mossebo (1 ny lokal: 28ex 2006). Falköping, Jäla (1 lokal: 2ex 2005), Fivlered (1 lokal: 1ex 2005), Mullsjö, Sandhem (3 lokaler: 0ex 2006 + 3ex 2006 + 0ex 2006). ICl

 

 

Pulmonaria angustifolia  ..................................................................  smalbladig lungört

VÄSTGÖTAANSVAR    Tidigare VU. Under inventeringen från 1985 registerades  123 lokaler som var väl samlade på Falbygden och i Ätradalen. Vid en riktad inventering av arten hittades 154 lokaler 1998 (LSu). Vid en inventering 2004 (LSu) nyrapporterades 15 lokaler: Ätradalen 4 och Falbygden 11 lokaler. Totalt finns 169 lokaler som är aktuella (2005), fördelade på Ätradalen med Ulricehamn 49 lokaler och Falbygden med Falköping, Tidahlom, Skövde och Skara 120 lokaler. Ej inventerad 2006.

 

 

Rhinanthus serotinus var. apterus                                                         ..............................................................  åkerskallra

Tre lokaler. Funnen i en viltåker i Karlsborg, på en åkerkant i Herrljunga och nu en lokal i Borås:

Borås, Fristad sn, Mölarps ö*                                                                          

2005      100 ex        ARS

2006      100tals ex   ARS

 

Rorippa nasturtium-aquaticum   ………………………………………….……………   källfräne Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Vänersborg 1938.

 

Rosa elliptica  ssp. inodora  .............................................................................  västkustros

Tidigare VU. 11 lokaler på nordsidan av sjön Lygnern, varav 3 nya 2005 och en ny 2006. Totalt ca 40 buskar. För övrigt finns den i Halland och främst Bohuslän. 

Mark, Sätila sn, 200 m SO om Stenbrott             ny lokal                       

2006      1 ex            JKu                           en stor buske

 

Rubus cyclomorphus  ...................................................................…………..............  hjärtbjörnbär

Ny i rödlistan 2005. Ursprunglig, växande i klippskrevor, strandsnår och gräsmarksrester. Sällsynt och finns i Västergötland endast i Göteborg. Ett krypbjörnbär som är kustbundet och  även förekommer i Bohuslän, Skåne och Danmark. 6 aktuella lokaler från 1980-90-talet.

 

Rubus dissimulans   ………………………………………………………………   bohusbjörnbär

Två äldre kända lokaler i Göteborgstrakten. Senast återupptäckt lokal: Gbg, Köpstadsö 2002.

 

Rubus rosanthus ........................................................................................... rosenbjörnbär

3 lokaler.  Tidigare CR.

Göteborg, Styrsö sn, Galterö (sydöstra delen) *            inre del av vik                 

2004      ett mindre snår  ELj, EEk

2005      ca 5 ex        EEk

2006      ca 5 ex        EEk

 

Rumex conglomeratus   ...............................................................................  dikesskräppa

Endast 2 aktuella lokaler, som båda tycks utgångna.

Göteborg, Göteborg, Slottskogen, öster om Lilla Dammen  *                                

2004      2 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

2006      0 ex            ELj

 

Göteborg, Angered sn, Gunnilse grusgrop*                                                             

2004      1 ex            KjH, ELj

2005      0 ex            ELj

2006      0 ex            ELj

 

Salvia pratensis  …………………………………………………………..…………..   ängssalvia

En äldre lokal i Tidaholm 1948 och en nyare i Falköping 1983.

 

Salvia verticillata  ..............................................................................................  kranssalvia

Inkomling i vägkanter och i gamla vallar. Hotas av igenväxning och bete. Nu endast 3 lokaler, då den vid Annedalskyrkan, Gbg, försvunnit. Tidigare VU.

Göteborg, Göteborg, 400 m NNO om Annedalskyrkan                                           

2006      0 ex            KHh                         lokalen spolierad, överbyggd av Psykologiska Inst.

 

Scandix pecten-veneris   ……………………………………….………………………   nålkörvel

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Vänersborg 1958.

 

Stachys officinalis   ………………………………………..………………………….   humlesuga

Två äldre lokaler är kända. Tre sentida lokaler: Göteborg 1995, Habo 1993 och Gullspång 1990.

 

Taraxacum duplidentifrons   ……………………………………………….   svarttandad maskros

Tidigare DD (kunskapsbrist). Förekommer i 5 socknar på aktuella lokaler.

 

Taraxacum egregium  ........................................……………................  smalfjällig strandmaskros

Tidigare VU. Tillhör sektionen Palustria. Finns mest vid Östersjön. Endast två äldre belägg finns från Falköping (Högstena och Dala socknar).

 

Taraxacum euryphyllum  ..................................................   bredskaftad fläckmaskros

Tidigare VU. Tillhör sektionen Naevosa. Växer på fuktig till frisk naturlig gräsmark i fina naturbetesmarker. Troligen nu sällsynt. Äldre belägg finns från 48 socknar. 10 lokaler.

Trollhättan, Skoftebyn, 1,7 km S om Trollhättans kyrka                                  

2003      noterad       ?

2004      noterad       ?                                belägg

2005      25-30 ex     ?                                5-6 blommande, samtliga 2003-05 rapport 2006

 

Ulricehamn, Hössna sn, Hössna Prästgård NR, SO om Hössna  kyrka        

2006      10 ex          ABe, TNi

 

Ulricehamn, Humla sn, 550 m NO om Humla kyrka                                      

2006      3 ex            ABe, TNi

 

Taraxacum larssonii ........................................................…………...................  dalslandsmaskros

Tidigare CR. Ej funnen under inventeringen för Västgötafloran (Vgfl. s. 575), men hittades 2002  under en floraväktarexkursion. Äldre belägg från Härryda 1935. En lokal.

 

Taraxacum pseudosuecicum  ..............................................…………......................  sankmaskros

Tidigare VU. Tillhör sektionen Palustria. Växer i kalkfuktängar, gärna i kanten av vätar. En nybeskriven art (1998) med 6 äldre lokaler belagda från Göteborg, Borås, Falköping, Skövde och Götene. Nu funnen på två lokaler i Falköping.

 

Taraxacum ruberulum   ………………………………………………..…………    skevmaskros

Tidigare VU. Tillhör sektionen Erythrosperma. Växer på torra, naturliga gräsmarker och havsstrandhedar. Utgången på landskapets enda lokal: Göteborg, Askim sn, Järkholmen, som var artens locus classicus (Vgfl s. 574).

 

Taraxacum vestrogothicum .......................................…………..........................  västgötamaskros

SVERIGEANSVAR   Endemisk art i betade kalkfuktängar. Åtta äldre belägg finns från Falköping, Skövde och Götene. Mycket sällsynt och fåtalig på 4 nyare lokaler: Falköping 1998-99, 3 lokaler och Götene 1998, 1 lokal.

 

 

Verbascum densiflorum  ……………………….……………………………….   ölandskungsljus

Inga aktuella lokaler. Tillfällig i Vg.

 

 

Verbascum lychnitis   ............................................................................. grenigt kungsljus

Ny i rödlistan 2005 som EN. Inkommen från centrala Europa med fröhandel. Förvildad och kvarstående. Arten synes vara mycket stabil på de flesta av sina förekomster, trots att den är en bienn. En lokal som följts är den i Gbg, vid Gamla Älvsborg. För övrigt aktuell på 26 lokaler.

Göteborg, Göteborg, Gamla Älvsborg                                                                     

1991      1 ex            ELj

1992-94 10-15 ex     ELj

1995      6 ex            ELj, HGr

1996      6 ex            ELj                                                                                   

1997      ca 5 ex        ELj

1998      ca 5 ex        ELj

2000      5 ex            ELj

2001      15 ex          ELj

2005      ca 10 ex      ELj

2006      ca 10 ex      ELj

 

Göteborg, Lundby sn, Götaleden, Vädermotet (”Götaledstoppen”)*

2006      4 ex            ELj m fl                    ny lokal

 

Vicia pisiformis  ...................................................................................…...…..................  ärtvicker

Ursprunglig i gles lövskog i sydvända branter. Hotas av igenväxning. Endast 5 aktuella lokaler. Lokalen i Mariestad kontrollerad 2006 1ex ELj. Tidigare VU.

 

Vulpia bromoides   …………………………………………………………….……   ekorrsvingel

En aktuell lokal. Senast sedd i Svenljunga 1981 under inventeringen av Vgfloran.

 

 

 

 

SÅRBARA --------  hotkategori VU

 

 

 

Aira caryophyllea   ……………………………………………………………………….   vittåtel

Äldre lokaler från Göteborg. En nutida lokal i Alingsås från 1993.

 

Alyssum alyssoides   ………………………………………………………….…………   grådådra

Nu 41 lokaler , varav 3 nya:

Falköping, Falköping Östra, Odengatan                                                         

2006      noterad       LSu                          ny lokal

 

Falköping, Falköping, bangården                                                                      

2002      noterad       LSu                           ny lokal, rapport 2006

 

Götene, Österplana sn, 200 m S om Österplana kyrka                                      

2005      noterad       JDa                          ny lokal, rapport 2006

 

Anagallis minima   ………………………………………………………………...…….    knutört

17 aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1996.

 

Anemone vernalis  ....................................................................………....................  mosippa

Totalt förekommer mosippa på 117 lokaler. Lokalen i Svenljunga, Håcksvik var åter 0 ex 2006.

Herrljunga, Remmene sn, Remmene skjutfält, S om Samuelstorp                          

2003      få ex           SSv                           ungefär = lokal 1 cypresslummer

2006      100tal         LEA

 

 

Anthriscus caucalis   ..........................................................................................   taggkörvel

3 lokaler.

Göteborg, Lundby sn, Torslandaviken, 300 m NNO om Rörskäret                        

2003      ca 10 ex      ELj

2005      0 ex            ELj                           utgången?

2006      ---               ELj                           lokalen borta

 

 

Asplenium adiantum-nigrum ........................................................................  glansbräken

En lokal.

Göteborg, Västra Frölunda sn, Näsetbadet                                                              

2004      1 ex            ELj    stor, livskr. planta. Skylt vid badplatsen:"liten sällsynt ormbunke"!

2005      1 ex            ELj

2006      1 ex            ELj

 

Asplenium adulterinum  ....................................................…………............................  brunbräken

VÄSTGÖTAANSVAR.  Ursprunglig, växer på ultrabasiska serpentinbergarter, såsom på Taberg i Småland. Endast en lokal är känd i landskapet, Töreboda, Älgarås. Senast besökt 1994! Tidigare var Smålands Taberg enda kända växtplatsen i Sverige.

 

Botrychium matricariifolium  .....................................................................  rutlåsbräken

16 lokaler

Habo, Brandstorp sn, 400 m SV om Örnhult                                                           

2004      50-100 ex   GBö

2005      537 ex        OJa                           tills.m. 400 ex B. lunaria; marken bör hävdas!

2006      noterad       GBö

 

 

Falköping, Friggeråker sn,  Mössebergsparken, 300 m NNV om sanatoriet          

2004      35 ex          JöG, JoG

2005      9 ex            JöG, JoG

2006      16 ex          JöG, JoG

 

Bromopsis benekenii   …………………………………………………………………   strävlosta 18 aktuella lokaler, varav 4 nya 2005 i Götene.

 

Camelina microcarpa ssp. microcarpa  ………………………………………..…….    sanddådra

Tidigare hotkategori NT. 47 lokaler: mest Falbygden och Kinnekulle.

 

Carduus acanthoides…………………………………………………………..…….... piggtistel

Tidigare hotkategori NT.  7 lokaler: Valle härad (6) och Falköping (1)

 

Carex hartmanii   ………………………………………..………………………...   hartmanstarr

Tidigare hotkategori NT.  15 lok.: Gbg(2), Ulriceh., Falköp.(7), Vara, Skara, Götene(2), Karlsb.

                                                                 

Carex pulicaris  ...................................……………………………........................  loppstarr

NY I RÖDLISTAN  Ursprunglig i måttligt hävdade gräsmarker, rikkärr och fuktängar. Kalk- och hävdgynnad. Numera vanlig på Falbygden och söder därom. 271 lokaler (Vgfl s. 643).

Skara, N. Lundby sn, Ökullskärret*                                                              

2006      mkt rikligt  KKj                          ny lokal

 

Carex punctata ........................................................................................................prickstarr

8 lokaler, varav en ny.

Göteborg, Styrsö sn, Filleskär V om Galterö                                                           

2003      10-tal ex     LHe

2005      ca 25 ex      LHe

2006      ca 10 ex      LHe

             

Göteborg, Styrsö sn, Galterö Rönnskär, östra ön *                                                  

2006      ca 300 ex    LHe                          ny lokal   (ca 15 m²)

 

Catabrosa aquatica   ……………………………………………………………….…….. källgräs

Totalt 37 aktuella lokaler. Senast rapporterade 1995.

 

Centaurium erythraea var. erythraea  .............................................................  flockarun

2 lokaler.

Lidköping, Otterstad sn, Skalludden, S om Hallen (= Helge Källssons bergsknalle)

2004      40 ex          UBA                         (primärlokalen)

2005      0 ex!           UBA                         iakttagen under hela sommaren; ljungen bör bort

2006      0 ex            UBA                         torrt år!

 

Lidköping, Otterstad sn, Vaholmen, udden 500 m OSO om Senäte                        

2004      4 ex            UBA

2005      0 ex!           UBA             inhägnaden borta; översvämmad lokal (Vänern numera högre!)

2006      --                --

 

Chimaphila umbellata   ……………………………………….………………………………   ryl

Totalt 74 aktuella lokaler. Ingen rapporterad sedan 1990-talet.

 

Coronopus squamatus...........................…...................................................... kråkkrassing

15 lokaler, alla i Göteborg.

Göteborg, Mariaplan, Apoteket Najaden                                                                

2004      kvar            ELj

2005      kvar            ELj        

2006      ca12 ex       JAh

 

Göteborg, Göteborg, Carolus Rex*                                                                         

2004      ca 5 ex        ELj

2005      ca 10 ex      ELj

2006      0 ex            JAh

 

Göteborg, Göteborg, Luntantugatan 4*                                                                  

2004      ca 30 ex      ELj

2005      ca 50 ex      ELj

2006      ca 40 ex      ELj, JAh                                                     

 

Göteborg, Angered sn, Gunnilse grustag*                                                              

2004      ca 10 ex      KjH, ELj

2005      ca 5 ex        ELj

2006      ca 5 ex        ELj

 

Cuscuta epithymum var. epithymum.................................................…………….........  ljungsnärja

Två stabila lokaler i Skövde, Lerdala 2005 (7 m2 + 15 m2)

 

Deschampsia setacea   ………………………………………………………….………..   sjötåtel

Tre aktuella lokaler. Senast sedd i Svenljunga 1989 och i Alingsås 1992-93.

 

Dianthus armeria……………………………………………….…….………..knippnejlika

5 lokaler och 2 dellokaler.

Göteborg, Askim sn, 300 m N om triangelpunkten på Järkholmen                        

2004      ca 20 ex      ELj

2005      ca 35 ex      ELj

2006      ca 15 ex      ELj

 

Göteborg Göteborg, Ekedal, 800 m V om Stora Dammen, Skytteskogsg. 17B    

1993      1 ex            BHe                          ett flertal hos grannen på nr 15

1995      ca 80 ex      ELj, IOl

2004      ett 100tal    IOl                            vildväxande på berg, trol. tills.m. förekomsten på 17A

2006      4 stänglar   KHh

 

dellokal:Göteborg Göteborg, Ekedal, 800 m V om Stora Dammen, Skytteskogsg. 17A

2006      350 stängl  KHh                                                                                        

          

dellokal:Göteborg, Göteborg, Ekedal, 800 m V om Stora Dammen, Skytteskogsg. 15

2006      15 stängl    KHh

 

Diphasiastrum tristachyum (Lycopod. complan. ssp. chamaecyp.)……..cypresslummer

63 lokaler.tidigare uppgivna i 3 aktuella områden: Göteborg-Lerum, Herrljunga och Tidaholm-Habo.

Herrljunga, Remmene sn, Remmene skjutfält, 400 m S om Samuelstorp       

1990      noterad       MRo

2006      ca 2 m²       LEA

 

Drymocallis rupestris........................................................................................................ trollsmultron 242 lokaler i hela Vg (västligt orienterad) men minskande!

Borås, Fristad sn, Mölarps ö*                                                                          

2005      enstaka ex ARS

2006      enstaka ex  ARS

 

Elatine hexandra   ……………………………………………………………….   skaftslamkrypa

16 aktuella lokaler i SV delen av Västergötland

 

Elatine orthosperma ………………………………………..……………………   nordslamkrypa

Nordlig men förekommer sällsynt i västra delen av landskapet. Inga aktuella lokaler.

 

Euphorbia exigua   ………………………………………………………...……………   småtörel

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Vänersborg 1958.

 

Euphrasia micrantha ..................................................................................  ljungögontröst

59 lokaler.

Göteborg, Styrsö sn, Galterö, Ö om Stora viken*                                                   

2003      ca 100 ex    LHe                          lokalen brändes 2004

2005      ca 370 ex    LHe

2006      ca 500 ex    LHe                         

 

Gentiana pneumonanthe ............................................................................  klockgentiana

156 lokaler varav 2 nya noterade 2006.

Tidaholm, Ettak, naturreservatet *                                                                  

2005      174 stänglar   LSu

2006      134 stänglar   LSu

 

Mölndal, Fässbergs sn, Oxsjön NV Sågebacken, vid utloppet*                      

2006      10ex           Jku                            ny lokal

 

Härryda, Landvetter sn, Högaråsmossen, NNV Tahult *                                 

2006      ca 500ex     KHh                         ca 700 blommor      ny

 

Svenljunga, Kalv sn, Kalvsjön, campingplatsen*                                            

2005      190 ex           LEA

2006      fler än 2005   LEA

 

Gentianella campestris ssp. campestris  ………………………………..   fältgentiana

61 aktuella lokaler

Falköping, S.Kyrketorp sn, S om Kronelund               naturbetesmark       

2005      1ex             LSu                           rapporterad 2006

 

Falköping, Falköping,slalombacken, mellersta delen                                                                        6452155, 1365681

2006      15ex           JöG, JoG

 

Karlsborg, Undenäs sn, Bölets ängar                                                             

2006      >97ex         LSu

 

Gymnocarpium robertianum  ........................................................................  kalkbräken

10 lokaler.

Götene, Österplana sn, 100 m SO om Nyängen                                                      

2004      20 ex          OJa

2005      ca 20 ex      Oja

2006      ca 20 ex      OJa

 

Götene, Österplana sn, 650 m Ö om Sandhagen        stenbrott                        

2006      noterad       OJa                           ny

 

Götene, Österplana sn, 320 m NNO om Björneberg       stenbrott/dike            

2006      noterad       OJa                           ny

 

Herminium monorchis  .......................................................................... honungsblomster

16 lokaler.

Falköping, Falköpings Östra sn, 250 m Ö om Krokstorp (1)     kalkfuktäng          

2004      3 ex            BJa

2005      1                 BJa

2006      3 ex            BJa

 

Falköping, Slöta sn, 800mOSO Karsgården/Karleby sn, 800mSSO Leaby (12)    

2004      0 ex            BJa                           kalkfuktäng

2005      0                 BJa

2006      0 ex            BJa

 

Falköping, Falköping, Bestorpskärret/Gläntankärret, slalombackens slut(2)         

2004      2 ex            BJa                           rikkärr

2005      16               BJa

2006      9 ex            BJa

 

Falköping, Högstena sn, V om Skogastorps kvarn (3)     kalkfuktäng                   

2004      0 ex            BJa

2005      0                 BJa

2006      0 ex            PAA

 

Falköping, Dala sn, 100 m NO om Vallstorp (4)     kalkfuktäng                           

2004      84 ex          BJa                           22/7 betat

2005      186             BJa

2006      ca200 ex     BJa

 

Skövde, Rådene sn, 300 m SSO om Herrgården (6)     rikkärr                                

2004      8 ex            BJa                           22/7 betat

2005      21               BJa

2006      47 ex          BJa

 

Skövde, Sjogerstad sn,  Nohlmarken, 400 m NNV om Lillegården (5) kalkfuktäng

2004      8 ex            BJa

2005      3                 RGC

2006      5 ex            RGC

 

Skövde, Lerdala sn, Gullakrokssjöns nordöstra strand (7)     äng                            

2004      11ex           BJa

2005      3                 RGC

2006      1 ex            BJa

 

Götene, Västerplana sn, 700 m Ö om Högehall (8)     våtmark                               

2004      19 ex          BJa                           21/7 betat

2005      135             BJa

2006      97 ex          BJa

 

Götene, Österplana sn, 500 m SV om kyrkan (11)     fuktigt alvar                         

2004      56 ex          BJa                           21/7 betat

2005      201             BJa

2006      403 ex        BJa

 

Götene, Österplana sn, 200 m NO om kyrkan (10)     kalkfuktäng                          

2004      261ex         BJa                           21/7 betat

2005      361             BJa

2006      388 ex        BJa

 

Götene, Österplana sn, 200 m OSO om Sandhagen                                                

1997      enstaka ex  OJa, RGC, KAJ

2004      ca 10 ex      OJa

 

Götene, Österplana sn, 350m S Björneberg, Björnebergsängarna (9) kalkfuktäng 

2004      797             BJa

2005      334             BJa

2006      275 ex        BJa

 

Götene, Österplana sn, 180m V om Österplana kyrka       stenbrott                    

2004      noterad       OJa, ELj                   rapporterad 2006

 

Holosteum umbellatum……………………………………………………………fågelarv

Endast en lokal.

Partille, Partille sn, Jonsered, Bokedalens f.d. hpl                                                  

2004      ? ex            IBj

2005      flera 100 ex   ELj

2006      ca 100 ex    ELj

 

Lathyrus tuberosus   ………………………………...………………………….    knölvial

21 lokaler, varav 4 nya 2006.

Skövde, Sjogerstad sn, 500 m SÖ om Frugården*                                        

2005      200 ex        KKj                          fr 1995, rapporterad 2006         ny lokal

 

Skövde, Sjogerstad sn, 100 m S om Frugården*                                         

2006      noterad       KKj                                                                             ny lokal

 

Falköping, Gökhem sn, SV om Slättaberget, 300 m Ö om Nästegården*  

2006      ngr ex         KKj

 

Falköping, Torbjörntorp sn, S om Tomtens kalkbrott*     åkerkant            

2001      2-3 ex         KKj                          rapporterad 2006

 

Falköping, Kälvene sn, Gustavsborg, ca 8 m från vägen *                          

2003      flera ex       KKj                          rapporterad 2006

 

Falköping, Åsle sn, 100 m SV om infarten till Svartekulla*                        

2003      noterad       KKj                          rapporterad 2006,                        ny lokal

 

Falköping, Mularp sn, Frostagården*       vägren                                          

2003      ngr ex         KKj                          rapporterad 2006                         ny lokal

 

Leersia oryzoides  ..................................................................................……….............................     vildris

Tidigare hotkategori NT. Sällsynt på våt dy eller sand vid å- bäck-och sjöstränder. Troligen spontant inkommen. Växer i strandkanten av Östen(7 +1 ny lokal 2006), Tidan(1) och Göta älv (Bohuslän). Finns närmast i Halland, sydvästra Småland och Skåne. Troligen förbisedd. Endast 4 äldre lokaler är uppgivna från Tidan 1914 - 1953. 9 lokaler.

 

Skövde, Flistad sn, Östen, 1000m V om Öja bys nordspets                            

2006      noterad       OJa, RGC, KAJ       ny lokal

 

Malva pusilla   .......................................................................................................   vit kattost

17 lokaler

Göteborg, Styrsö sn, Vrångö, småbåtshamnens hamnplan*                                    

2004      2 ex            EEk

2005      0 ex            EEk

2006      0 ex            EEk                          spolierad lokal, nu gräsmatta

 

Göteborg, Lundby sn, Götaleden, Vädermotet*                                             

2005      1 ex            Elj

2006      1 ex            ELj, EHe

 

Skövde, Flistad sn, Öja by, Västergården         hästfålla mellan husen                    

2006      100tals ex   OJa, RGC, KAJ       ny lokal

 

Gullspång, Amnehärad sn, Nolgården Flenstad   ruderatmark vid laggard  

2006      noterad       LSu                           blommande       ny lokal

 

Microstylis monophyllus  ............................................................................  knottblomster

Ursprunglig i rikkärr. Hotas av igenväxning. 2-4 äldre lokaler i Skara och Götene.Endast en lokal (2004: 4 ex, 2005: 4 ex, 2006 : 1 ex CDa) är fortfarande aktuell på Kinnekulle. Lokalen kontrolleras av floraväktare.

 

Mulgedium quercinum   ……………………………………………………...………   karlsösallat

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1994.

 

 

Neslia paniculata ssp. paniculata ............................................…………...................... korndådra 12 lokaler i Valle härad och på Nordbillingen

Skövde, Lerdala sn, 200 m O om Igelsjöns östände*                                               

2004      1 ex            OJa

2005      1 ex            Oja, PLa

 

Persicaria foliosa   ………………………………………...…………………………..   ävjepilört

Inga aktuella lokaler. Senast sedd under inventeringen i Mariestad, Torsö sn, Djurön 1996.

 

Phleum arenarium   ………………………………………………………………….   sandtimotej

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1862.

 

Pilularia globulifera   ……………………………………………...……………………   klotgräs

11 aktuella lokaler. Senast rapporterad från Svenljunga 2003, Tranemo 1990, Mark 1994, Härryda 2003 (3),Lerum 1990-94 (3), Alingsås 1999 och Trollhättan 1991.

 

Polygala comosa   ………………………………………………….……………..   toppjungfrulin

Endast 6 aktuella lokaler. Alla i Falköping senast 2001.

 

 

Potamogeton compressus  ................................................................................................  bandnate

Endast 5 lokaler

 

 

Potentilla anglica ............................................................................................  revig blodrot

VÄSTGÖTAANSVAR    2 lokaler, båda är vägkantslokaler.

Härryda, Björketorps sn: Hällingsjö, Vika, Knalls torp                                          

2004      2 ex            ESa

2005      2 ex            ESa

2006      1ex             ESa

 

Härryda, Björketorp sn, Hällingsjö, S om gård vid Bäckavikens nordände           

2004      3 ex            ESa

2005      2 ex            ESa

2006      2 ex            ESa

 

 

Radiola linoides   ………………………………………………….…………………….   dvärglin

127 aktuella lokaler från florainventeringen står kvar. Inga rapporter de senaste åren.

 

Ranunculus arvensis   ……………………….……………………………………..   åkerranunkel

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Habo 1991..

 

Rubus lagerbergii   ……………………………..……………………………………   filtbjörnbär

11 aktuella lokaler. Senast sedd i Mölndal (2) 1996, f.ö. sedd under inventeringen i Göteborg (8) och Bollebygd (1).

 

Rubus lamprocaulis  ……………………………………………………………….   naggbjörnbär

Endast 4 äldre lokaler samt 2 nyare i Göteborg, båda i Tuve från 1999.

 

 

Salix hastata ssp. vegeta   …………………………………………………..   källblekvide

Från inventeringen noterades 68 lokaler. Från Falköping hittades en lokal 2003 och i Skara 2006 en ny samt en återfunnen och en kontrollerad. Totalt 70 lokaler.

Skara, N. Lundby sn, Kärrtorps mader*                                                       

2006      ganska rikligt   KKj                     ny lokal

 

Skara, Stenum sn, Langeland*                                                                       

2006      rikligt         KKj                          återfynd

 

Skara, N. Lundby, Fogdegården, Honungsblomsterkärret                             

2006      noterad       KKj                          ny

 

Saxifraga hirculus   ..........................................................................................   myrbräcka

2 lokaler.

Falköping, Slöta sn, reservatet Sjöängen                                                                 

2002      2658 ex      LSu

2005      1645 ex      LSu

2006      1196 ex      LSu

 

Tidaholm, Valstad sn, reservatet Gorsan                                                                 

2002      0 ex!           LSu

2005      68 ex          LSu

2006      62 ex          LSu

 

Sherardia arvensis ................................................................................................. åkermadd

4 lokaler.

Göteborg, Göteborg, Slottskogen, Ö om Lilla Dammen*                                       

2004      0 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

2006      0 ex            ELj

 

Stachys arvensis  .............................................................................................................  åkersyska

11 aktuella lokaler

 

Stipa pennata  .......................................................................................................  fjädergräs

SVERIGEANSVAR     Förekommer i Sverige endast på Falbygden på 3 lokaler (+ 1 dellokal) som alla är reservat. 3 har slåtter och en bete. Ytterligare 3 lokaler från 1800-talet är belagda.

Falköping, Vartofta-Åsaka sn, 100 m N om Bondegården                                      

2004      28 str          LSu                           (den klassiska lokalen under 1800-talet!)

2005      31 str          LSu

2006      6   str          LSu

 

Falköping, Näs sn, 100 m NV om Nolgården                                                          

2004      76 str          LSu

2005      186 str        LSu

2006      182 str        LSu                           inom hägnaden 164 strån

 

Falköping, Näs sn, 100 m N om Nolgården  (dellokal till föregående)                   

2004      32 str          LSu

2005      38 str          LSu

2006      30 str          LSu

 

Falköping, Dala sn, Varholmen, Stipakullen                                                           

2004      0 str            LSu                           hästbete

2005      4 str            LSu                           bra hästbete, markstörning torde gynna stipan

2006      0 str            LSu                          

 

Taraxacum decolorans   …………………………….……………..……..   kalkmaskros

Äldre belägg från 10 socknar. Inventeringen gav 7 nya lokaler i Falköping och Götene. Nu totalt 9 aktuella lokaler.

Götene, Medelplana sn, 300 m S om Björneberg                                                     

2005      blommande    JDa                       rapporterad 2006

 

Götene, Österplana sn, Österplana hed, 250 m VNV om Sörgården               

2005      1-2 ex         JDa                           rapporterad 2006

 

 

Taraxacum litorale  .....……………………………………………………....  liten kärrmaskros

Tidigare hotkategori NT. Tillhör sektionen Celtica. 6 aktuella lokaler och sedd 1998-2000.

 

Taraxacum praestans   …………………………………………...……………….   kvällsmaskros

Sektionen Naevosa. 6 aktuella lokaler från 1998-2000.

 

Thymus pulegioides   …………………………………………………….……………   stortimjan

12 aktuella lokaler från inventeringen, spridd i landskapet.

 

Valerianella dentata   ……………………………………………...……………..   sommarklynne

Endast en aktuell lokal: Götene 1993.

 

Zostera angustifolia   ………………………………………………….………….   smal bandtång

Känd från 4 aktuella lokaler: alla Göteborg 1997 och 2002

 

Zostera noltii   ……………………………………………………...…………….   dvärgbandtång

Känd från 4 aktuella lokaler: alla Göteborg 1995 och 2003

 

 

 

 

 

MISSGYNNADE  --------  hotkategori  NT

 

 

 

Anemone sylvestris   ………………………………………………………………  tovsippa

Ny i rödlistan. Senaste äldre fynd från Mölndal 1948. Årets rapport subspontana förekomster i naturlig miljö?

Götene, Österplana sn, 50 m V om Krokgården*           alvarmark              

2005      ett mindre bestånd     JDa                                  ny lokal                     rapporterad 2006    

 

Götene, Österplana sn, NV om Krokgården*, 4 dellokaler på ca 200m² alvarmark

2006      noterad       RGC, KAJ, PNi                                                   ny lokal

 

 

Anthemis arvensis   …………………………………………………..………..   åkerkulla

748 aktuella lokaler sedan inventeringen. 3 nya rapporterade:

Skara, Skallmeja sn, 450 m Öom Köjen*                                                    

2006      rikligt         KKj                          ny lokal

 

Skara, Bjärka sn, 200 m Ö om Bjärka gård*                                                 

2006      noterad       KKj                          ny lokal

 

Skara, Skånings-Åsaka sn, 600 m SV om Munstorp                                  

2006      enstaka ex  KKj

 

Tibro, Ransbergs sn, Rävbacka udde vid sjön Örlen*                                        

2006      noterad       RGC                         ny lokal

 

Aphanes australis  ………………………………………………………... småfruktig jungfrukam

En aktuell lokal. Senast sedd i Härryda, Hindås 2000.

 

Asperugo procumbens   …………………………………………………………………. paddfot

Mycket sällsynt. 9 aktuella lokaler från inventeringen, sedd 1984-95.

 

Campanula cervicaria  ........................................................………...........................  skogsklocka

65 lokaler. Ej kontrollerad under 2006.

 

Carex paleacea   ....……………………………………………………….………………..   strandstarr

3 lokaler

Göteborg, Askim sn, Stora Amundön, nordspetsen, 300 m N om bron                   

2005      noterad       ELj

2006      ca 50tal      ELj

 

Carex vacillans   …………………………………………………………………..    saltstarr

6 aktuella lokaler från inventeringen. En ny lokal Göteborg, Amundön.

Göteborg, Askim sn, Stora Amundön, nordspetsen, 300 m N om bron *               

2006      noterad        ELj                          ny lokal

 

Cephalanthera rubra   ………………………………………………………………….  rödsyssla

En aktuell lokal: Karlsborg sn, Mölltorp 2004

 

Cosolida regalis  …………………………………………………………………..     riddarsporre

36 aktuella lokaler från inventeringen , främst Kinnekulle

 

Crassula aquatica  ………………………………………………………………………     fyrling

11 aktuella lokaler från inventeringen.

.

Digitaria ischaemum  …………………………………………………………………    fingerhirs

Inga aktuella lokaler. Endast 3 äldre belägg från Mölndal och Göteborg.

 

 

Diphastriastrum x zeilleri .....…………………….……………….…………........  mellanlummer

Ny i rödlistan 2005.  Ursprunglig hybrid eller mellanform i lavtallskogar Göteborg (2), Vårgårda (1), Tibro, Töreboda, Karlsborg samt främst i Habo på Svedmon (Hökensåsområdet). 34 lokaler.

 

Epipogium aphyllum  ……………………………………………...………………….....  skogsfru

4 lokaler: Partille (1), Ulricehamn (1), Skövde (1) och Laxå (1); 0 ex på samtliga lokaler 2005, då skogsfru var årets växt!

 

Festuca altissima   …………………………………………………………………    skogssvingel

38 aktuella lokaler från inventeringen, främst västra Vg och platåbergens branter. Göteborg, Vitsippsdalen 2006 noterad ELj.

 

Galium suecicum var. vestrogoticum  .....................................................  västgötamåra

SVERIGEANSVAR    Varieteten västgötamåra finns endast i Västergötland. Nominatunderarten var.  suecicum finns i ett begränsat område i södra Småland, norra Skåne och västra Blekinge. Västgötamåran är vanlig till mindre vanlig i ett mindre och begränsat område i nordvästra delen av landskapet. Av de 146 lokalerna förekommer de flesta i Götene kommun.  Skara, Mariestad och Skövde har flera lokaler.

 

Genista tinctoria ssp. tinctoria  …………………………………………………..    liten färgginst

98 aktuella lokaler från inventeringen, främst i Lyrestadstrakten.

 

Geranium bohemicum  ..........................................……………...................................  svedjenäva

19 lokaler, varav två nya lokaluppgifter från 2005.

 

Glaucium flavum  …………………………………………………………………     strandvallmo

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1879 (ev. 1943) och Vänersborg, Vargön 1958.

 

 

Gymnadenia odoratissima   .............................................................................   luktsporre

VÄSTGÖTAANSVAR   Ursprunglig i rikkärr och kalkfuktängar. Har försvunnit från ett par lokaler pga igenväxning. Äldre lokaler (2-3) finns i Falköping och Götene. Nu aktuell på endast 2 lokaler.

Falköping, Åsle sn, reservatet 200 m V om Kleven ( Svartarpskärret)                    

2002      49 ex          LSu

2005      30 ex          LSu

2006      14 ex          LSu                           vass-slåtter strax före inventeringen             

 

Falköping, Högstena sn, Prästängen i reservatet, kärret SV om Skogastorp (Skogastorpskärret)                                                                                                                       

2002      74 ex          LSu        betesdjur saknas i reservatet !!! perfekt med bete efter slåttern

2005      105 ex        LSu

2006      128 ex        LSu

 

Hypericum tetrapterum   .………………………………………………..……….. kärrjohannesört

2 lokaler: Lerum 1996 och Göteborg, Nylöse 2004

 

Inula ensifolia   …………………………………………………………………….     svärdkrissla

Inga aktuella lokaler. Endast en äldre uppgift från Götene, Österplana 1920..

 

Isolepis fluitans   ………………………………………………………………………….   flytsäv

35 aktuella lokaler från inventeringen med uppgifter från 1980-90talen.

 

Juncus inflexus   ……………………………………………………………………………  blåtåg

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1898 (Lundby, f.ö. i Västra Frölunda och Nylöse).

 

Lavatera thuringiaca ssp. thuringiaca   ………………………………………………     gråmalva

Två aktuella lokaler: Mark 1981 och Hjo 2000.

 

Leonurus cardiaca   ....………………………………………….………………...........  hjärtstilla

41 lokaler: främst i Skaraborg

 

 

Limonium vulgare   ………………………………………………………………………   marrisp

17 aktuella lokaler i Göteborgs skärgård från inventeringen.

 

Limosella aquatica  ........……………………………………………………......  ävjebrodd

Ny i rödlistan 2005.   Ursprunglig på dyig botten på stränder vid hav, sjö och å. Konkurrenssvag och specifikt fuktberoende. Under inventeringen noterades 33 lokaler. Nu totalt 34 lokaler, då en ny tillkom 2006.

Gullspång, Amnehärad sn, Nolgården Flenstad                                           

2006      flera rosetter                                LSu                     ny lokal

 

Skövde, N. Kyrketorp sn, NO om Klagstorp, P4:s övningsområde                     

2006      noterad       RGC, KAJ

 

Skövde, N. Kyrketorp sn, N om Lillesjön, P4:s övningsområde  lerig blötmark 

2006      noterad       RGC, KAJ

 

Skövde, Hagelberg sn, NV om Ängatorp, P4:s övningsområde   fukt. lerslätt     

2006      noterad       RGC, KAJ

 

Lithospermum officinale  ………………………………………………………………..     stenfrö

21 aktuella lokaler från inventeringen samt 1 noterad från 2004. Nu totalt 22 lokaler.

 

Lotus tenuis   ..............……………………………………………...………….........    smal käringtand

2 lokaler

Göteborg, Askim, Stora Amundön          strandäng                                                 

2005      fanns          ELj

2006      ca 20 ex      ELj

 

Lunaria rediviva   ………………………………………………………………………    månviol

12 aktuella lokaler från inventeringen.

 

Lycopodiella inundata  …………………………………………………………….  strandlummer

71 aktuella lokaler från inventeringen.

 

Lythrum portula   ………………………………………………………………………    rödlånke

105 aktuella lokaler från inventeringen.

 

Melampyrum cristatum   ………………………………………………………………  korskovall

18 aktuella lokaler från inventeringen.

 

Pedicularis sylvatica   ...........................................................................................................    granspira 272 lokaler, varav en ny lokal:

Borås, Borås, Osdal – Bråtområdet, f.d. T5:s övningsområde, 500 m S om Bråt*  

2005      många ex    LEA

2006      många ex    LEA

 

Mariestad, Torsö sn, 1130 m SSV Smörsnäsudden, 800 m SSO Hökanäbben  

2006      noterad       OJa, PSv                   ny lokal

 

 

Pimpinella major   …………………………………………………………………..   stor bockrot

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Mölndal 1947.

 

Poa remota   …………………………………………………………………………..      storgröe

9 aktuella lokaler från inventeringen.

 

Potamogeton friesii  …………………………………………………………………….    uddnate

Tre aktuella lokaler från inventeringen: Falköping 1983 och 1993 samt Tidaholm 1996.

 

Raphanus raphanistrum  ...................................................................…………............  åkerrättika

Ny i rödlistan 2005.   Mindre vanlig, mest i skogsbygderna. Gammal kulturföljeslagare i åkrar och trädgårdar. Missgynnas i det moderna jordbruket. Totalt 237 lokaler.

 

Rosa obtusifolia   …………………………………………………………………………..  flikros

Äldre belägg finns från 3 lokaler. En av dessa Gbg, Köpstadsö 2002 den enda aktuella.

 

Rubus muenteri ..................................................................................  grönbladsbjörnbär

VÄSTGÖTAANSVAR   Troligen spontant invandrad. Finns närmast i Småland. i Oskarshamn, Döderhult och Fliseryd. Lokalen ifråga är den enda kända i västra Sverige, märkligt nog samma

 lokal som bergumsbjörnbär Rubus loehrii, som har sin enda svenska lokal här och syns vara spontant invandrad även den.

Göteborg, Bergum sn, ca 100 m S om Bergums kyrka                                           

2004      ca 5 ex        ELj

2005      ca 5 ex        ELj

2006      ca 5 ex        ELj

 

Rubus norvegicus  ...........……………………….………………..........  västkustbjörnbär     

Ny i rödlistan 2005.  Ursprunglig i klippskrevor, strandsnår, bryn och på vägkanter på 12 lokaler (Vgfl s. 363) i Mölndal (1) och Göteborg (11 lokaler).

Göteborg, Askim sn, Järkholmen                                                                             

2006      ca 10 ex      ELj                           lokal =All car?

 

Rubus pruinosus  …………………………………………………………………   hallonbjörnbär

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1957.

 

Saxifraga osloënsis   ……………………………………………………………….      hällebräcka

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Vänersborg 1944.

 

Sedum anglicum ...........................................................................………...........  engelsk fetknopp

15 lokaler. Ej inventerad under 2006.

 

Senecio aquaticus  ………………………………………………………………….    vattenstånds

65 aktuella lokaler från inventeringen t.o.m. 2002.

 

Setaria viridis ssp. viridis   ……………………………………………………   kavelhirs

42 aktuella lokaler från inventeringen, främst i SV Vg och på Falbygden. Totalt 43 lokaler.

Götene, Kinne-Vedum sn, 200 m SV om Stora Boagärdet                                   

2006      noterad       OJa                           ny

 

Sparganium erectum ssp. neglectum   …………………………………………..   glansigelknopp

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1930.

 

Taraxacum duplidentifrons   .........................................................................   svarttandad maskros

Inga aktuella lokaler. Äldre belägg från 5 socknar.

 

Taraxacum maculigerum   ………………………….……………………   fläckmaskros

9 aktuella lokaler från inventeringen, varav en kontrollerad 2006.

Ulricehamn, Hössna NR, Hössna Prästgård, SO om Hössna kyrka                

2006      få ex           ABe, TNi

 

Taraxacum spectabile   ……………………………………………………………   atlantmaskros

4 aktuella lokaler från inventeringen.

 

Taxus baccata   ……………………………………………...…………...………………   idegran

Kvarståend, ibland förvildad. Noterad på 22 aktuella lokaler vid inventeringen.

 

Thesium alpinum   ………………………………………………………...…………..   spindelört

Endast en aktuell lokal: Herrljunga, N. Säm 1984.

 

Tragopogon dubius   ............................................................................…..................   stor haverrot

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1926.

 

Vicia dumetorum   ……………………………………………………………..……..   buskvicker

Två aktuella lokaler: Grästorp 1991 och Götene 2004.

 

Vicia villosa   ………………………………………………………………...……….   luddvicker

51 aktuella lokaler från inventeringen.

 

 

 

 

ANTAL LOKALER FÖR RÖDLISTAN  

Fet stil = arten är ny / fått ny hotkategori, != höjts två kategorier, - = sänkts från tidigare kategori

hot

kat.

___

CR

vetenskapligt namn

(tidigare hotkategori)

____________________________

Acer campestre

svenskt namn

 

________________

naverlönn

aktuella lokaler

_______

0

kontroll 2006

______

-

nyfynd 2006

_____

-

EN

Agrostemma githago

klätt

6

-

-

VU

CR

Aira caryophyllea

Ajuga genevensis

vittåtel

kritsuga

1

0

-

-

-

-

EN

Allium carinatum

rosenlök

4

1

-

EN!

A. senescens

kantlök

1

-

-

VU

Alyssum alyssoides

grådådra

41

-

3

VU

Anagallis minima

knutört

17

-

-

NT

VU

Anemone sylvestris

A. vernalis (Pulsatilla ver.)

tovsippa

mosippa

2

117

-

2

2

-

NT

Anthemis arvensis

åkerkulla

748

1

3

CR

A. cotula

kamomillkulla

2

1

-

VU

Anthriscus caucalis

taggkörvel

3

1

-

NT

Aphanes australis

småfruk.jungfrukam

1

-

-

CR

Apium graveolens

selleri  

1

1

-

EN

A. inundatum

krypfloka

2

-

-

EN

Arenaria gothica

kalknarv

10

-

-

EN

Arnoseris minima

klubbfibbla

1

1

-

NT

Asperugo procumbens

paddfot

9

-

-

VU-

Asplenium adianthum-nigrum

glansbräken

1

1

-

VU

A. adulterinum

brunbräken

1

-

-

EN

Atriplex laciniata

sandmålla

1

-

-

EN

A. pedunculata

saltmålla

1

-

-

RE

Avena strigosa

purrhavre

0

-

-

EN

Baldellia ranunculoides ssp repen.

revsvalting

13

6

-

EN

Bidens radiata

grönskära

43

8

13

VU-

Botrychium matricariifolium

rutlåsbräken

16

2

-

EN

B. simplex

dvärglåsbräken

0

-

-

VU

Bromopsis benekenii

strävlosta

18

-

-

EN

Bromus arvensis

renlosta

4

-

-

EN

B. commutatus

brinklosta

2

2

-

EN

B. racemosus

ängslosta

0

-

-

EN

B. secalinus

råglosta

12

-

-

RE

Camelina alyssum

lindådra

0

-

-

VU

C. microcarpa ssp. microcarpa

sanddådra

47

-

-

RE

C. sativa

oljedådra

4

-

1

NT

Campanula cervicaria

skogsklocka

65

-

-

EN

Cardamine parviflora

strandbräsma

54

1

-

VU

Carduus acanthoides

piggtistel

7

-

-

VU

Carex hartmanii

hartmanstarr

15

-

-

EN

C. maritima

bågstarr

2

-

-

NT

VU

C. paleacea

C. pulicaris

strandstarr

loppstarr

3

271

1

-

-

1

VU

C. punctata

prickstarr

8

1

1

NT

C. vacillans

saltstarr

6

1

1

VU

Catabrosa aquatica

källgräs

37

-

-

VU

Centaurium erythraea var. erythr.

flockarun

2

1

-

NT

Cephalanthera rubra

rödsyssla

1

-

-

EN

Chenopodium murale

gatmålla

3

2

-

RE

C. urbicum

bymålla

1

1

-

CR

C. vulvaria

stinkmålla

0

-

-

VU

Chimaphila umbellata

ryl

74

-

-

NT

Consolida regalis

riddarsporre

36

-

-

VU

Coronopus squamatus

kråkkrassing

15

4

-

NT

Crassula aquatica (Tillaea aq.)

fyrling

11

-

-

RE

Cuscuta epilinum

linsnärja

0

-

-

VU

C. epithymum

ljungsnärja

2

-

-

RE

Cyperus fuscus

dvärgag

1

1

-

VU

Deschampsia setacea

sjötåtel

3

-

-

VU

Dianthus armeria

knippnejlika

5

2

-

NT-

NT

Digitaria ischaemum

Diphasiastrum x zeilleri

fingerhirs

mellanlummer

0

34

-

-

-

-

VU

EN!

D. tristachyum (Lycopodium)

Draba nemorosa

cypresslummer

sanddraba

63

1

1

-

EN

Dracocephalum ruyschiana

drakblomma

69

-

1

EN

D. thymiflorum

rysk drakblomma

0

-

-

VU

Drymocallis rupestris

trollsmultron

243

1

-

VU

Elatine hexandra

skaftslamkrypa

16

-

-

VU

E. orthosperma

nordslamkrypa

0

-

-

NT

Epipogium aphyllum

skogsfru

4

-

-

EN

Eryngium maritimum

martorn

2

1

-

VU

Euphorbia exigua

småtörel

0

-

-

VU

Euphrasia micrantha

ljungögontröst

59

1

-

RE

E. rostkoviana ssp montana

ängsögontröst

0

-

-

EN

E. rostkoviana ssp rostkoviana

stor ögontröst

14

10

-

EN

Falcaria vulgaris

skärblad

1

1

-

NT

Festuca altissima

skogssvingel

38

-

-

EN

Filago vulgaris

klotullört

1

-

-

RE

Galium spurium ssp.spurium

linmåra

0

-

-

NT

G. suecicum var. vestrogoticum

västgötamåra

146

-

-

NT

Genista tinctoria ssp. tinctoria

liten färgginst

98

-

-

VU

Gentiana pneumonanthe

klockgentiana

156

2

2

EN

Gentianella campestris ssp. baltic.

kustgentiana

3

2

-

VU

G. campestris ssp.campestris

fältgentiana

61

2

1

NT

Geranium bohemicum

svedjenäva

19

-

-

EN

G.  lanuginosum

brandnäva

1

-

-

EN

G. palustre

kärrnäva

0

-

-

NT-

Glaucium flavum

strandvallmo

0

-

-

NT

Gymnadenia odoratissima

luktsporre

2

2

-

VU

Gymnocarpium robertianum

kalkbräken

10

1

2

EN!

Gypsophila muralis

grusnejlika

12

1

4

VU

Herminium monorchis

honungsblomster

16

12

1

VU

Holosteum umbellatum

fågelarv

2

1

-

EN

Hordeum secalinum

ängskorn

0

-

-

EN

Hypericum humifusum

dvärgjohannesört

2

2

-

EN

H. pulchrum

hedjohannesört

0

-

-

NT

H. tetrapterum

kärrjohannesört

2

-

-

EN

Hypochoeris glabra

åkerfibbla

2

-

-

CR

Ilex aquifolium

järnek

0

-

-

NT

Inula ensifolia

svärdkrissla

0

-

-

NT

Isolepis fluitans

flytsäv

35

-

-

EN

I. setacea

borstsäv

1

-

-

EN

Juncus capitatus

huvudtåg

0

-

-

NT

EN

J. inflexus

Kickxia elatine

blåtåg

spjutsporre

0

0

-

-

-

-

EN

Lappula squarrosa

piggfrö

1

-

-

VU

Lathyrus tuberosus

knölvial

21

3

6

NT-

Lavatera thuringiaca ssp. thuring.

gråmalva

2

-

-

VU

Leersia oryzoides

vildris

9

-

1

NT

Leonurus cardiaca

hjärtstilla

41

-

-

NT

Limonium vulgare

marrisp

17

-

-

NT

NT

Limosella aquatica

Lithospermum officinale

ävjebrodd

stenfrö

34

22

3

-

1

-

RE

Lolium remotum

linrepe

0

-

-

RE

L. temulentum

dårrepe

0

-

-

NT

Lotus tenuis

smal käringtand

2

1

-

NT-

Lunaria rediviva

månviol

12

-

-

EN

Luzula sylvatica

storfryle

3

1

-

NT

Lycopodiella inundata

strandlummer

71

-

-

NT

Lythrum portula

rödlånke

105

-

-

VU

Malva pusilla

vit kattost

17

2

2

EN

Marrubium vulgare

kransborre

1

-

-

EN

Medicago minima

sandlusern

1

-

-

NT

Melampyrum cristatum

korskovall

18

-

-

CR

Melilotus dentatus

strandsötväppling

0

-

-

EN

Mentha ´gracilis

ädelmynta

6

-

-

EN

Mertensia maritima

ostronört

0

-

-

VU

Microstylis monophyllus

knottblomster

1

1

-

EN

Misopates orontium

kalvnos

10

3

-

VU

Mulgedium quercinum

karlsösallet

1

-

-

EN

Nepeta cataria

kattmynta

11

3

-

VU

Neslia paniculata ssp. paniculata

korndådra

12

1

-

EN

Ornithopus perpusillus

dvärgserradella

2

1

-

EN

Orobanche elatior

klintsnyltrot

4

-

-

EN

O. reticulata

tistelsnyltrot

14

4

2

EN

Parapolis strigosa

ormax

0

-

-

NT

Pedicularis sylvatica

granspira

272

1

1

VU

Persicaria foliosa

ävjepilört

1

-

-

EN

Petrorhagia saxifraga

klippnejlika

0

-

-

VU

Phleum arenarium

sandtimotej

0

-

-

VU

Pilularia globulifera

klotgräs

11

-

-

NT

Pimpinella major

stor bockrot

0

-

-

NT

Poa remota

storgröe

9

-

-

VU

EN

Polygala comosa

Polystichum aculeatum

toppjungfrulin

uddbräken

6

1

-

-

-

-

EN

Potamogeton acutifolius

spetsnate

5

2

-

VU

P. compressus

bandnate

5

-

-

NT-

P. friesii

uddnate

3

-

-

EN

P. rutilus

styvnate

3

-

-

EN

P. trichoides

knölnate

15

11

1

VU

Potentilla anglica

revig blodrot

2

2

-

EN

Pseudorchis albida ssp albida

vityxne

13

13

1

RE

Pulicaria vulgaris

loppört

0

-

-

EN

Pulmonaria angustifolia 

smalbladig lungört

169

-

-

VU

Radiola linoides

dvärglin

127

-

-

VU

Ranunculus arvensis

åkerranunkel

1

-

-

NT

EN

Raphanus raphanistrum

Rhinanthus serotinus ssp apterus

åkerrättika

åkerskallra

237

3

-

1

-

-

CR

Rorippa microphylla

bäckfräne

0

-

-

EN

R. nasturtium-aquaticum

källfräne

0

-

-

EN

Rosa elliptica ssp inodora

västkustros

11

-

1

NT-

R. obtusifolia (tomentella)

flikros

1

-

-

CR

R. pimpinellifolia

pimpinellros

0 (32)

-

-

EN

EN

Rubus cyclomorphus

R. dissimulans

hjärtbjörnbär

bohusbjörnbär

6

1

-

-

-

-

VU

R. lagerbergii

filtbjörnbär

11

-

-

VU

R. lamprocaulus

naggbjörnbär

2

-

-

CR

R. loehrii

bergumsbjörnbär

1

1

-

NT-

R. muenteri

grönbladsbjörnbär

1

1

-

NT

NT

R. norvegicus

R. pruinosus

västkustbjörnbär

hallonbjörnbär

12

0

-

-

-

-

EN-

R. rosanthus

rosenbjörnbär

3

1

-

NT

R. scissus

nålbjörnbär

1

-

-

EN

Rumex conglomeratus

dikesskräppa

2

2

-

VU

Salix hastata ssp. vegeta

källblekvide

70

1

2

EN

Salvia pratensis

ängssalvia

1

-

-

EN

S. verticillata

kranssalvia

3

1

-

VU

Saxifraga hirculus

myrbräcka

2

2

-

NT

S. osloënsis

hällebräcka

0

-

-

EN-

Scandix pecten-veneris

nålkörvel

0

-

-

NT-

Sedum anglicum

engelsk fetknopp

15

-

-

NT-

Senecio aquaticus

vattenstånds

65

-

-

CR

S. erucifolius

flikstånds

0

-

-

NT

Setaria viridis ssp. viridis

kavelhirs

43

-

1

VU

Sherardia arvensis

åkermadd

4

1

-

RE

Solanum villosum ssp. miniatum

röd nattskatta

0

-

-

NT

Sparganium erectum ssp. neglect.

glansigelknopp

0

-

-

RE

Spergula arvensis ssp. maxima

jättespärgel

0

-

-

VU

Stachys arvensis

åkersyska

11

-

-

EN

S. officinalis

humlesuga

3

-

-

VU

Stipa pennata

fjädergräs

3

3

-

VU

Taraxacum decolorans

kalkmaskros

9

-

2

NT

T. duplidentifrons

svarttandad maskros

5

-

-

EN

T. egregium

smalfjäll. strandmaskros

0

-

-

EN

T. euryphyllum

bredskaft. fläckmaskros

10

3

-

EN-

T. larssonii

dalslandsmaskros

1

-

-

VU

T. litorale

liten kärrmaskros

6

-

-

NT

T. maculigerum

fläckmaskros

9

-

-

CR

VU

T. obtusilobum

T. praestans

fetmaskros

kvällsmaskros

1

6

1

-

-

-

EN

T. pseudosuecicum

sankmaskros

2

-

-

EN

T. ruberulum

skevmaskros

0

-

-

NT

T. spectabile

atlantmaskros

4

-

-

EN

T. vestrogothicum

västgötamaskros

4

-

-

NT

Taxus baccata

idegran

22

-

-

CR

Tephroceris palustris

kärrnocka

0

-

-

NT

Thesium alpinum

spindelört

1

-

-

VU

Thymus pulegioides

stortimjan

12

-

-

CR

Tilia platyphyllos

bohuslind

5

-

1

NT-

Tragopogon dubius

stor haverrot

0

-

-

VU

Valerianella dentata

sommarklynne

1

-

-

EN

Verbascum densiflorum

ölandskungsljus

0

-

-

EN

NT-

V. lychnitis

Vicia dumetorum

grenigt kungsljus

buskvicker

26

2

1

-

1

-

EN

V. pisiformis

ärtvicker

5

-

-

NT

V. villosa

luddvicker

51

-

-

EN

Vulpia bromoides

ekorrsvingel

1

-

-

VU

Zostera angustifolia

smal bandtång

4

-

-

VU

____

Z. noltii

____________________________

dvärgbandtång

____________________

4

____

-

____

-

____

 

                                                                                                             4664          153          59

 

LOKALSAMMANDRAG enl. hotkategori

                                       aktuella lokaler        kontroll 2006        nya 2006

RE   Försvunna        12  taxa  (3 aktuella) ......................     6                           2                      1

CR   Akut hotade    14          (6) ...................................    15                           4                      1

EN   Starkt hotade   76        (59) ...............................      623                         83                    23

VU   Sårbara            60        (57) ...............................    1690                         51                    25

NT   Missgynnade    55        (46) ...............................    2330                         13                      9

                                                                           _______________________________________

                                                                                       4664                        153                    59

 
FLORAVÄKTARE  och  RAPPORTÖRER

 

 

ABe       Anders Bertilsson, Mullsjö                           

ABo       Anders Bohlin, Trollhättan

ARS      Alf-Rune Sandberg, Fristad

BHe       Birgitta Herloff, Göteborg

BJa        Bertil Jannert, Falköping

CDa       Christina Dahlqvist, Hällekis

CPe        Claes Persson, Kungsbacka

EEk       Eva Ekeblad, Västra Frölunda

ELj        Erik Ljungstrand, Askim

ESa        Enar Sahlin, Hindås

G       Gösta Börjeson, Habo

HAl       Hans Alexandersson, Vänersborg

HGr       Helena Gralén, Jönköping

IBj         Ingvar Björhall, Partille

ICl         Ingvar Claesson, Blidsberg

IOl         Ingela Olsson, Göteborg

IWä       Irene Wängvik, Alingsås

JAh        Jonas Ahnfelt, Göteborg

JDa        Johan Dahlberg, Göteborg

JKu        Jan Kuylenstierna, Fjärås

JoG        Jonas Grahn, Umeå

JöG        Jörgen Grahn, Mölndal

KAJ       Kurt-Anders Johansson, Skövde

KHa       Kennet Hansson, Kinna

KHh      Kristoffer Hahn, Göteborg

KjH       Kjell Hansson, Gråbo

KKj       Karin Kjellberg, Skara

LEA      Leif-Eric Aronsson, Borås

LfA       Leif Andersson, Töreboda

LHe       Lars Hellman, Lindome

LLu       Lena Lundgren

LSu        Lennart Sundh, Falköping

MSt       Margareta Ståhl, Axvall

MTh       Magnus Thorell, Mullsjö

OJa        Olof Janson, Götene

PAA      Per-Arne Arulf, Falköping

PFl         Peter Flodin, Vänersborg

PLa        Peter Laudon, Varnhem

PNi        Peter Nilsson, Eggby

PSv        Peter Svensson, Hällekis

RGC      Rolf-Göran Carlsson, Skövde

SSv        Sören Svensson, Hisings Backa

TNi        Tommy Nilsson, Virserum

UAx      Ulf Axelsson, Bohus

UBA      Ulla-Britt Andersson, Trollhättan

ÅBr       Åke Brun, Österbymo

 

 

 

 

 

    Årets växt 

 

    LINNEA

 

 

Årets växt är linnea , Linnea borealis. Den växer i äldre barrskog, helst med inslag av tall. Den vill ha lång kontinuitet som skogs-mark. Därför är den hotad där kalavverkning skett. Täta granbestånd vill den inte heller ha. En art som på vissa ställen gått starkt tillbaka pga det moderna skogsbruket.

 

Detta Linnéjubileumsår är det självklart att vi försöker återfinna så många linnealokaler som möjligt. Även om den inte är rödlistad så ingår linnéan i vårt floraväkteri just i år. Därför vill vi att du noterar varje lokal med angivande av koordinater och mängden i den yta den täcker. Rapportera dina uppgifter till föreningens floraväktaransvarige.