Botaniska Föreningen i Göteborg

Växter jag mött.

Medlemmarnas afton, 28 oktober 2004

Bildvisning, förevisning av pressade och levande växter, botaniska minnen från sommaren som gått.

Erik Ljungstrand inledde med att tala till bilder tagna av Ingvar Bergström under vårens, sommarens och höstens exkursioner och inventerande. Med början på Öland fick vi se rosettjungfrulin Polygala amarella i tre färger (mörkblått, rosa och vitt), den utsökt vackra Langes maskros Taraxacum langeanum, gul-, röd- och "intermediärt" färgad Adam och Eva Dactylorhiza sambucina, svartnonnea Nonea pulla, smalbladig vargtörel Euphorbia esula ssp. tommasiniana, alvarväxterna bergsskrabba Globularia vulgaris, öländsk fjällnejlika Viscaria alpina var. oelandica och alvararv Cerastium pumilum, orange- och rödblommiga former av getväppling Anthyllis vulneraria var. coccinea, ölandsspecialiteten dvärgkämpar Plantago tenuiflora, den speciella pyrenomyceten fatsvamp Poronia punctata, sorgört Hesperis tristis i full blom, fältvedel Oxytropis campestris samt tovsippa Anemone sylvestris på den lokal vid Kalmarsund som finns avbildad på framsidan av "Ölands kärlväxtflora" (Sterner & Lundqvist 1986) — även om bilden där är spegelvänd.

Från Jyllandsexkursionen fanns mycket att uppvisa, däribland dvärgtåg Juncus pygmaeus vid Raabjerg Mile (tillsammans med strandlummer Lycopodiella inundata), fläckiga strandnycklar Dactylorhiza purpurella ssp. majaliformis, punktendemen klintögontröst Euphrasia dunensis på Bulbjerg, blommande strandvinda Calystegia soldanella i dynerna och likaledes blommande kotula Cotula coronopifolia på en fuktig strandäng. Från torra kulturmarker visades klotullört Filago vulgaris, dvärgserradella Ornithopus perpusillus och skorem Corrigiola litoralis, från kalkärr kärrknipprot Epipactis palustris och trolig kal knipprot E. phyllanthes samt från fuktiga lundar hängstarr Carex pendula och apelsinbalsamin Impatiens capensis. Den sistnämnda sågs blommande vid ett återbesök i Danmark i augusti, varifrån även tandpetarsilja Ammi visnaga, blommande mångblommig knipprot Epipactis purpurata och strandloppört Pulicaria dysenterica samt ruderatväxterna skensmultron Duchesnea indica och purpurpilört Persicaria orientalis visades.

Åter i Göteborgstrakten, i synnerhet på utfyllnaden vid Karholmen, sågs bl.a. de tidiga "vårruderaterna" turkisk snödroppe Galanthus elwesii, snökrokus Crocus tommasinianus och silverkrokus C. biflorus tillsammans med en ytterst rik blomning av hästhov Tussilago farfara; vidare gulltörel Euphorbia epithymoides, rödblommande alpsockblomma Epimedium alpinum, lysande gul rosettwaldsteinia Waldsteinia geoides, rosa rosenginst Chamaecytisus purpureus, och grågul klostergemsrot Doronicum pardalianches. Vi fick även se sensommarens ruderatflora med porslinsbräcka Saxifraga x urbium, mariaklocka Campanula medium, borstnejlika Dianthus barbatus, ekorrkorn Hordeum jubatum, (fylld) strävdeutzia Deutzia scabra och jättevädd Cephalaria gigantea jämte åtskilligt mera därtill. Från Tagene soptipp sågs gåshirs Eleusine indica och studentnejlika Lychnis chalcedonica, från Sörmossen nära Bohus rysk nejlikrot Geum aleppicum och läkemalva Althaea officinalis samt från Fotö en obestämd lök Allium sp. En synnerligen märklig och avvikande (teratologisk) trift Armeria maritima från Hönö fick så avsluta Ingvars bildkavalkad.

Pelle Dalberg tog så över och visade norna Calypso bulbosa i full blom från Sveriges sydligaste kända lokal i Orsa finnmark, där den blommar i början av juni; här finns förutom normalfärgade även ljusa och helt vita färgformer. Från Ölandsexkursionen fick vi bl.a. se göknycklar Orchis morio på Eriksöre alvar, ullranunkel Ranunculus illyricus, vejde Isatis tinctoria och blå sminkrot Lithospermum arvense var. coerulescens på Gettlinge gravfält, samt från Gårdby sandstäpp sandtimotej Phleum arenarium i mängd, grådådra Alyssum alyssoides och fältsippa Pulsatilla pratensis. Vid Skepplanda prästboställe finns en mycket rik förekomst av kungsängslilja Fritillaria meleagris. Från midsommarexkursionen till Risveden ser vi i gammelskogen blommande linnea Linnaea borealis, spindelblomster Listera cordata, korallrot Corallorhiza trifida, grönpyrola Pyrola chlorantha jämte knärot Goodyera repens. Här finns även rikligt med kambräken Blechnum spicant och på några platser plattlummer Diphasiastrum complanatum; dessutom fann Erik Ljungstrand bergbräken Oreopteris limbosperma som ny för området under exkursionen (under hösten har den av Kjell Hansson även påträffats i Vättlefjäll; fler lokaler står nog att finna i skogarna).

Yngve Eliasson förevisade ett antal bilder av flugtrumpet Sarracenia purpurea från ön Bjärkholmen utanför Orust. Denna, ursprungligen nordamerikanska, insektsätande ört har införts till Europa och är numera rätt så vanlig på Irland. Även i Sverige finns det numera ett antal lokaler; den mest kända torde vara gölen vid Brännelycke i Blekinge, men den finns även bl.a. på Runmarö och — i Änggårdsbergen! På Bjärkholmen, den enda kända lokalen i Bohuslän, frodas nu ett tjogtal individ, men vem som ursprungligen har planterat in arten där är okänt. Yngve berättade åtskilligt om artens såväl fångst- som blombiologi.

Giorgio Peresutti lät oss få se några bilder från sin hembygd (nordöstra Italien, nära gränsen till Österrike): åkrar med kornvallmo Papaver rhoeas, blåklint Centaurea cyanus, romersk riddarsporre Consolida ajacis, venusspegel Legousia speculum-veneris och romersk kamomill Chamaemelum nobile samt alpina ängar (numera tyvärr igenväxande) med ängssalvia Salvia pratensis, blålila gräsiris Iris graminea, klockjulros Helleborus foetidus och vita snökrokusar vid kanten av den bortsmältande snön i Alperna.

Eva Ekeblad visade så pressade blad av en mystisk risp Limonium sp. som hon upptäckte våren 2000 i en gräsmatta nära Frölunda Torg. Växten lever ännu kvar, men har ej kommit i blom p.g.a. ständigt återkommande gräsklippning och därför ej kunnat artbestämmas. Evas försök att böja ned blomställningen under gräsklipparhöjd med kopparmärlor fungerade tyvärr inte i längden. Vi fick även se ett färskt blad av samma växt, liksom färsk malörtsambrosia Ambrosia artemisiifolia, som återkommit på samma jordhög tre år i följd, samt odlad sumatrabinka Conyza sumatrensis att jämföra med kanadabinka C. canadensis.

Yngve Fredriksson delade ut en litterär botanisk tävling: han hade sammanställt sju olika längre citat ur den svenska skönlitteraturen, vilka på något sätt behandlade växter; utmaningen var nu att ta reda på vem som var författare och i vilken skrift citaten i fråga stod att finna. Yngve meddelade som hjälp att blott sex olika författare var inblandade och utlovade en spade (enligt principen "gräv där du står") som pris till den som lyckades bäst med att identifiera skrifterna.

Neil Crawford avslutade så det hela med att uppvisa två ovanliga ogräs som vuxit i hans trädgård under sommaren: slöjsilja Ammi majus och iva Iva xanthiifolia, båda troligen inkomna som "fröföroreningar", den senare med all säkerhet i samband med vinterutfodring av fåglar. Fågelbordsinnehavare uppmanas att ge akt på vad som kommer upp under fågelbordet — och inte rensa bort något förrän allt är identifierat.

 

Detta är ett referat nedtecknat av föreningens sekreterare utan medverkan av presentatörerna. De som trots det vill kommentera eventuella brister i innehållet bedes i första hand kontakta Botaniska Föreningen i Göteborg .

Tillbaka till andra föredrag


Botaniska föreningen i Göteborg