FLORAVÄKTARVERKSAMHETEN

I VÄSTERGÖTLAND

 

 

Årsrapport 2007

5 siffriga koordinater

finns i pappersupplagan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västergötlands Botaniska Förening

Botaniska Föreningen i Göteborg

 

 

2008

 

FLORAVÄKTERIRAPPORT  2007    
VÄSTERGÖTLANDS RÖDLISTADE  KÄRLVÄXTER

 

 

Rapporten följer Rödlistade arter i Sverige 2005 där samtliga i Västergötland uppgivna arter som redovisats som bofasta, tillfälliga, eventuellt bofasta/reproducerande och försvunna tagits med. Besökta lokaler redovisas med ram och fetstil för årtalet. Arter som ej besökts under året finns således också med i listan, så att man i någon mån ser status för arten samt senaste uppgift. Samtliga lokaler t.o.m. 2004 finns i ÅRSRAPPORT 2004 (Calluna 2:2005).

Arter som tillkommit från och med 2005 presenteras med den kunskap som finns om förekomst under tidigare år.

                         

                          FÖRSVUNNA  ---------  hotkategori  RE

 

Avena strigosa   ……………………………………………………….…………..   purrhavre

Inga aktuella lokaler. Senast sedd som åkerogräs i Hjo 1908 och på tipp i Göteborg 1956.

 

Camelina alyssum   ……………………………………………….…….…………..   lindådra

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Mölndal 1920.

 

Camelina sativa   ……………………………………………….....…….…………   oljedådra

Tidigare som åkerogräs och ev. odlad som oljeväxt. Tillfällig. De fyra senaste förekomsterna är tre från 1997 (Göteborg, Habo och Falköping) och en från 2005 (Lerum)

 

Chenopodium urbicum   .....................................................................................  bymålla

Endast en aktuell lokal. Sällsynt vid gårdar och tippar. 23 äldre lokaler fram till 1958

Göteborg, Angered sn, Gunnilse grusgrop*                                                     

2004      1 ex            KjH, ELj

2005      0 ex            ELj

2006      0 ex            ELj

2007      0 ex            ELj

 

Cuscuta epilinum   ………………………………………………………...…………   linsnärja

Gammalt linogräs. Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Töreboda 1967.

 

Cyperus  fuscus.................................................................................................       dvärgag

En aktuell lokal. Tillfällig. Senast föregående fynd från Göteborg 1941.

Göteborg Nylöse sn, Alelyckan, VEABs trädgårdsmästeri                                

2004      ca 30 ex      ELj

2005      2 ex            UAx         lokalen förstörd genom ombyggnad av trädgårdsmästeriet

2006      1 ex            ELj    

2007      1 ex            ELj   

 

Euphrasia rostkoviana ssp. montana   ………………….…...…………………   ängsögontröst

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Ulricehamn 1939.

 

Galium spurium ssp. spurium   .....................................................................................   linmåra

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Bollebygd 1967.

 

Lolium remotum   ………………………………………………………….…………..   linrepe

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Mölndal 1948.

 

Lolium temulentum   ..............................................................…………........................   dårrepe

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1955.

 

Pulicaria vulgaris   …………………………………………………..….……………   loppört

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg mitten av 1800-talet.

 

Solanum villosum ssp. miniatum   .............................………..............................   röd nattskatta

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1951.

 

Spergula arvensis ssp. maxima   ……………………………………..…………..   jättespärgel

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Ulricehamn 1924.

 

 

                          AKUT HOTADE  ---------  hotkategori  CR

 

Acer campestre   …………………………………………………...…………...…….naverlönn

Kvarstående och förvildad på 8 lokaler främst i Göteborgstrakten. F.ö. inga aktuella lokaler.

 

Ajuga genevensis   …………………………………………………………………..   kritsuga

Tillfällig eller odlad. Förvildad. Senast sedd i Änggårdsbergen, Fässbergs sn 2006.

 

Anthemis cotula   ......................................................………..............................  kamomillkulla

Gammal kulturföljeslagare på kväverik mark. Senast sedd i Göteborg på 2 lokaler: Askim 1992 och V. Frölunda 2003.

 

Apium graveolens  ........................................……............................................................  selleri

Tillfällig på ruderatmark i Göteborgstrakten: Lundby 2000 och Angered 2001.

 

Chenopodium vulvaria   …………………..……………………………...………..   stinkmålla

Sedd 1958 på 2 lokaler: Ale och Vänersborg. Endast en aktuell lokal: senast sedd på Kikås soptipp, Fässbergs sn 2005.

 

Ilex aquifolium  ……………………………………………………….………………..   järnek

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1960.

 

Melilotus dentatus  .…………………………………...……………………   strandsötväppling

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1933.

 

Rorippa microphylla   ……………………………………………………………   bäckfräne

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1955.

 

Rosa pimpinellifolia   ………………………………………...………………….   pimpinellros

Endast kvarstående prydnadsbuskar noterade från 32 lokaler (Vgfl. s. 358).

 

 

Rubus loehrii…………………………………………………………bergumsbjörnbär

SVERIGEANSVAR    Detta är artens enda växtplats i Norden! Närmaste förekomst är i södra Tyskland. Den anses vara spontant invandrad till denna lokal. Se SBT 101, 2:2007

Göteborg, Bergum sn, nära kyrkan                                                                       

2004      5 ex            ELj

2005      5 ex            ELj

2006      5 ex            ELj

2007      5 ex            ELj

 

Senecio erucifolius   ……………………………………...………………………..   flikstånds

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1905.

 

Taraxacum obtusilobum   ............................................................................  fetmaskros

SVERIGEANSVAR     Enda kända kvarvarande lokal i Sverige (och i hela världen)! Arten är den enda kända normalsexuella Taraxacum-arten i Norden, och har länge ansetts vara utrotad genom att locus classicus förstördes genom anläggande av en spårvagnsvändplats vid Långedrag. Den finns dock kvar(?) på en annan, gammal lokal i Änggården (nära Botaniska Institutionen!). Den hotas dock av rensning och gräsklippning!  Se SBT 101, 2:2007

Göteborg, Göteborg, Änggården vid Storängsgatan*                                           

1995      20 ex          ELj

1996      15 ex          ELj

1997      ca 5 ex        ELj

1998      ca 6 ex        ELj

1999      3 ex            ELj

2000      3 ex            ELj

2001      4 ex            ELj

2002      2 ex            ELj

2003      2 ex            ELj

2004      1 ex            ELj

2005      0 ex            ELj                           tidig gräsklippning omöjliggjorde identifiering

2006      0 ex            ELj                           nerklippt

2007      0 ex            ELj                           nerklippt, 2008 kommer platsen att skyddas

 

Tephroceris palustris   ………………………………………………...……..…….   kärrnocka

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Falköping 1919.

 

Tilia platyphyllos ………………………………………….…………....…………     bohuslind

Troligen mest kvarstående prydnadsträd på 5 lokaler. Senast noterad från N. Ving 2006.  Inhemsk i norra Bohuslän.

 

                    

 

                         

 

 

                          STARKT HOTADE   --------  hotkategori  EN

 

 

Agrostemma githago   ……………………………………………..…….………………   klätt Inga kontrollerade lokaler. Senast sedd under florainventeringen på 6 lokaler.

 

Allium carinatum   .............................................................................................   rosenlök

Totalt 4 lokaler ( Göteborg, Gjutegården 1995, Borås, Ljushult 1999, Trollhättan, Högarna 2005 och nedanstående). Tidigare VU

Göteborg, Askim sn, sydspetsen av Järkholmen                                                

2004      515 ex        ELj

2005      765 ex        ELj

2006      403 ex        ELj

2007      795 ex        ELj

 

Allium senescens   …………………………………………………………...………..   kantlök

En aktuell lokal. Senast sedd i Västra Frölunda 1994.

 

Apium inundatum  ……………………………………………………...…………..   krypfloka

Tillfällig. Två aktuella lokaler. Senast sedd i Svenljunga, Ängasjön 1993 och Falköping, Hornborgasjön 1998.

 

Arenaria gothica.................................................…..............................  kalknarv

VÄSTGÖTAANSVAR   Tidigare VU. Finns närmast på Gotland. Ganska vanlig på Kinnekulles östsida, sällsynt på den västra. Kalknarven kan variera kraftigt i antal exemplar liksom antal lokaler. De flesta har ej kontrollerats sedan 1980-talet. 10 lokaler.

Götene, Österplana sn, S om Österplana kyrka                                    

2007      noterad       JDa

 

 

Arnoseris minima   ........................................................................................  klubbfibbla

Tidigare på ett 15-tal lokaler i södra Västergötland och Hjo. Endast en lokal vars förekomst varit mycket variabel. Tidigare VU.

Habo, Habo sn, 200 m ONO om Fiskebäcks kapell             sandig åkerkant      

2003      1 ex            MTh

2004      0 ex            MTh

2005      0 ex            MTh

2006      0 ex            MTh

2007      0 ex            MTh

 

Atriplex laciniata ..............................…………...........................................…........    sandmålla

Två aktuella lokaler. Sällsynt i Göteborgstrakten med fynd från Amundön 1979 och Askim 1989.

 

Atriplex pedunculata   ......................……..........................………….........................  saltmålla

En aktuell lokal. Senast sedd Göteborg, Askim sn, Amundön 2003

 

 

Baldellia repens  .............................................................................................  revsvalting

VÄSTGÖTAANSVAR.  Populationerna i sjön Anten utgör en viktig del av artens svenska utbredning. Den förekommer även Småland och Blekinge. 2005 hade revsvaltingen ett dåligt år. Högt vattenstånd under hela vegetationsperioden missgynnade den. 2006 var ett mer normalt år med god blomning på flera lokaler. 2007 var vattenståndet återigen mycket högt hela sommaren. Några få exemplar på endast en lokal (6) kunde noteras. Revsvaltingen vill ha öppna, konkurrenssvaga stränder. Vassar och förbuskning håller dessutom på att konkurrera ut den. Totalt 13 lokaler.

 

Alingsås, Långared sn,  Holmängen (3)                                                           

2004      0 ex            IWä

2005      5-10 ex       IWä          (i skreva i berghällen) + några småplantor i vattenbrynet

2006      10 ex          IWä

2007      0 ex            IWä

 

Alingsås, Långared sn,  Rus-Greshallen (4)                                                       

2004        0 ex          IWä

2005      10-tal ex     IWä                          i strandkanten vid bryggan; f.ö. igenvuxet

2006      2+3 m²       IWä

2007        0 ex          IWä

 

Alingsås, Långared sn,  Sjötorp (5)          "Olssons"                                        

2004      0 ex            IWä                          vid Sundells inget

2005      0 ex            IWä                          igenvuxet; används ej längre som bad- och båtplats.

                                                                  vid Sundells 0 ex

2006      0+25 ex      IWä                          igenvuxet    dellokalen ”Sundells” med 25 blom. ex

2007      0 ex            IWä.

 

Alingsås, Långared sn,  Loviken, N om Sågen  (=Sjötorps mad)  (6)                

2004      enstaka       IWä                          åt diket till; lite småpl. i vattenbrynet; dåligt betat

2005      0 ex            IWä

2006      150 ex!       IWä                          torrlagd sjöbotten

2007      enstaka       IWä                          ”några söndersparkade småplantor i vattenbrynet”

 

Alingsås, Långared sn,  Nytorp-Attholmen, Tegelkärr (7)                              

2004      0 ex            IWä                          Loo badstrand börjar växa igen

2005      0 ex            IWä                          Loo badstrand

2006      ---

2007      0 ex            IWä

 

Alingsås, Långared sn, Hällnäsviken (8). ny etablering vid en nygrävd slänt.    

2004       minst 1 m2 IWä                          blommade hela juli och aug.

2005      25 tal ex     IWä                          mln brygga(båthus) o buskage vid Melkers, spridda

2006      50-100 ex   IWä

2007      0 ex            IWä

 

 

 

Alingsås, Långared sn, Vängaviken, nära åmynningen (ny lokal 2004)             

2004      2 plantor    IWä                på betad madmark; eftersökt i alla år; på egen mark

2005      0 ex            IWä                högvatten hela perioden, vilket missgynnat den i år

2006      0 ex            IWä                mycket ilandfluten vass

2007      0 ex            IWä

 

Bidens radiata  ..................................................................................................  grönskära

Ett otroligt grönskäreår 2006, då arten fullkomligt exploderade! 43 lokaler är aktuella: Skara 3, Falköping 6, Habo 5, Vänersborg 21, Grästorp 2 och Lidköping 6 lokaler. Tidigare VU. Se artikel i Calluna 24(1) 2007 s. 12-17. Endast sju lokaler kontrollerade 2007.

Skara, Bjärka sn, Trandansen  (wp 53)                                                       

2006      10 000ex    KKj

2007      10 000ex    OJa                                         

 

Skara, Bjärka sn, Flians utlopp, Borängen  (wp 7)                                     

2006      1000ex       KKj

2007      riklig           KKj                          minskat 2007 pga bete                                   

 

Falköping, Bjurum sn, Vadboden  (wp 86)                                                 

2006      >100 000ex !     KKj

2007      ca 100 00 ex      KKj                                  

 

Lidköping, Örlösa sn, 700m NNV om Källstorp, strax S Hinnenäs               

2001      1 ex            KKj

2005      57 ex          KKj

2006      625 ex        OJa, PSv                   på slamningsmassor

2007      noterad       OJa

                                  

Lidköping, Örslösa sn, Källstorps mader, 150 m SV Källstorp                      

1992      330 ex        OJa

1993      0 ex            OJa

2005      8 ex            OJa

2006      0 ex            OJa

2007      noterad       OJa

 

Lidköping, Norra Kedum sn, 200 m NV viken vid Marbogården                  

2006      1 ex            OJa

2007      1 ex            OJa

 

Lidköping, Lidköping, 300 m NV om bäckutloppet i Ö Hamnområdet         

2006      5 ex            OJa                           strandvall vid sandstrand

2007      0 ex            OJa

 

 

Botrychium simplex   …………………………………………………..……..   dvärglåsbräken

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Skövde 1902.

 

Bromus arvensis  ………………………………………………...……………….…..   renlosta

Ej kontrollerad på senare tid. Senast sedd på 4 lokaler: Svenljunga 1981, Vänersborg 2002, Skara 1977 och Hjo 1984.

 

Bromus commutatus  ......................................................................................  brinklosta

Endast 2 lokaler: V.Frölunda 2001 och Götene 2006.                                     

Götene, Medelplana sn,  SSV om Hjälmsäter                                                      

                                                 + 5 dellokaler åker/kant + 1 dellokal avstj.plats

2001      100.000tal  OJa          förorening i utsäde; 15% i höstråg

2004      sparsam      OJa

2004-05 sparsam      OJa

2006      sparsam      OJa                          

2007      0 ex            OJa

 

Bromus racemosus   ………………………………..………………………………   ängslosta

Inga aktuella lokaler. Ursprunglig slåtterängsart. Senast sedd i Göteborg, Lundby 1955.

 

Bromus secalinus   …………………………………..………………………………   råglosta

Totalt 12 lokaler. Senast sedd under florainventeringen i Tranemo 1995, Ulricehamn 1995, Falköping 1990, Skara 1989, Skövde 1991, Trollhättan 1995, Vänersborg 1997, Lidköping 1993 och Götene 1987-99.

 

Cardamine  parviflora  ......................... ....................................………...............  strandbräsma

Tidigare VU. 54 lokaler aktuella. Senast sedd 2006 (karta Vgfl s. 313).                       

 

Carex maritima……………..........…………………….....………………………….    bågstarr

Endast 2 aktuella lokaler på Galterö. Noterad senast 2007 (LHe) på ena lokalen. Ca 13 äldre lokaler finns även. Arten är hårt trängd av igenväxning.

 

Chenopodium murale   ……………………………………………………….   gatmålla

Endast 3 kända lokaler. Sedd under inventeringen även i Lidköping 1997.

Götene, Medelplana sn, Hällekis                                                                           

1997      100tals ex   OJa

2004      kvar            OJa

2005      rikligt         OJa

2006      rikligt         OJa

2007      rikligt         OJa

 

Draba nemorosa   ……………………………………..…………………………   sanddraba

Endast en aktuell lokal som noterades under inventeringen: Svenljunga 1985

 

Dracocephalum ruyschiana  ...................................................................  drakblomma

VÄSTGÖTAANSVAR  Tidigare VU.  Denna typiska stäppängsart har många lokaler i naturreservat, främst på Falbygden, några i Ätradalen och en på Kinnekulle. Äldre uppgifter finns från ca 45 lokaler i Ulricehamn, Falköping och Tidaholm. Totalt är 70 lokaler aktuella 2007, varav Ätradalen med Ulricehamn har 27 lokaler + 1 ny (2007), Falbygden med Falköping 40 lokaler och Götene 2 lokaler. Under 2007 kontrollerades 14  lokaler i Ätradalen och 31 på Falbygden

 

 

Dracocephalum thymiflorum   ………………………………………...…   rysk drakblomma

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1963.

 

Eryngium maritimum ...........................................................................………............... martorn

Endast 2 aktuella lokaler (Göteborg, Vrångö). Äldre uppgifter finns från Vrångö, Donsö, Vinga och Askim.

 

Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana   ..........................................  stor ögontröst

VÄSTGÖTAANSVAR   Ursprunglig i naturlig gräsmark i kalkfuktängar och i rikkärr. Kräver kontinuerlig hävd. Mycket sällsynt på Falbygden och i Skåne. Totalt finns 14 lokaler, 13 i Falköping samt 1 lokal i Tidaholm.

Falköping, Vistorp sn, 200 m NO om Brunnsgården (1, PAAs lokalnr) fuktäng 

2004      30               PAA                         svagt betat

2005      37               PAA                         bra betat

2006      54 ex          PAA

2007      78 ex          PAA

 

Falköping, Slöta sn, 300 m SV om Stommen (2)   betesmark                            

2004      400             PAA

2005      50               PAA                         svagt betat

2006      21 ex          PAA

2007      12 ex          PAA

 

Falköping, Karleby sn, 1 km SO om Leaby (3)   fuktäng                                   

2003      220             PAA

2005      240             PAA

2006      540 ex        PAA

2007      675 ex        PAA                        

 

Falköping, Mularp sn, 200 m SO om Kullagärdet (7)   fuktäng                         

2004      52               PAA

2005      40               PAA

2006      100 ex        PAA

2007      250 ex        PAA

 

Falköping, Södra Kyrketorp sn, 200 m NV om Abrahamsgården (12) naturbete

2004      0                 PAA

2005      0                 PAA

2006      0 ex            PAA

2007      ---

 

Falköping, Högstena sn, 600 m SV om kyrkan (13)   fuktäng                  

2004      210             PAA

2005      540             PAA

2006      630 ex        PAA

2007      470 ex        PAA

             

 

Falköping, Högstena sn, reservatet, SV om Skogastorp  (11)   fuktäng             

2004      allmän        PAA

2005      allmän        PAA

2006      allmän        PAA

2007      allmän        PAA                        

 

Tidaholm, Dimbo sn, N om Dammbo (8)   fuktäng i betesmark                         

2004      30               PAA

2005      40               PAA

2006      29 ex          PAA

2007      64 ex          PAA                                                                                 

 

Falköping, Södra Kyrketorp sn, 300 m VSV om Strängagården (9)   fuktäng   

1989      flera 100ex CLa, PAA

1997      0                 PAA                         1998-99 0 ex., ej kontrollerad t.o.m. 2003

2004      0                 PAA

2006      0 ex            PAA

2007      ---

 

Falköping, S. Kyrketorp sn, S. Pösan, 300 m Ö om Systrakvarn (10) fuktäng  

1990      ca 20 ex      LfA, PAA               

2004      0                 PAA                         bete, 1995 - 99 0 ex., ej kontrollerad t.o.m. 2003

2006      0 ex            PAA

2007      ---

 

Falcaria vulgaris   ......................................................................……….....................   skärblad

Nyligen uppgiven på två lokaler: Göteborgslokalen borta sedan 1995. Ursprungslokalen i Skövde, Lerdala noterades senast 2000 med 3 ex, därefter årligen besökt och ej återfunnen. Ej besökt 2007.

 

Filago vulgaris   ………………………………………………….…….……..……   klotullört

Tillfällig. En aktuell lokal. Senast sedd i Borås 2000.

 

 

Gentianella  baltica ......................................................................................kustgentiana

3 aktuella lokaler i Göteborgsområdet: Vrångö, Galterö och Nya Varvet.      

Göteborg, Styrsö sn, Galterö, SSV om Sundholmsvikens sydände                    

1999      noterad       PFl

2006      4 ex            LHe

2007      noterad       LHe

 

 

Geranium lanuginosum  …………………………………………………..….……   brandnäva

Endast en sentida lokal. Senast sedd i Trollhättan 1995.

 

Geranium palustre   …………………………………………………...……...……..   kärrnäva

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Mölndal 1951.

 

 

Gypsophila muralis ......................................................................…...............grusnejlika

Tillfällig och konkurrenssvag. Ofta på störd mark.12 lokaler under senare år.

Göteborg, Angered sn, Gunnilse grustag*     grusgrop                                    ---

2005      1 ex            ELj

2006      0 ex            ELj

2007      0 ex            ELj

             

 

Hordeum secalinum   …………………………………………….………………….   ängskorn

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1950.

 

 

Hypericum humifusum  ..................................................................  dvärgjohannesört

Endast 2 lokaler.

Mariestad, Torsö sn, V om Runntorp                                                                   

2004      20 ex          UBA      åkern plöjdes, blir fårbete, två bestånd flyttats till

2005      8 plantor     UBA                         5-6 stänglar i varje "kudde"

2006      ca 10 pl      UBA

2007      18 plantor   UBA                         5-6 stänglar i varje planta                              

 

Mariestad, Torsö sn, Runntorps tomt*                                                                

2004      få ex           UBA

2005      ca 20tal ex  UBA flytten lyckades mkt bra, 20-30 cm kuddform. ex, ca 20-30 stänglar

2006      ca 20 ex      UBA

2007      ca 20 ex      UBA

 

 

Hypericum pulchrum   ………………………...………………………...……   hedjohannesört

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1928.

 

Hypochoeris glabra   ……………………………………...…………………….…   åkerfibbla

Endast 2 lokaler från florainventeringen: Vänersborg 1984 och Vara 1995.

 

 

Isolepis setacea  ......................................................................................…….............   borstsäv

Ursprunglig på dyiga, sandiga stränder av sjöar och åar. Konkurrenssvag, störnings- och betesgynnad.. Återupptäckt för Västergötland i Mark, Sätila sn, Lygnerns östra strand 2005 med 1000-tals ex. Äldre uppgifter från 23 lokaler: Mark, Göteborg, Borås, Ale, Alingsås, Herrljunga och Karlsborg. Endast en aktuell lokal.

 

Juncus capitatus   ……………………………………………………...……………   huvudtåg

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Mariestad 1897.

 

Kicksia elatine   ……………………………………………...…...……………….   spjutsporre

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Vänersborg 1958.

 

Lappula squarrosa   …………………………………………………..…...………….   piggfrö

Tillfällig. 37 äldre lokaler. En aktuell lokal. Senast sedd i Borås 1997.

 

Luzula sylvatica   ................................................................................................   storfryle

Tillfällig, oftast med gräsfrö. 3 aktuella lokaler.

Göteborg, Göteborg,  SO om entrén till Botaniska Trädgården    (ej odlad!)     

2004      15 ex          ELj

2005      15 ex          ELj

2006      ca 20 ex      ELj

2007      ca 20 ex      ELj

 

Marrubium vulgare   .........................................................………...........................   kransborre

Endast en aktuell lokal: Göteborg, Kronhusträdgården 2004. Känd från ett 30-tal äldre lokaler. Senast från Mölndal 1948.

 

Medicago minima   ………………………………………………….……………..   sandlusern

5 äldre lokaler från Västergötland. En lokal hittades under inventeringen i Svenljunga 1982.

 

Mentha ×gracilis   ………………………………………………...………..……..   ädelmynta

Sex nyligen kända lokaler: Mölndal 1999, Göteborg 1995 och 2002, Ale 2000, Skara 1998 och Hjo 1999.

 

Mertensia maritima   ……………………………………….……………………….   ostronört

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg, Vinga 1892.

 

 

Misopates orontium   ........................................................................................      kalvnos

10 lokaler, dock sällsynt och ibland tillfällig.

Göteborg, Askim sn, Järkholmen                                                                       

2004      0 ex            ELj

2005      1 ex            ELj

2006      0 ex            ELj

2007      0 ex            ELj

 

Göteborg, Lundby sn, Eriksberg, 700 m SSV Lundby kyrka                            

2003      20-30+0ex  BHe

2005      ca 20 ex      ELj

2006      2 ex            ELj

2007      13 ex          ELj

 

Borås, Borås, Yxhammarsgatan                                                                         

2004      kvar            LEA                         har varit kvar varje år

2005      ca 120 ex    LEA

2006      50-100ex    LEA

2007      ca 50tal ex  LEA

 

Nepeta cataria   ................................................................................................   kattmynta

Tidig inkomling. Ofta kortlivad i störd mark. 11 aktuella lokaler.

Göteborg, Göteborg, Kronhusträdgården*                                                         

2004      ca 10 ex      ELj                           som tillfälligt ogräs

2005      0 ex            ELj

2006      0 ex            ELj

2007      0 ex            ELj

 

Skara,Varnhem sn, 250 m SO om kyrkan                                                          

1995      >10 ex        PLa                           ökade följande år

2005      kvar            PLa

2006      kvar            PLa

2007      10tal           PLa

 

Ornithopus perpusillus  ........................................................................ dvärgserradella

Endast 2 lokaler: Habo-lokalen kontrollerades inte under 2006 och 2007, men finns kvar.

Skövde, Skövde, SV om Segerstorp, P4 övningsfält*  sandfält (uppgiven 2005)

2002      ngr ex         RGC, KAJ

2005      20 m2          RGC, KAJ               glest bestånd; vegetationsfattiga blottor krävs

2006      20 m2             RGC, KAJ

2007      ca 20 m2     RGC, KAJ               under svag spridning

 

 

Orobanche elatior  ..........................................................................………...........  klintsnyltrot

Tillfällig, troligen insådd på Kinnekulle på 4 lokaler. Parasiterar på Centaurea scabiosa.

 

 

Orobanche reticulata  ................................................................................  tistelsnyltrot

VÄSTGÖTAANSVAR    Ursprunglig i fuktiga till friska, naturliga gräsmarker och skogsbryn. Parasiterar på olika Cirsium-arter och främst på brudborste. En mycket sällsynt art som förekommer närmast i Skåne. Äldre belägg finns från Falköping (Mösseberg) samt som odlad och kvarstående i Borås och Tidaholm. Totalt finns 14 aktuella lokaler.

Falköping, Kinneved sn, 500 m NNO om Mönarp                                 

2004      29               JöG, JoG                  vid Örnkullen och vägkanter S om

2005      13               JöG, JoG

2006      18 ex          JöG, JoG                  backen 1 + grustäckten 12 + S-sluttningen 5 ex

2007      18 ex          JöG,JoG                   + 1 ex nära korsningen

 

Falköping, Karleby sn, reservatet vid Ållebergs änne                                     

2004      74               LSu               alla 74 utanför hägnaden, eftersom själva reservatet var slaget!

2005      82               JoG (29 juli) 18 juli 50 ex totalt (LSu) varav 48 utanför hägnaden

2006      59 ex          LSu

2007      41 ex          LSu

 

Falköping, Friggeråker sn, Mössebergsparken    (den klassiska lokalen)        

2004      453             JöG, JoG                  är nu spridda i ett stort område N om Kurorten

2005      159             JöG, JoG

2006      219 ex        JöG, JoG

2007      257 ex        JöG, JoG                  ”varav hela 93 nere vid huset med tulpanträdet”

 

Falköping, Friggeråker sn, Mössebergsparken, tomt O om Sanatoriet    

2006      noterad       JöG, JoG                  dellokal av 64536, 13670

2007      stort bestånd  JöG, JoG              ny lokal rapporterad 2007

 

Götene, Medelplana sn, Törnsäter, 300 m S  Björneberg (Björnebergsängarna)

2004      210 ex        OJa, ABo

2005      32 ex          LSu

2006      20 ex          LSu                   dellokal: 250 m OSO därom, betesmark 31 ex 2006 LSu

2007        7 ex          LSu

 

 

Parapolis strigosa   ………………………………………………………...…………..   ormax

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1863.

 

Petrorhagia saxifraga  …………………………………………………...………   klippnejlika

En aktuell lokal. Senast sedd i Borås 1984.

 

 

Polystichum aculeatum   .............................................................................   uddbräken

Sällsynt på fuktig, skuggig, kalk- och mullrik mark. En aktuell lokal.

Götene, Västerplana sn, 410 m NNV om Ekesbacke                                      

2002      1 ex            ÅBr

2005      1 ex            OJa

2006      --                --

2007      1 ex            RGC

 

 

Potamogeton acutifolius  .................................................................................  spetsnate

Mycket sällsynt i näringsrikt, kalkpåverkat vatten. Förekommer på 5 lokaler.  Tidigare VU.

Göteborg, Tuve sn, dammen 100 m S om Stora Holm                                        

2004      ca 20 ex      ELj

2005      1 ex !          ELj                           trol.inventerad för sent på säsongen

2006      noterad       LAr, ELj

2007      10tal           ELj

 

Skövde, Flistad sn, Östen, Hägnen                                                                   -----

2007      några få ex   OJa

 

Potamogeton rutilus   …………………………………………………….…………..   styvnate Mycket sällsynt, men troligen förbisedd. Sedd under florainventeringen: Lilla Edet 2 lokaler 1989-90 och Falköping 1999. Totalt 3 aktuella lokaler.

 

 

Potamogeton trichoides   .................................................................................... knölnate

SVERIGEANSVAR  Ursprunglig. Växer i stillastående till svagt strömmande näringsrikt vatten. Många äldre belägg finns från Göteborg. Efter en period under 1950-70-talen, då kunskapen om arten nästan var obefintlig, började efterforskningar göras. Arten är i Sverige mycket sällsynt, funnen på 7 lokaler i Skåne och 15 i Göteborgsområdet. På Skånelokalernas sista förekomst är den nyckfull.  Göteborgsförekomsterna torde nu vara landets enda säkra. Under 2006 tillkom lokal 20. Under 2007 har rensnings- och grävnings-arbeten utförts inom Möndal och Göteborg vilka torde ha stört arten i Mölndalsån (se rapport 2006). Lokalerna i Lundby sn tycks oförändrade. 15 aktuella lokaler.

Göteborg,  Göteborg och Lundby sn, Kvillebäckskanalen (4)                           

2004      0 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

2006      få ex           ELj                           ”mycket sparsamt”

2007      0 ex            ELj

 

Göteborg, Göteborg och Lundby sn, Kvillebäcken, Backaplan (3)                    

2004      1000-tals    ELj

2005      1000-tals    ELj

2006      1000-tals    ELj                           konstant förekomst

2007      1000-tals    ELj

 

Göteborg, Lundby sn, Vågmästaregatan*  dellokal av "Backaplan (3)"            

2003      1000-tals    ELj

2005      1000-tals    ELj

2006      100-tals      ELj                           förekomsten har gått tillbaka

2007      100-tals      ELj

 

Göteborg, Lundby sn, Herkulesgatan*    dellokal av "Backaplan (3)"               

2003      100-tals      ELj

2005      100-tals      ELj

2006      0 ex            ELj                           förekomsten har gått tillbaka

2007      0 ex            ELj

 

Pseudorchis albida ...................................................................................………..................  vityxne

VÄSTGÖTAANSVAR    Tidigare VU. Ursprunglig i hedartade betesmarker, slåtterängar och ängsrester. Kräver ljus, slåtter och måttligt bete. Hotas av igenväxning, alltför intensivt bete. Äldre uppgifter finns från ca 50 lokaler. Nu totalt 13 lokaler. 2 lokaler(Bollebygd) torde vara utgångna, men en ny i Tranemo har tillkommit! 2007 har alla 13 lokaler kontrollerats. En viss minskning har skett. Redovisas endast  summariskt enlig nedan:

Ulricehamn, Liared (3 lokaler: 0ex 2007 + 2ex 2007 + 19ex 2007), Bollebygd, Töllsjö (2 lokaler: 0ex 2007 + 1ex 2007), Svenljunga, Örsås (1 lokal: 46ex 2007), Borås, Sandhult (1 lokal: 0ex 2007), Tranemo, Ölsremma (1 lokal: 15ex 2007) och Mossebo (1 ny lokal: 20ex 2007). Falköping, Jäla (1 lokal: 0ex 2007), Fivlered (1 lokal: 3ex 2007), Mullsjö, Sandhem (3 lokaler: 0ex 2007 + 3ex 2007 + 0ex 2007). ICl

 

 

Pulmonaria angustifolia  .............................................................  smalbladig lungört

VÄSTGÖTAANSVAR    Tidigare VU. Under inventeringen från 1985 registerades  123 lokaler som var väl samlade på Falbygden och i Ätradalen. Vid en riktad inventering av arten hittades 154 lokaler 1998 (LSu). Vid en inventering 2004 (LSu) nyrapporterades 15 lokaler: Ätradalen 4 och Falbygden 11 lokaler. Totalt finns 169 lokaler som är aktuella (2005), fördelade på Ätradalen med Ulricehamn 49 lokaler och Falbygden med Falköping, Tidahlom, Skövde och Skara 120 lokaler. Ej inventerad 2006. Efter inventeringen 2007 då Ätradalen kontrollerats på 40 lokaler och Falbygden 88 lokaler kunde konstateras att lokalantalet är stabilt men individantalet har ökat sedan 1988 med ca 18% (LSu).

 

 

Rhinanthus serotinus var. apterus                                                         ............................................................åkerskallra

Tre lokaler. Funnen i en viltåker i Karlsborg, på en åkerkant i Herrljunga och en lokal i Borås:

Borås, Fristad sn, Mölarps ö*                                                                          

2005      100 ex        ARS

2006      100tals ex   ARS

2007      140 ex        ARS

Rorippa nasturtium-aquaticum   ……………………………………….……………   källfräne Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Vänersborg 1938.

 

Rosa elliptica  ssp. inodora  ............................................……….............................  västkustros

Förekommer främst i Bohuslän, även i Halland, Skåne och Danmark. Växer på nordsidan av sjön Lygnern, på 11 ställen varav 3 nya 2005 och en ny 2006. Under 2007 har arten ej inventerats. Totalt finns ca 40 buskar på 11 aktuella lokaler.

 

Rubus cyclomorphus  ..............................................................…………..............  hjärtbjörnbär

Ursprunglig, växande i klippskrevor, strandsnår och gräsmarksrester. Sällsynt och finns i Västergötland endast i Göteborg. Ett krypbjörnbär som är kustbundet och 6 aktuella lokaler från 1980-90-talet.

 

Rubus dissimulans   ……………………………………………………………   bohusbjörnbär

Två äldre kända lokaler i Göteborgstrakten. En återupptäckt och aktuell lokal: Gbg, Köpstadsö 2002.

 

Rubus rosanthus ......................................................................……….................. rosenbjörnbär

Endast 3 aktuella lokaler.

 

Rumex conglomeratus   ................................................………….........................  dikesskräppa

Endast 2 aktuella lokaler (Göteborg, Slottskogen samt Angered, Gunnilse) som båda tycks utgångna. Sågs senast på båda lokalerna 2004.

 

Salvia pratensis  ……………………………………………………..…………....   ängssalvia

En äldre lokal i Tidaholm 1948 och en nyare i Falköping 1983.

 

Salvia verticillata  ..............................................................………..........................  kranssalvia

Inkomling i vägkanter och i gamla vallar. Hotas av igenväxning och bete. Nu endast 3 aktuella lokaler.

 

Scandix pecten-veneris   …………………………………….………………………   nålkörvel

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Vänersborg 1958.

 

Stachys officinalis   …………………………   ………..………………………….   humlesuga

Två äldre lokaler är kända. 3 aktuella lokaler: Göteborg 1995, Habo 1993 o. Gullspång 1990.

 

Taraxacum duplidentifrons   ………………………………...………….   svarttandad maskros

Tillhör sektionen Ruderalia. Förekommer i 5 socknar på aktuella lokaler.

 

Taraxacum egregium  .......................................…………................  smalfjällig strandmaskros

Tillhör sektionen Palustria. Finns mest vid Östersjön. Endast två äldre belägg finns från Falköping (Högstena och Dala socknar).

 

Taraxacum euryphyllum  ................……………..............................   bredskaftad fläckmaskros

Tillhör sektionen Naevosa. Växer i fuktig till frisk naturlig gräsmark i fina naturbetesmarker. Troligen nu sällsynt. Äldre belägg finns från 48 socknar. Aktuell på 10 lokaler.

 

Taraxacum larssonii ...................................................…………...................  dalslandsmaskros

Ej funnen under inventeringen för Västgötafloran (Vgfl. s. 575), men hittades 2002 under en floraväktarexkursion. Äldre belägg från Härryda 1935. Endast en aktuell lokal.

 

Taraxacum pseudosuecicum  ..............................................………......................  sankmaskros

Tillhör sektionen Palustria. Växer i kalkfuktängar, gärna i kanten av vätar. En nybeskriven art (1998) med 6 äldre lokaler belagda från Göteborg, Borås, Falköping, Skövde och Götene. Nu funnen på två lokaler i Falköping.

 

Taraxacum ruberulum   ……………………………………………..…………    skevmaskros

Tillhör sektionen Erythrosperma. Växer på torra, naturliga gräsmarker och havsstrandhedar. Utgången(?) på landskapets enda lokal: Göteborg, Askim sn, Järkholmen, som var artens locus classicus (Vgfl s. 574).

 

Taraxacum vestrogothicum ...................................…………..........................  västgötamaskros

SVERIGEANSVAR   Endemisk art i betade kalkfuktängar. Åtta äldre belägg finns från Falköping, Skövde och Götene. Mycket sällsynt och fåtalig på 4 aktuella lokaler: Falköping 1998-99 med 3 lokaler och Götene 1998 med 1 lokal.

 

Verbascum densiflorum  …………………….……………………………….   ölandskungsljus

Inga aktuella lokaler. Tillfällig i Västergötland.

 

Verbascum lychnitis   ......................................................................... grenigt kungsljus

Inkommen från centrala Europa med fröhandel. Förvildad och kvarstående. Arten synes vara mycket stabil på de flesta av sina förekomster, trots att den är en bienn. En lokal som följts är den i Gbg, vid Gamla Älvsborg. För övrigt aktuell på 26 lokaler.

Göteborg, Göteborg, Gamla Älvsborg                                                                

1991      1 ex            ELj

1992-94 10-15 ex     ELj

1995      6 ex            ELj, HGr

1996      6 ex            ELj                                                                                   

1997      ca 5 ex        ELj

1998      ca 5 ex        ELj

2000      5 ex            ELj

2001      15 ex          ELj

2005      ca 10 ex      ELj

2006      ca 10 ex      ELj

2007      10 ex          ELj

 

Göteborg, Lundby sn, Götaleden, Vädermotet (”Götaledstoppen”)*                   ---

2006      4 ex            ELj m fl

2007      7 ex            ELj

 

Vicia pisiformis  ......................................................…...…..................  ärtvicker

Ursprunglig i gles lövskog i sydvända branter. Hotas av igenväxning. Endast 5 aktuella lokaler. Lokalen i Mariestad kontrollerad 2006 1ex ELj. Tidigare VU.

Mariestad, Mariestad, vid domkyrkan                                                             

2003      1 ex            ELj

2004      1 ex            ELj

2005      3 ex            OJa

2006      1 ex            ELj

2007      2 ex            ELj

 

Vulpia bromoides   ……………………………………………………….……   ekorrsvingel

En aktuell lokal. Senast sedd i Svenljunga 1981 under inventeringen av Vgfloran.

 

 

SÅRBARA --------  hotkategori VU

 

Aira caryophyllea   ……………………………….………………………………….   vittåtel

Äldre lokaler från Göteborg. En nutida lokal i Alingsås från 1993.

 

Alyssum alyssoides   …………………………………………………   grådådra

Växer på torra ställen i betes- och ruderatmarker, kalkgynnad. Nu 41 aktuella lokaler på Falbygden och Kinnekulle.

Falköping, Falköping Östra, Odengatan                                                       

2006      noterad       LSu                         

2007      noterad       LSu

 

 

Anagallis minima   ……………………………………………………………...…….    knutört

17 aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1996.

 

 

Anemone vernalis  ...............................................................………....................  mosippa

Totalt förekommer mosippa på 117 lokaler i Västergötland. 2007 kontrollerades 6 lokaler (SSv) och en ny tillkom.:

Falköping, Ålleberg, Västhanget                           ny, från 1989                     ----

1996      1 ex            JöG, JoG

2006      0 ex            JöG, JoG                  rapporterad 2007

 

                             

Anthriscus caucalis   .........................................................................………..........   taggkörvel

Endast 3 sentida och aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg, Lundby 2003.

 

 

Asplenium adiantum-nigrum ...................................................................  glansbräken

Troligen ursprunglig i klippor nära havet. En aktuell lokal.

Göteborg, Västra Frölunda sn, Näsetbadet                                                        

2004      1 ex            ELj    stor, livskr. planta. Skylt vid badplatsen:"liten sällsynt ormbunke"!

2005      1 ex            ELj

2006      1 ex            ELj

2007      1 ex            ELj

 

Asplenium adulterinum  ...............................................…………............................  brunbräken

VÄSTGÖTAANSVAR.  Ursprunglig, växer på ultrabasiska serpentinbergarter, såsom på Taberg i Småland. Endast en lokal är känd i landskapet, Töreboda, Älgarås. Senast besökt 1994! Tidigare var Smålands Taberg enda kända växtplatsen i Sverige.

 

Botrychium matricariifolium  ................................................................  rutlåsbräken

Växer på klipphyllor eller sandiga gräsmarker. Aktuell på 16 lokaler

Habo, Brandstorp sn, 400 m SV om Örnhult                                                      

2004      50-100 ex   GBö

2005      537 ex        OJa                           tills.m. 400 ex B. lunaria; marken bör hävdas!

2006      noterad       Gbö

2007      noterad       GBö

 

Falköping, Friggeråker sn,  Mössebergsparken, 300 m NNV om sanatoriet       

2004      35 ex          JöG, JoG

2005      9 ex            JöG, JoG

2006      16 ex          JöG, JoG

2007      ej sedd       JöG, JoG                  torka och sent på säsongen             

 

Vara, Längjum sn,  Ö om Stora Skattegården*                                                   

2004      207 ex        CJL

2005      239 ex        OJa

2007      30-tal          CJL

 

Bromopsis benekenii   ………………………………………………………………   strävlosta 18 aktuella lokaler, varav 4 nya 2005 i Götene.

 

Camelina microcarpa ssp. microcarpa  ………………………………...…..…….    sanddådra

47 lokaler: mest Falbygden och Kinnekulle. Under 2007 kontrollerades endast en lokal och en ny hittades (LSu)

 

 

Carduus acanthoides……………………………………..…………………… piggtistel

8 aktuella lokaler: Valle härad (7) och Falköping (1)

Skara, Varnhem sn, Skarke             vägkant                                       

2007      ”massor”    KKj

 

Skara, Eggby sn, Djurgårdsskogen                                                       

2007      1 ex.           KKj                               ny lokal

 

 

Carex hartmanii   ……………………………………..……………….………...   hartmanstarr

15 aktuella lokaler: Göteborg(2), Ulricehamn, Falköping(7), Vara, Skara, Götene(2) och Karlsborg.

 

Carex pulicaris  ...................................………………………………........................  loppstarr

Ursprunglig i måttligt hävdade gräsmarker, rikkärr och fuktängar. Kalk- och hävdgynnad. Numera vanlig på Falbygden och söder därom. 271 lokaler (Vgfl s. 643).

 

Carex punctata ....................................................................................................prickstarr

Ursprunglig, växer i lösa tuvor i klippig terräng nära havet.Mycket sällsynt. Endast 8 lokaler.

Göteborg, Styrsö sn, Filleskär V om Galterö                                                    

2003      10-tal ex     LHe

2005      ca 25 ex      LHe

2006      ca 10 ex      LHe

2007      ca 20 ex      LHe

             

Catabrosa aquatica   ………………………………………………………….…….. källgräs

Totalt 37 aktuella lokaler. Senast rapporterade 1995.

 

Centaurium erythraea var. erythraea  ........................................................  flockarun

2 aktuella  lokaler i Otterstads sn

Lidköping, Otterstad sn, Skalludden, S om Hallen (= Helge Källssons berg)

2004      40 ex          UBA                         (primärlokalen)

2005      0 ex!           UBA                         iakttagen under hela sommaren; ljungen bör bort

2006      0 ex            UBA                         torrt år!

2007      30 ex          UBA

 

Chimaphila umbellata   ……………………………………………………………………   ryl

Totalt 74 aktuella lokaler. Ingen rapporterad sedan 1990-talet.

 

Coronopus squamatus................................................................................ kråkkrassing

15 lokaler, alla i Göteborg.

Göteborg, Göteborg, Carolus Rex*                                                                     

2004      ca 5 ex        ELj

2005      ca 10 ex      ELj

2006      0 ex            JAh

2007      0 ex            ELj

 

Göteborg, Göteborg, Luntantugatan 4*                                                              

2004      ca 30 ex      ELj

2005      ca 50 ex      ELj

2006      ca 40 ex      ELj, JAh               

2007      ca 40 ex      ELj                                      

 

Göteborg, Göteborg, domkyrkoplan, i SÖ hörnet mot Kungsgatan                ---

2007      50tal ex      ELj                           ny lokal

 

Göteborg, Angered sn, Gunnilse grustag*                                                          

2004      ca 10 ex      KjH, ELj

2005      ca 5 ex        ELj

2006      ca 5 ex        ELj

2007      0 ex            ELj

 

Cuscuta epithymum var. epithymum.............................................…………….........  ljungsnärja

Två stabila lokaler i Skövde, Lerdala 2005 (7 m2 + 15 m2)

 

Deschampsia setacea   ……………………………………………………….………..   sjötåtel

Tre aktuella lokaler. Senast sedd i Svenljunga 1989 och i Alingsås 1992-93.

 

Dianthus armeria………………………………………….…….………..knippnejlika

5 lokaler och 2 dellokaler.

Göteborg, Askim sn, 300 m N om triangelpunkten på Järkholmen                    

2004      ca 20 ex      ELj

2005      ca 35 ex      ELj

2006      ca 15 ex      ELj

2007      18 ex          ELj

 

Diphasiastrum tristachyum (Lycopod. complan. ssp. chamaecyp.)………….....cypresslummer

63 lokaler tidigare uppgivna i 3 aktuella områden: Göteborg-Lerum, Herrljunga och Tidaholm-Habo.

 

Drymocallis rupestris.................................................................................................. trollsmultron 242 lokaler i hela Västergötland (västligt orienterad) men minskande!

Borås, Fristad sn, Mölarps ö*                                                                          

2005      enstaka ex ARS

2006      enstaka ex  ARS

2007      5 ex            ARS

 

Skara, Varnhem, 400 m ONO om p-platsen Vid Drottningkullens NR    

2007      1 ex            KKj                          återfynd av Linnés lokal !

 

Elatine hexandra   …………………………………………………………….   skaftslamkrypa

16 aktuella lokaler i SV delen av Västergötland

 

Elatine orthosperma ………………………………………..…………………   nordslamkrypa

Nordlig men förekommer sällsynt i västra delen av landskapet. Inga aktuella lokaler.

 

Euphorbia exigua   …………………………………………………...……………   småtörel

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Vänersborg 1958.

 

Euphrasia micrantha .............................................................................  ljungögontröst

Främst i ljungrika betesmarker och vägkanter. Gynnad av bete o bränning. 59 aktuella lokaler.

Göteborg, Styrsö sn, Galterö, Ö om Stora viken*                                              

2003      ca 100 ex    LHe                          lokalen brändes 2004

2005      ca 370 ex    LHe

2006      ca 500 ex    LHe

2007      ca 500 ex    LHe

 

Gentiana pneumonanthe ........................................................................  klockgentiana

Växer på 156 lokaler.

Tidaholm, Ettak, naturreservatet *                                                        

2005      174 stänglar   LSu

2006      134 stänglar   LSu

2007      157 stänglar   LSu

 

Svenljunga, Kalv sn, Kalvsjön, campingplatsen*                                            

2005      190 ex           LEA

2006      fler än 2005   LEA

2007      0 ex                LEA                     högvatten!

 

Gentianella campestris ssp. campestris  ………………………………..………..   fältgentiana

61 aktuella lokaler

 

Gymnocarpium robertianum  ....................................................................  kalkbräken

10 aktuella lokaler.

Götene, Österplana sn, 100 m SO om Nyängen                                                  

2004      20 ex          OJa

2005      ca 20 ex      OJa

2006      ca 20 ex      OJa

2007      ca 20 ex      OJa

 

Götene, Österplana sn, 650 m Ö om Sandhagen        stenbrott                    

2006      noterad       OJa

2007      rikligt         OJa

 

Herminium monorchis  ..................................................................... honungsblomster

16 lokaler. 2007 var ett dåligt år för honungsblomster

Falköping, Falköpings Östra sn, 250 m Ö om Krokstorp (1)     kalkfuktäng     

2004      3 ex            BJa

2005      1                 BJa

2006      3 ex            BJa

2007      ---

 

Falköping, Slöta sn, 800mOSO Karsgården/Karleby sn, 800mSSO Leaby (12)

2004      0 ex            BJa                           kalkfuktäng

2005      0                 BJa

2006      0 ex            BJa

2007      0 ex            BJa

 

Falköping, Falköping, Bestorpskärret/Gläntankärret, slalombackens slut (2)    

2004      2 ex            BJa                           rikkärr

2005      16               BJa

2006      9 ex            BJa

2007      0 ex            BJa

 

Falköping, Högstena sn, V om Skogastorps kvarn (3)     kalkfuktäng               

2004      0 ex            BJa

2005      0                 BJa

2006      0 ex            PAA

2007      1 ex            LSu

 

 

Falköping, Dala sn, 100 m NO om Vallstorp (4)     kalkfuktäng                        

2004      84 ex          BJa                           22/7 betat

2005      186             BJa

2006      ca 200 ex    BJa

2007      25 ex          BJa

 

Skövde, Rådene sn, 300 m SSO om Herrgården (6)     rikkärr                           

2004      8 ex            BJa                           22/7 betat

2005      21               BJa

2006      47 ex          BJa

2007      11 ex          BJa

 

Skövde, Sjogerstad sn, Nohlmarken, 400 m NNV Lillegården (5) kalkfuktäng

2004      8 ex            BJa

2005      3                 RGC

2006      5 ex            RGC

2007      10 ex          RGC

 

Skövde, Lerdala sn, Gullakrokssjöns nordöstra strand (7)     äng                        

2004      11ex           BJa

2005      3                 RGC

2006      1 ex            BJa

2007      0 ex            BJa

 

Götene, Västerplana sn, 700 m Ö om Högehall (8)     våtmark                          

2004      19 ex          BJa                           21/7 betat

2005      135             BJa

2006      97 ex          BJa

2007      9 ex            BJa

 

Götene, Österplana sn, 500 m SV om kyrkan (11)     fuktigt alvar                     

2004      56 ex          BJa                           21/7 betat

2005      201             BJa

2006      403 ex        BJa

2007      97 ex          BJa

 

Götene, Österplana sn, 200 m NO om kyrkan (10)     kalkfuktäng                     

2004      261ex         BJa                           21/7 betat

2005      361             BJa

2006      388 ex        BJa

2007      116 ex        BJa

 

Götene, Österplana sn, 200 m OSO om Sandhagen                                            

1997      enstaka ex  OJa, RGC, KAJ

2004      ca 10 ex      OJa

2007      ---

 

 

Götene, Österplana sn, 350m S Björneberg, Björnebergsängarna (9) kalkfukt.

2004      797             BJa

2005      334             BJa

2006      275 ex        BJa

2007      292 ex        BJa

 

 

Holosteum umbellatum…………………………………………………………fågelarv

Endast en lokal är aktuell.

Partille, Partille sn, Jonsered, Bokedalens f.d. hpl                                              

2004      noterad       IBj

2005      fl. 100 ex   ELj

2006      ca 100 ex    ELj

2007      50tal ex      ELj

 

 

Lathyrus tuberosus   ……………………………...………………………………….    knölvial

21 aktuella lokaler

 

Leersia oryzoides  ................................................................……….............................     vildris

Sällsynt på våt dy eller sand vid å- bäck-och sjöstränder. Troligen spontant inkommen. Växer i strandkanten av Östen(7 +1 ny lokal 2006), Tidan(1) och Göta älv (Bohuslän). Finns närmast i Halland, sydvästra Småland och Skåne. Troligen förbisedd. Endast 4 äldre lokaler är uppgivna från Tidan 1914 - 1953. 9 aktuella lokaler.

 

Malva pusilla   ..................................................................................................   vit kattost

17 aktuella lokaler.

Göteborg, Lundby sn, Götaleden, Vädermotet*                                              ---

2005      1 ex            Elj

2006      1 ex            ELj, EH

2007      1 ex            ELj

 

Microstylis monophyllus  .......................................................................  knottblomster

Ursprunglig i rikkärr. Hotas av igenväxning. 2-4 äldre lokaler i Skara och Götene.Endast en lokal är fortfarande aktuell på Kinnekulle: 2004: 4 ex,  2005: 4 ex,  2006 : 1 ex,  2007 : 8 ex (CDa)  Lokalen kontrolleras av floraväktare.

 

Mulgedium quercinum   ……………………………………………….…………   karlsösallat

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1994.

 

 

Neslia paniculata ssp. paniculata ........................................…………...................... korndådra 12 lokaler i Valle härad och på Nordbillingen

 

Persicaria foliosa   ………………………………………...………………………..   ävjepilört

Inga aktuella lokaler. Senast sedd under inventeringen i Mariestad, Torsö sn, Djurön 1996.

 

Phleum arenarium   …………………………………………………………….   sandtimotej

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1862.

 

Pilularia globulifera   ………………………………………….……………………   klotgräs

11 aktuella lokaler. Senast rapporterad från Svenljunga 2003, Tranemo 1990, Mark 1994, Härryda 2003 (3),Lerum 1990-94 (3), Alingsås 1999 och Trollhättan 1991.

 

Polygala comosa   ……………………………………………………………..   toppjungfrulin

Endast 6 aktuella lokaler. Alla i Falköping senast 2001.

Potamogeton compressus  ...........................................................................................  bandnate

Endast 5 lokaler

 

Potentilla anglica ........................................................................................  revig blodrot

VÄSTGÖTAANSVAR    2 aktuella lokaler, båda är vägkantslokaler.

Härryda, Björketorps sn: Hällingsjö, Vika, Knalls torp                                      

2004      2 ex            ESa

2005      2 ex            ESa

2006      1 ex            ESa

2007      1 ex            ESa                           tynande tillvaro

 

Härryda, Björketorp sn, Hällingsjö, S om gård vid Bäckavikens nordände       

2004      3 ex            ESa

2005      2 ex            ESa

2006      2 ex            ESa

2007      0 ex            ESa                           lokalen störd, stolpstag nergrävt exakt på växtplatsen

 

Radiola linoides   ………………………………………………….….…………….   dvärglin

127 aktuella lokaler från florainventeringen står kvar. Inga rapporter de senaste åren.

 

Ranunculus arvensis   ……………………….…………………….…………..   åkerranunkel

En aktuell lokal. Senast sedd i Habo 1991..

 

Rubus lagerbergii   ……………………………..………………………………   filtbjörnbär

11 aktuella lokaler. Senast sedd i Mölndal (2) 1996, f.ö. sedd under inventeringen i Göteborg (8) och Bollebygd (1).

 

Rubus lamprocaulis  ………………………………………………………….   naggbjörnbär

Endast 4 äldre lokaler samt 2 aktuella i Göteborg, båda i Tuve från 1999.

 

Salix hastata ssp. vegeta   ……………………………………………..   källblekvide

Från inventeringen noterades 68 lokaler. Från Falköping hittades en lokal 2003 och i Skara 2006 en ny samt en återfunnen och en kontrollerad. Totalt 70 lokaler.

Skara, Stenum sn, Langeland*                                                                       

2006      rikligt         KKj                          återfynd

2007      rikligt         KKj

 

Skara, Eggby sn, Nolängskärret                                                                    

2007      enstaka ex  KKj                          känd lokal

 

Saxifraga hirculus   .....................................................................................   myrbräcka

Endast 2 mycket välkända lokaler är aktuella.

Falköping, Slöta sn, reservatet Sjöängen                                                             

2002      2658 ex      LSu

2005      1645 ex      LSu

2006      1196 ex      LSu

2007      noterad       LSu

 

Tidaholm, Valstad sn, reservatet Gorsan                                                             

2002      0 ex!           LSu

2005      68 ex          LSu

2006      62 ex          LSu

2007      noterad       LSu

 

Sherardia arvensis ............................................................................................ åkermadd

Endast 4 aktuella lokaler.

Göteborg, Göteborg, Slottskogen, Ö om Lilla Dammen*                                  

2004      0 ex            ELj

2005      0 ex            ELj

2006      0 ex            ELj

2007      0 ex            ELj                           arten tycks nu vara helt borta på lokalen

 

Stachys arvensis  ........................................................................................................  åkersyska

11 aktuella lokaler

 

Stipa pennata  ...................................................................................................  fjädergräs

SVERIGEANSVAR     Förekommer i Sverige endast på Falbygden på 3 lokaler (+ 1 dellokal) som alla är reservat. 3 har slåtter och en bete. Ytterligare 3 lokaler från 1800-talet är belagda.

Falköping, Vartofta-Åsaka sn, 100 m N om Bondegården                                 

2004      28 str          LSu                           (den klassiska lokalen under 1800-talet!)

2005      31 str          LSu

2006      6   str          LSu

2007      noterad       LSu

 

Falköping, Näs sn, 100 m NV om Nolgården                                                      

2004      76 str          LSu

2005      186 str        LSu

2006      182 str        LSu                           inom hägnaden 164 strån

2007      noterad       LSu

 

Falköping, Näs sn, 100 m N om Nolgården  (dellokal till föregående)              

2004      32 str          LSu

2005      38 str          LSu

2006      30 str          LSu

2007      noterad       LSu

 

Falköping, Dala sn, Varholmen, Stipakullen                                                      

2004      0 str            LSu                           hästbete

2005      4 str            LSu                           bra hästbete, markstörning torde gynna stipan

2006      0 str            Lsu

2007      noterad       LSu                          

 

Taraxacum decolorans   …………………………….…………..……..   kalkmaskros

Tillhör sektionen Palustria. Äldre belägg från 10 socknar. Inventeringen gav 7 nya lokaler i Falköping och Götene. Nu totalt 11 aktuella lokaler.

Götene, Österplana sn, 190 m NO om Nyängen      kalkfuktäng                       ---

2007      2 ex            JDa                           ny lokal

 

Götene, Österplana sn,  250 m SSV om Österplana kyrka                                 ---

2007      1ex             JDa                           ny lokal

 

Taraxacum litorale  .....………………………………………………….…..  liten kärrmaskros

Tillhör sektionen Celtica. 6 aktuella lokaler och sedd 1998-2000.

 

Taraxacum praestans   ……………………………………...…………...…….   kvällsmaskros

Tillhör sektionen Naevosa. 6 aktuella lokaler från 1998-2000.

 

Thymus pulegioides   ………………………………………….……………   stortimjan

12 aktuella lokaler från inventeringen, spridd i landskapet.

Skövde, N. Kyrketorp sn, Borgaberget, Hene                                         

2007      noterad       KAJ

 

Valerianella dentata   ………………………………………...………...……..   sommarklynne

Endast en aktuell lokal: Götene 1993.

 

Zostera angustifolia   …………………………………………..….………….   smal bandtång

Känd från 4 aktuella lokaler: alla Göteborg 1997 och 2002

 

Zostera noltii   ……………………………………………………………….   dvärgbandtång

Känd från 4 aktuella lokaler: alla Göteborg 1995 och 2003

 

 

MISSGYNNADE  --------  hotkategori  NT

 

 

Anemone sylvestris   ……………………………………………………………  tovsippa Senaste äldre fynd är från Mölndal 1948. Tre aktuella lokaler finns från Kinnekulle(2) och Skövde (1 ny). Dessa avser subspontana (?) förekomster i naturlig miljö.

Skövde, N.Kyrketorp sn, Skultorp, L.Hene           vägkant                          

2007      noterad       RGC, KAJ                             ny

 

Anthemis arvensis   ………………………………………………..………..   åkerkulla

749 aktuella lokaler sedan inventeringen. En ny lokal med 3 dellokaler.

Falköping, Bolum sn, backstugan vid Falköpingsvägen                              

2007      ca10 ex       KKj                          ny

 

Falköping, Bolum sn    dellokal av 6467736, 1371497                                

2007      ca 10 ex      KKj                          ny

 

 

Falköping, Bolum sn, dellokal av 6467736, 1371497                                  

2007 ca 10 ex           KKj                          ny

 

Falköping, Bolum sn, dellokal av 6467736, 1371497                                 

2007 ca 10 ex           KKj                          ny

 

 

Aphanes australis  ……………………………..……………………... småfruktig jungfrukam

En aktuell lokal. Senast sedd i Härryda, Hindås 2000.

 

Asperugo procumbens   ……………………….………………………………………. paddfot

Mycket sällsynt. 9 aktuella lokaler från inventeringen, sedd 1984-95.

 

Campanula cervicaria  ....................................................………...........................  skogsklocka

65 lokaler. Inventerad 2004. Spridd i hela landskapet med flest lokaler i norra delen.

 

Carex paleacea   ....……………………………………………….………………..   strandstarr

Endast 3 lokaler och senast kontrollerad i Göteborg, Askim sn 2006.

 

Carex vacillans   ……………………………………………………………………..    saltstarr

6 aktuella lokaler från inventeringen. En ny lokal Göteborg, Amundön 2006.

 

Cephalanthera rubra   ……………………………………………………………….  rödsyssla

En aktuell lokal: Karlsborg sn, Mölltorp 2004

 

Cosolida regalis  ………………………………………………………………..     riddarsporre

36 aktuella lokaler från inventeringen, främst Kinnekulle

 

Crassula aquatica  …………………………………………………………………     fyrling

11 aktuella lokaler från inventeringen.

.

Digitaria ischaemum  ……………………………………………………………    fingerhirs

Inga aktuella lokaler. Endast 3 äldre belägg från Mölndal och Göteborg.

 

Diphastriastrum  x zeilleri .....……………….……………….…………........  mellanlummer

Ursprunglig hybrid eller mellanform i lavtallskogar Göteborg (2), Vårgårda (1), Tibro, Töreboda, Karlsborg samt främst i Habo på Svedmon (Hökensåsområdet). 34 aktuella lokaler.

 

Epipogium aphyllum  ………………………………………...………………….....  skogsfru

4 lokaler: Partille (1), Ulricehamn (1), Skövde (1) och Laxå (1); 0 ex på samtliga lokaler 2005, då skogsfru var årets växt! Bör hållas under uppsikt årligen.

 

Festuca altissima   ……………………………………………………………    skogssvingel

38 aktuella lokaler från inventeringen, främst västra Vg och platåbergens branter. Senast noterad från Göteborg, Vitsippsdalen 2006.

 

 

Galium suecicum var. vestrogoticum  .............................……….........................  västgötamåra

SVERIGEANSVAR    Varieteten västgötamåra finns endast i Västergötland. Nominat-underarten var.  suecicum finns i ett begränsat område i södra Småland, norra Skåne och västra Blekinge. Västgötamåran är vanlig till mindre vanlig i ett mindre och begränsat område i nordvästra delen av landskapet. Av de 146 lokalerna förekommer de flesta i Götene kommun.  Skara, Mariestad och Skövde har flera lokaler.

 

Genista tinctoria ssp. tinctoria  ……………………………………………..    liten färgginst

98 aktuella lokaler från inventeringen, främst i Lyrestadstrakten.

 

Geranium bohemicum  ..........................................……………...............................  svedjenäva

19 lokaler, varav två nya lokaluppgifter från 2005.

 

Glaucium flavum  ……………………………………………………………     strandvallmo

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1879 (ev. 1943) och Vänersborg, Vargön 1958.

 

Gymnadenia odoratissima   ........................................................................   luktsporre

VÄSTGÖTAANSVAR   Ursprunglig i rikkärr och kalkfuktängar. Har försvunnit från ett par lokaler pga igenväxning. Äldre lokaler (2-3) finns i Falköping och Götene. Nu aktuell på endast 2 lokaler.

Falköping, Åsle sn, reservatet 200 m V om Kleven ( Svartarpskärret)               

2002      49 ex          LSu

2005      30 ex          LSu

2006      14 ex          LSu                           vass-slåtter strax före inventeringen             

2007      noterad       LSu

 

Falköping, Högstena sn, Prästängen i reservatet, SV om Skogastorp (Skogastorpskärret)                                                                                                                         

2002      74 ex          LSu        betesdjur saknas i reservatet !!! perfekt med bete efter slåttern

2005      105 ex        LSu

2006      128 ex        LSu

2007      noterad       LSu

 

Hypericum tetrapterum   .…………………………………………..……….. kärrjohannesört

2 lokaler: Lerum 1996 och Göteborg, Nylöse 2004

 

Inula ensifolia   ……………………………………………………………….     svärdkrissla

Inga aktuella lokaler. Endast en äldre uppgift från Götene, Österplana 1920.

 

Isolepis fluitans   …………………………………………………………………….   flytsäv

35 aktuella lokaler från inventeringen med uppgifter från 1980-90talen.

 

Juncus inflexus   ………………………………………………………………………  blåtåg

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1898 (Lundby, f.ö. i V. Frölunda och Nylöse).

 

Lavatera thuringiaca ssp. thuringiaca   …………………………….……………     gråmalva

Två aktuella lokaler: Mark 1981 och Hjo 2000.

 

Leonurus cardiaca   ....……………………………………….………………...........  hjärtstilla

41 lokaler: främst i Skaraborg

 

Limonium vulgare   ………………………………………………………..…………   marrisp

17 aktuella lokaler i Göteborgs skärgård från inventeringen.

 

Limosella aquatica  ........…………………………………………………......  ävjebrodd

Ursprunglig på dyig botten på stränder vid hav, sjö och å. Konkurrenssvag och specifikt fuktberoende. Under inventeringen noterades 33 lokaler. Nu totalt 35 lokaler, då en ny tillkom 2007.

Skövde, N. Kyrketorp sn, NO om Klagstorp, P4:s övningsområde                     

2006      noterad       RGC, KAJ

2007      riklig           RGC, KAJ     4 dellokaler i hjulspår: flerst. rikligt

 

Skövde, N. Kyrketorp sn, N om Lillesjön, P4:s övningsområde, fukt.lerslätt  

2006      noterad       RGC, KAJ

2007      noterad       RGC, KAJ

 

Götene, Medelplana sn, Bestorps NR, Glasbacken NV     betat alvar         

2007      20tal ex      RGC, KAJ                   ny lokal

 

Lithospermum officinale  …………………………………………………………..     stenfrö

21 aktuella lokaler från inventeringen.  Nu totalt 22 lokaler.

 

Lotus tenuis   ..............……………………………………...………….........    smal käringtand

2 lokaler

 

Lunaria rediviva   ……………………………………………………….…………    månviol

12 aktuella lokaler från inventeringen.

 

Lycopodiella inundata  ……………………………………………………...….  strandlummer

71 aktuella lokaler från inventeringen.

 

Lythrum portula   …………………………………………………………..………    rödlånke

105 aktuella lokaler från inventeringen.

 

Melampyrum cristatum   ………………………………………………..…………  korskovall

18 aktuella lokaler från inventeringen.

 

Pedicularis sylvatica   ......................................................................................................    granspira 273 lokaler, varav en ny lokal:

Borås, Borås, Osdal – Bråtområdet, f.d. I15:s övningsomr., 500 m S om Bråt*

2005      många ex    LEA

2006      många ex    LEA

2007      4-5000 ex   LEA

 

Härryda, Härryda sn, Buasjön                                                                

2007      noterad       CJo                           ny lokal                                                         

 

Pimpinella major   ………………………………………………………...……..   stor bockrot

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Mölndal 1947.

Poa remota   ………………………………………………………………………..      storgröe

9 aktuella lokaler från inventeringen.

 

Potamogeton friesii  …………………………………………………...…………….    uddnate

Tre aktuella lokaler från inventeringen: Falköping 1983 och 1993 samt Tidaholm 1996.

 

Raphanus raphanistrum  ...................................................................………............  åkerrättika

Mindre vanlig, mest i skogsbygderna. Gammal kulturföljeslagare i åkrar och trädgårdar. Missgynnas i det moderna jordbruket. Totalt 237 lokaler.

 

Rosa obtusifolia   ……………………………………………………………………..  flikros

Äldre belägg finns från 3 lokaler. En av dessa Gbg, Köpstadsö 2002 den enda aktuella.

 

Rubus muenteri .............................................................................  grönbladsbjörnbär

VÄSTGÖTAANSVAR   Troligen spontant invandrad. Finns närmast i Småland. i Oskarshamn, Döderhult och Fliseryd. Lokalen ifråga är den enda kända i västra Sverige, märkligt nog samma lokal som bergumsbjörnbär Rubus loehrii, som har sin enda svenska lokal här och syns vara spontant invandrad även den.

Göteborg, Bergum sn, ca 100 m S om Bergums kyrka                                      

2004      ca 5 ex        ELj

2005      ca 5 ex        ELj

2006      ca 5 ex        ELj

2007      ca 5 ex        ELj

 

Rubus norvegicus  ...........……………………….…………….………..........  västkustbjörnbär    

Ursprunglig i klippskrevor, strandsnår, bryn och på vägkanter på 12 lokaler (Vgfl s. 363) i Mölndal (1) och Göteborg (11 lokaler).

 

Rubus pruinosus  …………………………………………………..…………   hallonbjörnbär

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1957.

 

Rubus scissus  ……………………………………………………………………  nålbjörnbär

Endast en aktuell lokal i Mark, Älekulla 1988.

 

Saxifraga osloënsis   ………………………………………………..………….      hällebräcka

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Vänersborg 1944.

 

Sedum anglicum ...........................................................................……...........  engelsk fetknopp

15 aktuella lokaler är noterade.   

 

Senecio aquaticus  ……………………………………..……………………….    vattenstånds

65 aktuella lokaler från inventeringen t.o.m. 2002.

 

Setaria viridis ssp. viridis   …………………………………………………   kavelhirs

42 lokaler hittades vid inventeringen, främst i sydvästra Västergötland och på Falbygden. Totalt 43 aktuella lokaler.

Götene, Kinne-Vedum sn, 200 m SV om Stora Boagärdet                                 

2006      noterad       OJa                          

2007      10tal ex      OJa

Sparganium erectum ssp. neglectum   ………………………………………..   glansigelknopp

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1930.

 

Taraxacum duplidentifrons   ....................................................................   svarttandad maskros

Inga aktuella lokaler. Äldre belägg från 5 socknar.

 

Taraxacum maculigerum   ………………………….…………..………………   fläckmaskros

9 aktuella lokaler från inventeringen.

 

Taraxacum spectabile   ………………………………..………………………   atlantmaskros

4 aktuella lokaler från inventeringen.

 

Taxus baccata   ……………………………………….....…………...………………   idegran

Kvarståend, ibland förvildad. Noterad på 22 aktuella lokaler vid inventeringen.

 

Thesium alpinum   ……………………………………………………...…………..   spindelört

Endast en aktuell lokal: Herrljunga, N. Säm 1984.

 

Tragopogon dubius   .......................................................................…..................   stor haverrot

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1926.

 

Vicia dumetorum   ………………………………………...………………..……..   buskvicker

Två aktuella lokaler: Grästorp 1991 och Götene 2004.

 

Vicia villosa   …………………………..………………………………...……….   luddvicker

51 aktuella lokaler från inventeringen. En lokal kontrollerad 2007 (OJa)

 

 

ANTAL LOKALER FÖR RÖDLISTAN  

Fet stil = arten är ny / fått ny hotkategori, != höjts två kategorier, - = sänkts från tidigare kategori (en jämförelse från rödlistan år 2000)

 

hot

kat.

 

___

CR

vetenskapligt namn

 

 

____________________________

Acer campestre

svenskt namn

 

 

________________

naverlönn

aktuella lokaler

2007

_______

0 (8)

kontroll 2007

 

______

-

nyfynd 2007

 

_____

-

EN

Agrostemma githago

klätt

6

-

-

VU

CR

Aira caryophyllea

Ajuga genevensis

vittåtel

kritsuga

1

1

-

-

-

-

EN

Allium carinatum

rosenlök

4

1

-

EN!

A. senescens

kantlök

1

-

-

VU

Alyssum alyssoides

grådådra

41

1

-

VU

Anagallis minima

knutört

17

-

-

NT

VU

Anemone sylvestris

A. vernalis (Pulsatilla ver.)

tovsippa

mosippa

3

117

-

6

1

1

NT

Anthemis arvensis

åkerkulla

749

-

4

CR

A. cotula

kamomillkulla

2

-

-

VU

Anthriscus caucalis

taggkörvel

3

-

-

NT

Aphanes australis

småfruk.jungfrukam

1

-

-

CR

Apium graveolens

selleri  

2

-

-

EN

A. inundatum

krypfloka

2

-

-

EN

Arenaria gothica

kalknarv

10

1

-

EN

Arnoseris minima

klubbfibbla

1

1

-

NT

Asperugo procumbens

paddfot

9

-

-

VU-

Asplenium adianthum-nigrum

glansbräken

1

1

-

VU

A. adulterinum

brunbräken

1

-

-

EN

Atriplex laciniata

sandmålla

2

-

-

EN

A. pedunculata

saltmålla

1

-

-

RE

Avena strigosa

purrhavre

0

-

-

EN

Baldellia ranunculoides ssp repen.

revsvalting

13

7

-

EN

Bidens radiata

grönskära

43

7

-

VU-

Botrychium matricariifolium

rutlåsbräken

16

3

-

EN

B. simplex

dvärglåsbräken

0

-

-

VU

Bromopsis benekenii

strävlosta

18

-

-

EN

Bromus arvensis

renlosta

4

-

-

EN

B. commutatus

brinklosta

2

1

-

EN

B. racemosus

ängslosta

0

-

-

EN

B. secalinus

råglosta

12

-

-

RE

Camelina alyssum

lindådra

0

-

-

VU

C. microcarpa ssp. microcarpa

sanddådra

47

1

1

RE

C. sativa

oljedådra

4

-

-

NT

Campanula cervicaria

skogsklocka

65

-

-

EN

Cardamine parviflora

strandbräsma

54

-

-

VU

Carduus acanthoides

piggtistel

8

1

1

VU

Carex hartmanii

hartmanstarr

15

-

-

EN

C. maritima

bågstarr

2

1

-

NT

VU

C. paleacea

C. pulicaris

strandstarr

loppstarr

3

271

-

-

-

-

VU

C. punctata

prickstarr

8

1

-

NT

C. vacillans

saltstarr

6

-

-

VU

Catabrosa aquatica

källgräs

37

-

-

VU

Centaurium erythraea var. erythr.

flockarun

2

1

-

NT

Cephalanthera rubra

rödsyssla

1

-

-

EN

Chenopodium murale

gatmålla

3

1

-

RE

C. urbicum

bymålla

1

1

-

CR

C. vulvaria

stinkmålla

1

-

-

VU

Chimaphila umbellata

ryl

74

-

-

NT

Consolida regalis

riddarsporre

36

-

-

VU

Coronopus squamatus

kråkkrassing

15

3

1

NT

Crassula aquatica (Tillaea aq.)

fyrling

11

-

-

RE

Cuscuta epilinum

linsnärja

0

-

-

VU

C. epithymum

ljungsnärja

2

-

-

RE

Cyperus fuscus

dvärgag

1

1

-

VU

Deschampsia setacea

sjötåtel

3

-

-

VU

Dianthus armeria

knippnejlika

5

1

-

NT-

NT

Digitaria ischaemum

Diphasiastrum x zeilleri

fingerhirs

mellanlummer

0

34

-

-

-

-

VU

EN!

D. tristachyum (Lycopodium)

Draba nemorosa

cypresslummer

sanddraba

63

1

-

-

EN

Dracocephalum ruyschiana

drakblomma

70

45

1

EN

D. thymiflorum

rysk drakblomma

0

-

-

VU

Drymocallis rupestris

trollsmultron

243

1

1

VU

Elatine hexandra

skaftslamkrypa

16

-

-

VU

E. orthosperma

nordslamkrypa

0

-

-

NT

Epipogium aphyllum

skogsfru

4

-

-

EN

Eryngium maritimum

martorn

2

-

-

VU

Euphorbia exigua

småtörel

0

-

-

VU

Euphrasia micrantha

ljungögontröst

59

1

-

RE

E. rostkoviana ssp montana

ängsögontröst

0

-

-

EN

E. rostkoviana ssp rostkoviana

stor ögontröst

14

7

-

EN

Falcaria vulgaris

skärblad

2

-

-

NT

Festuca altissima

skogssvingel

38

-

-

EN

Filago vulgaris

klotullört

1

-

-

RE

Galium spurium ssp.spurium

linmåra

0

-

-

NT

G. suecicum var. vestrogoticum

västgötamåra

146

-

-

NT

Genista tinctoria ssp. tinctoria

liten färgginst

98

-

-

VU

Gentiana pneumonanthe

klockgentiana

156

2

-

EN

Gentianella campestris ssp. baltic.

kustgentiana

3

1

-

VU

G. campestris ssp.campestris

fältgentiana

61

-

-

NT

Geranium bohemicum

svedjenäva

19

-

-

EN

G.  lanuginosum

brandnäva

1

-

-

EN

G. palustre

kärrnäva

0

-

-

NT-

Glaucium flavum

strandvallmo

0

-

-

NT

Gymnadenia odoratissima

luktsporre

2

2

-

VU

Gymnocarpium robertianum

kalkbräken

10

2

-

EN!

Gypsophila muralis

grusnejlika

12

1

-

VU

Herminium monorchis

honungsblomster

16

11

-

VU

Holosteum umbellatum

fågelarv

1

1

-

EN

Hordeum secalinum

ängskorn

0

-

-

EN

Hypericum humifusum

dvärgjohannesört

2

2

-

EN

H. pulchrum

hedjohannesört

0

-

-

NT

H. tetrapterum

kärrjohannesört

2

-

-

EN

Hypochoeris glabra

åkerfibbla

2

-

-

CR

Ilex aquifolium

järnek

0

-

-

NT

Inula ensifolia

svärdkrissla

0

-

-

NT

Isolepis fluitans

flytsäv

35

-

-

EN

I. setacea

borstsäv

1

-

-

EN

Juncus capitatus

huvudtåg

0

-

-

NT

EN

J. inflexus

Kickxia elatine

blåtåg

spjutsporre

0

0

-

-

-

-

EN

Lappula squarrosa

piggfrö

1

-

-

VU

Lathyrus tuberosus

knölvial

21

-

-

NT-

Lavatera thuringiaca ssp. thuring.

gråmalva

2

-

-

VU

Leersia oryzoides

vildris

9

-

-

NT

Leonurus cardiaca

hjärtstilla

41

-

-

NT

Limonium vulgare

marrisp

17

-

-

NT

NT

Limosella aquatica

Lithospermum officinale

ävjebrodd

stenfrö

35

22

2

-

1

-

RE

Lolium remotum

linrepe

0

-

-

RE

L. temulentum

dårrepe

0

-

-

NT

Lotus tenuis

smal käringtand

2

-

-

NT-

Lunaria rediviva

månviol

12

-

-

EN

Luzula sylvatica

storfryle

3

1

-

NT

Lycopodiella inundata

strandlummer

71

-

-

NT

Lythrum portula

rödlånke

105

-

-

VU

Malva pusilla

vit kattost

17

1

-

EN

Marrubium vulgare

kransborre

1

-

-

EN

Medicago minima

sandlusern

1

-

-

NT

Melampyrum cristatum

korskovall

18

-

-

CR

Melilotus dentatus

strandsötväppling

0

-

-

EN

Mentha ´gracilis

ädelmynta

6

-

-

EN

Mertensia maritima

ostronört

0

-

-

VU

Microstylis monophyllus

knottblomster

1

1

-

EN

Misopates orontium

kalvnos

10

3

-

VU

Mulgedium quercinum

karlsösallet

1

-

-

EN

Nepeta cataria

kattmynta

11

2

-

VU

Neslia paniculata ssp. paniculata

korndådra

12

-

-

EN

Ornithopus perpusillus

dvärgserradella

2

1

-

EN

Orobanche elatior

klintsnyltrot

4

-

-

EN

O. reticulata

tistelsnyltrot

14

4

1

EN

Parapolis strigosa

ormax

0

-

-

NT

Pedicularis sylvatica

granspira

273

1

1

VU

Persicaria foliosa

ävjepilört

1

-

-

EN

Petrorhagia saxifraga

klippnejlika

1

-

-

VU

Phleum arenarium

sandtimotej

0

-

-

VU

Pilularia globulifera

klotgräs

11

-

-

NT

Pimpinella major

stor bockrot

0

-

-

NT

Poa remota

storgröe

9

-

-

VU

EN

Polygala comosa

Polystichum aculeatum

toppjungfrulin

uddbräken

6

1

-

1

-

-

EN

Potamogeton acutifolius

spetsnate

5

2

-

VU

P. compressus

bandnate

5

-

-

NT-

P. friesii

uddnate

3

-

-

EN

P. rutilus

styvnate

3

-

-

EN

P. trichoides

knölnate

15

4

-

VU

Potentilla anglica

revig blodrot

2

2

-

EN

Pseudorchis albida ssp albida

vityxne

13

13

-

RE

Pulicaria vulgaris

loppört

0

-

-

EN

Pulmonaria angustifolia 

smalbladig lungört

169

128

-

VU

Radiola linoides

dvärglin

127

-

-

VU

Ranunculus arvensis

åkerranunkel

1

-

-

NT

EN

Raphanus raphanistrum

Rhinanthus serotinus ssp apterus

åkerrättika

åkerskallra

237

3

-

1

-

-

CR

Rorippa microphylla

bäckfräne

0

-

-

EN

R. nasturtium-aquaticum

källfräne

0

-

-

EN

Rosa elliptica ssp inodora

västkustros

11

-

-

NT-

R. obtusifolia (tomentella)

flikros

1

-

-

CR

R. pimpinellifolia

pimpinellros

0 (32)

-

-

EN

EN

Rubus cyclomorphus

R. dissimulans

hjärtbjörnbär

bohusbjörnbär

6

1

-

-

-

-

VU

R. lagerbergii

filtbjörnbär

11

-

-

VU

R. lamprocaulus

naggbjörnbär

2

-

-

CR

R. loehrii

bergumsbjörnbär

1

1

-

NT-

R. muenteri

grönbladsbjörnbär

1

1

-

NT

NT

R. norvegicus

R. pruinosus

västkustbjörnbär

hallonbjörnbär

12

0

-

-

-

-

EN-

R. rosanthus

rosenbjörnbär

3

-

-

NT

R. scissus

nålbjörnbär

1

-

-

EN

Rumex conglomeratus

dikesskräppa

2

-

-

VU

Salix hastata ssp. vegeta

källblekvide

70

2

-

EN

Salvia pratensis

ängssalvia

1

-

-

EN

S. verticillata

kranssalvia

3

-

-

VU

Saxifraga hirculus

myrbräcka

2

2

-

NT

S. osloënsis

hällebräcka

0

-

-

EN-

Scandix pecten-veneris

nålkörvel

0

-

-

NT-

Sedum anglicum

engelsk fetknopp

15

-

-

NT-

Senecio aquaticus

vattenstånds

65

-

-

CR

S. erucifolius

flikstånds

0

-

-

NT

Setaria viridis ssp. viridis

kavelhirs

43

1

-

VU

Sherardia arvensis

åkermadd

4

1

-

RE

Solanum villosum ssp. miniatum

röd nattskatta

0

-

-

NT

Sparganium erectum ssp. neglect.

glansigelknopp

0

-

-

RE

Spergula arvensis ssp. maxima

jättespärgel

0

-

-

VU

Stachys arvensis

åkersyska

11

-

-

EN

S. officinalis

humlesuga

3

-

-

VU

Stipa pennata

fjädergräs

3

3

-

VU

Taraxacum decolorans

kalkmaskros

11

-

2

NT

T. duplidentifrons

svarttandad maskros

5

-

-

EN

T. egregium

smalfjäll. strandmaskros

0

-

-

EN

T. euryphyllum

bredskaft. fläckmaskros

10

-

-

EN-

T. larssonii

dalslandsmaskros

1

-

-

VU

T. litorale

liten kärrmaskros

6

-

-

NT

T. maculigerum

fläckmaskros

9

-

-

CR

VU

T. obtusilobum

T. praestans

fetmaskros

kvällsmaskros

1

6

1

-

-

-

EN

T. pseudosuecicum

sankmaskros

2

-

-

EN

T. ruberulum

skevmaskros

0

-

-

NT

T. spectabile

atlantmaskros

4

-

-

EN

T. vestrogothicum

västgötamaskros

4

-

-

NT

Taxus baccata

idegran

22

-

-

CR

Tephroceris palustris

kärrnocka

0

-

-

NT

Thesium alpinum

spindelört

1

-

-

VU

Thymus pulegioides

stortimjan

12

1

-

CR

Tilia platyphyllos

bohuslind

0 (5)

-

-

NT-

Tragopogon dubius

stor haverrot

0

-

-

VU

Valerianella dentata

sommarklynne

1

-

-

EN

Verbascum densiflorum

ölandskungsljus

0

-

-

EN

NT-

V. lychnitis

Vicia dumetorum

grenigt kungsljus

buskvicker

26

2

2

-

-

-

EN

V. pisiformis

ärtvicker

5

1

-

NT

V. villosa

luddvicker

51

1

-

EN

Vulpia bromoides

ekorrsvingel

1

-

-

VU

Zostera angustifolia

smal bandtång

4

-

-

VU

____

Z. noltii

____________________________

dvärgbandtång

____________________

4

____

-

____

-

____

 

                                                                                                               4654          297          16

 

 

LOKALSAMMANDRAG enl. hotkategori

Antal taxa                       aktuella lokaler        kontroll 2006             nya

RE   Försvunna        13  taxa  (3 aktuella) ......................     2                           2                      0

CR   Akut hotade    14          (7) ...................................    17                           2                      0

EN   Starkt hotade   77        (63) ...............................      619                       233                      2

VU   Sårbara            60        (57) ...............................    1686                         49                      7

NT   Missgynnade    55        (47) ...............................    2330                           8                      7

                                                                           ___________________________________________________________________________

                                                                                       4654                        297                    16

 

 

FLORAVÄKTARE  och  RAPPORTÖRER

 


 

ABo       Anders Bohlin, Trollhättan

ARS      Alf-Rune Sandberg, Fristad

BJa        Bertil Jannert, Falköping

CDa       Christina Dahlqvist, Hällekis

CJL        Carl-Johan Lidén, Vara

CJo        Christer Johansson, Mölnlycke

CLa       Christer Larsson, Stenstorp

ELj        Erik Ljungstrand, Askim

ESa        Enar Sahlin, Hindås

G       Gösta Börjeson, Habo

HGr       Helena Gralén, Jönköping

IBj         Ingvar Björhall, Partille

ICl         Ingvar Claesson, Blidsberg

IWä       Irene Wängvik, Alingsås

JAh        Jonas Ahnfelt, Göteborg

JDa        Johan Dahlberg, Göteborg

JoG        Jonas Grahn, Umeå

JöG        Jörgen Grahn, Mölndal

KAJ       Kurt-Anders Johansson, Skövde

KjH       Kjell Hansson, Gråbo

KKj       Karin Kjellberg, Skara

 

LAr        Lars Arvidsson, Göteborg

LEA      Leif-Eric Aronsson, Borås

LfA       Leif Andersson, Töreboda

LHe       Lars Hellman, Lindome

LSu        Lennart Sundh, Falköping

MTh       Magnus Thorell, Mullsjö

OJa        Olof Janson, Götene

PAA      Per-Arne Arulf, Falköping

PFl         Peter Flodin, Vänersborg

PLa        Peter Laudon, Varnhem

PSv        Peter Svensson, Hällekis

RGC      Rolf-Göran Carlsson, Skövde

SSv        Sören Svensson, Hisings Backa

UAx      Ulf Axelsson, Bohus

UBA      Ulla-Britt Andersson, Trollhättan

ÅBr       Åke Brun, Österby