LAVEXKURSION till Rossared, Halland 21 okt 2007
Med Lars Arvidsson och Botaniska föreningen i GöteborgSamling kring dvärgbägarlaven En röd signalart!
(Cladonia parasitica )Själva laven
Dvärgbägarlav (Cladonia parasitica)


Lunglaven vill ha frisk luft!! (Lobaria pulmonaria)
Detta är också en röd signalart!!Almlav
Gyalecta ulmi ävenså en röd signalart!!!Fjällig filtlav (Peltigera praetextata)
har fjäll-lika isidierMatpaus bland torrakor och lågor
låga= liggande dött träd, torraka=stående dött trädEn gammal ek
har mycket att berätta!Liksom Lars Arvidsson
En på Västkusten inte så rar "kant"lav (Lecanora subcarnea)
Varje individ begränsas av en linje!!En av de vanligaste "por"lavarna på sten (smakar milt) (Pertusaria aspergilla)
släkt med Pertusaria amara (bitterlav) som smakar just så!
denna finns dock mest på trädÄpplen (Malus x domestica) smakar dock gott
Och kunskapens frukt står att finna
i Roland Mobergs och Ingmar Holmåsens fina bok Lavar!Fällmossa (Antitrichia curtipendula)
en blå signalart i detta område
blir en symbol för andra kryptogamer som föreningen sysslar med!
Du är välkommen med!!!


Litteraturförslag:
Moberg, Holmåsen: Lavar en Fälthandbok
Foucard: Svenska skorplavar
Nitare: Signalarter
Arvidsson, Hultengren: Svenska landskapslavar
Arup, Ekman m fl Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige

Tack Lars vi lärde oss mycket !!
Foto Staffan Wall Text Aimon Niklasson