KLIPPANS naturreservat
en stilla promenad 10 nov 2007 till ro för kropp och själ!Välkommen till Klippans Naturresevat i Härryda!Den lilla skogsbäcken!
Skogens ögon!
Stannar till i den lilla bäckens hölja


Denna lilla bäck gav kraft att mala säden!
Så barnen fick sitt bröd!Gården
bara murstocken minner om detta som varitEn blåfärgad filtlav (Peltigera canina (?)
bekläder stengärdsgårdenKrusig Ulota
(Ulota crispa och en levermossa (Frullania sp?) finns kvar om markerna Hålls öppna!Skägglav
Släktet Usnea indikerar ren luft och rel hög luftfuktighetHjälmflikmossa
Frullania dilatata
Växer ofta på aspar och i denna levermossas lilla "hjälm" lever lilla björndjuret!!Lunglaven
Lobaria pulmonaria
Signalart för området!Första frosten!
Ett lönnblad på den välhävdade slåtterängen!
Där i somras flög fjärilar bland slåttergubbarna (även blommorna!!)Fägatan
Döda träd
är levande torrakor!!
Vilken hackspett som varit här kan man undra
Gran som fallit
Tallen står oftare kvar efter storm
Nya skott
ur gammal låga!!
Klibbtickan bryter långsamt ner trädet
Vill du veta mer läs Bengt Ehnströms bok
I roten på en gammal stubbe!!! En bok om biologisk mångfaldGrankotte
Nog är det ekorren som varit framme!
Västlig hakmossa
Rhytidiadelphus loreus (signalart)
Kvastmossa
Dicranum sp
Vågig sidenmossa
Plagiothecium undulatum, en vacker mossa i gammal skog
Rislav
Cladonia furcata. Med bruna små apotechier
Gammelgranlav
Lecanactis abietina
En gråviolett färgton på 100 åriga träd om än bara armtjocka!Hållaven (Menegazzia) är skogarnas doldis
Vill du se den kom med på våra exkursioner
eller kontakta föreningen


Vill du veta mer om Klippans naturreservat?


Litteraturförslag:
Moberg, Holmåsen: Lavar en Fälthandbok
Ryman, Holmåsen: Svampar en Fälthandbok
Hallingbäck, Holmåsen: Mossor en Fälthandbok
Foucard: Svenska skorplavar
Nitare: Signalarter
Arvidsson, Hultengren: Svenska landskapslavar
Arup, Ekman m fl Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige

Foto och Text Aimon Niklasson