FLORAVÄKTARVERKSAMHETEN

I VÄSTERGÖTLAND

 

 

Årsrapport 2008

Koordinater finns i den tryckta versionen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Västergötlands Botaniska Förening

Botaniska Föreningen i Göteborg

 

                                                                                                                                                                                                                         2009

 

FLORAVÄKTARRAPPORT  2008    
VÄSTERGÖTLANDS RÖDLISTADE  KÄRLVÄXTER

 

 

Rapporten följer Rödlistade arter i Sverige 2005 där samtliga i Västergötland uppgivna arter som redovisats som bofasta, tillfälliga, eventuellt bofasta/reproducerande och försvunna tagits med. Besökta lokaler 2008 redovisas inom ram. Arter som ej besökts under året finns också med i listan, så att man i någon mån ser status för arten samt senaste uppgift.

Samtliga lokaler t.o.m. 2004 finns i ÅRSRAPPORT 2004 (Calluna 2:2005).

Uppgifter som är nya sedan Västergötlands flora utkom är markerade med *.

                         

                          FÖRSVUNNA  ---------  hotkategori  RE

 

Avena strigosa   …………………………………………………….…………..   purrhavre

Inga aktuella lokaler. Senast sedd som åkerogräs i Hjo 1908 och på tipp i Göteborg 1956.

 

Camelina alyssum   …………………………………………….…….…………..   lindådra

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Mölndal 1940.

 

Camelina sativa   …………………………………………….....…….…………   oljedådra

Tidigare som åkerogräs och eventuellt odlad som oljeväxt. Tillfällig. Av de fyra senaste förekomsterna är tre från 1997 (Göteborg, Habo och Falköping) och en från 2005 (Lerum)

 

Chenopodium urbicum   ..................................……….................................................  bymålla

Sällsynt vid gårdar och tippar. 23 äldre lokaler fram till 1958. Endast en aktuell lokal, Göteborg, Angered sn, Gunnilse grusgrop, där sedd senast 2004 med 1 ex.

 

Cuscuta epilinum   ……………………………………………………...…………   linsnärja

Gammalt linogräs. Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Töreboda 1967.

 

Cyperus  fuscus.................................................................................................       dvärgag

Tillfällig. En aktuell lokal, Göteborg Nylöse sn, Alelyckan, VEABs trädgårdsmästeri, där sedd senast 2007. Lokalen nu förstörd. Föregående fynd från Göteborg 1941.

Göteborg Nylöse sn, Alelyckan, VEABs trädgårdsmästeri *                     

2006      1 ex            ELj           lokalen förstörd genom ombyggnad av trädgårdsmästeriet  

2007      1 ex            ELj

2008      0 ex            ELj           nu helt borta pga ytterligare byggnation  

 

Euphrasia rostkoviana ssp. montana   ……………….…...…………………   ängsögontröst

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Ulricehamn 1939.

 

Galium spurium ssp. spurium   .....................................................................................   linmåra

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Bollebygd 1967.

 

 

Lolium remotum   ……………………………………………………….…………..   linrepe

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Mölndal 1948.

 

Lolium temulentum   ..............................................................…………........................   dårrepe

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1955.

 

Pulicaria vulgaris   ………………………………………………..….……………   loppört

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg i mitten av 1800-talet.

 

Solanum villosum ssp. miniatum   .............................………..............................   röd nattskatta

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1951.

 

Spergula arvensis ssp. maxima   …………………………………..…………..   jättespärgel

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Ulricehamn 1924.

 

 

                         

                          AKUT HOTADE  ---------  hotkategori  CR

 

Acer campestre   ………………………………………………...…………...…….naverlönn

Kvarstående och förvildad på 8 lokaler främst i Göteborgstrakten. F.ö. inga aktuella lokaler.

 

Ajuga genevensis   ………………………………………………………………..   kritsuga

Tillfällig eller odlad. Förvildad. Senast sedd i Änggårdsbergen, Fässbergs sn 2006.

 

Anthemis cotula   ......................................................………..............................  kamomillkulla

Gammal kulturföljeslagare på kväverik mark. Senast sedd i Göteborg på 2 lokaler: Askim 1992 och V. Frölunda 2003.

 

Apium graveolens  ........................................……............................................................  selleri

Tillfällig på ruderatmark i Göteborgstrakten: Lundby 2000 och Angered 2001.

 

Chenopodium vulvaria   ………………..……………………………...………..   stinkmålla

Tillfällig på ruderatmark. Sedd 1958 på 2 lokaler: Ale och Vänersborg. Endast en aktuell lokal: senast sedd i Mölndal, Kikås soptipp 2005.

 

Ilex aquifolium  …………………………………………………….………………..   järnek

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1960.

 

Melilotus dentatus  .…………………………………...……………………   strandsötväppling

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1933.

 

Rorippa microphylla   …………………………………………...………………   bäckfräne

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1955.

 

Rosa pimpinellifolia   ……………………………………...………………….   pimpinellros

Endast kvarstående prydnadsbuskar noterade från 32 lokaler (Vgfl. s. 358).

 

 

Rubus loehrii…………………………………………………………bergumsbjörnbär

SVERIGEANSVAR    Detta är artens enda växtplats i Norden! Närmaste förekomst är i södra Tyskland. Den anses vara spontant invandrad till denna lokal. Se SBT 101, 2:2007

Göteborg, Bergum sn, nära kyrkan                                                           

2006      5 ex            ELj

2007      5 ex            ELj

2008      5 ex            ELj

 

Senecio erucifolius   …………………………………...…………….…………..   flikstånds

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1905.

 

Taraxacum obtusilobum   ............................................................................  fetmaskros

SVERIGEANSVAR     Enda kända kvarvarande lokal i Sverige (och i hela världen)! Arten är den enda kända normalsexuella Taraxacum-arten i Norden, och har länge ansetts vara utrotad genom att locus classicus förstördes genom anläggande av en spårvagnsvändplats vid Långedrag. Den finns dock kvar(?) på en annan, gammal lokal i Änggården. Den hotas dock av rensning och gräsklippning! Se SBT 101, 2:2007

Från och med 2008 har de gräsytor där fetmaskrosen tidigare vuxit skyddats av kommunen på ett föredömligt sätt genom en försiktig, låg stängsling och ett intresseväckande anslag om artens förekomst och betydelse. Dock kunde man inte återfinna maskrosen 2008 inom den skyddade platsen. En möjlig hybrid noterades i grannskapet.  

Göteborg, Göteborg, Änggården vid Storängsgatan*                                

1995      20 ex          ELj

1996      15 ex          ELj

1997      ca 5 ex        ELj

1998      ca 6 ex        ELj

1999      3 ex            ELj

2000      3 ex            ELj

2001      4 ex            ELj

2002      2 ex            ELj

2003      2 ex            ELj

2004      1 ex            ELj

2005      0 ex            ELj           tidig gräsklippning omöjliggjorde identifiering

2006      0 ex            ELj           nerklippt

2007      0 ex            ELj           nerklippt, 2008 kommer platsen att skyddas

2008      0 ex            ELj           lokalen ”skyddad”, möjlig hybrid noterades

 

Tephroceris palustris   ……………………………………………...……..…….   kärrnocka

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Falköping 1919.

 

Tilia platyphyllos ………………………………………………....…………     bohuslind

Troligen mest kvarstående prydnadsträd på 6 lokaler. Föregående notering från Skara, N. Ving 2006.  Inhemsk i norra Bohuslän.

Göteborg, Askim sn, Askims skyttebana*        skräpplats                        

2007      1 ex            ANi m.fl.                  rapporterad 2008

 

                     

 

                         

 

                          STARKT HOTADE   --------  hotkategori  EN

 

Agrostemma githago   …………………………………………..…….………………   klätt Gammalt åkerogräs. 6 aktuella lokaler, som senast sågs under florainventeringen.

 

Allium carinatum   .............................................................................................   rosenlök

Trolig inkomling med gräsfrö eller odlad som prydnadsväxt. Totalt 4 lokaler ( Göteborg, Gjutegården fr.1995 och Järkholmen fr.1998, Borås, Ljushult fr.1999, Trollhättan, N. Björke fr. 1998). Tidigare VU

Göteborg, Askim sn, sydspetsen av Järkholmen        naturlig gräsmark    

2006      403 ex        ELj

2007      795 ex        ELj

2008        90 ex        ELj                           dåligt pga torkan

 

Trollhättan, N. Björke sn, 300 m NV om Högarna      torpgrund               

1998      invent.        ABo

2008      ca 150 ex    UBA

 

Allium senescens   ………………………………………………………...………..   kantlök

Ursprunglig i torr gräsmark. Senast sedd i Västra Frölunda 1994.

 

Apium inundatum  …………………………………………………...…………..   krypfloka

Tillfällig. Två aktuella lokaler. Senast sedd i Svenljunga, Ängasjön 1993 och Falköping, Hornborgasjön 1998.

 

Arenaria gothica.................................................…..............................  kalknarv

VÄSTGÖTAANSVAR   Tidigare VU. Finns närmast på Gotland. Ganska vanlig på Kinnekulles östsida, sällsynt på den västra. Kalknarven kan variera kraftigt i antal exemplar liksom antal lokaler. De flesta har ej kontrollerats sedan 1980-talet. 10 lokaler noterade.

Götene, Österplana sn, S om Österplana kyrka                                    

1985      inventerad  VgFl

2007      noterad       JDa

2008      noterad       OJa

 

Götene, Österplana sn, 150 m SSO om Björneberg                             

1998      10tals ex     OJa

2004      fåtal ex       OJa

2008      noterad       Oja

 

Arnoseris minima   ........................................................................................  klubbfibbla

Gammal inkomling på sandig åkermark. Tidigare på ett 15-tal lokaler i södra Västergötland och Hjo. Endast en aktuell lokal vars förekomst varit mycket variabel. OBS! 2007 visade den sig med 3 ex på lokalen efter tre års bortovaro, vilket felaktigt angavs i förra rapporten. Tyvärr var den åter borta senaste inventeringen. Tidigare VU.

Habo, Habo sn, 200 m ONO om Fiskebäcks kapell       sandig åkerkant   

2006      0 ex            MTh

2007      3 ex            MTh

2008      0 ex            MTh

 

Atriplex laciniata ..............................…………...........................................…........    sandmålla

Obeständig inkomling på sandiga havsstränder. Två aktuella lokaler. Sällsynt i Göteborgstrakten med fynd från Askim, Amundön 1979 och Askim, Långa Skär 1989.

 

Atriplex pedunculata   ......................……..........................………….........................  saltmålla

Ursprunglig på havsstrandängar. En aktuell lokal. Senast sedd Göteborg, Askim sn, Amundön 2003

 

 

Baldellia repens  .............................................................................................  revsvalting

VÄSTGÖTAANSVAR.  Populationerna i sjön Anten utgör en viktig del av artens svenska utbredning. Den förekommer även Småland och Blekinge. 2005 hade revsvaltingen ett dåligt år. Högt vattenstånd under hela vegetationsperioden missgynnade den. 2006 var ett mer normalt år med blomning på flera lokaler. 2007 var vattenståndet återigen mycket högt hela sommaren. Några få exemplar på endast en lokal (6) kunde noteras. Viss återhämtning 2008.

Revsvaltingen vill ha öppna, konkurrenssvaga stränder. Vassar och förbuskning håller dessutom på att konkurrera ut den. Totalt 13 lokaler.

 

Alingsås, Långared sn,  Holmängen (3)                                                           

2004      0 ex            IWä

2005      5-10 ex       IWä          (i skreva i berghällen) + några småplantor i vattenbrynet

2006      10 ex          IWä

2007      0 ex            IWä

2008      2 ex            IWä           småplantor i vattnet utefter vassen

 

Alingsås, Långared sn,  Rus-Greshallen (4)                                                       

2004        0 ex          IWä

2005      10-tal ex     IWä                          i strandkanten vid bryggan; f.ö. igenvuxet

2006      2+3 m²       IWä

2007        0 ex          IWä

2008      23 ex          IWä                          2 ruggar med småplantor

 

Alingsås, Långared sn,  Sjötorp (5)          "Olssons"                                        

2004      0 ex            IWä                          vid Sundells inget

2005      0 ex            IWä                          igenvuxet; används ej längre som bad- och båtplats.

                                                                  vid Sundells 0 ex

2006      0+25 ex      IWä                          igenvuxet    dellokalen ”Sundells” med 25 blom. ex

2007      0 ex            IWä.

2008      ---               ---

 

Alingsås, Långared sn,  Loviken, N om Sågen  (=Sjötorps mad)  (6)                

2004      enstaka       IWä                          åt diket till; lite småpl. i vattenbrynet; dåligt betat

2005      0 ex            IWä

2006      150 ex!       IWä                          torrlagd sjöbotten

2007      enstaka       IWä                          ”några söndersparkade småplantor i vattenbrynet”

2008      4 ex            IWä                          många småplantor, maden betad

 

Alingsås, Långared sn,  Nytorp-Attholmen, Tegelkärr (7)                              

2004      0 ex            IWä                          Loo badstrand börjar växa igen

2005      0 ex            IWä                          Loo badstrand

2006      ---

2007      0 ex            IWä

2008      2 ex + ¾m² IWä                          intill sjöstugans tomt

 

Alingsås, Långared sn, Hällnäsviken (8). ny etablering vid en nygrävd slänt.  

2004       minst 1 m2 IWä                          blommade hela juli och aug.

2005      25 tal ex     IWä                          mln brygga(båthus) o buskage vid Melkers, spridda

2006      50-100 ex   IWä

2007      0 ex            IWä

2008      rikligt         IWä

 

 

Bidens radiata  ..................................................................................................  grönskära

Troligen ursprunglig vid Vänern på blöt strandmark. Ett stort antal äldre belägg finns från Vänersborg samt vardera ett från Habo och Lidköping. Kan vid gynnsamma tillfällen uppträda i stor mängd, ettårig och konkurrenssvag med en långlivad fröreserv. 27 lokaler var kända 2003. Ett otroligt grönskäreår 2006, då arten fullkomligt exploderade! 43 lokaler är nu aktuella: Skara 3, Falköping 6, Habo 5, Vänersborg 21, Grästorp 2 och Lidköping 6 lokaler. 

Se artikel i Calluna 24(1) 2007 s. 12-17.

Skara, Bjärka sn, Trandansen  (wp 53)*                                                     

2006      10 000 ex   KKj

2007      10 000 ex   OJa

2008      10 000 ex   KKj                                        

 

Skara, Bjärka sn, Flians utlopp, Borängen  (wp 7) *                                  

2006      1000 ex      KKj

2007      riklig           KKj                          minskat 2007 pga bete

2008      1000 ex      KKj                                        

 

Falköping, Bjurum sn, Vadboden  (wp 86)*                                              

2006      >100 000 ex !    KKj

2007      ca 100 000 ex    KKj

2008      ca 100 000 ex   KKj, OJa                           

 

Botrychium simplex   ………………………………………………..……..   dvärglåsbräken

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Skövde 1902.

 

Bromus arvensis  ……………………………………………...……………….…..   renlosta

Ej kontrollerad på senare tid. Senast sedd på 4 lokaler: Skara 1977, Svenljunga 1981, Hjo 1984 och Vänersborg 2002.

 

Bromus commutatus  ..........................................................................………...........  brinklosta

Endast 2 lokaler: Senast sedd i V.Frölunda 2001 och Götene 2006.               

 

Bromus racemosus   ……………………………..………………………………   ängslosta

Ursprunglig slåtterängsart. Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg, Lundby 1955.

Bromus secalinus   ………………………………..………………………………   råglosta

Totalt 12 lokaler. Senast sedd under florainventeringen i Tranemo 1995, Ulricehamn 1995, Falköping 1990, Skara 1989, Skövde 1991, Trollhättan 1995, Vänersborg 1997, Lidköping 1993 och Götene 1987-99.

 

Cardamine  parviflora  ......................... ....................................………...............  strandbräsma

Tidigare VU. 54 lokaler aktuella. Senast kontrollerad 2006 (karta Vgfl s. 313).                          

Carex maritima……………..........…………………….....………………………….    bågstarr

Endast 2 aktuella lokaler på Galterö. Noterad senast 2007 (LHe) på ena lokalen. Ca 13 äldre lokaler finns även. Arten är hårt trängd av igenväxning.

 

Chenopodium murale   …………………………………………………….   gatmålla

Gammal inkomling. Endast 3 kända lokaler:Götene 2 lokaler från 1997 och Lidköping 1997.

Götene, Medelplana sn, Hällekis                                                                   

2006      rikligt         OJa

2007      rikligt         OJa

2008      100tals ex   OJa

 

Draba nemorosa   …………………………………..…………………………   sanddraba

Endast en aktuell lokal som noterades under inventeringen: Svenljunga 1985

 

Dracocephalum ruyschiana  ...................................................................  drakblomma

VÄSTGÖTAANSVAR  Tidigare VU.  Denna typiska stäppängsart har många lokaler i naturreservat, främst på Falbygden, några i Ätradalen och en på Kinnekulle. Äldre uppgifter finns från ca 45 lokaler i Ulricehamn, Falköping och Tidaholm. Totalt är 70 lokaler aktuella 2008, varav Ätradalen med Ulricehamn har 28 lokaler, Falbygden med Falköping 40 lokaler och Götene 2 lokaler.

 

Dracocephalum thymiflorum   ……………………………...………...…   rysk drakblomma

Tillfällig som vallfröförorening. Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1963.

 

Eryngium maritimum ...........................................................................………............... martorn

Ursprunglig på sandiga stränder. Äldre uppgifter finns från Vrångö, Donsö, Vinga och Askim. Endast 2 aktuella lokaler (Göteborg, Vrångö).

 

Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana   ..........................................  stor ögontröst

VÄSTGÖTAANSVAR   Ursprunglig i naturlig gräsmark i kalkfuktängar och i rikkärr. Kräver kontinuerlig hävd. Mycket sällsynt på Falbygden och i Skåne. 2008 besöktes lokalerna i mitten av juli. Totalt finns 14 lokaler, 13 i Falköping samt 1 lokal i Tidaholm.

Falköping, Vistorp sn, 200 m NO om Brunnsgården (1, PAAs lokalnr) fuktäng 

2006      54 ex          PAA

2007      78 ex          PAA

2008      40 ex          PAA

 

Falköping, Slöta sn, 300 m SV om Stommen (2)   betesmark                      

2006      21 ex          PAA

2007      12 ex          PAA

2008        6 ex          PAA

 

Falköping, Karleby sn, 1 km SO om Leaby (3)   fuktäng                               

 

2006      540 ex        PAA

2007      675 ex        PAA

2008        72 ex        PAA                        

 

Falköping, Mularp sn, 200 m SO om Kullagärdet (7)   fuktäng                    

2006      100 ex        PAA

2007      250 ex        PAA

2008        10 ex        PAA

 

Falköping, Södra Kyrketorp sn, 200 m NV om Abrahamsgården (12) naturbete

2006      0 ex            PAA

2007      ---               ---

2008      ---               ---

 

Falköping, Högstena sn, 600 m SV om kyrkan (13)   fuktäng                      

2006      630 ex        PAA

2007      470 ex        PAA

2008      100 ex        PAA

             

Falköping, Högstena sn, reservatet, SV om Skogastorp  (11)   fuktäng        

2006      allmän        PAA

2007      allmän        PAA

2008      allmän        PAA                        

 

Tidaholm, Dimbo sn, N om Dammbo (8)   fuktäng i betesmark                   

2006      29 ex          PAA

2007      64 ex          PAA

2008      60 ex          PAA                                                                                 

 

Falköping, Södra Kyrketorp sn, 300 m VSV om Strängagården (9)   fuktäng   

2006      0 ex            PAA

2007      ---               ---

2008      ---               ---

 

Falköping, S. Kyrketorp sn, S. Pösan, 300 m Ö om Systrakvarn (10) fuktäng  

2006      0 ex            PAA

2007      ---               ---

2008      ---               ---

 

Falcaria vulgaris   ......................................................................……….....................   skärblad

Uppgiven på två lokaler: Göteborgslokalen borta sedan 1995. Ursprungslokalen i Skövde, Lerdala noterades senast 2000 med 3 ex, därefter årligen besökt och ej återfunnen. Även den lokalen är troligen helt borta (KAJ).

 

Filago vulgaris   ……………………………………………….…….……..……   klotullört

Tillfällig. En aktuell lokal. Senast sedd i Borås 2000.

 

Gentianella  baltica ......................................................................................kustgentiana

3 aktuella lokaler i Göteborgsområdet: Vrångö, Galterö och Nya Varvet.      

Göteborg, Styrsö sn, Galterö, SSV om Sundholmsvikens sydände               

2006      4 ex            LHe

2007      noterad       LHe

2008      0 ex            LHe

 

Geranium lanuginosum  ………………………………………………..….……   brandnäva

Ursprunglig på skogsbrandfält. Endast en sentida lokal. Senast sedd i Trollhättan 1995.

 

Geranium palustre   ………………………………………………...……...……..   kärrnäva

Ursprunglig i fuktiga slåtterkärr. Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Mölndal 1951.

 

Gypsophila muralis ..................................................………...................…...............grusnejlika

Tillfällig och konkurrenssvag, ofta på störd mark. 12 lokaler är aktuella.  Senast sedd i Gunnilse grustag, Angered sn, Göteborg 2005.

             

Hordeum secalinum   …………………………………………….………………….   ängskorn

Tillfällig. Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1950.

 

Hypericum humifusum  ..................................................................  dvärgjohannesört

Växer i gles, gammal vall. Endast 2 lokaler.

Mariestad, Torsö sn, V om Runntorp                                                         

2006      ca 10 pl      UBA

2007      18 plantor   UBA                         5-6 stänglar på varje planta             

2008      11 plantor   UBA                         6-7 stänglar på varje planta             

 

Mariestad, Torsö sn, Runntorps tomt*                                                         

2006      ca 20 ex      UBA

2007      ca 20 ex      UBA

2008      ca 20 ex      UBA

 

Hypericum pulchrum   ……………………...………………………...……   hedjohannesört

Ursprunglig på magra ljunghedar. Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1928.

 

Hypochoeris glabra   …………………………………...…………………….…   åkerfibbla

Gammal åkerväxt. Endast 2 lokaler från florainventeringen: Vänersborg 1984 och Vara 1995.

 

Isolepis setacea  ......................................................................................…….............   borstsäv

Ursprunglig på dyiga, sandiga stränder av sjöar och åar. Konkurrenssvag, störnings- och betesgynnad. Äldre uppgifter från 23 lokaler: Mark, Göteborg, Borås, Ale, Alingsås, Herrljunga och Karlsborg. Återupptäckt för Västergötland i Mark, Sätila sn, Lygnerns östra strand 2005 med 1000-tals ex. Endast en aktuell lokal.

 

Juncus capitatus   …………………………………………………...……………   huvudtåg

Ursprunglig(?) på sandiga Vänerstränder. Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Mariestad 1897.

 

Kicksia elatine   …………………………………………...…...……………….   spjutsporre

Tillfällig och sydlig. Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Vänersborg 1958.

 

Lappula squarrosa   ………………………………………………..…...………….   piggfrö

Tillfällig. 37 äldre lokaler. En aktuell lokal. Senast sedd i Borås 1997.

 

Luzula sylvatica   ................................................................................................   storfryle

Tillfällig inkomling, oftast med gräsfrö. 3 aktuella lokaler.

Göteborg, Göteborg,  SO om entrén till Botaniska Trädgården    (ej odlad!)  

2006      ca 20 ex      ELj

2007      ca 20 ex      ELj

2008      ca 20 ex      ELj

 

Marrubium vulgare   .........................................................………...........................   kransborre

Endast en aktuell lokal: Göteborg, Kronhusträdgården 2004. Känd från ett 30-tal äldre lokaler. Senast från Mölndal 1948.

 

Medicago minima   ……………………………………………….……………..   sandlusern

5 äldre lokaler från Västergötland. En lokal hittades under inventeringen i Svenljunga 1982.

 

Mentha ×gracilis   ……………………………………………...………...……..   ädelmynta

Sex nyligen kända lokaler: Mölndal 1999, Göteborg 1995 och 2002, Ale 2000, Skara 1998 och Hjo 1999.

 

Mertensia maritima   …………………………………….……………………….   ostronört

Ursprunglig, nordlig på havsstränder. Inga aktuella lokaler. Senast i Göteborg, Vinga 1892.

 

 

Misopates orontium   ........................................................................................      kalvnos

Gammal vägkants-och åkerogräs, dock sällsynt och ibland tillfällig. 10 lokaler

Göteborg, Askim sn, Järkholmen                                                                   

2005      1 ex            ELj

2006      0 ex            ELj

2007      0 ex            ELj

2008      0 ex            ELj

 

Göteborg, Lundby sn, Eriksberg, 700 m SSV Lundby kyrka                       

2006      2 ex            ELj

2007      13 ex          ELj

2008      8 ex            ELj

 

Borås, Borås, Yxhammarsgatan                                                                      

2006      50-100ex    LEA

2007      ca 50tal ex  LEA

2008      200 ex        LEA                         först 40 ex, som efter grävning ökade till 200 ex!

 

Nepeta cataria   ................................................................................................   kattmynta

Tidig inkomling. Ofta kortlivad i störd mark. 11 aktuella lokaler.

Skara,Varnhem sn, 250 m SO om kyrkan                                                    

2006      noterad       PLa

2007      10tal ex      PLa

2008      2 ex            PLa

 

Ornithopus perpusillus  ........................................................................ dvärgserradella

Tillfällig. Endast 2 lokaler: Habo-lokalen kontrollerades inte 2006 och 2007, men finns kvar.

Skövde, Skövde, SV om Segerstorp, P4 övningsfält*  sandfält (uppgiven 2005) 64733, 13865

2006      20 m2             RGC, KAJ

2007      ca 20 m2     RGC, KAJ               under svag spridning

2008      ca 20 m2     RGC, KAJ

 

Orobanche elatior  ..........................................................................………...........  klintsnyltrot

Tillfällig, troligen insådd på Kinnekulle på 4 lokaler. Parasiterar på Centaurea scabiosa.

 

Orobanche reticulata  ................................................................................  tistelsnyltrot

VÄSTGÖTAANSVAR    Ursprunglig i fuktiga till friska, naturliga gräsmarker och skogsbryn. Parasiterar på olika Cirsium-arter och främst på brudborste. En mycket sällsynt art som förekommer närmast i Skåne. Äldre belägg finns från Falköping (Mösseberg) samt som odlad och kvarstående i Borås och Tidaholm. Totalt finns 14 aktuella lokaler.

Falköping, Kinneved sn, 500 m NNO om Mönarp                                

2006      18 ex          JöG, JoG                  backen 1 + grustäckten 12 + S-sluttningen 5 ex

2007      18 ex          JöG, JoG                  + 1 ex nära korsningen

2008      13 ex          JöG, JoG

 

Falköping, Karleby sn, reservatet vid Ållebergs änne                              

2006      59 ex          LSu

2007      41 ex          LSu

2008      13 ex          JöG, JoG

 

Falköping, Friggeråker sn, Mössebergsparken    (den klassiska lokalen)  

2006      219 ex        JöG, JoG

2007      257 ex        JöG, JoG        ”varav hela 93 nere vid huset med tulpanträdet”

2008        34 ex        JöG, JoG        hela parken slagen! Nedre delen av parken gav 34 ex

 

Götene, Medelplana sn, Törnsäter, 300 m S  Björneberg (Björnebergsängarna) 64983, 13622

2006      20 ex          LSu                   dellokal: 250 m OSO därom, betesmark 31 ex 2006 LSu

2007        7 ex          LSu

2008      30tal ex      OJa

 

Parapolis strigosa   ……………………………………………………...…………..   ormax

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1863.

 

Petrorhagia saxifraga  ………………………………………………...………   klippnejlika

En aktuell lokal. Senast sedd i Borås 1984.

 

Polystichum aculeatum   .............................................................................   uddbräken

Sällsynt på fuktig, skuggig, kalk- och mullrik mark. En aktuell lokal.

Götene, Västerplana sn, 410 m NNV om Ekesbacke *                                   

2006      --                --

2007      1 ex            RGC

2008      1 ex            OJa

 

Potamogeton acutifolius  .................................................................................  spetsnate

Mycket sällsynt i näringsrikt, kalkpåverkat vatten. Förekommer på 6 lokaler.  Tidigare VU.

Mariestad, Torsö sn, 1080m VNV Torsö k:a, kanal mln Torsö o Fågelö* 

2007      noterad       OJa                          

2008      >10 m²       OJa                           ny lokal rapporterad 2008, monokultur

 

Potamogeton rutilus   ………………………………………………….…………..   styvnate Mycket sällsynt, men troligen förbisedd. Sedd under florainventeringen: Lilla Edet 2 lokaler 1989-90 och Falköping 1999. Totalt 3 aktuella lokaler.

 

Potamogeton trichoides   .................................................................................... knölnate

SVERIGEANSVAR  Ursprunglig. Växer i stillastående till svagt strömmande näringsrikt vatten. Många äldre belägg finns från Göteborg. Efter en period under 1950-70-talen, då kunskapen om arten nästan var obefintlig, började efterforskningar göras. Arten är i Sverige mycket sällsynt, funnen på 7 lokaler i Skåne och 15 i Göteborgsområdet. På Skånelokalernas sista förekomst är den nyckfull.  Göteborgsförekomsterna torde nu vara landets enda säkra. Under 2007 har rensnings- och grävnings-arbeten utförts inom Möndal och Göteborg vilka torde ha stört arten i Mölndalsån (se rapport 2006). Lokalerna i Lundby sn tycks oförändrade. 15 aktuella lokaler.

Göteborg,  Göteborg och Lundby sn, Kvillebäckskanalen (4)                    

2006      få ex           ELj                           ”mycket sparsamt”

2007      0 ex            ELj

2008      0 ex            ELj

 

Göteborg, Göteborg och Lundby sn, Kvillebäcken, Backaplan (3)              

2006      1000-tals    ELj                           konstant förekomst

2007      1000-tals    ELj

2008      1000-tals    ELj

 

Göteborg, Lundby sn, Vågmästaregatan*  dellokal av "Backaplan (3)"       

2006      100-tals      ELj                           förekomsten har gått tillbaka

2007      100-tals      ELj

2008      ---               ---

 

Göteborg, Lundby sn, Herkulesgatan*    dellokal av "Backaplan (3)"          

2006      0 ex            ELj                           förekomsten har gått tillbaka

2007      0 ex            ELj

2008      ---               ---

 

Pseudorchis albida ...................................................................................………..................  vityxne

VÄSTGÖTAANSVAR    Tidigare VU. Ursprunglig i hedartade betesmarker, slåtterängar och ängsrester. Kräver ljus, slåtter och måttligt bete. Hotas av igenväxning, alltför intensivt bete. Äldre uppgifter finns från ca 50 lokaler. Nu totalt 13 lokaler. 2 lokaler (Bollebygd) torde vara utgångna, men en ny i Tranemo har tillkommit! 2007 kontrollerades alla 13 lokalerna med 109 exemplar. Liksom 2007 har en viss minskning har skett 2008. På 11 undersökta lokaler noterades 82 exemplar av vityxne. På 2 lokaler har den ökat och på 2 lokaler har den återkommit men minskat kraftigt på 2 lokaler. (ICl)

 

 

 

Pulmonaria angustifolia  .............................................................  smalbladig lungört

VÄSTGÖTAANSVAR    Tidigare VU. Under inventeringen från 1985 registerades  123 lokaler som var väl samlade på Falbygden och i Ätradalen. Vid en riktad inventering av arten hittades 154 lokaler 1998 (LSu). Vid en inventering 2004 (LSu) nyrapporterades 15 lokaler: Ätradalen 4 och Falbygden 11 lokaler. Totalt finns 169 lokaler som är aktuella (2008), fördelade på Ätradalen med Ulricehamn 49 lokaler och Falbygden med Falköping, Tidahlom, Skövde och Skara 120 lokaler. Ej inventerad 2006. Efter inventeringen 2007 då Ätradalen kontrollerats på 40 lokaler och Falbygden 88 lokaler kunde konstateras att lokalantalet är stabilt men individantalet har ökat sedan 1988 med ca 18% (LSu). Ej inventerad 2008.

 

 

Rhinanthus serotinus var. apterus                                                         ............................................................åkerskallra

Funnen i en viltåker i Karlsborg, på en åkerkant i Herrljunga och en lokal i Borås: 3 lokaler.

Borås, Fristad sn, Mölarps ö*                                                                   

2006      100tals ex   ARS

2007      140 ex        ARS

2008      0 ex !          ARS

 

Rorippa nasturtium-aquaticum   …………………………………….……………   källfräne Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Vänersborg 1938.

 

Rosa elliptica  ssp. inodora      (VU)  EN ................................................  västkustros

Ursprunglig i betesmarker och gles hällmarkstallskog. Hotas av beskuggning och igenväxning. Förekommer främst i Bohuslän (flera lokaler) och Halland (ca ett 40tal lokaler) samt i Skåne och Danmark. Äldre uppgifter från 3 lokaler i Mark. Växer på nordsidan av sjön Lygnern på 12 ställen. 12 lokaler är aktuella.

Mark, Sätila sn, 300 m SSV om Ramhulta/ SO om Högeås*     i brant     

1996      3 ex            JKu

2004      3 ex            JKu

2008      6 ex            JKu                           2ex dm-höga + 2ex >1,5m + 2ex >1m (10m österut)

 

Mark, Sätila sn, 200 m S om Ramhulta/Ö om Högeås       ekskog           

1996      1 ex            JKu

2008      2 ex            JKu                           2 buskar >1,5m i skuggig, gles ekskog

 

Mark, Sätila sn, 200 m SO om stenbrott, brant vid fallet                          

1996      1 ex            JKu

2004      1 ex            JKu

2008      1 ex            JKu                           stor buske i snår med Rosa canina

 

Mark, Sätila sn, 500 Ö om stenbrott               ekskog                                

1996      2 ex            JKu

2005      2 ex            JKu

2008      7 ex            JKu                           de flesta små i rik rasbrant m Orig vul o Rosa can

 

Mark, Sätila sn, vid nedlagt stenbrott*                                                       

2008      1 ex            JKu                           ny, ett kraftigt fertil ex, dock i skuggigt läge

 

Mark, Sätila sn, NO om fallet*                                                                  

2008      1 ex            JKu                           ny, i rikbrant med Orig vul och Vicia cas

 

Mark, Sätila sn, strax SO om Kronäng          ekskog                               

1996      2 ex            JKu

2005      1 ex            JKu

2008      1 ex            JKu                           ett döende ex vid stigen, skuggas av gran i S

 

 Mark, Sätila sn, Kronäng, vid torpet*                                                     

2005      2 ex            JKu                           ny, de flesta små

2008      1 ex            JKu                           en buske >2m men utan blommor i år

 

Mark, Sätila sn,  100 m Ö om Kronäng, i sydbranten *                            

2005      9 ex            JKu                           ny

2008      9 ex            JKu                           flera frodiga ex om 1-2m                              

 

Mark, Sätila sn, 150 m SO om Buarås gård          bryn                            

1996      1 ex            JKu

2005      1 ex            JKu

2008      3 ex            JKu                           i igenväxande betesmark med slån

 

Mark, Sätila sn, 200 m SO om Buarås         bergskrön                            

1996      5 ex            JKu

2004      5 ex            JKu

2005      4 ex            JKu

2008      6 ex            JKu                           varav en >1m och en >2m

 

Mark, Sätila sn, 150 m Ö om Buarås gård*                                              

2005      ca 10 ex      JKu                           ny, i slånbuskage

2008      6 ex            JKu                           igenväxn. m. slån, ek, alm och Rosa vill, 3ex >2m                                

 

Rubus cyclomorphus  ..............................................................…………..............  hjärtbjörnbär

Ursprunglig, växande i klippskrevor, strandsnår och gräsmarksrester. Sällsynt och finns i Västergötland endast i Göteborg. Ett krypbjörnbär som är kustbundet och 6 aktuella lokaler från 1980-90-talet.

 

Rubus dissimulans   …………………………………………………………   bohusbjörnbär

Två äldre lokaler i Göteborgstrakten. En återupptäckt, aktuell lokal: Gbg, Köpstadsö 2002.

 

Rubus rosanthus ......................................................................……….................. rosenbjörnbär

Endast 3 aktuella lokaler.

 

Rumex conglomeratus   ................................................………….........................  dikesskräppa

Endast 2 aktuella lokaler (Göteborg, Slottskogen samt Angered, Gunnilse) som båda tycks utgångna. Sågs senast på båda lokalerna 2004.

 

Salvia pratensis  …………………………………………………..…………....   ängssalvia

En äldre lokal i Tidaholm 1948 och en nyare i Falköping 1983.

 

Salvia verticillata  ..............................................................………..........................  kranssalvia

Inkomling i vägkanter och i gamla vallar. Hotas av igenväxning och bete. Nu endast 3 aktuella lokaler.

 

Scandix pecten-veneris   …………………………………….………………………   nålkörvel

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Vänersborg 1958.

 

Stachys officinalis   ………………………   ………..………………………….   humlesuga

Två äldre lokaler. 3 aktuella lokaler: Göteborg 1995, Habo 1993 och Gullspång 1990.

 

Taraxacum egregium  .......................................…………................  smalfjällig strandmaskros

Tillhör sektionen Palustria. Finns mest vid Östersjön. Endast två äldre belägg finns från Falköping (Högstena och Dala socknar). Inga aktuella lokaler.

 

Taraxacum euryphyllum  ................……………..............................   bredskaftad fläckmaskros

Tillhör sektionen Naevosa. Växer i fuktig till frisk naturlig gräsmark i fina naturbetesmarker. Troligen nu sällsynt. Äldre belägg finns från 48 socknar. Aktuell på 10 lokaler.

 

Taraxacum larssonii ...................................................…………...................  dalslandsmaskros

Ej funnen under inventeringen för Västgötafloran (Vgfl. s. 575), men hittades 2002 under en floraväktarexkursion. Äldre belägg från Härryda 1935. Endast en aktuell lokal.

 

Taraxacum pseudosuecicum  ..............................................………......................  sankmaskros

Tillhör sektionen Palustria. Växer i kalkfuktängar, gärna i kanten av vätar. En nybeskriven art (1998) med 6 äldre lokaler belagda från Göteborg, Borås, Falköping, Skövde och Götene. Nu funnen på två lokaler i Falköping.

 

Taraxacum ruberulum   …………………………………………..…………    skevmaskros

Tillhör sektionen Erythrosperma. Växer på torra, naturliga gräsmarker och havsstrandhedar. Utgången(?) på landskapets enda lokal: Göteborg, Askim sn, Järkholmen, som var artens locus classicus (Vgfl s. 574).

 

Taraxacum vestrogothicum ...................................…………..........................  västgötamaskros

SVERIGEANSVAR   Den enda endemiska arten för Västergötland! Förekommer i betade kalkfuktängar. Åtta äldre belägg finns från Falköping, Skövde och Götene. Mycket sällsynt och fåtalig på 4 aktuella lokaler: Falköping 1998-99 med 3 lokaler och Götene 1998 med en lokal.

 

Verbascum densiflorum  ………………….……………………………….   ölandskungsljus

Tillfällig i Västergötland. Inga aktuella lokaler.

 

 

 

Verbascum lychnitis   ......................................................................... grenigt kungsljus

Inkommen från centrala Europa med fröhandel. Förvildad och kvarstående. Arten synes vara mycket stabil på de flesta av sina förekomster, trots att den är en bienn. En lokal som länge följts är den i Göteborg, vid Gamla Älvsborg. För övrigt aktuell på 26 lokaler.

Göteborg, Göteborg, Gamla Älvsborg                                                          

2006      ca 10 ex      ELj

2007      10 ex          ELj

2008      10 ex          ELj

 

Vicia pisiformis  ......................................................…...…..................  ärtvicker

Ursprunglig i gles lövskog i sydvända branter. Hotas av igenväxning. Endast 5 aktuella lokaler. Tidigare VU.

Skövde, Lerdala sn, Klyftamon, Sparresäter, sydbranten på Borgehall       

2005      59 ex          OJa                           = 59 stänglar

2006      ---               ---

2008      30tals ex     OJa

 

Skövde, Lerdala sn, 300m ONO om Igelsjöns östsida, nära samhället *      

2004      ca 400 ex    OJa                  ny, f.d.grusgropssluttning, fanns ej där 1984 enl. ABe

2005      1575 str      OJa

2006      ---               ---

2008      ca 2000 ex!                                  OJa

 

Vulpia bromoides   …………………………………………………….……   ekorrsvingel

Känd från 7 äldre lokaler i Göteborg. Under inventeringen av Vgfloran sågs den enda aktuella lokalen senast i Svenljunga 1981.

 

 

SÅRBARA --------  hotkategori VU

 

Aira caryophyllea   …………………………….………………………………….   vittåtel

Äldre lokaler från Göteborg. En aktuell lokal i Alingsås från 1993.

 

Alyssum alyssoides   ………………………………………………   grådådra

Växer på torra ställen i betes- och ruderatmarker, kalkgynnad. Nu 41 aktuella lokaler på Falbygden och Kinnekulle.

Skara, Varnhem sn, 400 m NV om Kyrkebo     betesmark                      

2008      4 ex            KKj                          känd lokal

 

Anagallis minima   …………………………………………………………...…….    knutört

17 aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1996.

 

Anemone vernalis  ...............................................................………....................  mosippa

Totalt förekommer mosippa på 117 lokaler i Västergötland. 2008 kontrollerades samtliga(!) lokaler i länsstyrelsens regi (Abe, Gbö, OJa, SSv m.fl.) och en ny tillkom (GPe

Karlsborg, Brevik sn, 760 m SV om Ingarydsvad*                          Tk

2008      3 ex            GPe, OJa                  ny lokal!

 

Anthriscus caucalis   .........................................................................………..........   taggkörvel

4 äldre fynd, nu 3 aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg, Lundby 2003.

 

Asplenium adiantum-nigrum ...................................................................  glansbräken

Troligen ursprunglig i klippor nära havet. En aktuell lokal.

Göteborg, Västra Frölunda sn, Näsetbadet                                              

2006      1 ex            ELj

2007      1 ex            ELj

2008      1 ex            ELj                           i gott skick!

 

Asplenium adulterinum  ...............................................…………............................  brunbräken

VÄSTGÖTAANSVAR.  Ursprunglig, växer på ultrabasiska serpentinbergarter, såsom på Taberg i Småland. Endast en lokal är känd i landskapet, Töreboda, Älgarås. Senast besökt 1994. Tidigare var Smålands Taberg enda kända växtplatsen i Sverige.

 

Botrychium matricariifolium  ................................................................  rutlåsbräken

Växer på klipphyllor eller sandiga gräsmarker. Aktuell på 16 lokaler

Falköping, Friggeråker sn,  Mössebergsparken, 300 m NNV om sanatoriet  

2004      35 ex          JöG, JoG

2005      9 ex            JöG, JoG

2006      16 ex          JöG, JoG

2007      ej sedd       JöG, JoG                  torka och sent på säsongen             

 

Vara, Längjum sn,  Ö om Stora Skattegården*                                           

2004      207 ex        CJL

2005      239 ex        OJa

2007      30-tal          CJL

 

Bromopsis benekenii   ……………………………………………………………   strävlosta 18 aktuella lokaler. Senast noterad från Götene 2005.

 

Camelina microcarpa ssp. microcarpa  ……………………………...…..…….    sanddådra

47 lokaler: mest Falbygden och Kinnekulle.

 

Carduus acanthoides……………………………………..…………………… piggtistel

Sällsynt, sentida inkomling i betesmarker och på vägkanter. 8 aktuella lokaler: Valle härad (7) och Falköping (1)

Skara, Varnhem sn, Skarke             vägkant/betesmark                             

2007      ”massor”    KKj

2008      1000tals     KKj      expanderar! ”nästan som en ogräsåker”; hårt bete

 

Carex hartmanii   …………………………………..……………….………...   hartmanstarr

Ursprunglig, kalkgynnad i fuktiga slåtterängar och betesmarker.15 aktuella lokaler: Göteborg(2), Ulricehamn, Falköping(7), Vara, Skara, Götene(2) och Karlsborg.

 

Carex pulicaris  ...................................………………………………........................  loppstarr

Ursprunglig i måttligt hävdade gräsmarker, rikkärr och fuktängar. Kalk- och hävdgynnad. Numera vanlig på Falbygden och söder därom. 271 lokaler (Vgfl s. 643).

 

Carex punctata  ……………………………………………………………   prickstarr

Ursprunglig, växer i lösa tuvor i klippig terräng nära havet. Mycket sällsynt. Endast 8 lokaler.

Göteborg, Styrsö sn, Filleskär V om Galterö                                            

2006      ca 10 ex      LHe

2007      ca 20 ex      LHe

2008      ca 20 ex      LHe

 

Göteborg, Styrsö sn, SÖ om Galterö, Östra Galterö Rönnskär*                

2004      150 ex        LHe

2008      150-200ex  LHe        expanderat något

 

             

Catabrosa aquatica   ……………………………………………………….…….. källgräs

Totalt 37 aktuella lokaler. Senast rapporterade 1995.

 

 

Centaurium erythraea var. erythraea  ........................................................  flockarun

Ursprunglig(?) på torr naturlig gräsmark. 2 aktuella  lokaler i Otterstads socken.

Lidköping, Otterstad sn, Skalludden, S om Hallen (= Helge Källssons berg)

2006      0 ex            UBA                         torrt år!  (primärlokalen)

2007      30 ex          UBA

2008      48 ex          UBA

 

Lidköping, Otterstad sn, Vaholmen, udden 500 m OSO om Senäte               

2004      4 ex            UBA

2005      0 ex!           UBA        inhägnaden borta; översvämmad lokal (Vänern numera högre!)

2008      11 ex          UBA                         stora, kraftiga blommor, inom ca 20 m²

 

 

Chimaphila umbellata   ……………………………………………………………………   ryl

Totalt 74 aktuella lokaler. Ingen rapporterad sedan 1990-talet.

 

Coronopus squamatus................................................................................ kråkkrassing

Inkomling i gräsmattor och annan störd öppen mark.15 lokaler, alla i Göteborg.

Göteborg, Göteborg, Carolus Rex*                                                          

2006      0 ex            JAh

2007      0 ex            ELj

2008      0 ex            ELj         lokalen nu spolierad!

 

Göteborg, Göteborg, Luntantugatan 4*                                                     

2006      ca 40 ex      ELj, JAh               

2007      ca 40 ex      ELj    

2008      10tal ex      ELj                                

 

Göteborg, Göteborg, domkyrkoplan, i SÖ hörnet mot Kungsgatan*              ---

2007      50tal ex      ELj                           ny

2008      50 ex          ELj

 

Göteborg, Angered sn, Gunnilse grustag*                                                    

2006      ca 5 ex        ELj

2007      0 ex            ELj

2008      0 ex            ELj

 

 

Cuscuta epithymum var. epithymum..........................…………….........  ljungsnärja

Inhemsk parasit på örter och gräs i torra gräsmarker. Två stabila lokaler i Skövde, Lerdala sn.

Skövde, Lerdala sn, 150 m NV om Igelsjöns västände (bakom macken)             

2004      ngn m2        KAJ                          några ruggar på ca 1 m2

2005      15          OJa                           + ny förekomst ca 70m norrut med 5 m²! OJa

2008      några m2       OJa                                                                                                                                 

 

 

Deschampsia setacea   …………………………………………………….………..   sjötåtel

Ursprunglig på sandiga stränder. Tre aktuella lokaler. Senast sedd i Svenljunga 1989 och i Alingsås 1992-93.

 

 

Dianthus armeria………………………………………….…….………..knippnejlika

Mycket sällsynt i kulturmarker. 9 lokaler varav 2 dellokaler och 2 nya (2008).

Göteborg, Göteborg, Ekedal, 800 m V om Stora Dammen, Skytteskogsg. 17B

2004      ett 100tal    IOl                            vildväxande på berg

2006      4 stänglar   KHh

2008      450 stängl  KHh                         ca 220 ex med ca 450 stänglar

 

 

dellokal:Göteborg Gbg, Ekedal, 800m V St. Dammen, Skytteskogsg. 17A  

2006      350 stängl  KHh 

2008      700 stängl  KHh                         ca 340 ex med ca 700 blomstänglar                                                                                      

          

dellokal:Göteborg, Gbg, Ekedal, 800m V St. Dammen, Skytteskogsg. 15 *     ---

2006      15 stängl    KHh

2008      70 stänglar KHh                         35 ex med 70 blomstänglar

 

Trollhättan, Hörlycke sn, vid golfbanan*    ruderatmark                     

2008      4 ex            JJe                             ny

 

Skara, Öglunda sn, 350 m N om Boängen*    strand                             

2008      2 ex            KKj                          ny

 

Diphasiastrum tristachyum (Lycopod. complan. ssp. chamaecyp.)………….....cypresslummer

Ursprunglig på hedartad mark. 63 lokaler tidigare uppgivna i 3 aktuella områden: Göteborg-Lerum, Herrljunga och Tidaholm-Habo.

 

Drymocallis rupestris.................................................................................................. trollsmultron Ursprunglig, kalkgynnad i torra gräsmarker. 244 lokaler i hela Västergötland (västligt orienterad) men minskande!

Borås, Fristad sn, Mölarps ö*                                                                        

2006      enstaka ex  ARS

2007      5 ex            ARS

2008      5 ex            ARS

 

Elatine hexandra   ………………………………………………………….   skaftslamkrypa

16 aktuella lokaler i SV delen av Västergötland

 

Elatine orthosperma ………………………………………..…………………   nordslamkrypa

Nordlig men förekommer sällsynt i västra delen av landskapet. Inga aktuella lokaler.

 

Euphorbia exigua   ………………………………………………...……………   småtörel

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Vänersborg 1958.

 

Euphrasia micrantha .............................................................................  ljungögontröst

Främst i ljungrika betesmarker och vägkanter. Gynnad av bete o bränning. 59 aktuella lokaler.

Göteborg, Styrsö sn, Galterö, Ö om Stora viken*                                      

2006      ca 500 ex    LHe

2007      ca 500 ex    LHe

2008      ca 500 ex    LHe            lokalen skall brännas 2009

 

Gentiana pneumonanthe ........................................................................  klockgentiana

Ursprunglig i fukthedar och kärrkanter. Växer på 157 lokaler.

Tidaholm, Ettak, naturreservatet *                                                        

2006      134 stänglar   LSu

2007      157 stänglar   LSu

2008        60 stänglar   LSu

 

Götene, Forshem sn, Björkkullsviken*                                                    

2008      ca 20          OJa                           ny lokal

 

Gentianella campestris ssp. campestris  ……………………………..………..   fältgentiana

Ursprunglig i betesmarker eller slåtterängar. Hotad pga igenväxning. 61 aktuella lokaler

 

Gymnocarpium robertianum  ....................................................................  kalkbräken

Ursprunglig i främst gamla kalkbrott. 10 aktuella lokaler på Kinnekulle.

Götene, Österplana sn, 650 m Ö om Sandhagen*        stenbrott                   

2006      noterad       OJa

2007      rikligt         OJa

2008      rikligt         OJa

 

Herminium monorchis  ..................................................................... honungsblomster

Ursprunglig i kalkfuktängar. Äldre uppgifter från 40 lokaler. 16 aktuella lokaler.

Falköping, Falköpings Östra sn, 250 m Ö om Krokstorp (1)     kalkfuktäng     

2006      3 ex            BJa

2007      ---               ---

2008      ---               ---

 

Falköping, Slöta sn, 800mOSO Karsgården/Karleby sn, 800mSSO Leaby (12)

2006      0 ex            BJa

2007      0 ex            BJa

2008      0 ex            BJa

 

Falköping, Falköping, Bestorpskärret/Gläntankärret, slalombackens slut (2) 

2006      9 ex            BJa

2007      0 ex            BJa

2008      5 ex            KFr

 

Falköping, Högstena sn, V om Skogastorps kvarn (3)     kalkfuktäng           

2006      0 ex            PAA

2007      1 ex            LSu

2008      0 ex            PAA

 

Falköping, Dala sn, 100 m NO om Vallstorp (4)     kalkfuktäng                   

2006      ca 200 ex    BJa

2007      25 ex          BJa

2008      36 ex          BJa, PAA                 tidigt bete

 

Skövde, Rådene sn, 300 m SSO om Herrgården (6)     rikkärr                       

2006      47 ex          BJa

2007      11 ex          BJa

2008      29 ex          BJa, PAA

 

Skövde, Sjogerstad sn, Nohlmarken, 400 m NNV Lillegården (5) kalkfuktäng

2006      5 ex            RGC

2007      10 ex          RGC

2008      10 ex          KAJ

 

Skövde, Lerdala sn, Gullakrokssjöns nordöstra strand (7)     äng                   

2006      1 ex            BJa

2007      0 ex            BJa

2008      0 ex            BJa, PAA

 

Götene, Västerplana sn, 700 m Ö om Högehall (8)     våtmark                      

2006      97 ex          BJa

2007      9 ex            BJa

2008      49 ex          BJa, PAA                 torrt i början av juli

 

Götene, Österplana sn, 500 m SV om kyrkan (11)     fuktigt alvar                 

2006      403 ex        BJa

2007      97 ex          BJa

2008      196             BJa, PAA                 torrt i början av juli

 

 

 

Götene, Österplana sn, 200 m NO om kyrkan (10)     kalkfuktäng                 

2006      388 ex        BJa

2007      116 ex        BJa

2008      343 ex        BJa, PAA

 

Götene, Österplana sn, 200 m OSO om Sandhagen                                            

2005      10 ex          OJa

2007      ---               ---

2008      ---               ---

 

Götene, Österplana sn, 350m S Björneberg, Björnebergsängarna (9) kalkfukt.

2006      275 ex        BJa

2007      292 ex        BJa

2008      281 ex        BJa, PAA                 torrt i början av juli

 

 

Holosteum umbellatum…………………………………………………………fågelarv

Tillfällig på torr, sandig mark. Endast en lokal är aktuell.

Partille, Partille sn, Jonsered, Bokedalens f.d. hpl                                

2006      ca 100 ex    ELj

2007      50tal ex      ELj

2008      >100 ex      ANi

 

 

Lathyrus tuberosus   …………………………...………………………………….    knölvial

Växer i hagmark och i vägkanter. 21 aktuella lokaler

 

Leersia oryzoides  ................................................................……….............................     vildris

Sällsynt på våt dy eller sand vid å-, bäck- och sjöstränder. Troligen spontant inkommen. Växer i strandkanten av Östen (8), Tidan(1) och Göta älv (Bohuslän). Finns närmast i Halland, sydvästra Småland och Skåne. Troligen förbisedd. Endast 4 äldre lokaler är uppgivna från Tidan 1914 - 1953. 9 aktuella lokaler.

 

Malva pusilla   ..................................................................................................   vit kattost

Gammal kulturmarksväxt. 17 aktuella lokaler.

Göteborg, Lundby sn, Götaleden, Vädermotet*                                              ---

2006      1 ex            ELj, EH

2007      1 ex            ELj

2008      0 ex            ELj

 

Microstylis monophyllus  .......................................................................  knottblomster

Ursprunglig i rikkärr. Hotas av igenväxning. 2-4 äldre lokaler i Skara och Götene. Endast en lokal är fortfarande aktuell på Kinnekulle: 2004: 3 ex,  2005: 3 ex,  2006 : 2 ex,  2007 : 8 ex, 2008: 3 ex (CDa)  Lokalen kontrolleras av floraväktare.

 

Mulgedium quercinum   …………………………………………….…………   karlsösallat

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1994.

 

 

Neslia paniculata ssp. paniculata ........................................…………...................... korndådra 12 lokaler i Valle härad och på Nordbillingen

 

Persicaria foliosa   ……………………………………...………………………..   ävjepilört

En aktuell lokal. Senast sedd under inventeringen i Mariestad, Torsö sn, Djurön 1996.

 

Phleum arenarium   ………………………………………………………….   sandtimotej

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1862.

 

Pilularia globulifera   ……………………………………….……………………   klotgräs

11 aktuella lokaler. Senast rapporterad från Svenljunga 2003, Tranemo 1990, Mark 1994, Härryda 2003 (3),Lerum 1990-94 (3), Alingsås 1999 och Trollhättan 1991.

 

Polygala comosa   …………………………………………………………..   toppjungfrulin

Endast 6 aktuella lokaler. Alla i Falköping senast 2001.

 

Potamogeton compressus  ...........................................................................................  bandnate

Endast 5 lokaler

 

Potentilla anglica ........................................................................................  revig blodrot

VÄSTGÖTAANSVAR    Mycket sällsynt på mager något störd mark. 2 aktuella lokaler, båda är vägkantslokaler.

Härryda, Björketorps sn: Hällingsjö, Vika, Knalls torp                                

2006      1 ex            ESa

2007      1 ex            ESa                           tynande tillvaro

2008      0 ex            ESa

 

Härryda, Björketorp sn, Hällingsjö, S om gård vid Bäckavikens nordände  

2006      2 ex            ESa

2007      0 ex            ESa                           lokalen störd, stolpstag nergrävt exakt på växtplatsen

2008      0 ex            ESa

 

Radiola linoides   ……………………………………………….….…………….   dvärglin

127 aktuella lokaler från florainventeringen står kvar. Inga rapporter de senaste åren.

 

Ranunculus arvensis   …………………….…………………….…………..   åkerranunkel

En aktuell lokal. Senast sedd i Habo 1991..

 

Rubus lagerbergii   …………………………..………………………………   filtbjörnbär

11 aktuella lokaler. Senast sedd i Mölndal (2) 1996, f.ö. sedd under inventeringen i Göteborg (8) och Bollebygd (1).

 

Rubus lamprocaulis  ……………………………………………………….   naggbjörnbär

Endast 4 äldre lokaler samt 2 aktuella i Göteborg, båda i Tuve från 1999.

 

Salix hastata ssp. vegeta   ……………………………………………..   källblekvide

Växer i kalkfuktängar och rika våtmarker. Från inventeringen noterades 68 lokaler. Från Falköping hittades en lokal 2003 och i Skara 2006 en ny samt en återfunnen och en kontrollerad. Totalt 70 lokaler.

Skara, Stenum sn, Langeland*                                                               

2006      rikligt         KKj                          återfynd

2007      rikligt         KKj

2008      50tal           KKj                          frodigt bestånd med ett 50-tal buskar

 

Saxifraga hirculus   .....................................................................................   myrbräcka

Ursprunglig i blöta kalkkärr. Endast 2 mycket välkända lokaler är aktuella.

Falköping, Slöta sn, reservatet Sjöängen                                                   

2006      1196 ex      LSu

2007      1998 ex      LSu

2008      1260 ex      LSu

 

Tidaholm, Valstad sn, reservatet Gorsan                                                    

2006      62 ex          LSu

2007      71 ex          LSu

2008      29 ex          LSu                           + ett antal avbitna ex

 

 

Sherardia arvensis ............................................................................................ åkermadd

Åkerogräs. Endast 4 aktuella lokaler. Senast noterad från Göteborg, Slottskogen 2003.

 

 

Stachys arvensis  ........................................................................................................  åkersyska

Gammal konkurrenssvag kulturmarksväxt. 11 aktuella lokaler. Senast noterad från Härryda, Mölnlycke 2000.

 

 

Stipa pennata  ...................................................................................................  fjädergräs

SVERIGEANSVAR     Ursprunglig i stäppängsvegetation. Kalkgynnad. Förekommer i Sverige endast på Falbygden på 3 lokaler (+ 1 dellokal) som alla är reservat. 3 har slåtter och en bete. Ytterligare 3 lokaler från 1800-talet är belagda.

Falköping, Vartofta-Åsaka sn, 100 m N om Bondegården                           

2005      31 str          LSu                           (den klassiska lokalen under 1800-talet!)

2006      6   str          LSu                           på 19 tuvor

2007      191 str        LSu

2008      4 strån        LSu                           på 11 tuvor

 

Falköping, Näs sn, 100 m NV om Nolgården                                                

2005      186 str        LSu

2006      181 str        LSu                           inom hägnaden 164 strån

2007      1289 str      LSu                           på 27 tuvor;  bästa året sedan 1998!

2008      6 strån        LSu                           på flera tuvor

 

Falköping, Näs sn, 100 m N om Nolgården  (dellokal till föregående)          

2005      38 str          LSu                           på 8 tuvor

2006      30 str          LSu                           på 8 tuvor

2007      111 str        LSu                           på 14 tuvor

2008      21 strån      LSu                           på 13 tuvor

 

Falköping, Dala sn, Varholmen, Stipakullen                                                   

2005      4 str            LSu        4 tuvor, bra hästbete, markstörning torde gynna stipan

2006      0 str            LSu

2007      1 strå          LSu                           hästbete

2008      0 strå          LSu                           dock 11 tuvor

 

Taraxacum decolorans   ………………………..………….…………..……..   kalkmaskros

Tillhör sektionen Palustria. Äldre belägg från 10 socknar. Inventeringen gav 7 nya lokaler i Falköping och Götene. Nu totalt 11 aktuella lokaler.

 

Taraxacum litorale  .....………………………………………………….…..  liten kärrmaskros

Tillhör sektionen Celtica. 6 aktuella lokaler och sedd 1998-2000.

 

Taraxacum praestans   …………………………………...…………...…….   kvällsmaskros

Tillhör sektionen Naevosa. 6 aktuella lokaler från 1998-2000.

 

Thymus pulegioides   ……………………………………….……………   stortimjan

Växer i störda kulturmarker. 12 aktuella lokaler från inventeringen, spridd i landskapet.

Skara, Skärv sn, 200 m O Nylund / 200 m NNV Ökullskvarn  vägkant* 

2008      noterad       KKj                          ny?

 

Valerianella dentata   ……………………………………...………...……..   sommarklynne

Endast en aktuell lokal: Götene 1993.

 

Zostera angustifolia   ………………………………………..….………….   smal bandtång

Växer på mjuka havsbottnar. Känd från 4 aktuella lokaler: alla Göteborg 1997 och 2002.

 

Zostera noltii   …………………………………………………………….   dvärgbandtång

Växer på mjuka havsbottnar. Känd från 4 aktuella lokaler: alla Göteborg 1995 och 2003.

 

 

MISSGYNNADE  --------  hotkategori  NT

 

 

Anemone sylvestris   …………………………………………………………  tovsippa Senaste äldre fynd är från Mölndal 1948. Tre aktuella lokaler finns från Kinnekulle(2) och den senaste från Skövde (1 ny) 2007. Dessa avser subspontana (?) förekomster i naturlig miljö.

 

Anthemis arvensis   ……………………………………………………..………..   åkerkulla

749 aktuella lokaler sedan inventeringen. Senaste noteringen en ny lokal med 3 dellokaler i Falköping, Bolum socken 2007.

 

Aphanes australis  …………………………..……………………... småfruktig jungfrukam

En aktuell lokal. Senast sedd i Härryda, Hindås 2000.

 

Asperugo procumbens   …………………….………………………………………. paddfot

Mycket sällsynt. 9 aktuella lokaler från inventeringen, sedd 1984-95.

 

Campanula cervicaria  .........................................………...........................  skogsklocka

Ursprunglig i öppna marker. Ljuskrävande. 65 lokaler. Inventerad 2004. Spridd i hela landskapet med flesta lokaler i norra delen.

Götene, Forshem sn, St. Rundrödjan                                             

2008      10-15 ex     OJa

                  

Fem dellokaler till Götene, Forshemsn, St. Rundrödjan             2008            OJa

 

Carex paleacea   ....……………………………………………….………………..   strandstarr

Endast 3 lokaler och senast kontrollerad i Göteborg, Askim sn 2006.

 

Carex vacillans   …………………………………………………………………..    saltstarr

6 aktuella lokaler från inventeringen. En ny lokal Göteborg, Amundön 2006.

 

Cephalanthera rubra   …………………………………………………………….  rödsyssla

En aktuell lokal: Karlsborg sn, Mölltorp 2004

 

Cosolida regalis  ………………………………….…………………..     riddarsporre

36 aktuella lokaler från inventeringen, främst Kinnekulle

Götene, Husaby sn, Blomberg, 500m SV Blomberg                             

2008      mkt rikligt  OJa

 

Crassula aquatica  ………………………………………………………………     fyrling

11 aktuella lokaler från inventeringen.

.

Digitaria ischaemum  …………………………………………………………    fingerhirs

Inga aktuella lokaler. Endast 3 äldre belägg från Mölndal och Göteborg.

 

Diphastriastrum  x zeilleri .....……………….……………….…………........  mellanlummer

Ursprunglig hybrid eller mellanform i lavtallskogar Göteborg (2), Vårgårda (1), Tibro, Töreboda, Karlsborg samt främst i Habo på Svedmon (Hökensåsområdet). 34 aktuella lokaler.

 

Epipogium aphyllum  ……………………………………...………………….....  skogsfru

4 lokaler: Partille (1), Ulricehamn (1), Skövde (1) och Laxå (1); 0 ex på samtliga lokaler 2005, då skogsfru var årets växt! Bör hållas under uppsikt årligen.

 

Festuca altissima   …………………………………………………………    skogssvingel

38 aktuella lokaler från inventeringen, främst västra Vg och platåbergens branter. Senast noterad från Göteborg, Vitsippsdalen 2006.

 

 

Galium suecicum var. vestrogoticum  ...........……….........................  västgötamåra

SVERIGEANSVAR    Varieteten västgötamåra finns endast i Västergötland. Nominat-underarten var.  suecicum finns i ett begränsat område i södra Småland, norra Skåne och västra Blekinge. Västgötamåran är vanlig till mindre vanlig i ett mindre och begränsat område i nordvästra delen av landskapet i naturliga betesmarker. Av de 146 lokalerna förekommer de flesta i Götene kommun.  Skara, Mariestad och Skövde har flera lokaler.

Götene, Kinne-Vedum sn, Jättadansen        beteshage                                    ------------

2008      >100 ruggar    OJa                      mycket rik lokal

 

Götene, Forshem sn, St. Rundrödjan         vägkant                                 

2008      sparsamt     OJa

 

Götene, Forshem sn, St. Rundrödjan       vägkant/skäl                           

2008      fåtalig (3-4)  OJa                        

 

Genista tinctoria ssp. tinctoria  …………………………………………..    liten färgginst

98 aktuella lokaler från inventeringen, främst i Lyrestadstrakten.

 

Geranium bohemicum  ..........................................……………...............................  svedjenäva

19 lokaler, varav två nya lokaluppgifter från 2005.

 

Glaucium flavum  …………………………………………………………     strandvallmo

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1879 (ev. 1943) och Vänersborg, Vargön 1958.

 

Gymnadenia odoratissima   ........................................................................   luktsporre

VÄSTGÖTAANSVAR   Ursprunglig i rikkärr och kalkfuktängar. Har försvunnit från ett par lokaler pga igenväxning. Äldre lokaler (2-3) finns i Falköping och Götene. Nu aktuell på endast 2 lokaler.

Falköping, Åsle sn, reservatet 200 m V om Kleven ( Svartarpskärret)       

2006      14 ex          LSu                           vass-slåtter strax före inventeringen             

2007      7 ex            LSu

2008      14 ex          LSu

 

Falköping, Högstena sn, Prästängen i reservatet, SV om Skogastorp (Skogastorpskärret)                                                                                                                     

2006      128 ex        LSu

2007      94 ex          LSu

2008      173 ex        LSu                           rekordnotering

 

Hypericum tetrapterum   .…………………………………………..……….. kärrjohannesört

2 lokaler: Lerum 1996 och Göteborg, Nylöse 2004

 

Inula ensifolia   …………………………………………………………….     svärdkrissla

Inga aktuella lokaler. Endast en äldre uppgift från Götene, Österplana 1920.

 

Isolepis fluitans   ………………………………………………………………….   flytsäv

35 aktuella lokaler från inventeringen med uppgifter från 1980-90talen.

 

Juncus inflexus   ……………………………………………………………………  blåtåg

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1898 (Lundby, V. Frölunda och Nylöse).

 

Lavatera thuringiaca ssp. thuringiaca   …………………………….……………     gråmalva

Två aktuella lokaler: Mark 1981 och Hjo 2000.

 

Leonurus cardiaca   ....……………………………………….………………...........  hjärtstilla

41 lokaler: främst i Skaraborg

 

Limonium vulgare   ……………………………………………………..…………   marrisp

17 aktuella lokaler i Göteborgs skärgård från inventeringen.

 

Limosella aquatica  ........…………………………………….…………………......  ävjebrodd

Ursprunglig på dyig botten på stränder vid hav, sjö och å. Konkurrenssvag och specifikt fuktberoende. Under inventeringen noterades 33 lokaler. Nu totalt 35 lokaler.

 

Lithospermum officinale  ………………………………………………………..     stenfrö

21 aktuella lokaler från inventeringen.  Nu totalt 22 lokaler.

 

Lotus glaber   ..............……………………………………...………….........    smal käringtand

3 aktuella lokaler

Göteborg, Askim sn, Stora Amundö*                                                 

2007      6 ex            ANi                          ny, funnits på lokalen sedan 2004, rapporterad 2008

 

Lunaria rediviva   …………………………………………………….…………    månviol

12 aktuella lokaler från inventeringen.

 

Lycopodiella inundata  ………………………………………...….  strandlummer

71 lokaler från florainventeringen. Nu 73 lokaler.

Götene, Kinne-Vedum sn, 300 m N om Rundbäcksdal*      grusgrop      

2008      ca100 ex     OJa                           ny

 

Härryda, Härryda sn, Rya, 390 m SSO järnvägsviadukten*  grusgrop    

2008      noterad       CBe                          ny

 

Lythrum portula   ………………………………………………………..………    rödlånke

105 aktuella lokaler från inventeringen.

 

Melampyrum cristatum   ……………………………………………..…………  korskovall

18 aktuella lokaler från inventeringen.

 

Pedicularis sylvatica   ......................................................................................................    granspira 273 lokaler, varav en synnerligen stor lokal enl. nedan:

Borås, Borås, Osdal – Bråtområdet, f.d. I15:s övningsomr., 500 m S om Bråt*

2006      många ex    LEA

2007      4-5000 ex   LEA

2008      många ex    LEA                         färre ex. detta år                                           

 

Pimpinella major   ……………………………………………………...……..   stor bockrot

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Mölndal 1947.

 

Poa remota   ……………………………………………………………………..      storgröe

9 aktuella lokaler från inventeringen.

 

Potamogeton friesii  ………………………………………………...…………….    uddnate

Tre aktuella lokaler från inventeringen: Falköping 1983 och 1993 samt Tidaholm 1996.

 

Raphanus raphanistrum  ...................................................................………............  åkerrättika

Mindre vanlig, mest i skogsbygderna. Gammal kulturföljeslagare i åkrar och trädgårdar. Missgynnas av det moderna jordbruket. Totalt 237 lokaler.

 

Rosa obtusifolia   …………………………………………………………………..  flikros

Äldre belägg från 3 lokaler. En av dessa Göteborg, Köpstadsö 2002 är den enda aktuella.

 

Rubus muenteri .............................................................................  grönbladsbjörnbär

VÄSTGÖTAANSVAR   Troligen spontant invandrad. Finns närmast i Småland. i Oskarshamn, Döderhult och Fliseryd. Lokalen ifråga är den enda kända i västra Sverige, märkligt nog samma lokal som bergumsbjörnbär Rubus loehrii, som har sin enda svenska lokal här och syns vara spontant invandrad även den. Förekomsten bildar ett buskage med många skott, varför det är svårt att noga ange antal exemplar.

Göteborg, Bergum sn, ca 100 m S om Bergums kyrka                              

2006      ca 5 ex        ELj

2007      ca 5 ex        ELj

2008      ca 5 ex        ELj

 

Rubus norvegicus  ...........……………………….…………….………..........  västkustbjörnbär    

Ursprunglig i klippskrevor, strandsnår, bryn och på vägkanter på 12 lokaler (Vgfl s. 363) i Mölndal (1) och Göteborg (11 lokaler).

 

Rubus pruinosus  ………………………………………………..…………   hallonbjörnbär

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1957.

 

Rubus scissus  …………………………………………………………………  nålbjörnbär

Endast en aktuell lokal i Mark, Älekulla 1988.

 

Saxifraga osloënsis   ……………………………………………..………….      hällebräcka

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Vänersborg 1944.

 

Sedum anglicum ...........................................................................……...........  engelsk fetknopp

15 aktuella lokaler är noterade.   

 

Senecio aquaticus  …………………………………..……………………….    vattenstånds

65 aktuella lokaler från inventeringen t.o.m. 2002.

 

Setaria viridis ssp. viridis   ………………………………………   vanlig kavelhirs

Kulturmarksväxt. 42 lokaler hittades vid inventeringen, främst i sydvästra Västergötland och på Falbygden. Totalt 43 aktuella lokaler.

Götene, Kinne-Vedum sn, 200 m SV om Stora Boagärdet                       

2006      noterad       OJa                          

2007      10tal ex      OJa

2008      10tal ex      OJa

 

Sparganium erectum ssp. neglectum   ………………………………………..   glansigelknopp

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1930.

 

Taraxacum duplidentifrons   ……………………………...………….   svarttandad maskros

Sektionen Ruderalia. Äldre belägg från 5 socknar. Inga aktuella lokaler.

 

 

Taraxacum maculigerum   ……………………….…………..………………   fläckmaskros

Sektionen Naevosa. 9 aktuella lokaler från inventeringen inför VgFl.

 

Taraxacum spectabile   ……………………………..………………………   atlantmaskros

Sektionen Spectabilia. 4 aktuella lokaler från inventeringen inför VgFl.

 

Taxus baccata   …………………………………….....…………...………………   idegran

Kvarstående, ibland förvildad. Noterad på 22 aktuella lokaler vid inventeringen.

 

Thesium alpinum   …………………………………………………...…………..   spindelört

Endast en aktuell lokal: Herrljunga, N. Säm 1984.

 

Tragopogon dubius   .......................................................................…..................   stor haverrot

Inga aktuella lokaler. Senast sedd i Göteborg 1926.

 

Vicia dumetorum   ……………………………………...………………..……..   buskvicker

Två aktuella lokaler: Grästorp 1991 och Götene 2004.

 

Vicia villosa ssp. villosa  …………………………………………...……….   luddvicker

Åkerogräs. 51 aktuella lokaler från inventeringen.

Götene, Kinne-Vedum, Nabot*                                                             

2008      10tal ex      OJa

 

 

ANTAL LOKALER FÖR RÖDLISTAN  

Fet stil = arten är ny / fått ny hotkategori, != höjts två kategorier, - = sänkts från tidigare kategori (en jämförelse från rödlistan år 2000)

 

hot

kat.

 

___

CR

vetenskapligt namn

 

 

____________________________

Acer campestre

svenskt namn

 

 

________________

naverlönn

aktuella lokaler

2008

_______

0 (8)

kontroll 2008

 

______

-

nyfynd 2008

 

_____

-

EN

Agrostemma githago

klätt

6

-

-

VU

CR

Aira caryophyllea

Ajuga genevensis

vittåtel

kritsuga

1

1

-

-

-

-

EN

Allium carinatum

rosenlök

4

2

-

EN!

A. senescens

kantlök

1

-

-

VU

Alyssum alyssoides

grådådra

41

1

-

VU

Anagallis minima

knutört

17

-

-

NT

VU

Anemone sylvestris

A. vernalis (Pulsatilla ver.)

tovsippa

mosippa

3

117

-

-

-

1

NT

Anthemis arvensis

åkerkulla

749

-

-

CR

A. cotula

kamomillkulla

2

-

-

VU

Anthriscus caucalis

taggkörvel

3

-

-

NT

Aphanes australis

småfruk.jungfrukam

1

-

-

CR

Apium graveolens

selleri  

2

-

-

EN

A. inundatum

krypfloka

2

-

-

EN

Arenaria gothica

kalknarv

10

2

-

EN

Arnoseris minima

klubbfibbla

1

1

-

NT

Asperugo procumbens

paddfot

9

-

-

VU-

Asplenium adianthum-nigrum

glansbräken

1

1

-

VU

A. adulterinum

brunbräken

1

-

-

EN

Atriplex laciniata

sandmålla

2

-

-

EN

A. pedunculata

saltmålla

1

-

-

RE

Avena strigosa

purrhavre

0

-

-

EN

Baldellia ranunculoides ssp repen.

revsvalting

13

5

-

EN

Bidens radiata

grönskära

43

3

-

VU-

Botrychium matricariifolium

rutlåsbräken

16

-

-

EN

B. simplex

dvärglåsbräken

0

-

-

VU

Bromopsis benekenii

strävlosta

18

-

-

EN

Bromus arvensis

renlosta

4

-

-

EN

B. commutatus

brinklosta

2

-

-

EN

B. racemosus

ängslosta

0

-

-

EN

B. secalinus

råglosta

12

-

-

RE

Camelina alyssum

lindådra

0

-

-

VU

C. microcarpa ssp. microcarpa

sanddådra

47

-

-

RE

C. sativa

oljedådra

4

-

-

NT

Campanula cervicaria

skogsklocka

65

6

-

EN

Cardamine parviflora

strandbräsma

54

-

-

VU

Carduus acanthoides

piggtistel

8

1

-

VU

Carex hartmanii

hartmanstarr

15

-

-

EN

C. maritima

bågstarr

2

-

-

NT

VU

C. paleacea

C. pulicaris

strandstarr

loppstarr

3

271

-

-

-

-

VU

C. punctata

prickstarr

8

2

-

NT

C. vacillans

saltstarr

6

-

-

VU

Catabrosa aquatica

källgräs

37

-

-

VU

Centaurium erythraea var. erythr.

flockarun

2

2

-

NT

Cephalanthera rubra

rödsyssla

1

-

-

EN

Chenopodium murale

gatmålla

3

1

-

RE

C. urbicum

bymålla

1

-

-

CR

C. vulvaria

stinkmålla

1

-

-

VU

Chimaphila umbellata

ryl

74

-

-

NT

Consolida regalis

riddarsporre

36

1

-

VU

Coronopus squamatus

kråkkrassing

15

4

-

NT

Crassula aquatica (Tillaea aq.)

fyrling

11

-

-

RE

Cuscuta epilinum

linsnärja

0

-

-

VU

C. epithymum

ljungsnärja

2

1

-

RE

Cyperus fuscus

dvärgag

1

1

-

VU

Deschampsia setacea

sjötåtel

3

-

-

VU

Dianthus armeria

knippnejlika

9

3

2

NT-

NT

Digitaria ischaemum

Diphasiastrum x zeilleri

fingerhirs

mellanlummer

0

34

-

-

-

-

VU

EN!

D. tristachyum (Lycopodium)

Draba nemorosa

cypresslummer

sanddraba

63

1

-

-

-

-

EN

Dracocephalum ruyschiana

drakblomma

70

-

-

EN

D. thymiflorum

rysk drakblomma

0

-

-

VU

Drymocallis rupestris

trollsmultron

244

1

-

VU

Elatine hexandra

skaftslamkrypa

16

-

-

VU

E. orthosperma

nordslamkrypa

0

-

-

NT

Epipogium aphyllum

skogsfru

4

-

-

EN

Eryngium maritimum

martorn

2

-

-

VU

Euphorbia exigua

småtörel

0

-

-

VU

Euphrasia micrantha

ljungögontröst

59

1

-

RE

E. rostkoviana ssp montana

ängsögontröst

0

-

-

EN

E. rostkoviana ssp rostkoviana

stor ögontröst

14

7

-

EN

Falcaria vulgaris

skärblad

2

-

-

NT

Festuca altissima

skogssvingel

38

-

-

EN

Filago vulgaris

klotullört

1

-

-

RE

Galium spurium ssp.spurium

linmåra

0

-

-

NT

G. suecicum var. vestrogoticum

västgötamåra

146

1

2

NT

Genista tinctoria ssp. tinctoria

liten färgginst

98

-

-

VU

Gentiana pneumonanthe

klockgentiana

157

1

1

EN

Gentianella campestris ssp. baltic.

kustgentiana

3

1

-

VU

G. campestris ssp.campestris

fältgentiana

61

-

-

NT

Geranium bohemicum

svedjenäva

19

-

-

EN

G.  lanuginosum

brandnäva

1

-

-

EN

G. palustre

kärrnäva

0

-

-

NT-

Glaucium flavum

strandvallmo

0

-

-

NT

Gymnadenia odoratissima

luktsporre

2

2

-

VU

Gymnocarpium robertianum

kalkbräken

10

1

-

EN!

Gypsophila muralis

grusnejlika

12

-

-

VU

Herminium monorchis

honungsblomster

16

11

-

VU

Holosteum umbellatum

fågelarv

1

1

-

EN

Hordeum secalinum

ängskorn

0

-

-

EN

Hypericum humifusum

dvärgjohannesört

2

2

-

EN

H. pulchrum

hedjohannesört

0

-

-

NT

H. tetrapterum

kärrjohannesört

2

-

-

EN

Hypochoeris glabra

åkerfibbla

2

-

-

CR

Ilex aquifolium

järnek

0

-

-

NT

Inula ensifolia

svärdkrissla

0

-

-

NT

Isolepis fluitans

flytsäv

35

-

-

EN

I. setacea

borstsäv

1

-

-

EN

Juncus capitatus

huvudtåg

0

-

-

NT

EN

J. inflexus

Kickxia elatine

blåtåg

spjutsporre

0

0

-

-

-

-

EN

Lappula squarrosa

piggfrö

1

-

-

VU

Lathyrus tuberosus

knölvial

21

-

-

NT-

Lavatera thuringiaca ssp. thuring.

gråmalva

2

-

-

VU

Leersia oryzoides

vildris

9

-

-

NT

Leonurus cardiaca

hjärtstilla

41

-

-

NT

Limonium vulgare

marrisp

17

-

-

NT

NT

Limosella aquatica

Lithospermum officinale

ävjebrodd

stenfrö

35

22

-

-

-

-

RE

Lolium remotum

linrepe

0

-

-

RE

L. temulentum

dårrepe

0

-

-

NT

Lotus tenuis

smal käringtand

3

-

1

NT-

Lunaria rediviva

månviol

12

-

-

EN

Luzula sylvatica

storfryle

3

1

-

NT

Lycopodiella inundata

strandlummer

73

-

2

NT

Lythrum portula

rödlånke

105

-

-

VU

Malva pusilla

vit kattost

17

1

-

EN

Marrubium vulgare

kransborre

1

-

-

EN

Medicago minima

sandlusern

1

-

-

NT

Melampyrum cristatum

korskovall

18

-

-

CR

Melilotus dentatus

strandsötväppling

0

-

-

EN

Mentha ´gracilis

ädelmynta

6

-

-

EN

Mertensia maritima

ostronört

0

-

-

VU

Microstylis monophyllus

knottblomster

1

1

-

EN

Misopates orontium

kalvnos

10

3

-

VU

Mulgedium quercinum

karlsösallet

1

-

-

EN

Nepeta cataria

kattmynta

11

1

-

VU

Neslia paniculata ssp. paniculata

korndådra

12

-

-

EN

Ornithopus perpusillus

dvärgserradella

2

1

-

EN

Orobanche elatior

klintsnyltrot

4

-

-

EN

O. reticulata

tistelsnyltrot

14

4

-

EN

Parapolis strigosa

ormax

0

-

-

NT

Pedicularis sylvatica

granspira

273

1

-

VU

Persicaria foliosa

ävjepilört

1

-

-

EN

Petrorhagia saxifraga

klippnejlika

1

-

-

VU

Phleum arenarium

sandtimotej

0

-

-

VU

Pilularia globulifera

klotgräs

11

-

-

NT

Pimpinella major

stor bockrot

0

-

-

NT

Poa remota

storgröe

9

-

-

VU

EN

Polygala comosa

Polystichum aculeatum

toppjungfrulin

uddbräken

6

1

-

1

-

-

EN

Potamogeton acutifolius

spetsnate

6

-

1

VU

P. compressus

bandnate

5

-

-

NT-

P. friesii

uddnate

3

-

-

EN

P. rutilus

styvnate

3

-

-

EN

P. trichoides

knölnate

15

2

-

VU

Potentilla anglica

revig blodrot

2

2

-

EN

Pseudorchis albida ssp albida

vityxne

13

-

-

RE

Pulicaria vulgaris

loppört

0

-

-

EN

Pulmonaria angustifolia 

smalbladig lungört

169

-

-

VU

Radiola linoides

dvärglin

127

-

-

VU

Ranunculus arvensis

åkerranunkel

1

-

-

NT

EN

Raphanus raphanistrum

Rhinanthus serotinus ssp apterus

åkerrättika

åkerskallra

237

3

-

1

-

-

CR

Rorippa microphylla

bäckfräne

0

-

-

EN

R. nasturtium-aquaticum

källfräne

0

-

-

EN

Rosa elliptica ssp inodora

västkustros

14

4

-

NT-

R. obtusifolia (tomentella)

flikros

1

-

-

CR

R. pimpinellifolia

pimpinellros

0 (32)

-

-

EN

EN

Rubus cyclomorphus

R. dissimulans

hjärtbjörnbär

bohusbjörnbär

6

1

-

-

-

-

VU

R. lagerbergii

filtbjörnbär

11

-

-

VU

R. lamprocaulus

naggbjörnbär

2

-

-

CR

R. loehrii

bergumsbjörnbär

1

1

-

NT-

R. muenteri

grönbladsbjörnbär

1

1

-

NT

NT

R. norvegicus

R. pruinosus

västkustbjörnbär

hallonbjörnbär

12

0

-

-

-

-

EN-

R. rosanthus

rosenbjörnbär

3

-

-

NT

R. scissus

nålbjörnbär

1

-

-

EN

Rumex conglomeratus

dikesskräppa

2

-

-

VU

Salix hastata ssp. vegeta

källblekvide

70

1

-

EN

Salvia pratensis

ängssalvia

1

-

-

EN

S. verticillata

kranssalvia

3

-

-

VU

Saxifraga hirculus

myrbräcka

2

2

-

NT

S. osloënsis

hällebräcka

0

-

-

EN-

Scandix pecten-veneris

nålkörvel

0

-

-

NT-

Sedum anglicum

engelsk fetknopp

15

-

-

NT-

Senecio aquaticus

vattenstånds

65

-

-

CR

S. erucifolius

flikstånds

0

-

-

NT

Setaria viridis ssp. viridis

vanlig kavelhirs

43

1

-

VU

Sherardia arvensis

åkermadd

4

-

-

RE

Solanum villosum ssp. miniatum

röd nattskatta

0

-

-

NT

Sparganium erectum ssp. neglect.

glansigelknopp

0

-

-

RE

Spergula arvensis ssp. maxima

jättespärgel

0

-

-

VU

Stachys arvensis

åkersyska

11

-

-

EN

S. officinalis

humlesuga

3

-

-

VU

Stipa pennata

fjädergräs

4

4

-

VU

Taraxacum decolorans

kalkmaskros

11

-

-

NT

T. duplidentifrons

svarttandad maskros

0

-

-

EN

T. egregium

smalfjäll. strandmaskros

0

-

-

EN

T. euryphyllum

bredskaft. fläckmaskros

10

-

-

EN-

T. larssonii

dalslandsmaskros

1

-

-

VU

T. litorale

liten kärrmaskros

6

-

-

NT

T. maculigerum

fläckmaskros

9

-

-

CR

VU

T. obtusilobum

T. praestans

fetmaskros

kvällsmaskros

1

6

1

-

-

-

EN

T. pseudosuecicum

sankmaskros

2

-

-

EN

T. ruberulum

skevmaskros

0?

-

-

NT

T. spectabile

atlantmaskros

4

-

-

EN

T. vestrogothicum

västgötamaskros

4

-

-

NT

Taxus baccata

idegran

22

-

-

CR

Tephroceris palustris

kärrnocka

0

-

-

NT

Thesium alpinum

spindelört

1

-

-

VU

Thymus pulegioides

stortimjan

12

1

-

CR

Tilia platyphyllos

bohuslind

0 (6)

1

-

NT-

Tragopogon dubius

stor haverrot

0

-

-

VU

Valerianella dentata

sommarklynne

1

-

-

EN

Verbascum densiflorum

ölandskungsljus

0

-

-

EN

NT-

V. lychnitis

Vicia dumetorum

grenigt kungsljus

buskvicker

26

2

1

-

-

-

EN

V. pisiformis

ärtvicker

5

2

-

NT

V. villosa ssp. villosa

luddvicker

51

1

-

EN

Vulpia bromoides

ekorrsvingel

1

-

-

VU

Zostera angustifolia

smal bandtång

4

-

-

VU

____

Z. noltii

____________________________

dvärgbandtång

____________________

4

____

-

____

-

____

 

                                                                                                                 4665         106           10

 

 

 

LOKALSAMMANDRAG  enl. hotkategori

 

Antal taxa                       aktuella lokaler        kontroll 2008    nya 2008

RE   Försvunna        13  taxa  (3 aktuella) ......................     6                            1                     0

CR   Akut hotade    14          (7) ...................................      8                            3                     0

EN   Starkt hotade   76        (62) ...............................      617                          45                     1

VU   Sårbara            60        (57) ...............................    1695                          43                     4

NT   Missgynnade    56        (46) ...............................    2339                          14                     5 ___________________________________________________________________________

                                                                                       4665                        106                     10

 

 

FLORAVÄKTARE  och  RAPPORTÖRER

 


ABe       Anders Bertilsson, Mullsjö

ABo       Anders Bohlin, Trollhättan

ANi       Aimon Niklasson, Askim

ARS      Alf-Rune Sandberg, Fristad

BJa        Bertil Jannert, Falköping

CBe       Calle Bergil, Göteborg

CDa       Christina Dahlqvist, Hällekis

CJL        Carl-Johan Lidén, Vara

ELj        Erik Ljungstrand, Askim

ESa        Enar Sahlin, Hindås

G       Gösta Börjeson, Habo

GPe       Gun Persson, Brevik

ICl         Ingvar Claesson, Blidsberg

IOl         Ingela Olsson, Göteborg

IWä       Irene Wängvik, Alingsås

JAh        Jonas Ahnfelt, Göteborg

JDa        Johan Dahlberg, Göteborg

JJe          Jörgen Jeppson, Trollhättan

JKu        Jan Kuylenstierna, Fjärås

JoG        Jonas Grahn, Umeå

JöG        Jörgen Grahn, Mölndal

KAJ       Kurt-Anders Johansson, Skövde

KFr        Karin Fransson, Skövde

KHh      Kristoffer Hahn, Göteborg

KKj       Karin Kjellberg, Skara

LEA      Leif-Eric Aronsson, Borås

LHe       Lars Hellman, Lindome

LSu        Lennart Sundh, Falköping

MTh       Magnus Thorell, Mullsjö

OJa        Olof Janson, Götene

PAA      Per-Arne Arulf, Falköping

PLa        Peter Laudon, Varnhem

RGC      Rolf-Göran Carlsson, Skövde

SSv        Sören Svensson, Hisings Backa

UBA      Ulla-Britt Andersson, Trollhättan