Inkursion i Växthusen, Botaniska trädgården
i Göteborg
17 februari 2016, Botaniska föreningen i Göteborg
med Mats Havström

Foto och text Aimon Niklasson
Om du tycker bilderna är för stora minska till 75 eller 50%.
Med det nya mycket effektiva ljuset av röda och blå ledlampor kommer vissa färger ej att återges helt naturligt men det får ni har överseende med...

Mats Havström visade oss genast in i "barnkammaren" där vi framförallt fick se gamla och unga plantor av Dionysia i mĺnga olika färger.

Mats Havström berättade om Dionysiornas värld högt upp i bergen i bl.a Iran. De är släkt med vivor ex våra gullvivor,
och har i likhet med dem heterostyli dvs oliklånga ståndare och pistiller i förhållande till varandra i olika blommor.
Ofta växer de på vertikala bergssluttningar med en stor pålrot horisontellt in i bergets sprickor


I den stora krukar växer en enda planta med en pålrot och en död; "kvist". Den är många år gammal

Många blommor små mer om Dionysiasläktet!
Ja några blev alltför blå!!!

Svårt se sig mätt men till slut fick vi gå, kanske insekter ser dem så?

Fast nog är det skillnad att se dem grå!?

En gul med namn!

Och en blå som verkar växa upp ur en "yllekofta" vars hårighet nog fyller liknande funktioner som hos oss

Här ses tydligt hur pistillen sticker upp mer än ståndarna. Vem är Lidén? jo Magnus tidigare i Göteborg nu i Uppsala

Stora växter skyddar sig på samma sätt! Man kan undra om människan funnit något konstmaterial som fungerar bättre??

En punktendem dvs den finns bara i vilt tillståd funnen på ett enda ställe i världen!

Vi bytte rum och vi ser bla en blommande Camelia som ju är en släkting till tebusken Camelia sinensis

I taket blommade en Clematis armandii "appleblossom"

Som ovan

Tre krokusar till höger, två blå och en gul samt till vänster en vårblommande Colchicum.
Dessa släkten liknar varandra men är inte alls släkt (konvergent utveckling)


Odlad form av Camelia, då fyllda blommor är stådarknappar som omvandlats till kronblad, vilket naturligtvis sker även i naturen

Acaciorna börjar nu blomma och doftar fint! Acaciasläktet
Geofyter ("jordväxter") har stora knölar som "övervintrar" ner i jorden.
Många kan ätas. Här en undeerjordisk och en ovanjordisk Amorphophallus.

släktet Amorphopallus
Kaffe Kaffesläktet
Mats Havström visade oss växtmiljöer via sin "padda". Här från Brasiliens skogar som liksom i Sverige omvandlas till "planteringar" med utrotning av arter som följd

Ett exempel på detta; en orchidee frå Brasilien som nästan utrotats. En Hoffmannsegella som Alexander Antonelli insamlat i sitt hemland Brasilien

En Coilostylis parkinsoniana tidigare kallad Epidendrium parkinsonianum från Mexico blommade rikligt och bakom hittade Mats frukter av vanilj (enda "nyttoväxten") i orkideesläktet)

Närbild

Mats hade mycket att berätta om kannrankorna
som är enda släktet i sin familj
Nephentes
Vackra blommor kan finnas trots att växten är insketsätande

Och bladen behäver ej vara runda som hos våra sileshår

I Begonia huset. Mats berättade om olika typer av metabolism hos olika växter. Framför honom står ett Påsköträd
Olika typer av metabolism hos växter
C3 metabolism
Lite om Påsköträdet
Vissa växter erbjuder bostad för myror sk. myrmecofili
Myrmecofili
Ett orkidee släkte har fått sitt namn av detta begrepp
Vill du veta mer om myror?
Kakaofrukterna sitter direkt fast på stammen, eftersom blommorna gör det. Detta kallas cauliflori
Kakaoträdet
Cauliflori
Mats hade mycket att berätta om detta liksom om så mycket annat! Tack för en trevlig kväll och för all kunskap du förmedlade!
Ett stort tack även till Botaniska trädgården
Med hopp om att dessa bilder kanske kan bidra till fortsatt och ytterligare intresse.Växterna ändrar skepnad i växthusen fortare än du själv gör!

Litteratur:
Göteborgs Botaniska Trädgård, Folke Eriksson 1991
Det blommar i Botaniska, Allan Fredriksson 1992
Halva världens växter, Magnus Neuendorf, Ingemar Johansson 2002
Livets mångfald, Edward O Wilson svensk översättning 1995

Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.