Jämtlandsbilder juli 2010

bilder från mellersta Sverige

Foto och text Aimon Niklasson


Torta Cicerbita alpina
Tortans rike ligger norr om ekens utbredningsområde
Langbuans fäbod
i ett landskap med fäbodar


och Getter Capra aegagrusMidsommarblomster (skogsnäva) Geranium sylvaticum
blommade ymnigt
Majveronika Veronica serpyllifolia
blommar lite senare än i södra Sverige
StennarvSagina saginoides
denna växt finns i princip ej i Götaland
(Mjukhårig) Kvastfibbla Pilosella cymosa
I Västgötafloran hittas denna grupp fibblor under Hieracium
kvastfibblor saknas praktiskt taget i Göteborgsområdet
men blir vanliga inåt landskapet speciellt i Tiveden
Fibbla ?
Denna vackra fibbla blev jag aldrig riktigt klok på
Prästkrage Leucanthemum vulgare
Har aldrig i hela mitt liv sett så mycket prästkrage!
speciellt längs vägkanterna som kanske inte
är lika kväverika som i söder?
humlebaggen Trichius fasciatus trivdes
Brunklöver Trifolium spadiceum
Enligt Västgötafloran funnen på 14 ställen
nu bara i inre delarna men tidigare vanlig även i västra delen
konkurrenssvag


Kattfot Antennaria dioica
Växte rikligt på tunet
hos vännerna vi bodde hos
i Baksjöbodarna
Linnea Linnea borealis
I skogarna fanns rikligt med linnea!
Korallrot Corallorhiza trifida
I skogarna fanns en dold orchidee


Klotpyrola Pyrola minor
Vitpyrola Pyrola rotundifolia

olika arter pyrola dolde sig vid stigar och vägar
Björkpyrola Orthilia secunda
liksom björkpyrolan som nog är vanligast av dem alla
Dvärgbjörk Betula nana
vanlig mitt i Sverige men ovanlig och spridda relikter i söder
Glasbjörk med gall Betula pubescens
gallkvalstret Eriophyes longisetosus
skiljer olika björkarter och använder bara glasbjörk!
Gallbildningen kallas gökblod
liknande gall bildas på dvärgbjörk av en annan art Aceria vinosa!
Se Coulianos och Holmåsens bok om Galler
Gråal Alnus incanus
Bladgall av gallkvalstret Phytopus laevis troligen forma alniincanae
bildningen kallas alknottror


lavar och myxomycet
stenblocken i tallskogarna var klädda med olika lavar
ett litet urval, några känner du nog igen
slutligen en myxomycet, som tillhör livets underligheter
Sumpstarr Carex magellanica
Denna blågröna starr fanns vid
sjön vid Baksjöbodarna
Tätört Pinguicula vulgaris
vi fick chansen att smaka mycket god "långfil" gjord med tätörtsbladSköldmöja Ranunculus peltatus
Fanns i själva sjön
vacker släkting till smörblommorna
Praktlav Xanthoria elegans
på stenen till heder av traktens "store" son
Adlersparre; Gustavsvik växte bland annat den oranga praktlaven
som får avsluta denna lilla bildserie


Copyright Aimon Niklasson och Botaniska föreningen i Göteborg.
Artkontroll i sinom tid
Erik Ljungstrand kärlväxter