Fästningsholmen Kungälv, 14 aug 2012


med Ragnhild Crawford
i regi av Botaniska föreningarna i Göteborg och VBF


Foto Pelle Dalberg
hemsidesnickare Aimon Niklasson

Storskräppa Rumex aquaticus x hydrolapatum
korsning mellan hästskräppa och vattenskräppa
får inleda besöket vid Bohus fästning
där det mesta väl "korsats" genom historienStranden
här startar Nordre Älv sin resa mot väster runt HisingenBacklök Allium oleraceum
växte i kanten av fästningen

Pestskråp Petasites hybridus
fanns i stor mängd
men vem har gjort hålen?


Bosyska Ballota nigra
har den funnits där lika länge som fästningen?
dvs i 700 år?Rast redan?Är ni Göteborgare?
"får man knö sig in?"mer ordnade former!


fotografisk dokumentation


tre kulturer möts geografiskt! "krigets", "jordbrukets" och "industrialismens tidevarv"
Ragnhild svarar på alla frågor!

Nu får det vara slut på alla frågor!!
(enl fotografen!)
har stövlar anbefallts må man ner i vattnet!!

Bohus och norra delen av Göteborg i bakgrunden


Flikplister Lamium hybridum


diskussion på hög nivå


Jättegröe Glyceria maxima
vill ha vatten och får bilda övergång till
en nyupptäckt lokal med intressanta växter som
Pelle hittat strax innan!Italienskt rajgräs Lolium multiflorum
kan man ju hitta ibland i gamla åkrar i träda men

Renkavle Alopecurus myosuroides
är ju direkt sällsynt i våra trakter!
och....
Renlosta Bromus arvensis
är ju riktigt rar
till och med rödlistad som VU!
Erik byter penna mot pixlarRenlosta Bromus arvensis
vippan

Rödmålla Chenopodium rubrum
gör kanske att man tittar efter mer
trots att den inte är så ovanlig
Ja, kan det finnas fler godbitar?
Grattis Pelle till fynden!

BFiG och deltagare tackar
Ragnhild Crawford och Pelle Dalberg

Copyright Pelle Dalberg och Botaniska föreningen i Göteborg 2012
artkontroll kärlväxter Erik Ljungstrand