BFiGs Inkursion våren 2009
Vilken frukt är det??Botaniska föreningens i Göteborg

Magnus visar och berättar om den största citrusfrukten       POMELO   ( Citrus maxima)

se även

NÄSTA BILD!

Åter hemsidan
Copyright 2009 Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg